Frederikshavn multietniske Forening d. 1.06.05

 

Referat af generalforsamlingen i Fr.havn Multietniske Forening d. 26 april 2005

 

1. Dirigent: Yogachandiran Sathasivam . Referent. Arne og Nader.

  

2. Bestyrelsens beretning på 8 sider der var emailet og lagt på nettet jf http://www.arnehansen.net/050423BeretningtilFMF-generalfosamling.htm  inkl. aktivitetsoversigten jf http://www.arnehansen.net/041128sportstider2004-05.htm blev godkendt enstemmigt. Dvs generalforsamlingen støtter fuldt ud dels FMFs 3 punkter sendt til integrationsrådet om forbedringer  I skolebørnenes trivlsel, - I sprogskolen, - samt I socialforvaltningens sagsbehandling og dels opbakning til de formulerede 20 argumenter for foreningslokaler.

 

 

3. Kassererens reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag til nedsættelse af  medlemskontingenter i håb om flere medlemmer vedtoges:

Medlemmer på SU eller arbejdsløse           50 kr.  om året som skal betales inden 15. januar

Enkeltmedlemmer i arbejde                        100 kr. om året

Familier inklusive børn under 18 år             150 kr. om året

Den næste opkrævning og med de nye satser skal så ske i januar 2006

 

5. (og 6.) Drøftelse af hovedlinier i Fr.havn Multietniske Forenings virke i det kommende år .

Vedtoges forslag fra Arne om at søge § 115-midler til et kursus ”hvad er min ret og hvad er min pligt” som kunne ruste den enkelte og de frivillige rådgivere til at sikre en optimal sagsbehandling . Og så udsende det der er egnet i radioen og lægge på internettet . Kurset skulle så afholdes så snart bevillingen foreligger.

Også bekæmpelse af mobningen i skolerne og  tilstrækkelige ressourcer til danskundervisningen skulle FMF arbejde seriøst med

Nader indkaldte ønsker til brug af kommunens sportslokaler I 2005-06 til aflevering senest 20/5.

Lisa Sørensen indskærpede overholdelse af regler for brug af svømmesale bl.a med ansvarlige ledere.

Deltagerne blev opfordret til at deltage I den række arrangementer der er foreslået I indkaldelsen.

 

 

7. Valg af bestyrelse: nyvalgt/bekræftet blev

Vadivel Jeyaratnaganthan, Enighedsvej 37, 98434231 mobil 29806125, vadivelpost@yahoo.dk

 

Murat Pektas, Koktvedvej 85, 1 tv Tlf.: 24845528  E-mail: emreakin7@yahoo.dk

 

Hussein Al-Ali, Højrupsvej 74,1tv, 9900  Frederikshavn, Tlf.: 51215395, <alalihn@hotmail.com>

 

Hisham Ali A. al Jebory, Rømøvej 3,  vær 219, mobil 27140589, husham_dk@hotmail.com

 

Hossein Sarvari, Koktvedvej 79, 1 tv, tlf 98434775, mobil 22331558, paghman_afshar@yahoo.dk

 

Sabah Bawaki,  Plantagevej 34, 2 tv, tlf. 98422273, 31262273,  sabahcom@hotmail.com

 

Yogachandiran Sathasivam, Koktvedvej 77, 3 th, 98433159, mobil 60849983,  yoga@ofir.dk

 

Suppleanter: Amin Sharifi, Suensonsvej 14, 2 th. tlf 98438782, mobil 51239096, ali110303@yahoo.dk

 

Efter konstitueringen  på bestyrelsesmødet d. 10. maj ser den samlede bestyrelsen sådan ud:

05.05.19 Bestyrelsen i  Frh. Multietniske Forening pr 26.04.05

 

Formand og kontaktperson til sportsaktiviteter (og medlem af integrationsrådet)

Nader Kheirieh, Rimmens Alle 105,3th, 9900 Frederikshavn, Tlf.: 27326714, kheirieh.nader@get2net.dk

 

Næstformand: Anton Alvision, Sønderjyllands Alle 6, 9900 Frederikshavn, Tlf: 98428847/22254947

E-mail: alvision@hotmail.com

 

Kasserer og sekretær, kontakt til kommunen vedr. foreningslokaler (indtil videre)

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn, Tlf.: 98425542(tlfsvarer)

post@arnehansen.net, www.arnehansen.net , www.arnehansen.net/dialog

 

Vadivel Jeyaratnaganthan, Enighedsvej 37, 98434231 mobil 29806125, vadivelpost@yahoo.dk

 

Sabah Rashid Plantagevej 34, 2 tv, tlf. 98422273, 31272273  sabahcom@hotmail.com

 

Ovenstående udgør forretningsudvalg (næstformand er med hvis interesseret?)

 

Sayed Olawi, Koktvedvej 41,1tv., 9900  Frederikshavn, Tlf. 98434065/30338381

Olawi01@yahoo.dk  (og medlem af integrationsrådet)

 

 

Murat Pektas, Koktvedvej 85, 1 tv Tlf.: 24845528  E-mail: emreakin7@yahoo.dk

 

Hussein Al-Ali, Højrupsvej 74,1tv, 9900  Frederikshavn, Tlf.: 51215395, <alalihn@hotmail.com>

 

Shirindel Aziz, Højrupsvej 72,1th,  98422277 shirindels@yahoo.dk

 

Hisham Ali A. al Jebory, Rømøvej 3,  vær 219, mobil 27140589, husham_dk@hotmail.com

 

Hossein Sarvari, Koktvedvej 79, 1 tv, tlf 98434775, mobil 22331558, paghman_afshar@yahoo.dk

 

Sabah Bawaki,  Plantagevej 34, 2 tv, tlf. 98422273, 31262273,  sabahcom@hotmail.com ( i integrationsrådet)

 

Shan Subramaniam, Koktvedvej 65,1th, tlf.: 98432237, 26337009 shannallur@yahoo.dk

 

Yogachandiran Sathasivam, Koktvedvej 77, 3 th, 98433159, mobil 60849983,  yoga@ofir.dk

 

Suppleanter: Amin Sharifi, Suensonsvej 14, 2 th. tlf 98438782, mobil 51239096, ali110303@yahoo.dk

 

 

8. Valg af revisor Part Nord Revision.

 

Ca 20 positive mennesker var mødt til generalforsamlingen i Frederikshavn Multietniske Forening

 

Referent Arne Hansen og Nader Kheirieh