From: "Holger Terp" <holgerterp@pc.dk>

Date: Fri, 18 Jan 2002 11:27:39 +0100

 

Et eventyr fra fremmede lande

 

Der var engang et rigt land beliggende meget langt borte i den modsatte ende af jorden

 

Naturen var rig. Der boede mange mennesker. De kom op at slås om den gode jord.

 

Efter hårde kampe enes man om at fordele det rige land. Sejrherrerne fik den bedste jord og taberne fik den næstbedste.

 

Tiden gik. Landbruget - landets vigtigste erhverv, fik brug for ekstra arbejdskraft.

 

Fremmedarbejdere blev tilkaldt. De blev lovet god løn, gode forhold, uddannelse. Bedre forhold end de havde i deres fattige hjemland, hvor der ofte var hungersnød.

 

De fremmede fik det bedre under vanskelige kår. Arbejdsgiverne forsøgte at binde dem til arbejdspladsen ved lån og ved at sætte dem i gæld. Men en gruppe indvandrere kunne de ikke binde. Handlende blandt indvandrerne. De fremmede handelsmænd handlede med alle og blev rige. Handelsmændenes sønner blev med tiden uddannet til at selv kunne handle eller fik højere udannelser.

 

Hovedparten af indvandrerne holdt sig for sig selv, fordi de tilhørte en anden religion end de lokale.

 

De indfødte blev nervøse for om de skulle miste kontrollen over de mange fremmede emigranter som de engang for længe siden selv havde inviteret til landet.

 

Noget måtte gøres for at bevare kontrollen.

 

Love måtte ændres.

 

Landets vise mænd samledes på tinge.

 

Det første man forsøgte var et gammelt kneb. En særskat som alle indvandrere skulle betale1).

 

Dernæst beordredes alle indvandrere til at bære specielle identifikationspapirer, pas.

 

Så indførte man ægteskabsforbud. Vielsesritualerne i de fremmedes religioner anerkendtes ikke.

 

De fremmede som protesterede mod de nye regler arresteredes og blev fængslet. Enkelte blev dræbt.

 

Det var en håbløs situation. Indvandrerne kunne ikke vende tilbage til deres fattige land, for der havde lige været hungersnød.

 

Der var kun en løsning.

 

Man måtte organisere sig, være ulydige mod uretfærdige love og lære at protestere.

 

En højt uddannet indvandrer kom til landet og underviste indvandrerne i, hvordan man kunne protestere mest effektivt. Indvandrerne organiserede sig i politiske bevægelser. Landbrug blev købt og lavet om til fælles skoler.

 

Protesterne bredte sig over hele landet og blev også hørt i udlandet.

 

De indfødte besluttede, at protesterne og den dårlige omtale i de udenlandske medier var for omfattende til at de ville acceptere det. De uretfærdige love blev lavet om og indvandrerne fik det igen godt.

 

Hvilket land var det?

 

- Danmark i år 2002?

 

Nej. Sydafrika under apartheidstyret mod de indiske indvandrere.

 

Højesteretssagføreren Mohandas Gandhi kom til Sydafrika fra London og hjælp inderne med at organisere sig og protestere. Kort før første verdenskrig var de diskriminerende love mod de indiske indvandrere i Sydafrika afskaffet. Læs mere om Gandhi i Det danske fredsakademis antologi Gandhi and Nordic Countries, hvor der er litteraturlister. I FindFred http://www.fred.dk/findfred/index.htm  skal man skrive ”Gandhi and Nordic Countries”

 

Motto: Det er godt at man kun er dansker af fødsel. Ikke af overbevisning.

 

1) I 1894 - lige efter at Gandhi var kommet til landet - pålagde regeringen i Natal de fæstebundne en årlig skat på 25 £. Gandhi, M.K. Mine forsøg med Sandheden, s.308. Resterende oplysninger er dokumenteret i Det danske Fredsakademis kronologi i den pågældende periode.

 

 

 

Holger Terp