Opdateret 02.03.04        (se løbende opdatering af dette under www.fmef.dk  )

 

 

Aktivitetstilbud

 

i Frederikshavn Multietniske Forening

 

Nyhed: Kvinder får egne lokaler til aktiviteter kun for kvinder

i Multietnisk Center, Frederikshavn Multietniske Forenings lokaler i Danmarksgade 78,1 i Frederikshavn.

Det drejer sig om de 2 lokaler ved køkkenet på 1. sal. Der bliver  bedre køkkenfaciliteter  og der er indkøbt symaskiner

 

Frederikshavn Multietniske Forening har opstartet følgende kurser og aktiviteter i Multietnisk Center Danmarksgade 78, 1. sal i Frederikshavn:

 

Internet for kvinder Torsdage kl. 16.00 - 17.00 v/Lisa Sørensen

 

Sykursus hver mandag kl.10-12,30 og onsdag kl. 16-18,30 i Multietnisk Center Danmarksgade 78,1( med indgang bag Telebutikken). Lærer er Sabah Muzher Bawaki Sabah. (se også Sabahs udstilling på biblioteket under ”Tværkulturelle mødesteder” 1-14. marts)

 

Tegnekursus  torsdage kl. 16-17.

Lærer er kuntmaler Sabah Muzher Bawaki.

 

Svømmeundervisning foregår mandage kl.17-18 på Munkebakkeskolen med svømmelærer Lisa Sørensen (ikke i skoleferier desværre)

 

Gratis kaffe/te med franskbrød hver tirsdag  kl. 9-9,30

 

Lektiecafe for kvinder hver tirsdag kl. 9,30-10,30

 

 

Af øvrige aktiviteter vi arbejder på at igangsætte snarest i centret for kvinder er :

 

·        Madlavning –fredage kl. 10,30-13,30 ved Lise Sørensen

 

 

 

·        Evt. EDB – søge job på nettet, når internettet er på plads

 

Desuden foreslår Lisa spontant følgende som hun selv  kan bidrage med:

 

Andre aktiviteter:

 

 

 

 

 

 

 

Er du interesseret i nogle af de ovennævnte aktiviteter, så er du meget velkommen til at kontakte  Lisa Sørensen  post_lisa@hotmail.com  eller mobil tlf. 61713311

Det vil fremme processen meget med hensyn til hvad vi konkret vil tage op – måske du også gerne vil bidrage som frivillig?

 

I forvejen har Frederikshavn Multietniske Forening lagt lokaler til  2 kvindegrupper:

- dels centreret om undervisning af sundhedskoordinator Britta Olsson om bl.a sex og sundhed, (genoplivning?)

 

- og dels en mødregruppe på initiativ af sundhedsplejerske Anne-Marie Jørgensen, som møder månedligt og med næste møde torsdag d.                     kl. 10-12

 

 

Her følger så de øvrige nye/sædvanlige aktivitetstilbud (og til sidst ideer fra bestyrelsen?)

 

Sportsaktiviteter: (opstillet alfabetisk)

(dog ikke i skoleferier)

Svømning:

Svømning for kvinder mandage kl. 17-19 og fredage kl. 16-18 på Munkebakkeskolen. Henv. Sima sharifi@oncable.dk

- og herunder Svømmeundervisning ved Lisa Sørensen mandage kl.17-18 jf. ovenfor

 

Svømning for kvinder fredage kl. 17-19 på Hånbækskolen . Henvendelse Zahra Olawi olawi2003@yahoo.dk ..

 

Svømning for familier med småbørn i Hånbækskolens svømmehal, Hånbækvej 32 B på lørdage  kl. 10,30-12,00.. Evt. henvendelse til Ganesu Uthayakumaran tlf. 98 43 94 98.kumarganesh35@hotmail.com

 

Svømning for mænd lørdage kl. 12-13,30. Henvendelse Sayed Olawi olawi01@yahoo.dk eller tlf. 98434065.

 

Taikwondo-undervisning mandag kl.16-17, onsdag kl. 17,30-19,30 og fredag kl. 16-18 i Hånbækskolens drengegymnastiksal ved Shirindel. Evt. henvendelse til Sayed Olawi olawi01@yahoo.dk eller tlf. 98434065. Er midlertidigt indstillet til en ny træner er klar til at afløse den nuværendes aktivering.

 

Volleyball. Onsdag kl. 17-19  i Øjnevejens skoles aula (Ørnevejen 1),

Og fredag kl. 18-21 - men i  Munkebakkeskolens aula. Henvendelse til Amin Sharifi sharifi@oncable.dk  tlf.  98438782 eller til Omid Ali Hosseini, hosseini@oncable.dk  tlf. 29412138.

 

Viser der sig interesse for andre sportsaktiviteter  eller nye hold på andre tider, så vil vi prøve at skaffe lokaler. Henvendelse til Arne Hansen tlf. 98425542 eller  post@arnehansen.net

 

Det er en selvfølge at den største etniske gruppe de indfødte frederikshavnere er meget velkomne til at deltage og  på den måde være med til at give viden videre til nyfrederikshavnere om andre foreninger og deres aktivitetstilbud

 

 

Multietnisk Center, Mødestedet i Danmarksgade 78,1, Frederikshavn Multietniske Forenings lokaler, er blevet renoveret for at blive en bedre ramme om mange nye aktiviteter efter deltagernes ønsker  og hvad vores nye medarbejder Lisa Sørensen kan tilbyde jf. øverst:

 

På første sal er der nu røgfrit og fri for kortspil (al rygning og spil skal foregå på 2. sal !). På 1. sal  bliver nye budt velkommen og der foregår undervisning , og anden seriøs integrationsaktivitet efter medlemmernes ønske, idet vi lægger vægt på at alle – også mindretals – interesser skal tilgodeses. 

 

På 2.sal bl. a. i det gamle radiostudie er der nu etableret et stort lyst lokale hvor al samvær der indebærer rygning og spil skal foregå . 

 

Der er nu installeret 3 nye computere, som nu endelig er blevet koblet på internettet. De står i aflåst lokale og ønsker medlemmer at bruge dem henvender man sig til Lisa Sørensen og følger hendes instrukser og reglerne for anvendelsen, som er slået op i lokalerne.

 

Internet-åbningstider.

 

Der er Internet for ALLE

  Mandage kl. 14.00 - 16.00

På Torsdage kl. 14.00 - 16.00

På Fredage   kl. 14.00 - 16.00

Og Lørdage  kl. 12.00 - 14.00

 

Det er Internet for unge

Tirsdage og Onsdage

Kl. 14.00 - 16.00

 

Det er Internet for kvinder

Torsdage kl. 16.00 - 17.00

v/Lisa Sørensen 

 

Interesserede er også velkomne til at henvende sig til Lisa Sørensen på telefon 61713311, altså telefon 61713311

 

Og det gælder ikke mindst  friske  frivillige frederikshavnere, som vil være med til at holde internetcafeen mest muligt åben og være med til at styrke det sociale samvær – både inden for og på tværs af de forskellige grupper

 

 

Øvrig Udbygning af faciliteter:

De 2 lokaler ved køkkenet på 1. sal er nu reserveret kvindeaktiviteter på de tidspunkter kvinderne ønsker det.

Derfor er køkkenfaciliteterne nu ved at blive forbedret med komfur og køleskab med fryser og mere bord- og skabsplads.

I de tidsrum hvor der ved opslag er annonceret  kvindeaktiviteter henvises mænd til at bruge toilet på 2.sal

 

 

Lektiecafeer:

 

Lektiecafe og rådgivning ved Arne Hansen og Lisa Sørensen tirsdage kl. 16-18

I lektiecafeerne er der også mulighed for rådgivning, internetadgang og evt. andre aktiviteter efter interesse hos de der møder frem.

Udover Lisa Sørensen, så har tidligere nogle danskfødte - kvinder som mænd - meldt sig som frivillige til lektielæsning (bl.a. lærere i dansk og matematik), besøgsvenner, rådgivning mv. Vi kan sagtens bruge flere frivillige - såvel nye som indfødte frederikshavnere.

 

I øvrigt er Cafe på 1. sal åben onsdag torsdag og fredag kl. 14-16

                                                                                                                                             

Undervisning i   bosnisk kultur for børn og unge søndage kl. 10,30-12,30 i FMF=s lokaler , Danmarksgade 78. Lærer er Semso Hodzic, tlf. 27320938 .

 

Undervisning i kurdisk sprog og kultur for børn og voksne lørdage kl. 10-12 i FMFs lokaler i Danmarksgade 78,1. Lærer er Hali Ates, Hirtshals. Kontaktperson Bilal Arslan tlf. 24223465

 

Desuden underviser formanden for FMF Sayed Olawi i dari mandage og onsdage kl. 16-18,30 i Hånbækskolen

 

NB. For alle disse ovenstående aktiviteter gælder, at der tredje gang man deltager i en eller anden bestemt aktivitet så skal man betale kontingent til Frederikshavn Multietniske Forening for at vi kan få dækket vore udgifter. Betalingen skal ske til den ansvarlige for aktiviteten, et bestyrelsesmedlem fra den pågældende etniske gruppe, hos kassereren Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, tlf. 98425542, eller i Spar Nord på Frh. Multietniske Forenings konto (9006) 1305 684437. Kontingentsatserne kan ses på http://www.arnehansen.net/040227FMF-Kontingentsatser.htm

 

  

Rådgivning                                                                     

Tilbud om individuel rådgivning, vejledning, bisidning, mægling, informationsformidling, evt. med viderehenvisning til eksperter mv.

Man kan altid henvende sig via  post@arnehansen.net . Udover i Lektiecafeen tirsdage kl. 16-18 kan man i akutte tilfælde også henvende sig på tlf. 98425542 mandage samt torsdag eftermiddag og fredag formiddag. På grund af tidspres kan det ofte være nødvendigt at prioritere sagerne efter en vurdering af deres væsentlighed eller henvise til andre.

Om nødvendigt  tages også initiativ til generelle målrettede positive tiltag for fremme af etnisk ligestilling indenfor uddannelse og på arbejdsmarkedet o.a. (efter at der er dokumenteret behov for at afhjælpe og forebygge etnisk baseret diskrimination og fordomme.)

 

NB FMF kan også videreformidle konkret fremsatte og velbegrundede ønsker, som snarere ligger indenfor det konkrete kommunale integrationsansvar. (konkret til den relevante forvaltning/institution/virksomhed og generelt til integrationsråd og det politiske niveau). Henv. 98425542, post@arnehansen.net

 

Kontaktformidling mellem nye asylmodtagere og Agamle@ frederikshavnere. F.eks. som besøgsven, kontaktfamilie mm.  Henvendelse til Lisa Sørensen 61713311, post_lisa@hotmail.com  eller Arne Hansen 98425542,  post@arnehansen.net

 

Der er et stort behov for flere frivillige til at deltage i rådgivningsarbejde i en situation, hvor statens og måske kommuners politik kan have været med til at skabe problemerne frem for at løse dem.

 

Mødevirksomhed 

FMF arrangerer offentlige møder om aktuelle emner efter  initiativer fra bestyrelse eller medlemmer

Jf. møde om efterskoler lørdag d. 7. februar kl. 14

 

Multietnisk Center-Projekter, som nok er besluttet, men hvor det åbenbart mangler flere ildsjæle til realiseringen ?:

 

Børne- og familie

Indretning af legeplads med legetøj ved trappen på første sal til børn. Etableres aldersopdelt. Alle er velkomne med deres brugte legetøj og spil

 

Hver etnisk gruppes børn viser skiftevis de andre etniske gruppers børn (inkl. danske) hvad de kan .

Afghanerne starter lige efter nytår ved Omid og Sayed

 

Integrationsaktiviteter især for voksne:

 

FMF vil invitere ældre frederikshavnere til at fortælle om gamle dage i Frederikshavn. Og generelt arrangere møder med folk i Danmark, der har særlige forudsætninger for at fortælle om og diskutere væsentlige problemstillinger i danskernes fortid og nutid. Altså emner i danskernes historie som det er relevant for nye danskere at vide noget om og forholde sig til

Arne tilbød at arrangere sådanne møder, men modtager meget gerne ideer til emner/problemstillinger.

Nogle af møderne kunne så optages til at sende i Frederikshavn

 

Og i det store lokale kan man også nu se en planche-udstilling om krig og fred baseret på FNs principper for international undervisning som er udlånt af lektor Knud Gammelgaard. Gammelgaard vil gerne samarbejde med FMF-kræfter og Frederikshavn kultur-kommune  om at opbygge et center for udvikling af global fred, demokrati og social retfærdighed

 

Bestyrelsens øvrige ideer som der efterlyses både opbakning og arbejdskraft til  at  planlægge og realisere/udbygge:

 

Åbent for skoleelever/kursister efter skoletid på 1. sal

Sker så snart vi har fundet frivillige, der vil give os nok lokalebestyrertimer timer til at vi kan holde lokalerne åbne og med adgang til EDB

 

Uddannelse af unge til journalister ved Frederikshavn Lokalradio bl.a. ved brug af FMFs EDB-udstyr

 

Håndbibliotek med relevante faglitteratur inkl. tidsskrifter om retsregler, integration og samfundslivet. Men også historisk litteratur og børnebøger .

 

Og daglige danske kvalitetsaviser der var rimeligt lette at læse og som skulle dække det lokale stof

Vedtoges skulle være Nordjyske af hensyn til lokalstoffet. (Hvis altså der bliver økonomi til det)

 

Undervisning af især unge etniske i Dansk kultur og specielt om danskernes adfærdsnormer hvilket forhåbentlig vil kunne forebygge mange konflikter. Det kan være både af  velintegreret flygtning med mange års erfaringer med indfødte danskere såvel som af indfødte danskere med pædagogisk erfaring.

 

Undervisning(gruppearbejder/besvarelse af spørgsmål) i at (lære at) afkode det danske blomstrende hverdagssprogs mere vanskeligt tilgængelige sider( slang, begrænset kode), som man som udlænding ofte kom til kort overfor og forhindrede en i at fortsætte kommunikationen blomster med avanceret mundtlig dansk

 

Politisk debataften på fast ugedag

 

kunstudstillinger

 

Invitere danske foreninger, skoleklasser på besøg i lokalerne

 

Problemløsning/rådgivning. Tilbyde såvel den enkelte asylmodtager som kommunens integrationsapparat(sagsbehandlere, studievejledere beskæftigelseskonsulenter, sproglærere mv.) hjælp som f.eks  bisidning, tolkning  og bred rådgivning mm. I lokalet skal der være faste træffetider med rådgivere (f.eks. som i øjeblikket i forbindelse med Lektiecafe tirsdage kl. 16-18)

Lokalebestyrere og andre tilstedeværende skulle på stedet kunne henvise til rådgiverne med aktuelle problemer. (Altså en fortsat udbygning af funktioner, som har eksisteret i 18 år og som der er uhyre brug for og hvor de nuværende begrænsede frivillige ressourcer slet ikke slår til og derfor ikke bliver ”markedsført”, som det fortjener)

 

Kursus i hverdagsjura med forklaring af relevante lovregler og hvordan de bør forvaltes

 

Kursus i familiepolitik, konfliktløsning i familier, sundhedsfremme

 

FMF skal sørge for at medlemmerne får mulighed for at deltage i første hjælps kursus f. eks gennem Røde kors eller andre der udbyder kurser.

 

Når lokaler og inventaranskaffelse er færdig(så langt pengene rækker) så inviteres hele Integrationsrådet til at se resultatet og høre om fremtidsplanerne.

 

Frederikshavn Multietniske Forening har efter  henvendelse fra Cross-over overvejelser om et projekt om forebyggelse af HIV/AIDS 

 

Meld dig gerne som interesseret til Lisa Sørensen  post_lisa@hotmail.com  eller mobil tlf. 61713311 om dagen og 98431511 om aftenen. Det vil fremme processen meget

 

 

Deltagelse i Aktiviteter – også udenfor FMF-regi:

 

Væsentlig her er først og fremmest produktionen af radioprogrammet Dialog i Frederikshavn Lokalradios regi jf nedenfor

 

Samarbejde med alle i Frederikshavn om fælles integrationsprojekter ?

Jf.  samarbejdet med integrationsrådet og skolefritidsprojektet rettet mod minoritetsunges kontakt med foreningslivet

 

Den årlige lokale indsamling til Dansk Flygtningehjælps arbejde for at skabe flygtninge ude i verden en fremtid gav 44000 kr. i 2003, som  i høj grad skyldtes indsatsen fra en snes tidligere flygtninge og  nuv. Medlemmer af FMF som indsamlere d. 9. November 2003 . I 2004 er indsamlingen søndag d. 14.11.03

 

 

For at leve op til Frederikshavn Multietniske Forenings formål (jf. nedenfor) så arbejdes der i øvrigt generelt på følgende felter – afstemt efter bestyrelsens behovsvurdering og især medlemmernes ønsker med at lave:

-  Aktiviteter af eller for særlige grupper/(nytilkomne) de forskellige  etniske mindretal, unge, kvinder og ældre efter lyst/interesser og behov. Men interesserede er nødt til selv at være med til at lave det praktiske arbejde.

- Offentlige tværkulturelle oplysnings- og debatmøder i øvrigt

- Flerkulturelle foreningsfester/sammenkomster for medlemmer - og åbent hus-arrangementer, - gerne sammen med andre

-  Opmuntre medlemmerne til udadvendte aktiviteter og engagementer i samfundet/frivilligt socialt arbejde.

-  Deltagelse i dansk, nordisk og internationalt tværkulturelt samvær og samarbejde. Bl.a. gennem medlemskab af POEM, Paraplyorganisationen for de Etniske Mindretal

 

Alle er  i øvrigt velkomne med egne ideer til aktiviteter og arrangementer på tlf. 98425542,  post@arnehansen.net. Især er der behov for at flere fra de forskellige etniske minoriteter vil gå ind i bestyrelsen  og gøre et stykke arbejde til fælles bedste, men også til at gå i spidsen for deres minoritetsgruppes brug af foreningsfaciliteterne. Det gælder også den etniske majoritetsgruppe af danskere.

 

 

Frederikshavn Multietniske Forenings formål er bl.a.

 

3.1. - at være et åbent mødested og aktivitetscenter for alle i lokalsamfundet - såvel fra alle etniske minoritetsgrupper som fra det danske flertal. Foreningen skal både være et hyggeligt og uforpligtende mødested for folk med fælles interesser og samtidig fungere som et aktivitetscenter, hvor engagerede mennesker kan mødes på tværs af kulturer i et ligeværdigt  samarbejde om skabende kulturelle- eller konstruktive samfundsmæssige integrationsaktiviteter til fælles bedste.

 

3.2. Frederikshavn Multietniske Forening føler en særlig forpligtelse til at arbejde for at støtte nytilkomne og/eller nødstedte flygtninge og “fremmede”, som trives dårligt eller/og er kommet i klemme i “systemerne” eller på anden måde har hjælp behov - uanset medlemskab eller ej.  I størst muligt omfang skal det ske som hjælp til selvhjælp for at fremme personlig myndiggørelse til at tage ansvar for eget liv i et demokratisk samfund.  Hjælpen kan efter hensigtsmæssighed være både humanitær på det personlige plan fra menneske til menneske (individuelt eller i grupper). Og om nødvendigt også mere lokalpolitisk gennem foreningens brug af offentligheden og samarbejde med og argumentation overfor  relevante kommunale/offentlige myndigheder og andre afgørende lokale kræfter i markedssektoren og civilsamfundet……..

(læs hele vedtægten på www.arnehansen.net/000401FMF-vedtaegter.htm )

 

Der kan være grund til at fremhæve,  at vi Frederikshavn multietniske Forening  opfatter integrationsarbejdet i FMF som første led i den langvarige og svære integrationsproces som alle flygtninge må igennem som medborgere i det danske samfund. Vi arbejder for at skabe rammer der kan give tryghed og fællesskab et sted hvor man kan forstå hinanden sproglig og  mentalt og gennem dette og samvær med positive danskere kan man skabe selvtillid, mod og  kvalifikationer til at gå ud og ”banke på døren” til danskerne

 

Frederikshavn Multietniske Forening ser sit arbejde som den trampolin som den nye flygtning kan bruge efter behov til sit afsæt længere ind i det danske samfund. Men vi behøver flere danskere også derfor knokler vi selv med at renovere lokalerne, men behøver lokalsamfundets økonomiske og helst også personlige ressourcer.

FMF har også altid bidraget til selve trampolinspringet ved at servicere integrationsrådets og andre kommunale projekter med det formål at rekruttere minoritetsunge til det traditionelle frederikshavnske foreningsliv som der altid henvises til  når relevant.

 

 

Hør gerne Dialog hver søndag kl. 18-20 på  106,6 og 103,5 MHz

I øvrigt er FMF medlem af Frederikshavn Lokalradio, som sender det multikulturelle integrationsprogram Dialog om flygtninge/etniske minoriteter, etnisk ligestilling og integration med ressourcer. Programmet Dialog sendes hver søndag kl. 18-20 på 106,6 MHz fra Cloostårnet og på 103,5 MHz fra Østervrå (og på fællesantenner: Frederikshavn 94,9 og Sæby 91,5 og Skagen 88,2 MHz.). Desuden lægges det på internetadressen  http://www.arnehansen.net/radio/lydarkivdialog.htm , som absolut er et besøg værd, skulle redaktøren Arne Hansen hilse og sige. Man kan se det aktuelle programindhold i Nordjyskes søndagsudgaves Frederikshavn-sektion på side 2. Man kan også få tilsendt en ugentlig mail med program for Dialog ved at maile til post@arnehansen.net .

Lyttere opfordres til at komme med kommentarer og ideer til udsendelser. Har man lyst til at lave radio, enten det er på dansk eller på eget modersmål,  så er man også velkommen til at henvende sig til Arne Hansen. Det vil så blive muligt at bruge Pc’erne i Multietnisk Center til redigering optagelserne og oploade dem til FLR-udsendelsesstudiet

 

Redaktøren opfordrer Dialog-lyttere til at blive støttemedlemmer for 100 kr. om året jf. http://www.vendsysselfm.dk/venner.htm

Foreninger og virksomheder kan tegne et medlemskab til 500 kr. pr. år som bl.a giver ret til fri oplæsning af servicemeddelelser året rundt.

 

I øvrigt lægger Frederikshavn Lokalradio(tidligere Radio FMR) sine transmissioner af byrådsmøderne på internettet til borgernes og byrødders frie brug i lokaldemokratiets tjeneste - så længe vore ressourcer strækker. Den nye adresse er www.frederikshavnlokalradio.dk/lyd.htm .

 

-----

Er der behov for opdatering eller fundet fejl under www.fmf.dk, til Frederikshavn Multietniske Forenings farveløse og midlertidige hjemmeside   så mail post@arnehansen.net 

 

På vegne af bestyrelsen i Frederikshavn Multietniske Forening og med venlig hilsen fra sekretær

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, tlf. 98425542, post@arnehansen.net   www.arnehansen.net