17 maj – Sammen imod regeringen!

 

·       Afskaf starthjælpen – lige ret for alle

·       Nej til strammere sprogkrav

·       Nej til nedskæringer på dagpenge og kontanthjælp

·       Nej til indslusningsløn

·       Nej til stramninger på familiesammenføring og opholdstilladelse

 

Den 17. maj går flygtninge og indvandrere sammen med de tusinder af mennesker der denne dag protesterer imod regeringens angreb på almindelige menneskers rettigheder. Vi protesterer imod det lukkede, diskriminerende og socialt uretfærdige Danmark som Anders Foghs regering og Dansk Folkeparti har skabt. Det er på tide, at vi som flygtninge og indvandrere rejser os, går sammen og siger STOP, så det kan høres af alle.  

 

Vi indkalder derfor til demonstration:

 

Onsdag den 17. maj kl. 14.30 på Skt. Hans Torv på Nørrebro

Musik, taler og modstand imod regeringen

 

Herfra går vi sammen imod Kongens. Nytorv og mødes med de tusinder af andre der protesterer imod regeringens angreb på de svageste. Sammen er vi stærke!

 

Indkaldere: Mangfoldighedsnetværket, Fey-Kurd, Progressivt Udsyn

 

 

 

 

17. maj – sammen mod regeringen

 

Mødet i dag har besluttet det vedhæftede grundlag for demo, der skal gå fra Skt. Hans Torv d. 17. maj kl. 14.30 for at slutte sig til den store demonstration på Kongens Nytorv kl. 16.

 

Hensigten er at give en klar røst også til indvandrere, flygtninge og efterkommere i kampen mod regeringens velfærdsforringelser.

 

Vi opfordrer alle organisationer og netværker til at tilslutte sig grundlaget og gå med i de praktiske forberedelser.

 

Organisationer, der vil være medarrangører skal melde tilbage til Jaleh Tavikola senest onsdag kl. 12. på: jaleh@ruc.dk

 

Vi afholder næste møde torsdag d. 11. maj i Medborgerhuset på Blågårds Plads kl. 16.30.

Dagsorden:

  1. Talere
  2. Mobilisering
  3. Praktisk om demoen
  4. Eventuelt

 

Der er bestilt lastbil og lyd. Der vil senere blive afholdt et aktivistmøde med bannermaling mm.

 

Læs om den landsdækkende demonstration d. 17. maj på www.17maj.org