Støt Aldrig Mere Krig’s annonce om at flage på halv d. 5. sept. i sorg over krigens ofre og dansk militarisme.

 

Kære alle fredselskende.

Så nærmer datoen d. 5. september sig, den dag da folketingets militaristiske partier har bestemt at der skal flages for soldaterne.

 

Som sidste år vil Aldrig Mere Krig indrykke en annonce i så mange dagblade som vi kan skaffe penge til.

Aldrig Mere Krig opfordrer hermed alle interesserede til at støtte indrykningen af følgende Annoncetekst:

 

”Det folketingsflertal, der står bag vort lands ulykkelige deltagelse i flere

krige, har vedtaget at den 5. september skal være flagdag til ære for danske

soldater.

Som modstandere af militære løsninger er vi dybt bekymrede over, at vort

land deltager i angrebskrige og besættelser, og vi sørger over alle, civile

såvel som soldater, som lider og dør i dem.

Derfor opfordrer vi alle til at markere deres sorg ved at flage på halv stang

den 5. september.”

 

Vi håber at alle I, der var med sidste år, vil være med igen, og at I alle vil hjælpe med at finde flere, som vil være med.

Og vi håber også at jer, der her for første gang læser om denne flag-aktion for fremme af en mere retfærdig og fredeligere afmilitariseret

verden med ikkevoldelige konfliktløsninger, også vil give jeres skærv.

Vi sætter således ingen pris for deltagelse; men jo flere penge vi får ind, jo flere dagblade kan vi avertere i.

Sidste år var de fleste indbetalinger på 100 og 200 kr. og nogle gav større beløb.

Tilmeld jer hurtigt, for at få jeres navne med i annoncen – og videresend gerne til jeres venner og bekendte som også kan tænkes at ville støtte annoncen.

 

Bidrag indsættes på AMK s bankkonto: reg.nr. 5396 og kontonr. 00 00 30 91 39 over netbank - og desuden bedes man sende sit  navn og gerne evt. organisationstilknytning og titel mv.

via mailadressen poulpedersen@energimail.dk  til AMKs kasserer: Poul Pedersen Fyrresvinget 35 8600 Silkeborg

NB. Ønsker en bidragyder at være anonym overfor offentligheden respekteres dette.

Deadline er senest d. 28. august, hvis man skal nå at få sit navn og/eller organisation med i annoncen.

 

Igen i år kommer initiativet til annoncen fra Henning Sørensen, Irisvej 17, 8500 Grenå. Tlf. 8632 1679, som også gerne fortæller om ideen.

 

Og så lige orientering for nye om den fredsorganisation, som her henvender sig:

ALDRIG MERE KRIG blev stiftet i 1926 som Dansk afdeling af War Resisters International (Krigsmodstandernes internationale sammenslutning)

 

AMK kører ikke kun på enkelte mærkesager - det er livet det drejer sig om, og den "sag" forældes

ikke. Fred er en menneskeret -- Krig og kynisk strukturel vold er en forbrydelse mod menneskeheden.

Konflikter bør løses med fredelige midler.

Læs evt. principprogram og vedtægter på  http://aldrigmerekrig.dk/vedtaegter/index.htm

 

Man kan også læse annonceteksten her i Aldrig Mere Krigs medlemsblads netudgave: www.aldrigmerekrig.dk/nyheder/AMK_Nyhedsbrev_2012-nr2.pdf  ,

idet den ledsagende omtale i herværende udgave dog er tilpasset  til at udsende bredt

til den interesserede offentlighed pr mail og lægge på internettet jf. her på http://www.arnehansen.net/120817StoetFlagpaahalv-annonce.htm . Videresend gerne.

 

Med fredelig hilsen

Arne Hansen, medlem af Aldrig Mere Krigs bestyrelse, post@arnehansen.net, mobil 30420818

 

 

 

PS. Ovenstående er også lagt på http://avisen.dk/blogs/arnehansen/default.aspx hvor der er mulighed for at kommentere, hvad nogle allerede har gjort

 

Interesserede kan også nu høre Henning Sørensen fortælle om baggrunden for hans initiativ med at opfordre sine landsmænd til at flage på halv i sorg over Danmarks militarisering her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/120820HSflagpaahalv5.9+minde64.htm  Interviewet er optaget d. 20. august.

 

Og her kan man høre forfatteren og journalisten Sven Skovmands begrundelse for at støtte annoncen med opfordring til at flage på halv i sorg over Danmarks krige og militarisme: http://www.arnehansen.net/dialog/fred/120822SkovmandpaaHalvstang64.htm

 

Samt fra d. 27. august kan man høre endnu en begrundelse fra Ove Gibskov, den garvede journalist som mange sikkert kender fra P1-programmet "Samfundstanker", og som også støtter AMKs annonce: http://www.arnehansen.net/dialog/fred/10827OveGibskovhalvflag64.htm

 

 

 

Tilbage til forsiden