Tænker du på at gøre en indsats for nye flygtninge i fællesskab med andre flygtninge og frivillige frederikshavnere?

Eller blot at deltage i FMF-aktivitets- og samværstilbud ?

 

Så meld ind i Frederikshavn Multietniske Forening. Vi har brug for dig

 

Kontingentsatser – ved betaling over 3 gange eller blot 1 gang årlig:

 

                                                                                                           Januar          april+juli         Oktober        Årligt

                      kvartal            kvartal             kvartal          

 

Unge under 18 og alle under  uddannelse                                                 30 kr              30                  30                   = 90

som kun har indtægt svarende til SU-niveau

højst 2000 for hjemmeboende, 4000 for udeboende.

(forældres medlemskab gælder for børn under 16 år)

 

18-25årige ikke under uddannelse                                                            60 kr              60                  60                   = 180

- eller som har indtægt over SU-niveauer

 

Alle voksne over 25 år som bruger et FMF-tilbud                                     100                 100                100                 = 300

 

Familier incl. Børn u 16 år som bruger FMF-tilbud          100 kr              100                100                       Familier incl børn under 16 år som bruger FMF-tilbud                              100                 100                 100                 = 300

 

Idealistiske støttemedlemmer, der slet ikke bruger FMF’s konkrete tilbud

                                                                                                                                                            men gerne vil påskønne den indsats FMF gør for at fremme trivsel, levekår og integration i lokalsamfundet                  = 60 kr

 

NB Nye flygtninge på  startydelse (dvs ca  det halve af kontanthjælp) behøver kun at betale halvt kontingent hele vejen.

 

For alle gælder det at frivillige bidrag  - udover kontingentet – er meget velkomne?

 

måned, og er en person efter en rykning  stadig i restance ved månedens udløb, så fortabes medle             Nye brugere kan tidligst afkræves kontingent efter tredje gang man benytter FMF-tilbud  - og for børn og unge vil den første betalingsperiode/kvartal være gratis. Og kassereren kan også lade det gælde nye voksne.    

                                                                                                                                                            Kursusledere og andre særligt aktive kan som påskønnelse få  eftergivet kontingent, hvis deres økonomi tilsiger det

 

                                                                                                                                                            Enhver må yde sit for at vi alle kan nyde. – og kan nyde gavn af offentlige tilskud som solidarisk hjælp til selvhjælp.

 

Man kan betale i Spar Nord på konto 9006 1305 6844 37 Enten i Hånbækcentret eller i Danmarksgade 48, eller over netbank Husk at få skrevet jeres medlemsnr og  navn på og put udskriften i tegnebogen til evt. fremvisning

- eller betale til den ansvarlige for den aktivitet du deltager i (som du også skal vise medlemskort/kvittering hvis du bliver bedt om at dokumentere at du allerede har betalt)

-  eller betal  til kasserer Arne Hansen  - når du møder ham eller besøg ham på Sønderjyllands Alle 35, - og så får du udleveret eller skrevet beløbet på dit medlemskort som kvittering

 

(Ifølge FMFs vedtægter §4.2 gælder, at ”Kvartalskontingentet skal betales senest d. 15. i kvartalets første måned og er en person efter rykning stadig i restance ved månedens udløb, så fortabes medlemsfordele”)

Vedtægterne kan læses på http://www.arnehansen.net/000401FMF-vedtaegter.htm

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen kasserer  i Frh Multietniske Forening

Sønderjyllands Alle 35, tlf. 98425542, post@arnehansen.net