Tak til indsamlerne og giverne til Dansk Flygtningehjælps arbejde i Afrika søndag d. 12. november

 

Efter en veloverstået hustandsindsamling søndag d. 12 november til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i Afrika vil koordinatorerne Ingrid Mikkelsen, Henny Rasmussen og Arne Hansen gerne her bringe en varm til alle indsamlerne og til alle de som valgte at give såvel små som større beløb til at sikre at flygtninge i Liberia kan komme i gang med et nyt selvhjulpet liv som også kan betrygge den skrøbelige fred i området

 

I Frederikshavn Kommune blev der indsamlet 58.428 kr. Det er desværre næsten 20.000 kr. mindre end sidste år men dog lidt bedre end i 2004. Der deltog ellers næsten samme antal indsamlere 64 mod 69 i 2005. Så det er især et fald i beløb pr bøsse der gjorde udslaget . I år var bøssesnittet 912 kr. mod hele 1130 kr. i 2005. Faldet på over 200 kr. vil vi helst tilskrive at der var usædvanligt mange der ikke var hjemme i det gode vejr.

Desværre var der også usædvanligt mange af de tilmeldte indsamlere der af mere eller mindre gode grunde ikke mødte op. Vi havde ellers for første gang kunnet dækket hele kommunen. Derfor må vi beklage overfor de gode frederikshavnere som har måttet vente forgævedes.

Derfor håber vi også at både de der ikke var hjemme og de der ikke fik besøg stadig vil give deres bidrag 

Enten ved brug af giro / konto nr. 9541-1323334

- Give 100 kr. ved at ringe 90540707

- Eller give 50 kr. ved at sende SMS "flygt" til 1241. På forhånd tak.

 

Fra koordinatorerne i Frederikshavn skal der også  lyde en varm tak til AOF som stillede lokaler og telefoner til rådighed ved arrangementet markante ringer rundt og ikke mindst en tak til de markante personer Helle Pedersen og Anders Broholm der valgte at deltage i rundringningsarrangementet .

Også tak til BG-Bank for at åbne for optælling af indsamlernes beløb og fin beværtning ved Jytte Tidemand og Mette Thaarup, samt tak til Frh. Multietniske Forening for brug af Th Bergsgade 6 til uddelingen.

 

I mange år har det været en integrationssucces at have tidligere flygtninge til at samle ind og give lejlighed til et møde med en masse åbne og venlige frederikshavnere. Men i år blegnede succesen,  idet nogle unge havde negative oplevelser som ikke er værtsbyen Frederikshavn værdig. Men sammen må vi kunne gøre Frederikshavn til en værtsby for alle – og ikke mindst for dem der viser mod til at hjælpe andre – uanset hudfarve og religion.

Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35

post@arnehansen.net

 

En takketale i radioprogrammet Dialog d. 14.11.06  kan høres på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/061113insaml64kbps.htm