Gode råd til engagement i lokalsamfundet ?

 

                

 

 Kom og hør den erfarne næstformand

for Rådet for etniske minoriteter i Danmark  

Sükrü Ertosun lørdag d. 27. oktober kl 15

i Danmarksgade 78,1.

Oplever du problemer i lokalsamfundet?

Hvordan løser vi dem sammen.?

På mødet vil vi sammen opstille spørgsmål til partierne,

som vi ønsker svar på før byrådsvalget d. 20 nov.?

Alle frederikshavnere er velkomne.

Arr Frh. Multietniske Forening og radio FMR

 

 

Og lidt udførligere information med dagsorden for mødet:                                                                                                                                

              Møde for at få medindflydelse på valget af nyt byråd

 

Alle interesserede borgere og politikere inviteres til et dialogmøder om etnisk ligestilling levekår og integration og den nødvendige indsats.

 

Mødet afholdes  lørdag d. 27. oktober kl 15 i Frederikshavn Multietniske Forenings lokaler, Danmarksgade 78,1.

 

 Dagsorden for mødet er:

 

1. Oplæg af næstformand for Rådet for etniske minoriteter og formand for integrationsrådet i Randers Sükrü Ertosun, som vil give os gode råd om, hvordan man kan få skabt positiv opmærksomhed hos de kommunale myndigheder  mfl om de behov man oplever og så følge sagerne indtil de er blevet løst på en tilfredsstillende måde for alle .       

 

2. Herefter tager mødedeltagerne en åbenhjertig snak om  hvilke problemer vi oplever i vores hverdagsliv i Frederikshavn Og vi vil prøve at blive enige om de vigtigste.

(Skulle det vise sig, at der ingen problemer er så laver vi straks en fest)

 

3. Det følger vi så op med at alle får mulighed for at komme med deres forslag til løsninger på de væsentlige problemer. (I denne fase er det forbudt at kritisere hinandens forslag).

 

4. Herefter vil vi prøve at diskutere os til enighed om  nogle forslag til løsninger på problemerne.

Og i forlængelse heraf vil vi formulere og prioritere hvilke spørgsmål og krav der skal stilles til de politiske partier og deres byrådskandidater her op til byrådsvalget d. 20 nov.

 

(Efter mødet skal disse spørgsmål så straks sendes ud til alle de partier, der stiller op til byrådsvalget og de modtagne svar vil blive sendt ud inden valget i Multietnisk Fred’shavner-Dialog nr 8, som vejledning for stemmeafgivningen d. 20. november. Men nærmere herom nedenfor.)

 

Alle er velkomne og ikke mindst integrationsrådsmedlemmer og byrådskandidater.

 

Mødet arrangeres af Frederikshavn Multietniske Forening og radio FMR. Spørgsmål vedrørende mødet kan rettes til Ane Hansen, tlf 98425542 eller arnehans@post3.tele.dk

 

NB Det er på de næste sider i dette blad indlagt pjecen “Din stemme gør en forskel”. Det var planen at alle skulle have lov at læse på deres modersmål om opbygningen af det politiske system i Danmark og hvilke muligheder man har for at gøre sig gældende i samfundslivet. -Hvis man har og beslutter sig for at bruge den energi der skal til ?

Men desværre er oversættelserne blevet forsinket. Men vi er lovet, at pjecerne foreligger på bosnisk , farsi/afghansk og arabisk til mødet d. 27/10.

Men læs i den danske udgave og spørg så bare løs på mødet.

 

Kommunalvalgsprojektet for Demokratisk politisk dannelse - i øvrigt:

 

Og her følger så en redegørelse for de øvrige aktivitetstilbud der er forud for valget af et nyt byråd d. 20. nov., og som FMF og FMR med nogle fine ord kalder projekt for demokratisk politisk dannelse og som er et tilbud til alle frederikshavnere - og  ikke kun etniske minoriteter. Det er nemlig en kendsgerning at f. eks valgdeltagelsen og øvrige politiske og samfundsmæssige aktiviteter i vores kommune behøver et løft til gavn for hele lokalsamfundet, som jo står overfor nogle alvorlige udfordringer fremover.

 

Efter et forhåbentligt godt og engagerende møde d. 27. så  skal de spørgsmål mødet valgte  så straks sendes ud til alle de partier, der stiller op til byrådsvalget og så vidt muligt ud til alle kandidaterne for at sikre at partierne eller en af deres  kandidater svarer senest onsdag d. 7. november til postadressen Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35 eller E-mailaddressen arnehans@post3.tele.dk . Så vil svarene straks blive lagt på netadressen http://www.lyk.dk/  http://fmr.adsl.dk/fmf/aktiviteter.htm efterhånden som de indløber.

 

Partierne og deres kandidater er desuden velkomne til selv at henvende sig til FMR på fmr@lyk.dk , 98425542 eller arnehans@post3.tele.dk  med tilbud om selv at fremlægge deres svar i Frederikshavn Multietniske Radio 106,6 Mhz - typisk søndag formiddag. Man kan følge programoversigten på http://www.fmr.adsl.dk/ og i Nordjyske Stiftstidende, og ved bare at lade radioen køre på 106,6 i fredag -søndag.

 

Desuden er der mulighed for at diskutere med partirepræsentanter på bibliotekets valgcafe’ torsdag d. 8. November  kl.19.30, hvor alle igen er velkomne uanset hvilken nationalitet, man har fortæller Grethe Hagensen, fra biblioteket, som selv udsender en folder til husstande om dette arrangement.

 

Partiernes og deres kandidaters svar samles og systematiseres så det bliver muligt at sammenligne og overskue partiernes(kandidaternes) svar på netop de emner, der især interesserer den enkelte. Herefter bliver partiernes svar straks udsendt i et valgnummer af Multietnisk Fred’shavner-Dialog, som vil blive sendt til etniske minoriteter og andre interesserede. De rettidigt indkomne parti-svar oversættes til de modersmål der kan skaffes oversættere til. Tilbud om at oversætte modtages med glæde.

Interesserede som ikke tidligere har fået bladet tilsendt er meget velkomne til at give adressen på tlf 98425542 eller arnehans@post3.tele.dk

 

 

Radio FMR vil så på eget initiativ følge op hver søndag på 106.6 (94,9) og inspirerere til debat på grundlag af partiernes svar - og så vidt muligt på redaktionernes forskellige sprog. Her kan radio FMR kun tilbyde hjælp til de forskellige etniske minoriteters selvhjælp!

Efter behov vil FMR og FMF arrangere hurtige radiotransmitterede vælgermøder i FMFs  lokaler i Danmarksgade 78. De vil så senere kunne høres på www.fmr.adsl.dk 

 

FMR fortsætter altså med at dække komunalvalget hele vejen - også på selve valgaftenen. Og FMR kigger på følgerne - lige  indtil det nye byråd har valgt borgmester, altså er blevet konstitueret jvf pjecen s. 9.

 

 

 

                                                                                                                               

Undervejs giver FMR også gerne plads til debatter og informative programmer om fakta og visioner, som vi modtager ønsker om. FMR tager gerne ud til vælgermøder mv. Det gælder ikke mindst skolerne og andre arbejdspladser. Og radio FMR tilbyder også gerne plads til skoleklassers valgprojekter. Man kan blot henvende sig på 98425542 eller arnehans@post3.tele.dk

 

Forøvrigt har FMR, Frederikshavn Multietniske Radio,  jo allerede i et halvt år forsøgt at give relevante oplysninger om demokrati, forhold i lokalsamfundet og i det hele taget at fremme den lokalpolitiske debat - bl.a gennem transmission af byrådsmøderne på 106,6 Mhz . Udsendelserne har været og er fortsat på både dansk og minoritets-modersmålene bosnisk og farsi/afghansk. Og radio FMR håber vi snarest kan få flere minoritetsredaktioner i gang med at sende. Derfor opfordrer vi fortsat interesserede til at melde sig på tlf 29720396 til oplæring . Det er vigtigt at alle etniske minoriteter får tilbudet på deres modersmål sagde Fahmy Almajid jo i DR1's Profilen forleden. Og det må sær gælde noget så grundlæggende som om hvad demokrati er og hvordan vi får det til at fungere bedre i praksis til gavn og glæde for alle i lokalsamfundet.

 

ER der nogle som først er blevet opmærksom på FMR nu, så er der stadig mulighed for at høre nogle af FMRs tidligere udsendelser hvis man kan gå på nettet  http://www.fmr.adsl.dk/

             

FMR og FMF vil også følge valget af nyt integrationsråd d. 12. december samt valgene  til skolebestyrelser, hvor der må være basis for at få valgt repræsentanter for de etniske minoriteter.

 

FMF vil forsøge at skaffe midler til også at udgive sit blad Multietnisk Fred’shavner-Dialog med valg af integrationsråd som tema for ud for valget af integrationsrådet, som så også vil fortælle om byrådsvalgets resultat og om konstitueringen med valg af borgmester.

 

Se oversættelser til farsi, bosnisk og tyrksk  i netudgaven af Multietnisk Fred’shavner-Dialog på . http://www.lyk.dk/dialog/demokrati/dialog7.htm

 

Læs også her om  Frederikshavn Multietniske Forenings og radio

FMRs oplysningstilbud før kommunalvalget om at låne

mikrofonen, vælgermøder, kontakt til partierne, links mm.

- og læs den indlagte pjece fra Rådet for etniske minoriteter

og Nævnet for etnisk ligestilling: Din stemme gør en forskel

en pjece om kommunalvalg

 

 

Papirudgaven vil sikkert være ude til 600 frederikshavnere hjemme eller på arbejdspladsen torsdag d. 24/10