Byrådsbeslutning vedr. oprettelse af et integrationsråd d. 10.05.00

 

Arbejdsgruppen for etniske minoriteter skal hermed foreslå, at arbejdsgruppen opløses og erstattes af et egentligt integrationsråd.

 

Integrationsrådet skal videreføre arbejdsgruppens indsats med at fremme integrationen af etniske minoriteter i Fr.havn og være et forum for dialog mellem etniske minoriteter, arbejdsmarkedets parter, foreningslivet, kommunale embedsmænd og politikere.

 

Konkret kan Integrationsrådet f.eks

 

-         have høringsret over for alle forslag, der vedrører etniske minoriteter

-         formulere oplæg til en kommunal integrationspolitik- dvs initiativret

-         diskutere kommunens varetagelse af integrationsarbejdet

-         evaluere boligansvisningen

-         evaluere det lokale sprogcenters undervisning

-         evaluere modersmålundervisningen

-         skabe kontakt til det lokale arbejdsmarked

-         skabe kontakt til det lokale foreningsliv

-         andet

 

Rådet kan bestå af 15 medlemmer og sammensættes, så der tilstræbes flertal

af etniske minoriteter

- op til 8 repræsentanter for de etniske minoriteter, således at rådet

afspejler sammensætningen af de etniske minoriteter i

kommunen. Hvor de etniske minoriteter har et bagland vælger

dette selv sin repræsentant. Hvor dette ikke er tilfældet udpeges

repræsentanten af kommunalbestyrelsen.

- 2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter udpeget af DA og

LO

-1 repræsentant for foreningslivet udpeget af FUF/SIFK

- kommunaldirektøren, som er sekretær

- 3 politikere valgt efter den d’hontske metode

 

Til hver repræsentant vælges/udpeges en stedfortræder. Formanden vælges af integrationsrådets midte. Rådet mødes mindst 4 gange om året. Derudover efter behov. Integrationsrådet tildeles årligt en bevilling på kommunalbestyrelsens budget.

 

Det første integrationsråd etableres pr. 1. jan 01.  og sidder byrådsperioden ud.  Derefter følger integrationsrådet byrådsperioden.

 

(oprindeligt udarbejdet af Bente Heisel, Per Castello, Paul Rode Andersen)