Om at hjælpe

 

Søren Kierkegaard: "Brudstykke af en ligefrem Meddelelse " (1859)

 

"At man, naar det i sandhed skal lykkes een

at føre et Menneske hen til et bestemt Sted

først og fremmest maa passe paa

at finde ham hvor han er

og begynde der.

 

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpehunst.

Enhver der ikke kan det,

han er selv i Indbildning,

naar han mener at kunne

hjælpe en Anden

 

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden,

maa jeg forstaae mere end han -

men dog vel først og fremmest

forstaae det, han forstaar.

Naar jeg ikke gjør det,

saa hjælper min

Mereforstaaen ham slet ikke.

 

Vil jeg alligevel gjøre min Mereforstaaen gjældende,

saa er det, fordi jeg erforfærdelig stolt,

saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham

egentlig vil beundres af ham.

 

Men al sand Hjelp begynder med Ydmygelser:

Hjælperen maa først ydmyge sig under Den,

han vil hjælpe, og herved forstaae,

at det at hjælpe ikke er at være

den Herskesygeste, men den Taalmodigste,

at det at hjælpe

er Villighed til indtil videre atfinde sig i at have Uret,

og i ikke at forstaae,

hvad den Anden forstår."

 

 

 

Fodnote af Arne Hansen:

Uddelt af den ægyptiskfødte socialpædagog og SSP-konsulent Mohy Eid til min samfundsfagsklasse under besøg hos ham og hans arbejde i Brøndby Strand engang i 1990erne

 


,~