Hjemmeside for flygtninge og positiv fred
Arne Hansen - Sønderjyllands Alle 35 - DK-9900 Frederikshavn - tlf. 98 42 55 42 - email arnehans@post3.tele.dk

Etnisk ligestilling i Frederikshavn.

I september 1999 havde Frederikshavn besøg af den kendte fortaler for etnisk ligestilling, Bashy Quraishy, fra Nævnet for Etnisk Ligestilling og næstformand for paraplyorganisationen for etniske mindretal POEM Bashy Quraishy var inviteret af Frederikshavn Kommunes ligestillingsudvalg. Blandt andet var han blevet bedt om at fortælle om hvordan folk fra etniske mindretal oplever det danske samfund og hvordan kommunen kan iværksætte initiativer der kan fremme ligestilling i den offentlige sektor.

For at være vel forberedt om lokale forhold havde Bashy Quraishy kontaktet forskellige etniske grupper igennem Frederikshavn multietniske Forening.

På dette formøde fortalte repræsentanter fra de etniske mindretal om deres oplevelser med kommunen og bad Bashy Quraishy om at viderebringe deres ønsker til myndighederne. Mange udtrykte bekymringer for den høje arbejdsløshed og mangel på aktiviteter blandt de etniske unge. Der var også bekymring for de ældres vilkår , samt et ønske om forbedrede kontakter mellem kommunen og de etniske mindretal.

På et velbesøgt aftenmøde for kommunalt ansatte fortalte Bashy Quraishy, om de barrierer som etniske mindretal oplever på arbejdsmarkedet, boligmarkedet, i socialt samvær og især påvirkningen fra danske medier på myndighedernes og den almindelige befolknings holdninger.

Bashy fandt det prisværdigt at Frederikshavn kommune har udarbejdet en etnisk ligestillingspolitik, men det springende punkt bliver at man virkelig sætter kræfter ind på at de smukke erklæringer også fører til praktiske handlinger. Således opfordrede Bashy Quraishy borgmesteren til f.eks at ansætte en dygtig og kvalificeret ung kvinde med etnisk baggrund i rådhusets reception. Det vil ikke blot være et positivt signal fra kommunen til de etniske mindretal, men vil give fru Jensen muligheden for at se etnisk personale på rådhuset. Det var tankevækkende at ud af kommunens personale på 2700 er der kun ansat 11 fra de etniske mindretal. Han understregede, at det var vigtigt, at de mange dygtige og positivt indstillede offentligt ansatte virkeligt lærte de etniske mindretal at kende på nært hold, da det ville være den bedste hjælp til at få bearbejdet egne holdninger som ubevidst fører til forskelsbehandling.

Reaktionen fra salen var meget positiv. Man lyttede meget intenst og den efterfølgende debat gik hverken på tørklæder eller halalkød. En deltager spurgte borgmesteren hvorfor kommunen ikke anerkender de kvalifikationer, som flygtninge og indvandrere har bragt med sig. Hun mente det ville spare kommunen mange penge som nu bruges på at opkvalificere folk.
« « «