Præsentation af Guider mht. fred og asyl-integration som evt. hjælp til kandidat- og partivalg ved folketingsvalget

 

Fred med ikkevoldsløsninger på alle udfordringer:

Ønsker man at støtte kampen for at den nuværende militaristiske udenrigspolitik snarest bliver erstattet af en virkelig indsats for ikkevoldelig konfliktløsning og minimering af verdens tavse undertrykkelses og uligheds strukturelle volds unødige lidelser (på alle niveauer), samt indsats for et bæredygtigt globalt miljø og klimapolitik, for at sikre en varig retfærdig (positiv) fred for alle, så bliver jeg i første omgang svar skyldig.

 

Men det vil nok være strategisk at starte med at gå op imod militariseringen som kun våbenindustrien, dødens købmænd og kyniske kortsigtede politikere kan have fuld fordel af (på kort sigt) gennem at støtte arbejdet for billigere alternative konstruktive ikkevoldsløsninger på konflikter og opbygningen af en fredskultur – men vel at mærke straks og inden de ellers desperate politikere begynder hovsa-krige fordi de ikke har andet i værktøjskassen - takket være det dominerende Militær-Industrielle-Medie-Akademiske-Kompleks og derved oftest blot magtesløst bidrager til en fortsat dyr og lidelsesfyldt voldsspiral.

Og her er den mest gennemarbejdede og dokumenterede oversigt over partiers og folketingskandidaters antimilitaristiske politik(ikke fredspolitik) jeg kender at finde på journalist Tom Vilmer Paamand hjemmeside fred.dk:

http://fred.dk/artikler/fredvalg/index.htm hvor man også skal bemærke linket afstemningerne fra Folketinget Men da vi alle før Libyen-krigens start måtte reagere følelsesmæssigt ud fra det  manipulativt skæve mediebillede med overhængende fare for, ja nærmest påbegyndt ”folkemord”, og det i et vist omfang også gjaldt nogle af politikerne, så er det også væsentligt at se på hvorvidt nogle af partierne senere turde gå til bekendelse og fortryde deres ja til flyangreb for at redde menneskeliv da slutresultatet på minussiden blev 20.000 døde.

 

 

Mht. partiernes integrationspolitik og ikke mindst asylpolitikken så kan anbefales at bruge http://www.arnehansen.net/110909partisvarAsylpol.htm

Det er SOS mod Racisme helt friske resultat med partiernes svar på spørgeskemaundersøgelse. Man vil dog lede forgæves efter vissepartier. Men det er selvfølgeligt også et slags svar, der dokumenterer ligegyldighed eller at partiet skønner at det ikke vil tjene partiets interesser at lade sandheden komme for dagens lys?

 

 

Mht. integrationsområdet inkl. familiesammenføring, når det gælder at tjekke den enkelte kandidat:

Her har man Rune Engelbreth Larsens Anbefalede humanistiske værdipolitikere, som med Runes definition er: ”En humanistisk værdipolitiker er en folketingskandidat, der er anbefalet for at trodse den nationalistiske og populistiske tidsånd med skarphed og ekstraordinært humanistisk engagement og mod”

http://www.humanisme.dk/fv2011/index.php finder man Runes udpegede endda så man kan søge på sin egen storkreds. Her skal man dog være opmærksom på at Rune eneansvarlig for udvælgelsen af foreslåede kandidater og der kan være nye kandidater fra mindre partier, som har svært ved at trænge igennem mediemuren, samt at et moment i afgrænsningen nok har været: ikke at formindske de mest oplagte humanistiske kandidater gennem at udpege for mange mindre konsistente kandidater.

 

 

 

Hvis alle 2-3 udvalgte områder er væsentlige, så er det selvfølgelig oplagt at sammenholde resultaterne for partierne på tværs.

Mht. kandidaters holdninger er det dog kun undersøgelsen på fredsområdet og Runes undersøgelse på integrationsområdet man kan sammenligne de enkelte kandidater på. Og her kommer Runes inddragelse af taktiske momenter til at forstyrre, fordi de kan lukke af for at få kendskab til viden om hvorvidt en fredskandidat også vil være en humanitær værdipolitiker, hvilket vil være ret sandsynligt.  

 

En sammenligning af områderne kunne måske også afsløre partiers og politikeres hykleri og populisme jf http://www.arnehansen.net/110822Gadaffissejrherrer.htm  Her må jeg dog advare om at det er et partsindlæg skrevet for at gøre opmærksom på den hykleriske tavshed om de afviste flygtninges lidelser ved at prøve at kaste en spand koldt vand på den militaristiske begejstring over Tripolis/Gaddafis fald samme morgen (ifølge medierne).

 

Dog bliver det svært idet spørgeskemaet på http://www.arnehansen.net/110909partisvarAsylpol.htm er skrevet så realistisk i den snævre danske asylpolitiske diskurs, at det undlader at stille spørgsmålet til det springende tabubelagte spørgsmål om Danmarks skal til at leve op til FNs flygtningekonventions krav til underskriverne om at give asylsøgere adgang til en seriøs behandling af deres asylanmodning og at sikre at asylsøgeren ikke tilbagesendes til en overhængende fare for tortur og død(non-refoulment)…(hvilket ikke har været tilfældet siden efteråret 1986 jf problematiseringen af ladeportslegenden jf http://www.arnehansen.net/090901ladeportslegendeARb.htm )

 

Spørgeskemaet til partierne skulle for at være fyldestgørende også indeholde spørgsmål om EU-(landenes) fælles befæstede fort Europa, som politikere flest helst tier om og dermed også om EU's(alle EU-landes) misligholdelse af flygtningekonventionens hovedregel jf lokumaftalen med Gaddafi - og følgelig også mangler spørgsmål om hvilke fælles løsninger løsninger på EU's og verdens flygtningeproblematik – både på kort sigt for akut at redde menneskeliv, men også på det lange sigt gennem en målretttet indsats for den positive fred jf. Galtungs sprogbrug, hvilket peger tilbage til ovennævnte fredsproblematik – og ringen er  sluttet.

 

I al opstyltet ydmyghed og med beklagelse af at dette kun vedrører mine ”kæpheste” men jeg gør det alligevel i håb om at det kan hjælpe enkelte nye vælgere og travle mennesker på vej til stemmelokalet.

Og her tænker jeg især på etniske minoriteter, hvor de nye medborgere det endnu ikke er lykkedes for Dansk Folkeparti at fratage den grundlæggende demokratiske ret til at stemme til Folketinget, (jf http://arnehansen.net/040217Demokrati-modelALADDIN.htm ) som iflg. Jyllandsposten andrager i hundredtusindvis pga. utallige stramninger på den stadigt smallere og mere stenede vej til statsborgerskabet i praksis er gjort totalt umuligt for så mange (f.eks pointssystemer og fjernelse af dispensationer for bl.a. posttraumatiserede) at det nu må være rimeligt at kritisere Dansk Folkeparti for at spille fandango med det danske repræsentative demokrati og dets legitimitet hos de diskriminerede etniske minoriteter.

 

Godt valg

 

Arne Hansen

 

Ovenstående ligger også på http://avisen.dk/blogs/arnehansen/valg-guide-mht-freds-og-asyl-inklusionsomraadet_31744.aspx , hvor det er muligt at kommentere

 

 

 

Tilbage til forsiden