Modtaget d. 31.10.06 fra  og opdateret d. 15.12.06 med links til baggrundsinformation,  liste , postkort, tekst til bekendte og hjemmeside jf nederst

 

SE seneste nyt om slutspurt frem til aflevering d. 23. oktober 2007 , hvor alle underskrivere inviteres med på  http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/071008gerdgottliebamnestinu64kbps.htm

 

Amnesti til afviste asyl-ansøgere!

 

En gruppe borgere har startet en underskriftsindsamling for “amnesti nu”

til afviste asyl-ansøgere, som har været holdt i lejre i Danmark i mere end tre år.

Målet er at mobilisere 100.000 underskrifter.

 

Du kan straks skrive under på http://www.amnesti-nu.skrivunder.dk/ 

 

Amnestien gælder omkring 800 mennesker, heraf 200 børn, som har siddet på

danske asylcentre i op til 8 år. De kommer fra bl.a. Irak, Kosovo og Iran.

Deres mistrivsel er veldokumenteret og deres fremtid udsigtsløs.

 

“At lade disse mennesker blive i Danmark betyder at tage et medansvar for

deres skæbne og at anerkende, for børnenes vedkommende, at de ofte føler

sig mere tilknyttet til Danmark end til det land, deres forældre flygtede

fra,” siger psykolog Gerd Gottlieb, medinitiativtager.

 

Anmodningen om amnesti med de tilhørende underskrifter vil blive leveret

til Hendes Majestæt Dronningen, som ifølge Grundloven har myndigheden til

at give amnesti.

 

“Vi appellerer til Hendes Majestæt Dronningen frem for regeringen, da vi

oplever at medmenneskelighed i den grad tilsidesættes til fordel for

fastholdelse af en stram asylpolitik”, udtaler Charlotte G. Mortensen,

medinitiativtager.

 

Genopliv Danmarks historiske gæstfrihed

Underskriftsindsamlingen er startet af danske borgere, som er skamfulde og

indignerede over, at man i vort overskudssamfund tillader, at en gruppe

medmennesker bliver behandlet dybt uanstændigt.

 

De henviser til 50-året for ankomsten af de første ungarske flygtninge i

Danmark. Dengang blev de hyldet som helte – en stærk kontrast til den måde

vi i dag modtager flygtninge på i Danmark.

 

Initiativtagerne er inspireret af Sverige, hvor 157.000 indsamlede

underskrifter var med til at påvirke den særlov, som åbnede mulighed for

at omkring 30.000 asylafvistes ansøgninger blev genbehandlet i Sverige. I

Danmark drejer det sig om cirka 800 mennesker.

 

Målet er at skabe en folkebevægelse for ’amnesti nu’ på tværs af

mennesker, foreninger og politiske partier.

 

Skriv under på http://www.amnesti-nu.skrivunder.dk

Læs mere på http://www.amnesti-nu.dk

 

Kontakt: Charlotte G Mortensen, tlf.: 2548 8995 eller Inga Axelsen, tlf.:

3324 2028

 

-- Støt asyl-afviste børn. Læs hvordan på www.lommepengeindsamling.dk  Bidrag kan indbetales på konto nr. 1551-10159040

 

 

Baggrundsinformation:

Se også http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060324benterich64kbps.htm . Det er et oplæg af børne og ungdomspsykiater Bente Rich og der er links til tidligere interviews om forholdene på asylcentrene.

 

Bente Rich har gjort fantastisk meget for at råbe myndighederne op og  er den første der fik råbt medierne lidt op  om "psykisk tortur" på asylcentrene

 

Jeg vil også foreslå som kildemateriale at bruge de breve som børnene i sommeren 2006 skrev til bl. Hvilshøj som fortæller om hvad det er der optager dem jf

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060827monaljudstmaajegvaereher64kbps.htm  * eller via http://www.arnehansen.net/061027laeserbrevtfamfogh.htm

Den nvænte mona ljungberg som tog initiativ til børnenes egne fotos og breve ved også meget, På støttekredsens hjemmeside  http://www.stoettekredsen.dk/udsti.htm  er angivet hvor i landet man i øjeblikket kan se vandreudstillingen "Må jeg være her? Og der ligger breve skrevet af børn før de blev deporteret til Kosovo og udvist til  Irak!

 (Arne H)

 

Opdatering 24.11.06:

Liste til at samle underskrifter for Amnesti  Nu til asylsøgere siddet over 3 år i lejre -  Se det og Print det ud fra

www.arnehansen.net/061215amnesti-nu-underskriftsskema.pdf

og bed bekendte dels at skrive under og dels at videregive underskriftsblanketten til deres bekendte

 

Opdatering d. 15.12.06 :                                                                                                                

Et Amnesti-NU-postkort med kun de 8 af  det danske rigsvåbens sædvanlige 9 hjerter kan man nu se og udprinte fra adressen

 http://www.arnehansen.net/061215ltilbekendteomAmnestinukort.pdf

 

Teksten på Amnesti-Nu-postkortet lyder:

Det danske rigsvåben har 9 hjerter. Har vi sat det ene overstyr I dag?

Støt asyl til ca 800 afviste asylsøgere, som har boet på danske asylcentre I mere end 3 år.

Hjælp med at skabe en bred folkelig opbakning! Skriv under på http://www.amnesti-nu.dk/ 

 

Man kan bestille Amnesti-NU-postkortet  hos Gerd Gottlieb, Poppel Alle 23, 2840 Holte, eller via  gerdg@mail.dk

 

Et forslag til tekst til at sende emails til bekendte om at bestille postkort og samle underskrifter for Amnesti-Nu-kampagnen  findes på http://www.arnehansen.net/061215ltilbekendteomAmnestinukort.doc

 

Uderskriftindsamlingen Amnesti-NU har fået egen hjemmeside  http://www.amnesti-nu.dk/  hvor man kan finde link til hvor man kan skrive under,

- samt link til underskriftsliste til udprintning  og indsamling af underskrifter. (men pr 15.12.06 endnu ikke til  postkortet)

Desuden finder man megen nyttig baggrundsinformation om underskriftsindsamlingen jf links på den blå bjælke øverst på siden.