Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Velkommen til FLR-Dialogs radiolydarkiv
om emnerne FLYGTNINGE OG INTEGRATION

FLR-Dialog er Frederikshavn Lokalradios program tirsdagsaftener, og indeholder især lokale/danske/globale integrations/ligestillings og flygtninge-emner samt ikke mindst fred, men Dialog på Frederikshavn Lokalradio er også en lokal (nordøst)vendsysselsk radio for foreninger, frivillige, græsrødder, indsamlinger, minoriteter, uddannelser, socialt udsatte og for demokrati, humanitet og velfærd i samfundet. Oversigten her på nettet er opdelt i emner øverst. Læs mere om FLR-Dialog i radio og på nettet her.

Nyt 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Alle 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  


icon icon Nyeste

Minoriteter i skudlinjen - Hvad betyder "paradigmeskiftet" for minoriteters basale rettigheder og integration i Danmark?.
Dialog bringer her en debat om integrationspolitik optaget på Folkemødet på Bornholm d. 15. juni 2019.
Hvad betyder "paradigmeskiftet" for minoriteters basale rettigheder i Danmark? Og hvad gør det ved integration, helbred, værdighed og menneskerettigheder at folketingsflertallet fratager flygtninge og indvandrere retten til familiesammenføring, sætter sociale ydelser ned og fjerner muligheder for asyl og opholdsret?
Deltagere Morten Sodemann, Professor, cand.med., Syddansk Universitet
Parvaneh Ghorbani, Projektleder for Asyl- og Flytningeområdet, Mellemfolkeligt Samvirke
Natania, 13 år i flygtningelejr
Maria Ventegodt, Ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder
((Lagt på nettet d. 14. december 2019 og sendt d. ? 2020 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni 2019 om Paradigmeskiftets konsekvenser. Det skete i Enhedslistens telt på Folkemødet på Bornholm

Om modtagelsesklasserne i Frederikshavn kommune ved afdelingsleder Birgit Bendsen .
Dialog-interview om modtageklasserne i Frederikshavn kommune med afdelingsleder Birgit Bendsen som foregik d. 24. september 2019. Vi hører bl.a. om stærkt svingende indtag af elever med både flygtningebaggrund og som familiesammenført med østarbejder. OG om hvordan danskundervisningen foregår i de typisk 3 måneder inden overdragelsen af eleven til en normal klasse med mulighed for at snakke dansk med kammerater og hvor der også vil være en modtagelseslærer til stede til at hjælpe til rette med at følge med og falde til.
Desuden er der i skoledistrikt øst for nylig blevet ansat kulturmedarbejdere. Der tales om vigtigheden af forældrenes inddragelse i og interesse for deres børns skolegang og herunder at forældrene snakker med og udvikler deres børns modersmål, som kan bidrage til bedre indlæring af dansk. Vi hører et eksempel på hvordan børnene igennem madopskrifter får til opgave at inddrage deres forældre.
Der snakkes også om det ønskelige i flere læreruddannede med oprindelse eller forældrenes oprindelse fra de samme kulturer som eleverne og deres forældre kommer fra og har samme sprog.
((Lagt på nettet d. 12. november og sendt d. 13. november 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 24. september med afdelingsleder modtagelsesklasserne Birgit Bendsen..

Om modtagelsesklasserne i Frederikshavn kommune ved afdelingsleder Birgit Bendsen .
Dialog-interview om modtageklasserne i Frederikshavn kommune med afdelingsleder Birgit Bendsen som foregik d. 24. september 2019. Vi hører bl.a. om stærkt svingende indtag af elever med både flygtningebaggrund og som familiesammenført med østarbejder. OG om hvordan danskundervisningen foregår i de typisk 3 måneder inden overdragelsen af eleven til en normal klasse med mulighed for at snakke dansk med kammerater og hvor der også vil være en modtagelseslærer til stede til at hjælpe til rette med at følge med og falde til.
Desuden er der i skoledistrikt øst for nylig blevet ansat kulturmedarbejdere. Der tales om vigtigheden af forældrenes inddragelse i og interesse for deres børns skolegang og herunder at forældrene snakker med og udvikler deres børns modersmål, som kan bidrage til bedre indlæring af dansk. Vi hører et eksempel på hvordan børnene igennem madopskrifter får til opgave at inddrage deres forældre.
Der snakkes også om det ønskelige i flere læreruddannede med oprindelse eller forældrenes oprindelse fra de samme kulturer som eleverne og deres forældre kommer fra og har samme sprog.
((Lagt på nettet d. 12. november og sendt d. 13. november 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 24. september med afdelingsleder modtagelsesklasserne Birgit Bendsen..

Indsamlere for Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtninge fortæller .
Dialog bringer her reportage De frivilliges Hus i Frederikshavn d 3. november 2019 efter indsamlernes tilbagekomst efter at have været ude at stemme dørklokker til fordel for Dansk Flygtningehjælps indsamling til nødstedte flygtninge ude i verdens brændpunkter – såvel mediedækkede som "glemte". Dialog interviewer veninderne Mette-Marie Mosberg Jensen og Ida Pasbjerg og senere Samir Khaka, der for over 3 år siden flygtede fra Aleppo i Syrien og som fortæller, at Aleppo i øjeblikket bliver bombet af Tyrkiet. Desude Amir, som for 5 år siden var flygtet fra Homs i syrien.
Og endelig snakkede Dialog med indsamlingskoordinator i Gl. Frederikshavn Else Schaltzs som er taknemmelig for de 18 indsamlere der trodsede den silende regn og opfatter og giver udtryk for at det slidsomme arbejde som indsamlingskoordinator giver god mening for hende.
Det samlede indsamlingsresultat for Frederikshavn og Strandby hvor Henrik Aaen var koordinator, blev 25.645,00 kr. samt 5.720,00 i MobilePay, altså summasumarum 31.365 kr. Til orientering – især for det flertal af frederikshavnere der ikke fik ringet på dørklokken d. 3. november – så er det stadigt muligt at indbetale et beløb til Dansk flygtningehjælps arbejde for flygtninge ude i verden ved at gå ind på hjemmesiden www.flygtning.dk
((Lagt på nettet d. 12. november og sendt d. 13. oktober 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 3. november 2019 med Mette-Marie Mosberg Jensen og Ida Pasbjerg og senere Samir Khaka og Else Schaltz.

Bliv indsamler for Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens nødstedte flygtninge.
Til støtte for Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling i Frederikshavn og resten af Danmark på søndag d 3. november 2019 så informerer Dialog på Frederikshavn Lokalradio her om hvorfor det er nødvendigt at bede behjertede mennesker om at melde sig som indsamlere for at skaffe flest mulige midler til Dansk Flygtningehjælps arbejde for nødstedte krigsflygtninge i verdens brændpunkter. Dialog har derfor ringet til Dansk Flygtningehjælps kommunikations- og indsamlingschef Annette Spanggaard, som fortæller at de indsamlede midler bl.a. skal bruges til at mobilisere i Syrien, hvor Dansk Flygtningehjælp er en af de længst tilstedeværende og største NGOer. Senest er udbrudt konflikt i det nordøstlige Syrien efter Tyrkiets invasion, samt i Yemen og til flygtningelejre de fordrevne rohingyaernes i Bangladesh.
Desuden fortæller kommunikations- og indsamlingsdirektøren generelt om Dansk Flygtninghjælps arbejde i verdens krigsområder . Desuden en dialog om at mere internationalt samarbejde også om fredeliggørelse af verden er nødvendigt for at forebygge fremtidige flygtningekriser. Man tilmelder sig centralt på Dansk flygtningehjælps netside www.flygtning.dk eller på telefon nr 33735000. Og der mangler altså stadig mange indsamlere for at få dækket de tusindvis af ruter i hele Danmark.

Dialog har også interviewet den lokale indsamlingskoordinator i Gl. Frederikshavn kommune, Else Schaltz som stadig mangler indsamlere og garanterer at der nok skal blive en rute til evt. indsamlere der først får sig besluttet på selve indsamlingsdagen søndag d. 3. november hvor man inviteres til at møde op hos Else Schaltz fra kl. 10 i De frivilliges hus, Danmarksgade 12. Strandby-koordinatoren Henrik Aen fortæller til Dialog bl.a. om konfirmander der vil samle ind på søndag d. 3. november til gavn for for nødstedte flygtninge. Og i Strandby møder indsamlere kl 10,30 i Strandby Kirke Strandvej 67, 9970 Strandby. I Sæby fortæller koordinator Helledie at man møder op i Sæby Fritidscenter Sæbygårdvej 32, 9300 Sæby .
((Lagt på nettet d. 28. oktober og sendt d. 30. oktober på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 24-28. oktober 2019 med Anette Spanggaard, Else Schaltz og Henrik Aaen.

Om Røde Kors Sæbys husstandsindsamling på søndag d. 6. oktober .
Røde Kors-leder Inger Ejstrud fortæller om indsamlingens organisering og formål til Dialog på Frederikshavn Lokalradio og herunder at hvis man ikke allerede har tilmeldt sig indsamlingen hos Inger Ejstrud på telefon 61606438 eller mailadressen saeby.inger.ejstrud@rodekors.dk, eller centralt hos røde Kors på tlf 70100000 eller rødekors.dk/indsamler.dk, så er der også mulighed for bare at møde op på selve indsamlingsdagen d 6. oktober på udleveringsstedet, som er Røde Kors-butikken Krystalgade 3 i Sæby, og her få udleveret en bøsse og en rute

Sæby Røde Kors-forkvinden fortæller også om afdelingens mange andre aktiviteter lige fra indsamlingen over hele 50 besøgsvenner, 6 kvinder der syer børnetøj til Røde Kors-uddelinger af indleveret kasseret genbrugstøj, 15 kvinder syede til salg i genbrugsbutikken, flygtningeafdelingen med kvindegruppe og lektiecafe nu også for børn, sommerlejr og julehjælp. Dialogs interview med Inger Ejstrud skete d 24. september 2019
((Lagt på nettet d. 30. september og sendt d. 2. oktober på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 24. september 2019 med Inger Ejstrud, formand for Sæby Røde Kors.

Reportage fra integrationsdagen "Hele verden i Frederikshavn Kommune"
Vi hører først borgmester Birgit H. Hansen byde velkommen hvor socialdemokraten afsluttede sin tale med ordene ”Det handler ikke om at give håndtryk, undskyld mig. Det handler om at nedbryde fordomme og mødet imellem mennesker. Lad os hylde mangfoldigheden, tak”
Herefter præsenterer dagens konferencier Tankegangens Stener Glamann fra Maskinhallens scene i 5 stive klokketimer det hav af forskellige etniske gruppers optræden med sang musik og dans, og som fremgår af programmet (som der er linket til fra Dialogs hjemmeside. Men desværre forhindrer de bekendtgørelseskrav som Dialog på Frederikshavn Lokalradio er underlagt, Dialog i at bringe andet end ganske få sekunder af indslagene. Interesserede kan rekvirere råfilen med alle 5 timer i Maskinhallen ved ring til 30420818)
Efter at integrationseventen var forbi interviewede Dialog deltagerne Fariha Olawi, der havde vist lysbilleder fra Afghanistan, Alissar Merza fra Syrien og kurderne Muhamed og Midiya om deres oplevelser af arrangementet. På dialogs hjemmeside med podcastudgaven kan man også se billeder og videos fra ”Hele verden i Frederikshavn kommune”, som foregik d. 14. september 2019 og var arrangeret af Integrationsrådet og bl.a af Bajro Terzic og Anders Andersen samt en masse frivillige herunder Stener Glamann og med sponsorstøtte jf palakaten..På Dialogs hjemmeside vil der komme ca 40 billeder og videos, men Dialog mangler billeder fra især sceneoptræden som er velkomne til post@arnehansen.net
((Lagt på nettet 25. september og sendt d. 25. september på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelser d. 14. september 2019 af Birgit Hansen, Stener Glaman m.fl. samt Interviews Fariha Olawi, Alissar Merzmed samt Midiya Mustafa og Mohamed.

Om integrationseventen "Hele Verden i Frederikshavn kommune" lørdag d. 14. september kl 12-17. .
Interview med integrationschef Anders Andersen hvor Dialogs udsendte spørger ind til hvad så Hele Verden i Frederikshavn kan byde på i 2019, hvor temaet er dans, og især om nyheder og nye deltagere. Optagelsen foregik d 9. september 2019 På Facebooksiden ”Hele Verden i Frederikshavn Kommune” kan man læse:” Du kan man møde og tale med folk fra Afghanistan, Argentina, Burma/Myanmar, Congo, Eritrea, Grønland, Kurdistan, Peru, Polen, Rumænien, Rusland, Syrien, Thailand og Ungarn.

Desuden kommer disse foreninger: AOF Frederikshavn Sprogcenter, Dansk Røde Kors Sæby-afdeling, ungdomsskolen, Bangsbo Freja, Frederikshavn Lokalradio, Venligboerne, Frederikshavn Skøjteforening, Frederikshavn Bibliotek, AOF Ordskolen, Rådhuscentret og Projektafdelingens kreative værksted.
Der kan komme flere til. Når vi har et endeligt program, kommer det op her på siden. Del endelig og på gensyn den 14. september kl. 12-17 i Maskinhallen i Skolegade 8, 9900 Frederikshavn. Der er gratis adgang.” ”Hele Verden i Frederikshavn kommune” arrangeres af integrationsrådet i Frederikshavn som man også kan stifte nærmere bekendtskab med under deres event.
((Lagt på nettet 11. september og sendt d. 11. september på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. september med integrationschef Anders Andersen om integrationsprojektet "Hele Verden i Frederikshavn Kommune".

En ildsjæl og ekspert i pædagogik for 2-sprogede er flyttet til Frederikshavn kommune. .
Interview med Ellen Brodersen-Hval, som fortæller om at flytte til Voersaa og om sit arbejde med 2-sprogs-pædagogik i mange år . Det er er Ellens store interesse og hvor hun som nylig pensionist stadig gerne deler ud af sin viden og kunnen.
Det sker bl.a som lektiehjælper i Venligboerne Frederikshavn. Og Ellen Brodersen-Hval tilbyder også at dele sin store viden og erfaring med undervisning af 2-sprogede med andre lærere der kunne ønske det.
Ellen Brodersen-Hval fortæller desuden om sin baggrund som dansk sydslesviger og hvilken betydning det har haft for hendes interesser for andre slags minoriteter som f. eks. flygtningebørn og deres vellykkede integration, som altid drejer sig om at udvælge sig det bedste fra sin medbragte kultur og værtslandets , men hvortil det også er nødvendigt at værtslandets lokalbefolkning bidrager i øjenhøjde. Interviewet blev optaget d. 30. august 2019.
((Lagt på nettet 8. september og sendt d. 25. september 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 30. august 2019 med Ellen Brodersen-Hval, Voersaa ,

Hvad er konsekvenserne af Paradigmeskiftet? Om hvordan paradigmeskiftet og uvisheden påvirker mennesker på flugt. .
Det er overskriften på Mellemfolkeligt Samvirke, og DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdoms møde hvor vi bliver præsenteret for flygtninges Personlige historier om hvordan paradigmeskiftet og uvisheden påvirker mennesker på flugt. Optagelsen foregik d 14. juni 2019
MS skriver:I samarbejde med DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom) og Trampolinhuset inviterer Mellemfolkeligt Samvirke til at høre stærke fortællinger fra det virkelige liv, fortalt af personer med asylstatus og flygtningebaggrund.
Med paradigmeskiftet er der kommet stort fokus på midlertidighed inden for flygtningeområdet i Danmark. Det indebærer blandt andet, at alle opholdstillader som der gives er midlertidige, at integrationsydelsen skifter navn til hjemrejseydelse og at udlændingeministeren har mulighed for at sætte loft over familiesammenføringer. Men hvordan opleves midlertidighed blandt de mennesker, som bliver både direkte og indirekte påvirket af lovgivning og den nye retorik? Hvordan påvirker uvisheden og den lave ydelse flygtningene modtager de nye borgeres liv?
Deltagere Tim Whyte, Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke
Taisir Mousa Ahmad, Fortæller, Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Assem Awaid, Fortæller, Trampolinhuset / MS Parvaneh Ghorbani, Projektleder for Asyl- og Flytningeområdet, Mellemfolkeligt Samvirke
Rahima Abdullah, Fortæller, Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Nabila Saidi, Fortæller, Trampolinhuset / MS
((Lagt på nettet 14. august og sendt d. 21. august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 14. juni 2019 af fortællerne Assem Awaid, Parvaneh Ghorbani, Rahima Abdulla, og Nabila Saidi

Om de rigtige svar på Bedsteforældre for Asyls quiz om dansk asylpolitik. .
Dialogs interviewer skal her svare på Bedsteforældre for Asyls quiz om asylsøgere og flygtninge med 8 spørgsmål, som vi også hører de rigtige svar på. Nogle af de rigtige svar er overraskende og fører til samtaler om meningen med og konsekvenserne af den borgerlige regerings stadig strammere flygtningepolitik som også Socialdemokratiet før valget tilsluttede sig.
Samtalen foregik d. 13. juni 2019 på Folkemødet mellem Tove Krag fra Bedsteforældre for Asyl og Dialogs Arne Hansen.
Prøv evt selv at svare på quizen (nedenfor) inden du får svarene i løbet af interviewet
((Lagt på nettet 11. august og sendt d. 14. august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Samtale mellem Tove Krag fra Bedsteforældre for Asyl og Arne Hansen Dialog på Frederiksahvn Lokalradio omkring de rigtige og ofte forbavsende svar på quiz-spørgsmålene.

Integrationsarrangementet "Hele verden i Frederikshavn" overlever takket være de frivillige . .
Dialog interviewer her Katalin Fülüp om forberedelserne til integrationsfesten "Hele Verden i Frederikshavn" som i 2019 afholdes lørdag d 14. september. Som led heri inviteres nye interesserede til at tilmelde sig til et informations- og planlægningsmøde mandag d. 19. august kl 18,30 hos Tankegang, Midtpunkt 40 i Frederikshavn. Man tilmelder sig blot inden d 15. august til Bajro Terzic på tlf. 23606479 .
Interviewet foregik d 9. juli 2019.
Katalin Fülüp har som ny forkvinde for integrationsrådet selv engageret sig i at skaffe sponsorer. Og her er spontane tilbud om at sponsorere meget velkomne til at henvende sig pr mail på ktfu@frederikshavn.dk eller pr telefon 98 45 72 00 Interesserede kan læse mere om "Hele verden i Frederikshavn kommune 2019", ved at klikke på det link til pressemeddelelser om integrationsarrangementet som ligger på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside sammen med linket til interviewet med Katalin som podcast
Som forkvinde for integrationsrådet modtager Katalin Fülüp gerne henvendelser med ideer og informationer. Man henvender sig så til integrationsrådets sekretær Maiken Pilgaard Krüger på Tlf. (+45) 98 45 72 68 eller maku@frederikshavn.dk.
((Lagt på nettet 18. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. juli 2019 med integrationsrådsformand Katalin Fülüp om integrationseventen "Hele verdeni Frederikshavn kommune", som foregår lørdag d. 14. september i Maskinhallen.

"Borgergruppen Birgits Børn" har fundet det på tide at sige farvel . .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio har d. 1. juli 2019 interviewet Monica Sivesgaard Fri som en opfølgning på nedenstående meddelelse d. 29. juni 2019 på Facebooksiden Borgergruppen Birgits Børn
"Kære Alle !
Administratorerne for denne side har besluttet at lukke Borgergruppen Birgits Børn og hvorfor så det?
Vi har ganske enkelt travlt med andre ting og føler på mange måder at vi nåede i mål med vores visioner.
- vi var medvirkende til at de planlagte besparelser på 2,1 mio. blev droppet og området endda fik tilført 5,3 mio. ?
- vi fik sat TAVSHEDSKULTUR på dagsordenen og vi ved at dette emne stadig debatteres i kommunen ??
- men vigtigst af alt, erfarede vi, at det betaler sig at organisere sig og råbe op, og at vi SAMMEN kan forandre!
Det har været fantastisk at lære så mange spændende og seje mennesker at kende og sammen kæmpe for en vigtig sag - de 0-6-årige og det pædagogiske personale ??
I morgen lukker siden, en æra er forbi og I må alle ha' en fuldstændig formidabel sommer ??"
Knus, kys & kærlighed herfra,
Team Brokkerøv!

((Lagt på nettet d. 12. juli og sendt d. 10. juli 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews "Modstandsbevægelsens flugtruter fra Nordjylland til Sverige under 2. verdenskrig." .
Dialog bringer her en optagelse af Henning E. Sørensens foredrag: "Modstandsbevægelsens flugtrute fra Nordjylland til Sverige under 2. verdenskrig.". Det foregik Mandag 26. februar 2019 på Knivholt og var arrangeret af foreningen Hangarens Venner . Det drejer sig mest om flugtruter fra Sæby til Sverige og sejledserne blev ikke mindre farlige af at der på tilbagerejsen ofte var våben og ammunition ombord på kutterne.
((Lagt på nettet 14. august og sendt d. 21 august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 26. februar 2019 af lysbilledforerag af foredrag af Henning E. Sørensen, Sæby,

Torben Stetkær fortæller om sin tid som lokalradiojournalist i Frederikshavn og om pensionisttilværelsens mange gøremål.. .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med den tidligere så entusiastiske radiojournalist , der elskede sportsreportagen allerhøjest både ishockey, håndbold og fodbold men også rapporterede fra byrådet. Stetkær fortæller også om sit rige pensionistliv som bl.a uundværlig IT-nørd for andre bowlingspillere, danmarksmester i bridge, nyder af klassisk musik men også TV-sport pt tour de france mv ved multitaskning. Interviewet foregik d. 20. juli 2019
((Lagt på nettet 8. august og sendt d. 7. august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 20. juli 2019 med den frivillige sportsjournalist, IT-nørd,bridge- og bowlingspiller Torneb Stetkær, Frederikshavn

Om at være fra- og tilflytter i Sæby og om Retfærdigheden en bærende kulturinstitution i Sæby drevet af frivillige ildsjæle.
Vi hører her Dialogs nye medarbejder Susanne Lynch Donwild den 23. juli 2019 interviewe først Ulla Lundholm som både fraflytter og tilflytter og derefter en hel masse frivillige i tirsdagsgruppen i foreningen Retfærdighedens venner om hvordan det lykkes at få vedligeholdt og drevet det gamle ting- og rådhus med masser af kulturarrangementer mest for de grå årgange men også med udlejning til foreningsarrangementer
((Lagt på nettet 31. juli og sendt d. 31. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 23. juli 2019 af Susanne Lynch Donvild med Ulla Lundholm og folk fra Retfærdigheden


Om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde med at sende genbrugsudstyr til Afghanistan .
Her hører vi DAHF's forkvinde Fariha Olawi fortælle om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde med at sende genbrugsudstyr ned til den afghanske samarbejdspartner OLAWI i Herat og de imponerende mange opgaver som de frivillige i OLAWI har gang i. Under foredraget dokumenterer Fariha med billeder fra en powerpoint hun havde lavet. Optagelsen med Fariha og med kommentarer fra Nasima og Sayed, skete på møde forud for generalforsamlingen i DAHF d 23. juni 2019.

Hertil kommer at Fariha på Dansk Afghansk Humanitær Forenings generalforsamling d. 23. juni, som del af bestyrelsens beretning, ud fra friske indtryk fra en nylig tur til Herat, også fortalte om sine egne observationer og oplevelser bl.a gennem interviews med skolepiger. Fariha dokumenterede også her hvad hun sagde med billeder fra en selvproduceret powerpoint fra turen på basis af alle de billeder hun tog fra besøg på bl.a skoler, som DAHF via OLAWI har leveret genbrugscomputere og andre skolemøbler til.

Begge Farihas powerpoint ligger til fri afbenyttelse på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside.
Derfor er det en fordel når man hører begge fortællinger, at man lige åbner powerpointen på Dialog netside, så man kan se de billeder som Fariha fortæller om.
((Lagt på nettet 21. juli og sendt d. 24. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 23. juni 2019 med Med Fariha Olawi, forkvinde for Dansk Afghansk Humanitær Forening (tidl. Frederikshavn Multietniske Forening).

Lars Høst fortæller om ideen bag forvandlingen af Sæby Fritidscenter til Sæby Spektrum . .
Dialog-lyttere skal nu høre formanden for Sæby Spektrum, Lars Høst fortælle om det store projekt som nu skal igang efter at det er lykkedes at skaffe private fondsmidler bl. fra den Obelske familiefond. Interviewet med Lars Høst fandt sted d. 4. juli 2019. Her citeres fra pressemeddeelsen:
Nyt center skal styrke fællesskab og sundhed i Nordjylland
Med en donation på 2,5 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond kan centeret Sæby Spektrum realiseres. Her kommer sundhed, inklusion og fællesskab i centrum.

Donationen betyder, at sæbynitterne får både fritidscenter, idrætshus og værested i ét. Sæby Spektrum skal nemlig være samlingspunkt for det sociale liv, der udfolder sig før, under og efter aktiviteterne, som stedet skal huse. Og så skal det give flest muligt lyst til at deltage – også dem som normalt ikke bruger centrets sportstilbud.
((Lagt på nettet 12. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 4. juli 2019 med Larst Høst, formand for Sæby Spektrum.

Hør Lene Bak fra Vores Sæby fortælle om sit liv og virke . .
Hør et spændende og åbenhjertigt interview, hvor Dialog på Frederikshavn Lokalradios nye men garvede medarbejder, Susanne Lynch Donvild interviewer en anden kommende og også tidligere radiomedarbejder Lene Bach, som mange kender fra Facebooksiden Vore Sæby. Samtalen foregik d. 11. juli 2019.
((Lagt på nettet 18. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 11. juli 2019 med Lene Bach, Sæby med Susanne Lynch Donvild som interviewer/samtalepartner.

Integrationsarrangementet "Hele verden i Frederikshavn" overlever takket være de frivillige . .
Dialog interviewer her Katalin Fülüp om forberedelserne til integrationsfesten "Hele Verden i Frederikshavn" som i 2019 afholdes lørdag d 14. september. Som led heri inviteres nye interesserede til at tilmelde sig til et informations- og planlægningsmøde mandag d. 19. august kl 18,30 hos Tankegang, Midtpunkt 40 i Frederikshavn. Man tilmelder sig blot inden d 15. august til Bajro Terzic på tlf. 23606479 .
Interviewet foregik d 9. juli 2019.
Katalin Fülüp har som ny forkvinde for integrationsrådet selv engageret sig i at skaffe sponsorer. Og her er spontane tilbud om at sponsorere meget velkomne til at henvende sig pr mail på ktfu@frederikshavn.dk eller pr telefon 98 45 72 00 Interesserede kan læse mere om "Hele verden i Frederikshavn kommune 2019", ved at klikke på det link til pressemeddelelser om integrationsarrangementet som ligger på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside sammen med linket til interviewet med Katalin som podcast
Som forkvinde for integrationsrådet modtager Katalin Fülüp gerne henvendelser med ideer og informationer. Man henvender sig så til integrationsrådets sekretær Maiken Pilgaard Krüger på Tlf. (+45) 98 45 72 68 eller maku@frederikshavn.dk.
((Lagt på nettet 18. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. juli 2019 med integrationsrådsformand Katalin Fülüp om integrationseventen "Hele verdeni Frederikshavn kommune", som foregår lørdag d. 14. september i Maskinhallen.

Mariane Skadborg: fra bankdirektør til socialrådgiver og leder af Frederikshavn Frivilligcenter og fra afskedskaffen. .
Mariane Skadborg: fra bankdirektør til socialrådgiver og leder af Frederikshavn Frivilligcenter og fra afskedskaffen.
Den afgående leder af Frederikshavn Frivilligcenter, Mariane Skadborg fortæller her om sit liv med gode værdier hjemmefra, karriere i bankverdenen, sygdom og krise der medførte at hun gik i kast med socialrådgiveruddannelsen, som førte Mariane til Frederikshavn og hvor hun som pensionist så påtog sig opgaven som leder af Frederikshavn frivilligcentret.

Her har Mariane Skadborg især været glad for samskabelsesprojekterne både mellem forskellige frivilliggrupper og mellem disse og kommunen, især på grund af de resultater det har givet for især de mennesker som har været i klemme. Mariane advarer dog mod at reducere sociale sager til et endimensionalt spørgsmål om kortsigtet økonomisk bundlinje. Som 71-årig har Mariane stadig kræfter til nye udfordringer med studier på Aalborg Universitet bl.a. om at få forsket og kortlagt de økonomiske og menneskelige fordele Mariane mener der er i at tænke mere langsigtet og give mennesker tillid og muligheder. Optagelsen med Mariane Skadborg foregik d. 27. juni 2019 i forbindelse med den stilfærdige kaffekomsammen, som Mariane havde inviteret sine daglige samarbejdspartnere med til. Herfra er der også klip med takketaler af Kim Philip og Fie Mølholt.
Dialog benytter lejligheden til på netsiden at bringe en kavalkade af 14 tidligere Dialog-udsendelser om frivilligcenteret og de frivillige liv her og tidligere i De frivilliges Hus i Boensgade 4 , der åbnede i år 2000
((Lagt på nettet 12. juli og sendt d. 10. juli 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 27. juni 2019 med Mariane Skadborg afgående leder af Frederikshavn Frivilligcentr, Danmarksgade 12 i Frederikshavn.

Integration på arbejdspladsen - med Danish Crown i Sæby som eks. .
Arbejdskraft med et andet modersmål og arbejdspladskultur er både en udfordring og ressource. Det var overskriften på et oplæg som Karsten Thomsen, fællestillidsmand på svineslagteriet Danish Crown i Sæby, holdt i Fødevareforbundets telt på Folkemødet på Bornholm og som Dialog blev opmærksom på og her har taget som udgangspunkt for et interview d. 25. juni 2019 med samme Karsten Thomsen, fællestillidsmand på svineslagteriet Danish Crown i Sæby og formand for teknisk udvalg i Frederikshavn kommune.
((Lagt på nettet 12. juli og sendt d. 10. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 25. juni 2019 med Karsten Thomsen, fællestillidsmand på Danish Crown og formand for teknink og Miljøudvalget i Frederikshavn kommune.

"Borgergruppen Birgits Børn" har fundet det på tide at sige farvel . .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio har d. 1. juli 2019 interviewet Monica Sivesgaard Fri som en opfølgning på nedenstående meddelelse d. 29. juni 2019 på Facebooksiden Borgergruppen Birgits Børn
"Kære Alle !
Administratorerne for denne side har besluttet at lukke Borgergruppen Birgits Børn og hvorfor så det?
Vi har ganske enkelt travlt med andre ting og føler på mange måder at vi nåede i mål med vores visioner.
- vi var medvirkende til at de planlagte besparelser på 2,1 mio. blev droppet og området endda fik tilført 5,3 mio. ?
- vi fik sat TAVSHEDSKULTUR på dagsordenen og vi ved at dette emne stadig debatteres i kommunen ??
- men vigtigst af alt, erfarede vi, at det betaler sig at organisere sig og råbe op, og at vi SAMMEN kan forandre!
Det har været fantastisk at lære så mange spændende og seje mennesker at kende og sammen kæmpe for en vigtig sag - de 0-6-årige og det pædagogiske personale ??
I morgen lukker siden, en æra er forbi og I må alle ha' en fuldstændig formidabel sommer ??"
Knus, kys & kærlighed herfra,
Team Brokkerøv!
((Lagt på nettet d. 12. juli og sendt d. 10. juli 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 1. juli 2019 med Monica Sivesgaard Fri medinitiativtager til "Borgergruppen Birgits Børn".

Om danskundervisnig på arbejdspladsen som forudsætning for god integration af udenlandsk arbejdskraft. .
Vi bliver indført i hvordan mestringen af det danske sprog og kommunikationens store betydning for en god integration på arbejdspladsen men også i fritidslivet så der bliver trivsel hele vejen rundt for nyankomne til Danmark enten det så er flygtninge eller østarbejdere. Vi hører også om de mange forskellige virksomheder hvor erhvervs- og uddannelsesrådgiver og sproglæere Didde Klarskov har sin gang som underviser i sprog og kommunikation og hvor Didde for hver enkelt virksomheds vedkommende må sætte sig ind i alle de fagudtryk der er nødvendige at beherske
((Lagt på nettet 3. juli og sendt d. 3. juli 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 25. juni 2019 med Didde Klarskov, erhvervs- og uddannelsesrådgiver og sproglærer på HF & VUC-Nord.

Den middagsstund hvor mountainstierne på Pikkerbakken skulle indvies - og det blev de også - bare nede ved Møllehuset - fortæller Carsten Rasmussen bl.a. .
Vi skal nu i Dialog på Frederikshavn Lokalradio høre en reportage fra indvielsen af mountainbike-stien på Pikkerbakken i Frederikshavn d. 22. juni 2019, som ikke gik helt efter planen, men blev reddet takket være mountainbikeren Tom Ritmann og videos med Frederikshavn Mountainbikerklubs kørere.
Og senere ikke mindst Carsten Rasmussen som d 27. juni i en separat lydfil fortæller hele historien om samarbejdet mellem de foreningsfrivillige i Mountainbikeklub9900, kommunen og det lokale erhvervsliv og grundejere om at skabe det lokale og også turistmæssige aktiv som mountainbikebanen på Pikkerbakken nu er.
((Lagt på nettet 3. juli og sendt d. 3. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 22 juni med Tom Rittman og 27. juni med Carsten Rasmussen fra Mountainbikeklubben 9900.

"Modstandsbevægelsens flugtruter fra Nordjylland til Sverige under 2. verdenskrig." .
Dialog bringer her en optagelse af Henning E. Sørensens foredrag: "Modstandsbevægelsens flugtrute fra Nordjylland til Sverige under 2. verdenskrig.". Det foregik Mandag 26. februar 2019 på Knivholt og var arrangeret af foreningen Hangarens Venner . Det drejer sig mest om flugtruter fra Sæby til Sverige og sejledserne blev ikke mindre farlige af at der på tilbagerejsen ofte var våben og ammunition ombord på kutterne.
((Lagt på nettet 14. august og sendt d. 21 august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 26. februar 2019 af lysbilledforerag af foredrag af Henning E. Sørensen, Sæby,

Torben Stetkær fortæller om sin tid som lokalradiojournalist i Frederikshavn og om pensionisttilværelsens mange gøremål.. .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med den tidligere så entusiastiske radiojournalist , der elskede sportsreportagen allerhøjest både ishockey, håndbold og fodbold men også rapporterede fra byrådet. Stetkær fortæller også om sit rige pensionistliv som bl.a uundværlig IT-nørd for andre bowlingspillere, danmarksmester i bridge, nyder af klassisk musik men også TV-sport pt tour de france mv ved multitaskning. Interviewet foregik d. 20. juli 2019
((Lagt på nettet 8. august og sendt d. 7. august 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 20. juli 2019 med den frivillige sportsjournalist, IT-nørd,bridge- og bowlingspiller Torneb Stetkær, Frederikshavn

Om at være fra- og tilflytter i Sæby og om Retfærdigheden en bærende kulturinstitution i Sæby drevet af frivillige ildsjæle.
Vi hører her Dialogs nye medarbejder Susanne Lynch Donwild den 23. juli 2019 interviewe først Ulla Lundholm som både fraflytter og tilflytter og derefter en hel masse frivillige i tirsdagsgruppen i foreningen Retfærdighedens venner om hvordan det lykkes at få vedligeholdt og drevet det gamle ting- og rådhus med masser af kulturarrangementer mest for de grå årgange men også med udlejning til foreningsarrangementer
((Lagt på nettet 31. juli og sendt d. 31. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 23. juli 2019 af Susanne Lynch Donvild med Ulla Lundholm og folk fra Retfærdigheden


Om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde med at sende genbrugsudstyr til Afghanistan .
Her hører vi DAHF's forkvinde Fariha Olawi fortælle om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde med at sende genbrugsudstyr ned til den afghanske samarbejdspartner OLAWI i Herat og de imponerende mange opgaver som de frivillige i OLAWI har gang i. Under foredraget dokumenterer Fariha med billeder fra en powerpoint hun havde lavet. Optagelsen med Fariha og med kommentarer fra Nasima og Sayed, skete på møde forud for generalforsamlingen i DAHF d 23. juni 2019.

Hertil kommer at Fariha på Dansk Afghansk Humanitær Forenings generalforsamling d. 23. juni, som del af bestyrelsens beretning, ud fra friske indtryk fra en nylig tur til Herat, også fortalte om sine egne observationer og oplevelser bl.a gennem interviews med skolepiger. Fariha dokumenterede også her hvad hun sagde med billeder fra en selvproduceret powerpoint fra turen på basis af alle de billeder hun tog fra besøg på bl.a skoler, som DAHF via OLAWI har leveret genbrugscomputere og andre skolemøbler til.

Begge Farihas powerpoint ligger til fri afbenyttelse på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside.
Derfor er det en fordel når man hører begge fortællinger, at man lige åbner powerpointen på Dialog netside, så man kan se de billeder som Fariha fortæller om.
((Lagt på nettet 21. juli og sendt d. 24. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 23. juni 2019 med Med Fariha Olawi, forkvinde for Dansk Afghansk Humanitær Forening (tidl. Frederikshavn Multietniske Forening).

Lars Høst fortæller om ideen bag forvandlingen af Sæby Fritidscenter til Sæby Spektrum . .
Dialog-lyttere skal nu høre formanden for Sæby Spektrum, Lars Høst fortælle om det store projekt som nu skal igang efter at det er lykkedes at skaffe private fondsmidler bl. fra den Obelske familiefond. Interviewet med Lars Høst fandt sted d. 4. juli 2019. Her citeres fra pressemeddeelsen:
Nyt center skal styrke fællesskab og sundhed i Nordjylland
Med en donation på 2,5 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond kan centeret Sæby Spektrum realiseres. Her kommer sundhed, inklusion og fællesskab i centrum.

Donationen betyder, at sæbynitterne får både fritidscenter, idrætshus og værested i ét. Sæby Spektrum skal nemlig være samlingspunkt for det sociale liv, der udfolder sig før, under og efter aktiviteterne, som stedet skal huse. Og så skal det give flest muligt lyst til at deltage – også dem som normalt ikke bruger centrets sportstilbud.
((Lagt på nettet 12. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 4. juli 2019 med Larst Høst, formand for Sæby Spektrum.

Hør Lene Bak fra Vores Sæby fortælle om sit liv og virke . .
Hør et spændende og åbenhjertigt interview, hvor Dialog på Frederikshavn Lokalradios nye men garvede medarbejder, Susanne Lynch Donvild interviewer en anden kommende og også tidligere radiomedarbejder Lene Bach, som mange kender fra Facebooksiden Vore Sæby. Samtalen foregik d. 11. juli 2019.
((Lagt på nettet 18. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 11. juli 2019 med Lene Bach, Sæby med Susanne Lynch Donvild som interviewer/samtalepartner.

Integrationsarrangementet "Hele verden i Frederikshavn" overlever takket være de frivillige . .
Dialog interviewer her Katalin Fülüp om forberedelserne til integrationsfesten "Hele Verden i Frederikshavn" som i 2019 afholdes lørdag d 14. september. Som led heri inviteres nye interesserede til at tilmelde sig til et informations- og planlægningsmøde mandag d. 19. august kl 18,30 hos Tankegang, Midtpunkt 40 i Frederikshavn. Man tilmelder sig blot inden d 15. august til Bajro Terzic på tlf. 23606479 .
Interviewet foregik d 9. juli 2019.
Katalin Fülüp har som ny forkvinde for integrationsrådet selv engageret sig i at skaffe sponsorer. Og her er spontane tilbud om at sponsorere meget velkomne til at henvende sig pr mail på ktfu@frederikshavn.dk eller pr telefon 98 45 72 00 Interesserede kan læse mere om "Hele verden i Frederikshavn kommune 2019", ved at klikke på det link til pressemeddelelser om integrationsarrangementet som ligger på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside sammen med linket til interviewet med Katalin som podcast
Som forkvinde for integrationsrådet modtager Katalin Fülüp gerne henvendelser med ideer og informationer. Man henvender sig så til integrationsrådets sekretær Maiken Pilgaard Krüger på Tlf. (+45) 98 45 72 68 eller maku@frederikshavn.dk.
((Lagt på nettet 18. juli og sendt d. 17. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. juli 2019 med integrationsrådsformand Katalin Fülüp om integrationseventen "Hele verdeni Frederikshavn kommune", som foregår lørdag d. 14. september i Maskinhallen.

Mariane Skadborg: fra bankdirektør til socialrådgiver og leder af Frederikshavn Frivilligcenter og fra afskedskaffen. .
Mariane Skadborg: fra bankdirektør til socialrådgiver og leder af Frederikshavn Frivilligcenter og fra afskedskaffen.
Den afgående leder af Frederikshavn Frivilligcenter, Mariane Skadborg fortæller her om sit liv med gode værdier hjemmefra, karriere i bankverdenen, sygdom og krise der medførte at hun gik i kast med socialrådgiveruddannelsen, som førte Mariane til Frederikshavn og hvor hun som pensionist så påtog sig opgaven som leder af Frederikshavn frivilligcentret.

Her har Mariane Skadborg især været glad for samskabelsesprojekterne både mellem forskellige frivilliggrupper og mellem disse og kommunen, især på grund af de resultater det har givet for især de mennesker som har været i klemme. Mariane advarer dog mod at reducere sociale sager til et endimensionalt spørgsmål om kortsigtet økonomisk bundlinje. Som 71-årig har Mariane stadig kræfter til nye udfordringer med studier på Aalborg Universitet bl.a. om at få forsket og kortlagt de økonomiske og menneskelige fordele Mariane mener der er i at tænke mere langsigtet og give mennesker tillid og muligheder. Optagelsen med Mariane Skadborg foregik d. 27. juni 2019 i forbindelse med den stilfærdige kaffekomsammen, som Mariane havde inviteret sine daglige samarbejdspartnere med til. Herfra er der også klip med takketaler af Kim Philip og Fie Mølholt.
Dialog benytter lejligheden til på netsiden at bringe en kavalkade af 14 tidligere Dialog-udsendelser om frivilligcenteret og de frivillige liv her og tidligere i De frivilliges Hus i Boensgade 4 , der åbnede i år 2000
((Lagt på nettet 12. juli og sendt d. 10. juli 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 27. juni 2019 med Mariane Skadborg afgående leder af Frederikshavn Frivilligcentr, Danmarksgade 12 i Frederikshavn.

Integration på arbejdspladsen - med Danish Crown i Sæby som eks. .
Arbejdskraft med et andet modersmål og arbejdspladskultur er både en udfordring og ressource. Det var overskriften på et oplæg som Karsten Thomsen, fællestillidsmand på svineslagteriet Danish Crown i Sæby, holdt i Fødevareforbundets telt på Folkemødet på Bornholm og som Dialog blev opmærksom på og her har taget som udgangspunkt for et interview d. 25. juni 2019 med samme Karsten Thomsen, fællestillidsmand på svineslagteriet Danish Crown i Sæby og formand for teknisk udvalg i Frederikshavn kommune.
((Lagt på nettet 12. juli og sendt d. 10. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 25. juni 2019 med Karsten Thomsen, fællestillidsmand på Danish Crown og formand for teknink og Miljøudvalget i Frederikshavn kommune.

"Borgergruppen Birgits Børn" har fundet det på tide at sige farvel . .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio har d. 1. juli 2019 interviewet Monica Sivesgaard Fri som en opfølgning på nedenstående meddelelse d. 29. juni 2019 på Facebooksiden Borgergruppen Birgits Børn
"Kære Alle !
Administratorerne for denne side har besluttet at lukke Borgergruppen Birgits Børn og hvorfor så det?
Vi har ganske enkelt travlt med andre ting og føler på mange måder at vi nåede i mål med vores visioner.
- vi var medvirkende til at de planlagte besparelser på 2,1 mio. blev droppet og området endda fik tilført 5,3 mio. ?
- vi fik sat TAVSHEDSKULTUR på dagsordenen og vi ved at dette emne stadig debatteres i kommunen ??
- men vigtigst af alt, erfarede vi, at det betaler sig at organisere sig og råbe op, og at vi SAMMEN kan forandre!
Det har været fantastisk at lære så mange spændende og seje mennesker at kende og sammen kæmpe for en vigtig sag - de 0-6-årige og det pædagogiske personale ??
I morgen lukker siden, en æra er forbi og I må alle ha' en fuldstændig formidabel sommer ??"
Knus, kys & kærlighed herfra,
Team Brokkerøv!
((Lagt på nettet d. 12. juli og sendt d. 10. juli 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 1. juli 2019 med Monica Sivesgaard Fri medinitiativtager til "Borgergruppen Birgits Børn".

Om danskundervisnig på arbejdspladsen som forudsætning for god integration af udenlandsk arbejdskraft. .
Vi bliver indført i hvordan mestringen af det danske sprog og kommunikationens store betydning for en god integration på arbejdspladsen men også i fritidslivet så der bliver trivsel hele vejen rundt for nyankomne til Danmark enten det så er flygtninge eller østarbejdere. Vi hører også om de mange forskellige virksomheder hvor erhvervs- og uddannelsesrådgiver og sproglæere Didde Klarskov har sin gang som underviser i sprog og kommunikation og hvor Didde for hver enkelt virksomheds vedkommende må sætte sig ind i alle de fagudtryk der er nødvendige at beherske
((Lagt på nettet 3. juli og sendt d. 3. juli 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 25. juni 2019 med Didde Klarskov, erhvervs- og uddannelsesrådgiver og sproglærer på HF & VUC-Nord.

Den middagsstund hvor mountainstierne på Pikkerbakken skulle indvies - og det blev de også - bare nede ved Møllehuset - fortæller Carsten Rasmussen bl.a. .
Vi skal nu i Dialog på Frederikshavn Lokalradio høre en reportage fra indvielsen af mountainbike-stien på Pikkerbakken i Frederikshavn d. 22. juni 2019, som ikke gik helt efter planen, men blev reddet takket være mountainbikeren Tom Ritmann og videos med Frederikshavn Mountainbikerklubs kørere.
Og senere ikke mindst Carsten Rasmussen som d 27. juni i en separat lydfil fortæller hele historien om samarbejdet mellem de foreningsfrivillige i Mountainbikeklub9900, kommunen og det lokale erhvervsliv og grundejere om at skabe det lokale og også turistmæssige aktiv som mountainbikebanen på Pikkerbakken nu er.
((Lagt på nettet 3. juli og sendt d. 3. juli 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 22 juni med Tom Rittman og 27. juni med Carsten Rasmussen fra Mountainbikeklubben 9900.

Hvad vil de energibyer? Vi stiller politikerne til regnskab .
Dialog bringer nu en optagelse fra Tankegangs energibytelt på Folkemødet på Bornholm og det foregår d. 14. juni 2019 med Stenar glaman som mødeleder Dialog bringer her den omtale af mødet der bringes i Folkemødeprogrammet:
Energibyerne.dk kalder sig selv for ambitiøse. Men hvad gør de i virkeligheden?
Eventbeskrivelse
De politisk ansvarlige fra de syv energibykommuner kommer på podiet en efter en og bliver udspurgt af en energiekspert og en fræk journalist. Her skal de stå på mål for kommunens indsats og for planerne for at være helt fremme med den grønne omstilling.
Deltagere
Almina Nikontovic, Økonomiudvalgsmedlem (S), Frederikshavn Kommune
Hans Østergaard, Borgmester (V), Ringkøbing-Skjern Kommune
Johannes Lundsfryd Jensen, Borgmester (S), Middelfart Kommune
Niels Peter Bøgballe, Næstformand i Plan- og Miljøudvalget, GRO
Michael Ziegler, Borgmester, Taastrup Kommune
Erik Lauritzen, Borgmester (S), Sønderborg Kommune
Stener Glamann, Journalist, Tankegang a/s
Per Alex Sørensen, Ingeniør, PlanEnergi
Udspørgerne er Connie Hedegaard forkvinde for den grønne tænketank Concito og Stenar Glamann direktør for komminikationsfirmaet Tankegang i Frederikshavn, som også har samlet energibyerne der deltager
((Lagt på nettet 3. juli og sendt d. 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 14. juni 2019 i Tankegangs Energiby-telt på Folkemødet.

Hør om lokale grønne handlemuligheder og om energibyerne med udgangspunkt i Frederikshavn kommune. .
Interview med direktør Stenar Glamann fra det grønne kommunikationsfirma, tankegangen, i Frederikshavn. Interviewet kommer især til at handle om hvilke grønne handlemulighder man har lokalt. Og om hvad man allerede har gjort i Frederikshavn kommune og andre kommuner i Energiby-samvirket, som er kommet i stand på initiativ af Tankegangen.
((Lagt på nettet 20. juni og sendt d. 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 13. juni 2019 med Stenar Glamann, direktør for det grønne kommunikationsfirma Tankegangen, Frederiksahvn.

Hør om tilbud i Frederikshavn til unge og voksne autister og i autismespektret. .
Dialog-samtale med bestyrelsesmedlem i Autisme-Nord, Mona Petersen, Frederikshavn om hvilke tilbud til autister og deres pårørende og andre interesserede der er i Frederikshavn og i øvrigt i Autisme-Nord og i Landsforeningen for Autisme.
((Lagt på nettet 20. juni og sendt d. 19. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 7. juni 2019 med Mona Petersen, Frederikshavn, bestyrelsesmedlem i Autismeforeningens KredsNord.

Hør om om behovet for flere plejefamilier med bopæl i Frederikshavn kommune.. .
Frederikshavn kommune søger i øjeblikket plejefamilier med bopæl i Frederikshavn kommune Leder af familieplejen, Birgitte Amnitzbøll fortæller, at det er fordi det vil være bedst for børn der ender med at måtte anbringes uden for hjemmet, at det sker i familier i nærheden for at barnet kan bevare mest muligt af de tilbageværende fungerende netværk, enten det så drejer sig om familien, skolen eller legekammerater og fritidsaktiviteter. Vi hører også om hvilke kvalifikationer der er væsentlige men at det i høj grad i det enkelte tilfælde også er et spørgsmål om den rigtige matchning med barnets behov. Interesserede skal igennem et kort uddannelsesforløb for at komme i en pulje af plejefamilier som kommunen så kan trække på efter de konkrete behov.
((Lagt på nettet 10. juni og sendt d. 12. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 7. juni 2019 med Birgitte Amnitzbøll, Leder af familieplejen i Frederikshavn kommune.

Hør Herluf Johansen fortælle om blomsterfestivalen og Bangsbo Botaniske Have. .
Hør Herluf Johansen fortælle om den nylige Bangsbo Blomsterfestival og om hvordan Bangsbo Botaniske Have takket være ildsjælene i Bangsbo botaniske Haves venner efterhånden er blevet udviklet til det skønne harmoniske åndehul for frederikshavnere det er i dag samtidig med at det er et yndet turistmål. I interviewet blev optaget d. 5. juni 2019 på åstedet med fuglesang i baggrunden.
Der vil blive lagt billeder fra Bangsbo botaniske have på Dialogs netside sammen med samtalen med Herluf Johansen, næstformand i foreningen Bangsbo Botaniske Have, som har driftsoverenskomst med Frederikshavn kommune som ejer jorden, som foreningen så har drevet og udviklet i et samarbejde.
((Lagt på nettet 10. juni og sendt d. 12. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 5. juni 2019 med Herluf Johansen, næstformand i Bangsbo Botaniske Have i Frederikshavn.

Folketingsvalgets lokale og landspolitiske resultater, årsager og hvilke bl.a grønne konsekvenser? .
Hvad blev resultatet af Folketingsvalget lokalt og på landsplan, hvilke muligheder ser der ud til at være for en grønnere miljø- og klimapolitik og hvad der i løbet af de sidste 4 år inklusive valgkampen kan have bevirket det tilsyneladende grønne skred. Dialog har hertil bedt lektor emeritus og tidl. samfundsfagslærer ved Frederikshavn gymnasium og HF, Paul Rode Andersen om sige sin mening herom. Vi starter med at diskutere betydningen af Mette Frederiksens tilslutning til Dansk Folkepartis krav om et paradigmeskift i retning fra integration til deportation af flygtninge.
Og får så i lokal sammenhæng bl.a. konkluderet at en beslutning om en 3. limfjordsforbindelse over Egholm eller et ekstra jernbanespor fra de store trafikhavne i Vendsyssel til især containertransport, som et afgørende signal for, hvorvidt en ny regering vil føre en klimavenlig (transport)politik. Interviewet med samfundsfagslektor Paul Rode Andersen foregik d. 7. juni 2019
((Lagt på nettet 10. juni og sendt onsdag d. 12. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 7. juni 2019 med samfundsfagslærer Paul Rode Andersen, Frederikshavn om folketingsvalget .

Poul Nielsen fortæller om Venligboerne Frederikshavns historie og om Venligboerne Genbrug. .
På besøg i Venligboerne Genbrug, Rådhus Alle 15 i Frederikshavn d. 31. maj 2019 med Dialog, som interviewer Poul Nielsen, som fortæller om Venligboerne Frederikshavns historie helt fra opstarten i 2015 og om genbrugsbutikken hvis kunder og medhjælpere ikke mindst er tidligere flygtninge. Og hvor børnene især nu er stærkt påvirket af snakken om den politiske aftale om paradigmeskift med fokus på deres deportation, såvel i den politiske offentlighed som i skolegården. Poul Nielsen efterlyser især flere pensionerede indfødte danskere til at hjælpe med til at drive butikken Venligboerne Genbrug på Rådhus Alle 15 i Frederikshavn, som er åben fra kl 10 til 17 på hverdage.
((Lagt på nettet 2. juni og sendt d. 5. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 31. maj 2019 med Poul Nielsen ildsjæl i Venligboerne Frederikshavn og Venligboerne Genbrug.

Interviews på gågaden i Frederikshavn med Sinem Demir fra Enhedslisten samt lokal og 2 SFUere. .
Dialog traf på gågaden i Frederikshavn d. 31. maj midt under Open By Night kun 2 politiske partier. Det var 2 piger fra SFU, SFs ungdomsafdeling, Maja Hammerich og Stinne Eriksson, samt fra Enhedslisten den lokale aktivist Helle Christensen og folketingskandidaten Sinem Demir, som får et lidt længere interview om bl.a flygtninge.
((Lagt på nettet 2. juni og sendt d. 5. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 31. maj 2019 med Maja Hammerich og Stinne Eriksson, samt HelleChristensen og folketingskandidat for EL Sinem Demir .

Til Dialogmøde om frivilligt socialt arbejde og samskabelse med Frederikshavn kommune.
Kommunen havde inviteret til åbent dialogmøde mellem det frivillige sociale arbejde, Sundhedspanelet samt politikere og ansatte i Frederikshavn Kommune d. 28. maj 2019 med temaet Vores fælles velfærd -- Hvad frivillige og kommunen kan i samskabelse.
Dialogs optager var med fra et lille stykke ind i journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder Karen Lumholts oplæg om fremtidens velfærd og de frivillige, som blev fulgt op med spørgsmål til debat i grupper med efterfølgende fremlæg for forsamlingen. Til sidt hører vi afrunding ved Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget
Ordstyrer var Susanne Thaarup, områdeleder for Sundhed, Træning og aktivitet
Bemærk at der sammen med netudgaven af lydoptagelserne fra mødet vil blive lagt en powerpointpræsentation på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside med de lysbilleder som Karen Lomholt brugte under sit foredrag inklusive dem der blev talt ud fra inden Dialogs optager kom i spil
((Lagt på nettet d. 2. juni og sendt d. 5. juni 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse den 28. juni 2019 af den sidste 3/4 af Karen Lumholts oplæg om fremtidens velfærd og de frivillige, som blev fulgt op med spørgsmål og debat.

Frederikshavnskredsen SF-kandidat Allan Norre' fortæller om sin og SF's politik lokalt, på landsplan og i EU .
Her i Dialog skal vi nu høre Allan Norre', SFs folketingskandidat i frederikshavnkredsen til folketingsvalget og samtidig europaparlamentskandidat for SF som den sidste af de kandidater der har ønsket igennem Dialog på Frederikshavn Lokalradio at få lov til at fortælle vendelbovælgere i radioen og for netradioens vedkommende alle dansktalende i verden hvad kandidaten vil gøre for dem eller vil være godt for dem.
Allan Norre fortæller om hvor afgørende væsentligt klimaet er da alt andet ellers kan være ligegyldigt og her kan frederikshavnske virksomheder bidrage til gavn for beskæftigelsen. Vi får en drøftelse af den lokale trafikpolitiske elendighed og uprøvede muligheder for bedre kollektiv trafik med dobbeltspor til Frederikshavn + genetablering af togfonden og udtynding af bilos i de store byer med brug af roadpricing med differentierede takster, men uden Egholmforbindelse.
Allan Norre' forsvarer SFs deltagelse i Ghettopakken, men vil have Socialdemokratiet til at udskifte det pinefulde paradigmeskifte på flygtningeområdet. Igennem Danmarks krige er vi selv blevet ansvarlige for vore flygtninges skæbne. SF støtter FNs forbud imod atomvåben, men også afskaffelse af forsvarsforbeholdet i EU-regi, så Danmark kan deltage i EU's fredsbevarende aktioner. Endelig skal børneområdet støttes. Interviewet med Allan Norre' foregik d. 21. maj 2019
((Lagt på nettet 21. maj og sendt d. 22 elelr 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 21. maj 2019 med Allan Norre', SF's folketingskandidat i Frederikshavnkredsen og til EP valget søndag d. 26. maj.

Alternativet på Fisketorvet i Frederikshavn d. 18. maj 2019 .
Partiet Alternativet er også som det 3. parti på pletten på Fisketorvet i gågaden i Frederikshavn d. 18.maj 2019 endda med egen teltbod. Alternativets lokale mand Mark Jewkes fortæller om et klima-vaccinationskort, som man kan få udstedt hvis man vil sige ærligt ja til at holde 5 miljøløfter og samtidigt får man at vide om 5 måder som partierne kan fremme en mere klimavenlig politik. Man kan se et billede af vaccinationskortet på Dialogs hjemmeside.
Dialog når også lige at hilse på Alternativets spidskandidat i Nordjylland, Susanne Zimmer, som endnu engang kommer ilende fra møde i Aalborg med skatteminister Carsten Lauridsen, som ellers også er folketingskandidat i Nordjylland, men som desværre ikke med sit parti Venstre er på pletten til at forsvare sig.
((Lagt på nettet 21. maj og sendt d. 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 18. maj 2019 med Alternativets frederikshavnske Mark Jewkes og Alternativets spidskandidat i Nordjylland Susanne Zimmer ved Alternativets teltbod på Fisketorvet iFrederiskhavn.

Reportage fra 13-kantet vælgermøde på Frederikshavn bibliotek .
Dialog bringer her optagelse af vælgermødet på Frederikshavn Bibliotek afholdt d. 16. maj 2019.
Panelets deltagere der repræsenterede samtlige 13 opstillingsberettigede partier var følgende: Rasmus Prehn (Sosialdemokratiet, som på stemmesedlen har bogstavA), Marianne Jelved (Radikale Venstre, B), Per Larsen (Konservative, C), Poul Højlund (Ny Borgerlige, D), Rune Frøsig Osmundsen (Partiet Klaus Riskær Pedersen, E), Allan Norré Pedersen (Socialistisk Folkeparti, F), Britta Eckhardt (Kristendemokratierne, K), Bent Bøgsted (Dansk Folkeparti, O), Henrik Buchhave (Venstre, V), Jacob Hø?er (Liberal Alliance, I), Peder Hvelplund (Enhedslisten – De Rød-Grønne, Ø), Susanne Zimmer (Alternativet, Å) samt Max Uwe Jensen (Stram Kurs, P).

Program: Velkomst og præsentation af kandidaterne ved journalist Morten Pedholt
Kandidaterne i panelet, svarer på hvad de anser for at være valgets vigtigste emne, med korte kommentarer fra andre kandidater.
Bagefter var der et hav af spørgsmål fra mange af de 2-300 fremmødte vælgere, som nogle gange udviklede sig til en dialog.
TV2 Nord, P4 Nordjylland og Nordjyske Medier var værter for valgmødet.
((Lagt på nettet 21. maj og sendt d. 22 eller 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse af 13-kantet vælgermøde d. 16. maj 2019

Hør hvad de konservatives lokale folketingskandidat Peter Nielsen går til valg på .
Byrådsmedlem Peter Nielsen. Aalbæk fortæller hvad han vil arbejde for i Folketinget som lokal kandidat i Frederikshavnkredsen for Konservative (C), som bl.a er en rimelig udligningsreform der kommer udkantkommu ner som Frederikshavn til gode - samtidigt med skattenedsættelser for at få mere beskæftigelse. Desuden klimavenligt postevand til de kommunale møder som led i implementeringen af FNs 17 verdensmål på lokalt kommunalt plan.
((Lagt på nettet 20. maj og sendt d. 22 elelr 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 18. maj 2019 med Peter Nielsen folketingskandidat i Frederikshavnskredsen for Konservative. Optagelsen foregik på Fisketorvet i Frederikshavn.

Partiernes standpunkter til fredspolitiske emner af relevans for valgkampene til både Europaparlamentet d. 26. maj og og Folketinget d. 5. juni .
Dialog bringer her et interview med journalist Tom Vilmer Paamand om de politiske partiers holdninger og standpunkter til aktuelle sikkerheds- og fredspolitiske emner som burde være oplagte at inddrage i valgdebatten både til Europaparlamentsvalget d. 26. maj og folketingsvalget d 5. juni. Tom Vilmer Paamand giver også en begrundet rangordning af partierne på en skala fra militaristisk til en fredelig ikkevoldelig udenrigspolitik.
Det drejer sig først og fremmest om Danmarks manglende tilslutning til FN-traktaten med forbud mod atomvåben og om hvorvidt det er en god ide at Danmark dropper sit forbehold overfor at deltage i EU's militære del, kaldet forsvarsforbeholdet.

Men også mange andre beslutninger som burde vendes i en seriøs valgkamp med ønske om at gøre vælgere klogere på partiernes faktiske sikkerhedspolitik og mulige konsekvenser heraf. I flæng kan nævnes debat om Danmarks nu mangeårige krigspolitik og konflikterne om at få konsekvenserne heraf undersøgt ordentligt til brug for fremtidige sikkerheds- og fredspolitiske beslutninger. Købet af krigsfly, fornuften i drastiske forøgede bevillinger til militær oprustning bare fordi Trumf siger det. Har Danmark brug for et fredsforskningsinstitut der også kan forske og udvikle alternative ikkevoldelige konfliktløsnings- og forebyggelsesmodeller mm. Interview med graverjournalist Tom Vilmer Paamand, som også er formand for Aldrig Mere Krig, foregik d. 17. maj 2019.
((Lagt på nettet 20. majl og sendt d. 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 17. maj 2019 med journalist Tom Vilmer Paamand, der også er formand for Aldrig Mere Krig.

Alternativets kandidat til europaparlamentsvalget fortæller om sin EU-poliitk..
I et desperat forsøg på også at få vælgermøderne til at handle om valget til europaparlamentet så bringer Dialog her et interview med Rasmus Nordqvist, som er Alternativets spidskandidat til europaparlamentsvalget. Rasmus Nordqvist svarer på spørgsmål om bl.a. gensidig sammenhæng imellem miljø- og klimaforværring og den forværrede militarisering i verden, så vi ikke bare får krigsflygtninge men også klimaflygtninge. Alternativet ønsker da også at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten der forbyder atomvåben, som på få øjeblikke kan dræbe op mod en milliard civile og med udsigt til sultedød for resten jf ICAN. Men Alternativet vil have Danmark til at tilslutte sig EU's forsvarsforbehold i tro på, at det er muligt nedefra at påvirke EU til at føre en fredspolitik. Alternativet ønsker i sin kamp for mere lighed i EU også fælleseuropæisk bundgrænse for virksomhedsbeskatning og kamp mod skattely for at stoppe medlemslandenes nationalistiske ræs mod bunden. Vi hører om det fælleseuropæiske valgsamarbejde Europæisk Forår eller DIEM, som Alternativet er med i og som vil lave en stor fælles klimafond, der kan sætte gang i grønne investeringer, der også kan skaffe arbejde til de mange unge arbejdsløse især i syderopa, som lider under Tysklands og de nordlige landes defensive nationalistiske økonomiske politik indenfor Euro-møntunionen. Desuden debatteres en fælleseuropæisk flygtningepolitik og ulandspolitik, som Europa som del af verden også har medansvar for. Interviewet med Rasmus Nordqvist, som Alternativets spidskandidat til europaparlamentsvalget søndag d. 26. maj foregik d. 18. maj 2019.
((Lagt på nettet 20. majl og sendt d. 22. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 18. maj 2019 med Rasmus Nordqvist, Alternativets spidskandidat til europaparlamentsvalget d. 26. maj.

Allan Norre', SFs nordjyske kandidat til europaparlamentsvalget fortæller om sin politik .
Allan Norre', SFs nordjyske kandidat til europaparlamentsvalget fortæller om sin politik Dialog var i gågaden i Frederikshavn lørdag d. 18. maj for træffe kandidater til såvel europaparlamentet der afholdes på søndag d. 26. maj og kandidater til folketingsvalget d. 5. juni. Dialog traf på Callstorvet Allan Norre', som er kandidat til både europaparlamentsvalget og til folketinget. Efter en klimasnak om EU's rolle valgte vi at snakke mest om hvad Allan Norre' og SF vil gøre i europaparlamentet dels på det økonomiske område og herunder en fælleseuropæisk bund under virksomhedsbeskatning samt om en ordentlig europæisk flygtningepolitik, som Allan ser i sammenhæng med ulandsbistanden og EU's protektionisme.
((Lagt på nettet 20. maj og sendt d. 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 18. maj 2019 med Allan Norre, SF kandidat til Europaparlamentet og folketingskandidat i Frederikshavnkredsen. Optagelsen foregik på Callstorvet i Frederikshavn

Hvorfor SF-tillidsmanden Jørgen Grøn måtte fastholde sit kandidatur for Folkebevægelsen til EU-parlamentsvalget .
Dialog-interview med nordjyske Jørgen Grøn, som siger han er SFer i sin sjæl, men nu er blevet smidt ud af SF fordi han igen en gang vil stille op som kandidat for Folkebevægelsen imod EU. Interviewet med den nu tidligere formand for SFs regionsbestyrelse i Nordjylland foregik den 19. marts 2019 og hvor Jørgen Grøn udover at fortælle om sin tid i SF med bl.a pacifisme så også forsvarer og debatterer sin opfattelse af det overnationale og derfor udemokratiske EU, som er ved at blive militariseret, og derfor vigtigt at Danmark bevarer sit forsvarsforbehold overfor. I denne sammenhæng fremhæver Jørgen Grøn at EUs større militære fonde til forskning og udvikling af våben nu har lokket danske universiteter og især Aalborg Universitet til at påbegynde forskning i krigsudstyr med yderligere snigende militarisering af det danske samfund til følge.
((Lagt på nettet 20. majl og sendt d. 10. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 12. marts 2019 med Jørgen Grøn kandidat til europaparlamentsvalget for Folkebevælsen mod EU d. 26. maj .

Susanne Zimmer, Alternativets spidskandidat i Nordjylland fortæller om sit engagement og sine mærkesager
Vi skal nu høre hvad Alternativets spidskandidat i Nordjylland, Susanne Zimmer, har på hjerte og gerne vil vælges på. Susanne Zimmer så Alternativet som appelsinen i turbanen da partiet startede i en situation hvor det var trist og at være dansker, når vi gjorde så lidt for miljøet og så den måde man behandlede og snakkede om flygtninge på, som var dybt pinligt i et rigt land som Danmark.
Susannes Zimmers fokus er klima og miljø og den forurening vi skaber i Danmark men samtidig skal vi have en social profil med mere lighed. Det er dybt uansvarligt at have 64.000 fattige børn. 2 % nedskæringer hvert år på det offentlige skal væk sammen med den overdrevne kontrolregistrering der tager en time om dagen fra det produktive arbejde. Det giver stress og lige nu er 35.000 mennesker hver dag sygemeldt pga. stress. Det er slemt nok for de ramte familier. Men det giver også et samfundsmæssigt tab på 35 milliarder kr. om året, som ved at indrette et samfund med mindre stress i stedet kunne bruges til forbedret velfærd og klima.

Klimaet er vigtigst ellers kan alt andet være ligegyldigt. I 2035 skal vi have 100 % grøn energi. Vi skal afvikle al optagning af olie og gas i løbet af de næste 10 år, men kun Enhedslisten har stemt for det, og det gælder mange andre forslag.
Lokalt i Nordjylland ødelægger regeringen decentral struktur med de årlige 2 % besparelser f.eks på uddannelsesområdet med manglende veluddannet arbejdskraft til følge i udkantområder. Alternativet vil støtte forskning i grøn udvikling som f.eks. frederikshavnervirksomheden Crestwing, der udvikler i bølgeenergi, Crestwing har alligevel mistet sit offentlige tilskud på trods af at den med sin kontinuerlige produktion af energi kunne medvirke til at gøre den samlede grønne produktion af energi mere stabil. Det er bedre, hurtigt at komme på forkant med begrænsningen af udslip af klimagasser, frem for senere at måtte bruge mange flere penge til at værge sig imod de klimaændringer der ellers er hastigt på vej. Klimakommuner kunne være mere ambitiøse, som f.eks. med genbrug af madspild .
Susanne støtter skolebørns klimastrejker da Danmarks CO-udledning nu igen er begyndt at stige jf Grethe Tunberg, der siger, at uden fremtid bliver skolegang jo meningsløs. Om paradokset, at trods stigende interesse for klimaet så falder tilslutningen til Alternativet. Alternativet har ellers en decentral struktur og har således 600 medlemmer i Nordjylland som kan deltage i politiske laboratorier, og kæmper også for en ny politisk kultur med ordentlighed. I Alternativet må man også kun sidde i Folketinget i 12 år.
Vi må forbruge mindre, investere grønt, tænke grønt og gøre gode ting for hinanden, hvorfor fattigdomsydelser skal afskaffes. Alternativet har fået sat fokus på den voksende ulighed og den uanstændige flygtningepolitik.
Forholdet til Socialdemokratisk regering, ikke blokpolitik, andelsbevægelsen forbillede for mere demokratisering af økonomien, samfundsøkonomiske virksomheder,
Alternativets spidskandidat vil væk fra vækstbegrebet med misbrug af ressourcer og udvikling af stress. Desuden regulere energisektor og banker mere, komme væk fra kapitalistisk snyd med skattesystemer til fordel for de store som forhindrer bæredygtigheden, ressourcebeskatning er nødvendig.
Flygtninge skal fra dag et have samtale om hvad de kan og gerne vil. Danmark skal tage mindst 2000 kvoteflygtninge om året. Alternativet vil gennem ulandshjælp og internationalt samarbejde forebygge, at det skal blive nødvendigt at mennesker skal være nødt til at flygte. Med de 10.00 hjemmehjælpere som skal udvises som følge af Paradigmeskiftet, som vil lukke helt af overfor omverdenen, så vil det blive danskernes katastrofe. Den ekstreme racistiske højrefløj er til dels et resultat af at det er lykkedes Dansk Folkeparti at få skabt en dem-contra-os-kultur på mange områder, som også kan blive en trussel imod vores demokrati, når det f.eks. er blevet acceptabelt at lyve og tilbageholde oplysninger i Folketinget. Vi må i stedet gøre noget sammen som i Venligboerne. Vi hører som eks. Susanne Zimmer fortælle om sine positive oplevelser med at være kontaktfamilie for flygtninge. Og det kunne også være med ensomme ældre.
På verdensplan fører den nuværende laden stå til på klimaområdet til fattige klimaflygtninge. Susanne Zimmer vil støtte at Danmark skal underskrive FN-forbuddet mod atomvåben for at fremme afspænding og undgå katastrofale klimakrige om knappe livsvigtige ressourcer. Og ifølge folketingskandidaten så er erfaringerne at kvindelige deltagelse i fredsforhandlinger giver de bedste resultater. Der er brug for et dansk fredsforskningsinstitut, ulandshjælp for befolkningerne og ikke kun for det storevirksomheder. Alternativets nordjyske spidskandidat Susanne Zimmer betoner til afslutning nødvendigheden af at forbruge mindre for at økonomisere med jordens begrænsede ressourcer og dele mere og være mere sociale, hvilket hun heldigvis også ser tendenser til. Interviewet med Susanne Zimmer blev optaget d. 6. maj 2019. Susanne Zimmer vil sidde parat ved sin telefon nr 41171899 for at blive inviteret ud til dagligstuemøder og kan i øvrigt kontaktes over mailadressen susanne.zimmer@alternativet.dk .
((Lagt på nettet 16. maj og sendt d. 22 eller 29. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 6. maj 2019 med Susanne Zimmer, som er Alternativets spidskandidat i Nordjyllands storkreds.

Spidskandidat for Enhedslisten i Nordjylland, Peder Hvelplund, Hjørring, fortæller om dele af Enhedslistens politik, som især har relevans for vendelboere.
Peder Hvelplund fortæller til Dialog på Frederikshavn Lokalradio også om sine egne mærkesager, som Peder Hvelplund så uddyber på baggrund af spørgsmål og Enhedslistens nordjyde giver derudover sit bud på yderligere emner som inddrages i interviewet. . Emnerne er bl.a. Enhedslistens konkrete bud på en udligningsreform som sammen med et forslag om 80 % statsrefusion til kommunerne for sociale udgifter skulle forbedre de økonomiske vilkår for fattige udkantskommuner som f.eks. Frederikshavn og Hjørring. Og ellers i stikordsform bl.a. ja til at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten der forbyder atomvåben og støtter fredsforskning mv. - Skattepolitisk debat om loft over grundskatten som er en gave til de velbjergede i de voksende byområder med stigende grund- og boligpriser på bekostning af udkantområderne, samt om hvordan man kan få lagt en rimelig fælles bund under virksomhedsbeskatningen i EU og verden.
Jf. Løkkes sundhedsreform også en Sundhedspolitisk debat om bl.a. hvordan det psykiatriske område, der er udeladt i forligskredsens planer om fællesskaber omkring akutmodtagelser, må opprioriteres og hvordan skaffe flere læger hertil, hvordan problemer med mangel på praktiserende læger kan løses. Regionerne må opretholdes og amternes opgaver på specialområderne samt miljø og planlægning må tilbageføres.
Trafikpolitik, hvor Peder Hvelplund og Enhedslisten vil spare motorvejen over Egholm og i stedet udbygge jernbanenettet med dobbeltspor til havnebyerne Hirtshals og Frederikshavn i Vendsyssel for at kunne flytte den generende godstrafik fra motorvejene til bane og derved overflødiggøre en ekstra forbindelse over Limfjorden og samtidig tilgodese det overordnede mål at gavne kampen mod klimaforværringen, som også var et punkt hos Hvelplund. Hvad ville Peder sige til Mette Frederiksen bl.a. på det sociale og flygtningeområdet? Vendt blev også det demokratisk betænkelig i at Folketingsflertal, og på det sidste med socialdemokraternes stemmer, i gennem de sidste 20 år har strammet og begrænset den reelle valgret så nu næsten hver tiende borger i Danmark er blevet frataget muligheden for at stemme ved Folketingvalget, Interviewet med Enhedslistens spidskandidat i Nordjylland Peder Hvelplund foregik d. 2. maj 2019
((Lagt på nettet 15. maj og sendt d. 15. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 2. maj 2019 med Peder Hvelplund, Enhedslisten De rød-grønnes spidskandidat i Nordjylland

Reportage fra 1. maj mødet i 2019 på Knivholt i Frederikshavn.
Vi hører mødeleder Finn Jenne formand for 3F byde velkommen og give ordet til næstformand for 3F på landsplan Tina Christensen, så folketingskandidat i Frederikshavnkredsen for SF, Allan Norre', S-borgmester Birgit Hansen, folketingsmedlem for S i frederikshavnkredsen Bjarne Laustsen og endelig folketingskandidat i Aalborg Øst for Enhedslisten de rød-grønne, Sinem Demir.
Desuden hører vi i peoples corner Poul Erik Andersen Aalbæk og medlem af Enhedslisten samt Helge Hansen. Til slut skal vi høre et dobbeltinterview med 2 SFU-kvinder forkvinden Maja Haubenseiser og Rebecca Madsen
((Lagt på nettet 13. maj og sendt d. 8. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Reportage fra 1. maj mødet på Knivholt, samt dobbeltinterview med 2 SFU-kvinder forkvinden Maja Haubenseiser og Rebecca Madsen

Dialogmøde om frivilligt socialt arbejde Tirsdag den 28. maj i Frivilligcentret.
Sundhedsudvalget inviterer til åbent dialogmøde mellem det frivillige sociale arbejde, Sundhedspanelet samt politikere og ansatte i Frederikshavn Kommune
Tirsdag den 28. maj 2019, kl. 19.00 – 21.00
Frivilligcenter Frederikshavn, Danmarksgade 12, Frederikshavn Emne: Vores fælles velfærd
- Hvad frivillige og kommunen kan i samskabelse Program for mødet
o Velkomst og oplæg til aftenens tema v/ Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget
og Fællessang og præsentation af aftenens program v/ Susanne Thaarup, områdeleder Sundhed, Træning og Aktivitet, Frederikshavn Kommune
Oplæg om fremtidens velfærd og de frivillige v/ Karen Lumholt, foredragsholder, forfatter og journalist
Dialog og debat om aftenens tema og oplæg o Afslutning og afrunding v/ Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget
Tilmelding til arrangementet kan ske pr. mail til juba@frederikshavn.dk senest søndag den 26. maj
((Lagt på nettet 13. maj og sendt d. 8. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Servicemeddelelse indlæst 4. maj 2019 af Arne Hansen.

Reportage og interviews fra jobmessen i Arena Nord i Frederikshavn . d. 13. marts 2019.
Dialog interviewede repræsentanter for følgende virksomheder og institutioner som her er her nævnt i den rækkefølge de bringes i: Agrinord ved Vitus Bernlow, - restaurant Blackstone, Rømøvej 2 ved Hassan…, - A-byg, - Danish Crown ved Finn Andersen, projektkoordinator Kurt Nielsen fra Center for Arbejdsmarked som arrangerede jobmessen, - maskinfabrikken Nordmark i Sæby ved Christian tillidsmand, - Sundhed og Pleje ved Helle Christensen områdeleder Ø. Vrå, - Pleje og psykiatri ved Marianne Esbjørn, - byggemarkedet Stark, Toftegaardsvej ved dir. Sune Serbian, - LO ved Michael Bo Nielsen, Hjørring
((Lagt på nettet 17. april. april og sendt d. 17. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 13. marts 2019 med med repræsentanter fra mange af Jobmessens jobudbydende virksomheder og institutioner samt arrangørerne ved Kurt Nielsen projektafdelingen.

Frederikshavnske forældres demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutionerne.
Dialog bringer her talerne fra forældredemonstrationen i Frederikshavn for minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet, som foregik lørdag d. 6. april 2019. Demonstrationen blev indledt med kort tale om demonstrationens nødvendighed, holdt af Monica Sivesgaard Fri, som også var initiativtager og mødeleder.
Dernæst hører vi småbørnsforskeren Jytte Birk Sørensen fortælle om den seneste viden om småbørn som ikke bliver værdsat efter fortjeneste inde på Christiansborg. Jytte kalder sig selv kontakthippie og påpeger hvor vigtig børns voksenkontakt er for deres udvikling og et senere godt liv og hvor de 3 minutters voksenkontakt i timen, det efterhånden kun kan blive til i Danmarks børnehaver, slet ikke slår til.
Dernæst talte den tidligere pædagogansatte i Frederikshavn kommune, hvordan tavshedskulturen forhindrede at de nødvendige ytringer om problematiske forhold kom frem, og blev taget hånd om. hvordan tavshedskulturen forhindrede at de nødvendige ytringer om problematiske forhold kom frem, og blev taget hånd om. Maida Bijedic, som havde følt sig utilstrækkelig under de ringe vilkår der var uden mulighed for at være det for det enkelte barn som det havde behov for, hvorfor hun nu videreuddannede sig og var ved at skrive speciale om uddannelse af pædagoger i et demokratisk samfund. Og herunder påpegede hvordan tavshedskulturen forhindrede at de nødvendige ytringer om problematiske forhold kom frem, og blev taget hånd om. hvordan tavshedskulturen forhindrede at de nødvendige ytringer om problematiske forhold kom frem, og blev taget hånd om.
Småbørnsforældrenes demonstration i Frederikshavn havde samlet omkring et par hundrede deltagere.
((Lagt på nettet d. 10. april og sendt d. 10. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra d 6. april 2019 af forældre i Frederikshavn kommunes demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Om Frederikshavn Ungeklimaråds organisering af marked for genbrugstøj d. 23/3 .
Dialogs interview med Emily Olesen og Line Bødker Larsen fra Ungeklimarådet i Frederikshavn som har taget initiativ til at organisere et marked for genbrugstøj i Maskinhallen d. 23. marts 2019
Emily fortæller også at Interesserede i at bidrage til Ungeklimarådets arbejde eller i øvrigt har spørgsmål er velkomne til at henvende sig til Poul som kan træffes på mailadressen prni@frederikshavn.dk eller pr telefon på 40 32 45 91
((Lagt på nettet 10. april. april og sendt d. 10. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 23. marts 2019 med Emily Olesen og Line Bødker Larsen fra Ungeklimarådet i Frederikshavn om genbrugstøjmarkedet.

Vil Lars Løkkes sundhedsreform lukke Frederikshavn sygehus?
Dialog-interview med Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet optaget d. 19. marts 2019.
Anledningen var at Flemming Møller Mortensen udsendte en pressemeddelelse om at Frederikshavn Sygehus ville være i fare hvis Lars Løkke fik gennemført sin sundhedsreform med afskaffelse af regionsrådene. Hør argumenterne og vurder selv. I øvrigt blev der snakket nærhed, afbødning af lægemangel, psykiatriens stedmoderlige behandling og om muligheden for at hente penge fra andre poster på statsbudgettet.

((Lagt på nettet d. 10. april og sendt d. 10. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d 19. marts 2019 med den socialdemokratiske sundhedsordfører Flemmming Møller Mortensen. Det var inden regeringens opdaterede aftale om sundhedsreform med Dansk Folkeparti.

Paul Rode Andersen fortæller om det nye nordjyske netmedie NETAVISNORD .
Dialog bringer her interview om en lokal eller rettere nordjysk nyskabelse på mediefronten. Det er den kendte frederikshavner og mangeårige byrådsmedlem Paul Rode Andersen, der nu, efter at være gået på pension fra jobbet som gymnasielærer i samfundsfag og dansk, sammen med et par ligestillede nu har opstartet en netavis ved navn NETAVISNORD.

De 3 "musketerer" oplever et udækket nordjysk behov for analyserende og perspektiverende kvalitetsjournalistik, som de også optimistisk mener der er et marked for her i Nordjylland og blandt bortvandrede nordjyder. Og det gælder selvfølgeligt også alle andre politisk og samfundsmæssigt interesserede ikke mindst inde på Borgen, hvor NETAVISNORD også gerne vil være med til at sætte Nordjylland på landkortet.
For nysgerrige kan det nævnes, at NETAVISNORD har internetadressen www.netavisnord.dk/. NETAVISNORD er gratis og interesserede kan tilmelde sig et abonnement på den ugentlige udgivelse.
Alt dette og mere til får Paul Rode Andersen her lejlighed til at uddybe i et interview som blev optaget d. 19. marts 2019.
((Lagt på nettet d. 10. april og sendt d. 10. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 19. marts 20119 med Paul Rode Andersen, tidl. samfundsfags- og dansk lærer på Frederikshavn gymnasium

Forfatteren Per Gammelgaard læser op af de bøger som foregår i Frederikshavn .
Vi skal nu høre den frederikshavnske forfatter Per Gammelgaard fortælle om og læse op af de af sine bøger der foregår i Frederikshavn. Optagelsen er fra Frederikshavn bibliotek d. 17. september 2018 og et bidrag fra biblioteket til fejringen af 200-års jubilæet.
((Lagt på nettet d. 3. april og sendt d. 3. april 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra d 17. september 2018 af den frederikshavnske forfatter Per Gammelgaards oplæsning fra sine bøger om frederikshavnere arr. af biblioteket.

Kurdisk nytårsfest, Newroz på bålpladsen ved Knivholt i Frederikshavn d. 20. marts 2019 .
Med Dialog Til kurdisk nytårsfest på bålpladsen ved Knivholt i Frederikshavn d. 20. marts 2019. Newroz blev arrangeret af Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening i Frederikshavn. Vi hører lydbilleder med både snak, taler på kurdisk og dansk mestendels med musikbaggrund som stemningsbilleder. Dette selvom man her i radioen må tænke sig til kædedansen som dog kan ses på Dialogs netside om Newroz sammen med mange andre billeder. Desuden hører vi et par interviews (optaget på afstand af dansemusikken) om baggrunden for bålfesten og om de tidligere kurdiske flygtninge, Alan Otmar og Riadh Aidos fortællinger om den historiske baggrund for kurdernes fejring af deres newroz samt deres udtrykte oplevelser af at leve i Frederikshavn og være kastebold i dansk indenrigspolitik. Fotos og videooptagelser fra festen samt oplysninger om navne på andre talere på dansk og kurdisk modtages gerne til mobil 30420818 eller post@arnehansen.net.
((Lagt på nettet d. 1. april og sendt ? på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelser og interviews d 20. marts 2019 fra de frederikshavnske kurderes nytårsfest på bålpladsen ved Knivholt.

Fra skolebørnenes klimastrejke på Rådhuspladsen i Frederikshavn 15. marts 2019 .
Dialog bringer her en reportage fra klimademonstrationen med skolebørnenes klimastrejke på Rådhuspladsen i Frederikshavn med deltagelse af et nok godt et par hundrede skolebørn og voksne. Skolestrejken foregik d. 15. marts 2019 og var arrangeret på initiativ af skoleelev Freja Nørgaard Bruun fra Handelsskolen.
Inden talerne hører vi interviews med hhv. hjørringenseren Bent Brandstrup, elever fra gymnasiet/STX og eleverne Stella og Camilla fra Nordstjerneskolen.

Herefter hører vi Alternativets Susanne Zimmers åbningstale og dernæst tale af Enhedsliste-byrådsmedlem Ida Skov, Frederikshavn.
Herefter tager Alternativets spidskandidat Susanne Zimmer fra Skørping ret interaktivt over sammen med demodeltagerne med bl.a. at råbe slagord i kor som spørgsmål og svar. Så interview med Nordstjerneskolens samfundsfagslærer Mark Jewkes samt Kirsten Thøgersen pensioneret efter mange års miljøarbejde i kommunen.
Efter "en strøgtur" til Fisketorvet er der interviews herfra med eleverne Lone Jensen, Mathilde Wilmar samt Sebastian fra Privatskolen samt en forælder Betina Viken.

Endelig tilbage på rådhuspladsen endnu en tale af Astrid Budolfsen, Aalborg og et interview med Ruth Bloom, Crestwing og Susanne Zimmer om klimastrejken i Frederikshavn.
((Lagt på nettet d. 21. marts og sendt d. 20. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra d 15. januar 2019 fra frederikshavnske skolelevers klimastrejke på Rådhuspladsen i Frederikshavn.

Dialogs interview med Mikkel Brix om hans kampagne mod madspild i Frederikshavn.
Dialog bringer her et interview om en kampagne mod madspild i Frederikshavn anført af den unge frederikshavner Mikkel Brix , som foregik d. 28. februar 20193. marts 2019 på Rådhuspladsen i Frederikshavn, hvortil Mikkel m.fl. havde indsamlet bedst før-mærkede varer i supermarkedernes skraldespande aftenen i forvejen og anbragt varerne på måtter på Rådhuspladsen – til afhentning for interesserede især Næstehjælperne. Interviewet med Mikkel Brix er fra d. 3. marts 2019.
Mikkel skriver i sin pressemeddelelse:
"Madspild i Danmark
I Danmark alene bliver der hver år smid over 700000 tons spiselig mad ud, detailbutikkerne står til ansvar for 163000 tons. Det er så store tal at det kan være svært at forholde sig til, men detailbutikkernes madspild svarer altså til 23% og derfor kan vi ikke længere ignorer det.
Hvad kan butikkerne gøre?
De fleste butikker har meldt ud at de gøre meget for at undgå madspild, men tager man et kig i butikkernes skraldespande vil man hurtigt se at det butikkerne gør for at stoppe madspild langt fra er nok. Siden 13. december 2014 har der været lovligt for butikkerne at sælge vare som er gået over "bedst før" og "mindst holdbar til" datoerne, så der er ikke en undskyldning for at smide de vare ud. Så butikkerne kan altså sælge de fleste vare de smider ud i skraldespanden."
((Lagt på nettet d. 21. marts og sendt d. 20. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio på 106,6MHz m.fl..)
Interview d. 3. marts 2019 med madspildsaktivist og frederikshavner Mikkel Brix .

Historien om Alvilde – et af Frederikshavns ældste skibe.
Dialog bringer her Peter Giltoft Jørgensens lysbilledforedrag om Historien om Alvilde – et af Frederikshavns ældste skibe. Optagelsen foregik d. 17. januar 2019. Her kommer uddrag af Erik S. Christensen skriv om Alvilde:
"…Historien begynder på Jens Nicolai Olsens skibsværft på Havnepladsen i Frederikshavn, hvor Alvilde løb af stablen om eftermiddagen den 31. marts 1897. Skibet var opkaldt efter en af partsejerne, skipper og senere korreponderende reder fiskehandler Niels Peter Carl Larsens datter Alvilde. Fiskehandleren og hans svoger Johan Christian Hyttel holdt til på den yderste matrikel i Sæbys Strandgade.
Skibet fik en lang karriere som fiskekvase inden den blev genanvendt som lystbåd og i dag er ejet af Alvildes venner og sejler som et af byens historiske skibe. Vejen tilbage fra det ophugningstruede skib til tilbageførslen til det oprindelige har været lang og har kostet mange penge.
Det er Slægts- og Lokalhistorisk Forening som står bag arrangementet, der både er slægts- og lokalhistorie, værftshistorie, skibsbygningshistorie og et lærestykke i de muligheder og faldgruber der er, når man gerne vil restaurere et skib af historisk betydning."
((Lagt på nettet d. 14. marts og sendt d. 13. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse fra d 17. januar 2019 af Peter Giltofts foredrag.

Demoer imod paradigmeskiftet d. 16. marts i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg
Dialog bringer her interview med Lene Junker som er en af ildsjælene i det landsdækkende "Fællesinitiativet mod Racisme og diskrimination", som sammen med ligesindede organisationer står bag demonstrationer i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg lørdag d. 16. marts 2019 fra kl 12 eller 13. Lene fortæller bl.a om en tidl. Flygtning fra bosnien som sagde at han fornam at debatklimaet i Danmark i nogen grad var at ligne situationen i Bosnien op til borgerkrigen. Interviewet med Lene Junker foregik d. 4. marts 2019
Her er klip fra fællesinitiativets opslag om demonstrationerne:
"Der er Internationale aktionsdage 16-23 marts i mere end 40 byer verden over…
I Danmark siger vi nej til paradigmeskiftet i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Svendborg.

Del, så vi kan fortsætte protesterne fra 10. december.

Den voksende racisme og den yderste højrefløj repræsenterer en alvorlig fare for flertallet. Vi vil ikke kunne løse de forskellige sociale problemer, som vi står overfor, medmindre vi kan forsvare sammenholdet mellem almindelige mennesker overfor racisterne og fascisternes forsøg på at splitte os…
Det er netop grunden til at vi udsender denne opfordring til fælles demonstrationer mod racisme og det yderste højre den 16. marts 2019, tæt på FN´s dag mod racisme. Ved at koordinere vores aktiviteter lokalt, nationalt og internationalt kan vi bygge stærkere bånd imellem os. Den 16. marts skal være et skridt fremad for en fælles kamp mod had - for mangfoldighed og solidaritet.
Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination er et nyt landsdækkende netværk, med dette grundlag: "Vi vil forstærke kampen mod racisme, diskrimination og højredrejning. Vi vil møde asylansøgere, flygtninge og etniske minoriteter med solidaritet og menneskelighed. Vi vil at flygtninge og etniske minoriteter får lige rettigheder og muligheder for at blive en aktiv del af samfundet. Vi vil bygge brede og mangfoldige protester for at ændre det politiske klima i Danmark og i Europa Vi vil social og global retfærdighed"
Følgende netværk er tilsluttet: Stay Human, Aalborg, Aarhus for Mangfoldighed, Aktionsgruppen mod udvisninger af somaliske flygtninge i Odder, Racismefri By - Odense for Mangfoldighed, Mangfoldige Stemmer mod Racisme, København, Feministisk Initiativ, Stop Diskrimination, Kvinder i Dialog, SOS Racisme og Antiracistisk Netværk Svendborg

Vi går ud med fælles plakater, fælles klistermærker og tilslutning til en international opfordring om at gøre 16. marts til fælles demonstrationsdag verden over.
ONE WORLD - NO RACISM - NO FASCISM.
Dette event vil omtale internationale demonstrationer
Begivenhederne i de enkelte byer i DK vil blive listet op her:
Odense: Gråbrødreplads kl. 12.
https://www.facebook.com/events/2326833684028011/
København: Rådhuspladsen kl. 13.
https://www.facebook.com/events/596196547496132/
Aarhus: Rådhuspladsen kl. 13.30
https://www.facebook.com/events/816473755356312/
Aalborg: John F. Kennedys Plads kl. 12.
https://www.facebook.com/events/2192481747635548/
Svendborg, Centrumspladsen kl. 12.
https://www.facebook.com/events/2156114144468322/"
((Lagt på nettet d. 6. marts og sendt d. 13. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio på 106,6MHz.)
Interview d. 4. marts 2019 med Lene Junker talskvinde for Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination.

Hvorfor global Demo for menneskerettigheder og mod racisme også i Aalborg d. 16. marts.
Martin Bak Jørgensen fra Stay Human i Aalborg fortæller til dialog om den demonstration for menneskerettigheder og mod racisme som Stay Human som del af det landsdækkende Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination vil arrangere i Aalborg lørdag d. 16. marts med start kl. 12 på J.F. Kennedys plads. Vi får at vide hvorfor det er nødvendigt at markere FNs dag mod racisme i Danmark som del af en global markering for menneskerettighederne. Interview foregik d. 26. februar 2019 I Stay Humans Martin Bak Jørgensens mail står bl.a.
Program:
12:00: vi mødes på Kennedys plads
12:15: introduktion ved Stay Human
12:30: Optog fra Kennedys plads, ad Boulevarden, gennem Algade og til Nordkraft.
13:00 taler og musik på Teglgårdsplads. Pt. er der Ali Hassan (fra S), Hans Hüttel (Amnesty International), Khadra Jamal Farah (Ø)men flere kommer til.
14:30 ca. afslutning på event.

Specifikke punkter for modstanden mod racisme og diskrimination i Danmark inkluderer:
- Luk Kærshovedgård og Sjælsmark, nej til åbning af Lindholm
- Forsvar menneskerettighederne - nej til paradigmeskift
- Afskaf kontanthjælpsloft, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse og andre fattigdomsydelser
- Ingen tvangsudvisninger til krig og forfølgelse
- Nej til nedrivning af almene boliger og ghettopakken
- For retten til selv at vælge - nej til forbud mod tørklæde, niqab og burka
- For mangfoldighed, demokrati og sammenhold
((Lagt på nettet d. 1. marts og sendt d. 6. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 26. februar 2019 med Martin Bak Jørgensen fra Stay human i Aalborg.

Hvad er demokrati?.
Dialog bringer her et indslag om det allerdyreste danske, demokratiet. Det er sygeplejerske og aktiv i Dansk Sygeplejeråd, Berit Byg som her giver et interview inspireret af læsningen af bogen "Hvad er demokrati" skrevet af Hal Koch i 1945 i befrielsesåret som et vægtigt bidrag til den folkelige og politiske vækkelse i forlængelse af besættelsen og genudgivet i 1960. For Hal Koch er demokratiet en livsform hvor idealet er, at løse uoverensstemmelser og konflikter igennem ordet, det vil sige ærlige og tålmodige samtaler med formålet at inspirere til at opfinde og finde frem til løsninger, der kunne tilgodese alle berørte parter, så alle kunne se sig selv i den og identificere sig med løsningen og vil handle ud fra den opnåede fælles forståelse og derved gøre kompromiset bæredygtigt. Altså er dialogen demokratiets væsen. Men hør selv hvad Berit Byg efter flere gennemlæsninger af Hal Kochs bog har at sige om demokrati og ikke mindst om hvad hun i nutiden savner af demokrati i den måde hvorpå det så kaldte repræsentative demokrati i øjeblikket praktiseres.
((Lagt på nettet d. 28. februar og sendt d. 6. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 15. februar 2018 med sygeplejerske Berit Byg.

Hør Mette Roerup om hvorfor det er nødvendigt at skrive under på borgerforslaget for bedre vilkår for afviste asylbørn . .
Dialog bringer her et interview med Mette Roerup som er i tæt kontakt med de afviste asylbørn i Sjælsmark.
Overskriften på borgeeforslaget lyder: "Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag."

Mette Roerup vil gerne, at er man enig, så straks går direkte ind på dette borgerforslag på https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02060 og bruger sit NEM-ID til at skrive under

Er du i tvivl og gerne vil høre om de vilkår som børnene i Sjælsmark udrejsecenter lever under fra en person som har haft langvarig hyppig kontakt med børnene, så lyt til interviewet med Mette Roerup ved klikke på den gule bjælke her nedenfor.

Mette Roerup fortæller bl.a. også hvorfor de allerfleste børnefamilier ikke har mulighed for at tage tilbage til det land de flygtede fra. Og at der er lavet 58 indberetninger til Hørsholm kommune på grund af afviste asylbørns dårlige trivsel, hvilket har fået borgmesteren til at opfordre til lukning af Sjælsmark udrejselejren. Børnene som Mette Roerup kender har et stort ønske om at komme til at gå i normal dansk folkeskole, som de havde kunnet indtil deres familie blev sendt til udrejsecentret. Et af børnene havde spurgt en politiker om hvad danskerne efter udvisning af flygtningene så vil gøre når der kom til at mangle 20.000 varme hænder til at passe de ældre? Svaret udeblev! Vi må hver især skaffe underskrivere for at nå de sidste 37.000 der mangler inden d. 8. juni, slutter Mette Roerup.
((Lagt på nettet d. 4. februar 2019 og sendt d. 13/20. februar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 31. januar 2019 med Lene Roerup aktiv for at skaffe 50.000 underskrifter bag borgerforslaget for afviste asylbørn - inden 8. juni.

Pia Sigmund fortæller om sin nye bog:"DANSKE UNGE. Gode historier om den danske mangfoldighed".
Hør den kendte forfatter Pia Sigmund fortælle om sin nyeste bogudgivelse "DANSKE UNGE. Gode historier om den danske mangfoldighed" som bliver udgivet i disse dage. Pia fortæller os også i resume et par af de eksempler på flygtningebørns vellykkede integration, som hendes bog er så rig på autentiske fortællinger om. Desuden interviewes Pia Sigmund om integrationskonceptet "2 timer om ugen" hvor en voksen indfødt dansker får besøg i sit hjem af et flygtningebarn på 3 til 8 år og hvor de snakker og leger og lærer sammen. Et projekt som har kørt 10 år i Odense og nu starter op i Esbjerg og måske andre steder. Dialogs interview med Pia Sigmund, som også er med i Bedsteforældre for Asyl foregik d. 7. januar 2019.

Pia Sigmund skriver om sin nye bog Danske Unge:
"… De hedder Ayse og Avin, Jamil og Jullnar, Takin og Tolgahan. De er børn og unge i seks danske familier. Jeg har kendt dem i flere år. Bogen er et skulderklap til dem.
De 22 unge er med til at vise, at der løbende sker en positiv udvikling omkring integrationen, og at mange (tidligere) problemer har bedret sig i løbet af de sidste ti år. Statistik og undersøgelser bekræfter det. Færre problemer - men højere retorik.
For der er noget, der ikke stemmer. Daglig hører vi om flygtninge og indvandrere som store problemer. Men de allerfleste unge klarer sig godt, gør sig umage med at uddanne sig og få et arbejde, er en ressource for Danmark. Statistisk set er de de fleste. Gennem 22 historier viser denne bog, at vi kan være stolte over de dygtige unge, og at vi kan være tilfredse med den måde, mange flere indvandrere og flygtninge nu er blevet en del af det danske samfund. De fortjener ros og imødekommenhed, ikke nedgørelse. Bogen er også en personlig historie, idet jeg har kendt de unge og deres familier gennem mange år.
Bogen giver et fingerpeg: Kan vi overføre disse unges gode historier til andre familier, hvor livet i det danske samfund ikke fungerer? Hvorfor klarer de sig godt? Kan de vise os vejen til god integration?
DANSKE UNGE er en positiv skildring, ikke en debatbog, med vægt på de gode historier, underbygget af statistik og data – og med dejlige billeder af de unge. …www.piasigmund.dk "
((Lagt på nettet d. 14. januar og sendt d. 16. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 7. januar 2019 med forfatteren Pia Sigmund, nys skrevet "DANSKE UNGE. Gode historier om den danske mangfoldighed" samt mediniativtager til integrationsprojektet "2 timer om ugen",

Hvad er de samfundsøkonomiske konsekvenser af at modtage flygtninge? Er det 36 mia eller kun 2 mia om året?.
Dialog bringer her et interview med samfundsøkonom Jesper Jespersen, hvor vi får en redegørelse for de beregnede samfundsøkonomiske konsekvenser af at vi i Danmark modtager flygtninge. Det sker med udgangspunkt i det verserende tal på 36 milliarder kr årligt i underskud på flygtinge, som dog her bliver problematiseret for at være konstrueret på en måde så resultatet bliver vildt overdrevet.

Jesper Jespersen vælger i stedet at tage udgangspunkt i Rockwoolfondens beregninger af de gennemsnitlige samfundsøkonomiske konsekvenser af en situation, hvor der hvert år kommer 5000 nye flygtninge til Danmark og vel at mærke beregninger der gælder over hele flygtningenes livsforløb, så deres arbejdsindsats til gavn for samfundsøkonomien også når at komme med i beregningerne.
I modsætningen hertil tager Finans ministeriets tal på 36 Milliarder kun udgangspunkt i det første omkostningstunge år, hvor det oven i købet er forbudt for asylsøgere at arbejde og dermed bevidst er forhindret i at bidrage positivt til samfundsøkonomien. Her oven i har Finansministeriet valgt at tage udgangspunkt i året 2015, hvor vi alle husker der kom adskillige gange det normale antal flygtninge til Danmark. Og for det tredje så stammer tallet fra 2015 fra en situation med lavkunjunktur Alligevel er det jo dette tal på 36 milliarder kr, der er blevet kanoniseret af politikere og medierne,

Ved Rockwoolfondens livsindkomstberegninger koster de 5000 nye flygtninge årligt netto 2,1 milliard kr årligt, som kan omregnes til til en udgift på 1 kr pr dag pr dansker, eller blot en syttendedel af de 36 milliarder som finansministeriet landede på. Jesper Jespersen diskuterer også hvorfor de samme beregninger i et andet velfærdssamfund Sverige her resulterer i at det bliver et samfundsøkonomisk overskud at modtage flygtninge. For Danmarks vedkommende er de fremskrevne erhvervsfrekvenser for flygtningene måske vurderet for pessimistisk. Og under alle omstændigheder så medvirker modtagelsen af flygtninge positivt til den økonomiske vækst og derved vækst i skattegrundlaget til gavn for alle.
Endelig diskuteres hvordan det vil påvirke samfundsøkonomien hvis Dansk Folkeparti får gennemført deres ønskede "paradigmeskifte" hvor flygtningene ikke længere skal integreres for at kunne gøre samfundsøkonomisk nytte, men i stedet skal forblive isoleret i lejre med sigte på deportation hurtigst muligt til det land de er flygtet fra.
((Lagt på nettet d. 10. december og sendt onsdg d. 2. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 18. november 2018 med samfundsøkonom Jesper Jespersen Roskilde Universitet.

icon icon 2018

Hør ildsjælen Susanne Wennerwald fortælle om "Etableringshjælp for voldsramte kvinder" .
Dialog bringer her en samtale med ildsjælen Susanne Wennerwald fra "Etableringshjælp for voldsramte kvinder" i Frederikshavn. Det er en optagelse fra d. 6. december 2018 inde på foreningens lager på Knivholtvej 20.
Vi hører Susanne engagerede fortælling om hvilken situation som kvinder der må flygte fra deres fysisk og psykisk voldelige partner typisk så står i og har behov for såvel materielt som socialt. Derfor er foreningen interesseret i tilbud om beklædning og især elementært boudstyr som boxmadresser og sofaborde og det gælder især op til julen, som erfaringsmæssigt betyder at flere kvinder flygter fra volden ofte uden andet end hvad de har på kroppen og således et større rykind på krisecentret, som der er tæt samarbejde med."Etableringshjælp for voldsramte kvinder" er også interesseret i pengebeløb til at dække kontorudgifter og arrangementer for de voldsramte kvinder og deres børn.
Susanne og datteren Sara Josefine Børjessson har nemlig selv stået i situationen og ved derfor hvad der er brug for, som f.eks. at gå med til kommunen som bisidder til støtte for kvinder der og deres børn og oplyse om og skaffe kontakter. Susanne og datteren Sara har med bistand fra Marianne Skadborg, De Frivilliges Hus fået etableret et netværk sammen med andre grupper. Der bliver også drøftet børnenes svære situation som familie- og skilsmisselovgivningen altså ikke tager højde for.

Og ikke mindst bliver der i interviewet sidste del også spurgt ind til og drøftet hvad både de individrelaterede, opvækstbetingede og de samfundsrelaterede årsager kan være; såsom en uheldig udvikling i mandeidealer i gammeldags patriarkalsk voldsaccepterende retning afsmittet fra mediernes filmvold og nationalistiske militaristiske voldslegitimerende reportager fra Danmarks og allieredes krigsdeltagelser imod i forvejen dehumaniserede mindreværdige fjender. Og selvfølgelig hvad der så kunne gøres for at forebygge vold i parforhold; såvel her og nu ved at sørge for og oplyse om, at der er mulighed for hjælp til at komme ud af voldelige parforhold, som på længere sigt igennem de unges uddannelse og opvækst, at arbejde systematisk med indlæring af ikke-voldelige konfliktløsningsteknikker og forebyggelse af unødvendige konflikter, og med mindre stressende vilkår for familierne, og afspænding i verden med mindre behov for krigshelte. Aktuelt efterlyser Susanne Wennerwald tilbud af boudstyr til beredskabet til det desværre forventede juleboom.
((Lagt på nettet d. 10. december og sendt d. 12. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 6. december 2018 med ildsjælen Susanne Wennervald fra "Etableringshjælp for voldsramte kvinder" i Frederikshavn.

Alt om Amnesty Internationals landsdækkende husstandsindsamling søndag d. 9. december fra kl 10 .
Hør Dialog informere om Amnesty Internationals husstandsindsamling i hele Danmark på søndag d. 9. december 2018 fra kl. 10. Det sker her igennem 3 kortere interviews der belyser Amnestys arbejde for de universelle menneskerettigheder og demokrati, som er vigtigere end nogensinde, eftersom de i øjeblikket er under stigende pres i mange lande også i Europa, altså udover kendte lande som Tyrkiet og Saudiarabien og så alle de lande, som vi jo kender til, at mennesker er nødt til at flygte fra.
Vi hører først Frederikshavns Amnesty-aktivist og -bestyrelsesmedlem John Hansen, med fortid som tillidsmand og skoledirektør, fortælle om det arbejde for Amnesty, som han har at gøre med til dagligt, om organisationen, samt ikke mindst som lokal indsamlingskoordinator, om hvordan man helt lavpraktisk skal bære sig ad for at komme ud at samle ind i Frederikshavn. Man kan ringe eller SMSe til John Hansen på nr 25704681 eller hvis man først oplever beslutningens morgenrøde i sidste øjeblik søndag morgen d. 9. december, så bare møde op fra kl 10 på udleveringsstedet, som er De frivilliges Hus Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn. PS ER du ikke hjemme på indsamlingsdagen søndag d. 9. december så har du mulighed for her at betale et selvvalgt beløb over Mobilepay på nummeret 1252.

Dernæst hører vi Amnestys Programleder for frihedsrettigheder, Cecilie Gregersen Nielsen fortælle om kampen herfor og give nogle eksempler på at Amnestys fælles internationale pres i samarbejde med lokale Amnesty-afdelinger har reddet livet for politiske aktivister og samvittighedsfanger.

Endelig fortæller Rasmus Hansen fra Amnestys Landsindsamling om behovet for at mange flere indsamlere hurtigt melder sig til at samle ind for Amnestys arbejde for demokratisksindede mennesker i knibe og i det hele taget kampen for de truede menneskerettigheder. Man kan - uanset hvor i Danmark man bor - stadig nå at tilmelde sig på Amnesty Internationals hjemmeside Amnesty . Men Rasmus foreslår her tæt på indsamlingsdagen at e-maile til landsindsamling@amnesty.dk eller ringe tilmeldingen ind på telefon 33456578. God indsamling.
((Lagt på nettet d. 3. december og sendt d. 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 30. november og 1. december 2018 med hhv indsamlingskoordinator i Frederikshavn John Hansen, Amnestys Programleder for frihedsrettigheder, Cecilie Gregersen Nielsen og central indsamlingskoordinator Rasmus Hansen.

Isabella og Oliver fortæller om deres arbejde som frivillige i foreningen Game med at organisere gadesport .
Besvarelsen af en quiz om sikkerhedspolitik udviklede sig til Interviews med Isabella Madsen og Oliver Toscano Pedersen. Begge viste sig at være på Folkemøde som frivillige for den globale organisation Game. og som fortæller om deres arbejde med at aktivere børn på gaden især med idrætsaktiviteter bl.a. med flygtninge i Libanon. På baggrund af studier og erfaringer fra Game udtrykker Isabella Madsen også sin mening om regeringens, Dansk Folkepartis og Socialdemokratiets ghettonedrivningsplaner.Det viste sig at begge disse ressourcestærke engagerede unge mennesker havde en forælder der var kommet til Danmark som flygtning eller familiesammenført.
((Lagt på nettet d. 23. november og sendt d. 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 15. juni 2018 med Game-aktivisterne Isabella Madsen og Oliver Toscano Pedersen.

Danmark gør børn fortræd og især i Sjælsmark udrejsecenter. .
Ja det er den overskrift, som Bedsteforældre for Asyl føler det nødvendigt at på sin event d. 16. juni 2018 på Folkemødet på Bornholm Hvad betyder det for børn i årevis at vokse op i asyl og udrejsecentre? Hvordan påvirker det børn at leve med usikkerhed og angst hver dag? Hvordan SKAL forholdene ændres, for at disse børn kan få en tryggere barndom? Oplæg fra psykolog Solveig Gunnarsdottir, fra Røde Kors og generalsekretær Christian Friis Bach fra Dansk Flygtningehjælp med efterfølgende debat om hvordan man får mobiliseret det formodede befolkningsflertal der ønsker en human behandling af børnene i asylcentre og udrejselejre især og hvortil alle gode viljer er nødvendige.
((Lagt på nettet d. 23. november og sendt d. 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 16. juni 2018 af Bedsteforældre for Asyl's møde "Danmark gør børn fortræd" med Solveig Gunnarsdottir, Røde Kors og Christian Friis Bach fra Dansk Flygtningehjælp.

Om udfordringer på arbejdsmarkedet, i "jobcentrets ofre" og for flygtninge optaget på "Den lille Røde Festival i Vildmoseporten .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio besøgte d. 30. juni 2018 "Den lille røde festival" som afholdtes i Vildmoseporten i Store Vildmose i Vendsyssel og optog følgende taler og interviews. Emil Olsen, koordinator for WFTU, Faglig verdensforbunds Ungdomssekretariat, som dog mest talte om overenskomstresultater og om at kæmpe for at forbedrede muligheder på for arbejdsløse og invaliderede. Dernæst hører vi Kim Madsen som talsperson for "Jobcentrets ofre" og endelig hører vi socialrådgiver og frivillig Hanna Mohamed Hassan om hvordan man bliver set på og hvad der er at kæmpe for at blive accepteret på ligefod. Endelig får vi et lille interview med en af ildsjælene blandt arrangørerne af "Den lille Røde Festival" med mottoet "En anden verden er mulig", Gitte Madsen
((Lagt på nettet d. 14. november og sendt d. 21. nov4ember 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelser d. 30. juni 2018 med Emil Olsen, Kim Madsen, Hanna Mohamed Hassan og gitte Madsen på "Den lille røde Festival" i Vildmoseporten i Vendsyssel.

Somaliskfødte socialrådgiver Hanna Mohammad Hassan fortæller .
Hør den somaliskfødte socialrådgiver Hanna Mohammad Hassan fortælle åbenhjertigt om sit liv og sine erfaringer og opfattelser af hvad der skal til for at indfødte og bindestregsdanskere kan fungere sammen og have fornøjelse af det. Vi hører bl.a. om Aalborg Øst hvor Hanna bor, om arbejdsglæde som socialrådgiver i Thisted og om at nordjyderne er de bedste til at integrere flygtninge. Men også om da Hanna fik at vide af Mette Frederiksen at hun hellere skulle være taknemmelig for at Danmark havde taget imod hende som somalisk flygtning. Om hvordan Martin Henriksen misbrugte beskæftigelsesstatistikken ved kun at medtage de ældre kvinders beskæftigelsestal, for så at påstå her ud fra, at totredjedele af alle afghanske kvinder var arbejdsløse. Hanna fortæller om det frivilligt arbejde hun er med i, bl.a. en solstrålehistorie med at det lykkedes at få en gruppe somaliske kvinder, som var blevet erklæret som uintegrerbare, lært det danske sprog tilstrækkeligt til at de blev uddannelsesparate. Interview d. 30. juni 2018 med den somaliskfødte socialrådgiver Hanna Mohamed Hassan, Aalborg.
((Lagt på nettet d. 11. november og sendt d. 14. nov4ember 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
nterview d. 30. juni 2018 med den somaliskfødte socialrådgiver Hanna Mohamed Hassan, Aalborg.

Marianne Looft fortæller om sine erfaringer som udsendt for Læger Uden Grænser i 11 missioner.
Den mangeårige udsending for Læger uden Grænser, sygeplejerske Marianne Looft, som er en af de først udsendte med Læger uden Grænser fra Danmark, fortæller her til Dialog om sit arbejde og de mange værdifulde erfaringer det har givet hende gennem 11 udstationeringer over 15 år senest i 2009.
Marianne var fire år udsendt med Mellemfolkeligt Samvirke i Zimbabwe, hvor hun stiftede bekendtskab med Médecins Sans Frontiéres (MSF), og kom i 1994 på kursus hos Læger uden Grænser for herefter arbejde på Læger uden Grænse drevet hospital i Kismayo i Somalia.
Pga. voldsomme beskydning mod bl a. knæ, for at immobilisere modstandere, var halvdelen af hospitalets sengepladser tilegnet ortopædkirurgi, så disse patienter igen blev i stand til at varetage hjemlige gøremål. I felten samarbejder Læger uden Grænser med andre hjælpeorganisationer og bl.a. kom et fantastisk dygtigt hold øjenlæger fra Kenya for at operere patienter for grå stær. I 1995 blev Marianne sendt til Sierra Leones hovedstad Freetown, hvor der var udbrudt kolera blandt de flygtnende mennesker fra en bestialsk magt om bloddiamanter. Evt. dødsfald på et kolerahospital må ikke overstige 1 pr 100 patienter, og dygtige lokale sygeplejersker sørgede for at ingen overhovedet døde. Personalet selv opretholdt hygiejnisk høj standard for at undgå smitte med kolerabakterien. I 1998 var Marianne Looft to måneder i Sydsudan, i en region, hvor 5 millioner i løbet af få års krig var blevet reduceret til to millioner indbyggere. Krigen, der reelt handlede om magten over de olierigdomme, som også vi nyder godt af uden at det kom den almindelige befolkning til gode, bevirkede sult og epidemiske sygdomme. Marianne arbejdede på en større feltklinik, hvor børn og voksne fik behandling for sygdomme og hjælp til ernæring efter fastsatte kriterier for udvælgelse. Marianne blev her selv syg og blev mod sin vilje beordret til hospitalsbehandling i Kenya

Indenfor Læger uden Grænser er der ikke noget med at give oplysninger til journalister "uden for referat", og der er nul-tolerance over afpresning og korruption. Arbejdet er kun muligt med lokalbefolkningens accept, og ved at man udviser upartisk adfærd. Der er ligeløn dog med ancienitetstillæg. Kandidater til udsendelse bliver grundigt testet for såvel fysisk som psykisk sundhed da man må være fit for fight for at klare det krævende arbejde. Der er lokale Læger uden Grænser organisationer i mange lande, som samarbejder internationalt.
Finansieringen bygger på frivillige private donationer for at bevare uafhængigheden og når man modtager penge udefra må dette beløb aldrig udgøre halvdelen af et projekts finansiering og der er skrap kontrol herpå. Et job hos Læger uden grænser giver fantastiske oplevelser. Læger uden grænser er et godt sted at lære; arbejdet er af høj faglig kvalitet og efter WHO-standarder .
Marianne har løbende turneret rundt i Danmark med oplysningsmøder om Læger uden Grænser.

((Lagt på nettet d. 23. november og sendt d. 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 17. juni 2018 med sygeplejerske Marianne Looft om oplevelser og erfaringer som udsendt for Læger uden grænser.

En lokal og central ildsjæl fortæller om Dansk Flygtningehjælps landsindsamling søndag d. 4. november 2018 til de nødstedte flygtninge i nærområderne. .
Traditionen tro giver Dialog på Frederikshavn Lokalradio ordet til de ildsjæle som koordinerer Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 4. november 2018. Hertil har Dansk Flygtningehjælp brug for mange flere indsamlere for at kunne besøge alle husstande i Danmark for at skaffe penge til at hjælpe flest mulige nødstedte flygtninge i verden til at komme videre med deres liv eller i det mindste at holde liv i håbet. Hertil har Dialog først interviewet Dansk Flygtningehjælps nye indsamlingskoordinator på landsplan , Camille Paarup, især om hvad pengene går til ude i de flygtningelejre i nærområderne, som huser millionvis af mennesker som i rædsel hals over hoved har måttet flygte fra deres hjem. Der er i øjeblikket 68 millioner flygtninge fortæller Camilla det største antal siden 2. verdenskrig. Er man ikke hjemme søndag d. 4. november så kan man tyvstarte med allerede nu at indbetale det beløb man ønsker på Mobilepay nr 60101101. Dernæst har Dialog spurgt den lokale indsamlingskoordinator i Frederikshavn, Else Schaltz, om hun her få dage inden indsamlingen stadig havde brug for indsamlere til at kunne dække alle indsamlingsdistrikter i Frederikshavn by. Ja. Der er stadig brug for mange flere indsamlere, også i Strandby og i Skagen og Sæbyområdet. Så Else Schaltz opfordrer alle, der har mulighed for at afse et par timer til at melde sig på www.flygtning.dk
((Lagt på nettet d. 29. oktober og sendt d. 31. oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 23-24. oktober 2018 med Camilla Paarup, indsamlingsleder i Dansk Flygtningehjælp og lokal indsamlingskoordinator i Frederikshavn, Else Schaltz, som har brug for indsamlere.

Til Gatefest og kanonballturnering i Holmlia i Oslo i september 2018. .
Til Gatefest og kanonballturnering i Holmlia i Oslo d. 9. september 2018 med Dialogs udsendte. Vi hører først Hamza, som står for Kanonballsturneringen, fortælle om eventen og om det gode formål for Holmlia-ungdomer. Dernæst fortæller leder af Oslo politis netpatrulje, Anne Katrine Storsveen, om hvilke interesser politiet ser i at deltage med et hold i kanonballsturneringen på lige fod med Holmlia-ungdomer. Endelig får vi at høre nogle af ungdomerne bl.a. Kojaz, Daniel og Siraba fortælle om deres deltagelse og interesse i eventen Gatefest og kanonballturneringen. Arrangementet er et samarbeid mellom Unge Holmlianere, Vær stolt, Holmliainitiativet og Byverkstedet.
((Lagt på internettet d. 17. oktober og sendt d. 17 . oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelser d. 9. september 2018 fra Gatefesten og kanonballturneringen i Holmlia i Oslo.

Den mellemfolkelige Benny Andersen: Den mellemfolkelige Benny Andersen: Hør 5 lydoptagelser, hvor nu afdøde Benny Andersen læser op af sine smukke og sigende digte til varigt minde og ære for vores store digter og humanist. .
Den mellemfolkelige Benny Andersen: Den mellemfolkelige Benny Andersen: Hør 5 lydoptagelser, hvor nu afdøde Benny Andersen læser op af sine smukke og sigende digte til varigt minde og ære for vores store digter og humanist. ((Lagt på d. 19. august og sendt d. 22.august 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Redigering d. 19. juni 2018 af 5 optagelser af Benny Andersens smukke bidrag til Et Anstændigt Danmarks og bedsteforældre for Asyls event og demonstrationer.

Velkommen til Danmark - men kun i 2 år ad gangen! .
Sådan lyder titlen på Dialog på Frederikshavn Lokalradios optagelse på Folkemødet d. 15. juni 2018 af Refugees Welcomes og Trampolinhusets debatmøde med udgangspunkt i at Flygtninge nu kun kan få ophold i max 2 år ad gangen, men hvordan påvirker det integrationen? Meget hurtigt og helt uden diskussion er opholdstilladelser til flygtninge nedsat fra 5-7 år til kun 1-2 år. Ingen tilladelser varer nu mere end 2 år ad gangen. Samtidig er ventetiden på permanent ophold sat op til 8 år, og kravene er strammet voldsomt. Er det en god idé at behandle flygtninge som kortvarige gæster? Eller skal vi hellere investere i dem på længere sigt? Paneldeltagerne er Charlotte Vindeløv, Medlem af hovedbestyrelsen, Dansk Socialrådgiverforening (DS) Simon Skov Holm, Landmand, Borndal Agro Fariba Arghavan, Praktikant, Refugees Welcome Michala Clante Bendixen, Formand, Refugees Welcome Tags: #Asyl #asyl #asyldebat #Integration #Flygtninge #Flygtningerettigheder #Beskæftigelse #Retssikkerhed Bemærk også billederne af de smukke omgivelser, som mødet foregik i.((Lagt på d. 13. august og sendt d. 15. august 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
IOptagelse d. 15. juni af debatmøde med titlen Velkommen til Danmark - men kun i 2 år ad gangen! arrangeret af Refugee Welcome og Trampolinhuset.

Kunstneren Jens Galschøit fortæller om modtagelsen af hans burka-aktion .
Hør kunstneren Jens Galschøit fortælle om modtagelsen af hans burka-aktion på Folkemødet på Bornholm i protest mod loven om forbud mod burka og om hvem der stod i kø for at gå i burka og ellers uden en trevl på kroppen. ((Lagt på d. 31. juli og sendt d. 15. august 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 15. juni med kunstneren Jens Galschøit om hans burkaaktion

Uopdagede traumer, en barriere for integration?.
Dialog bringer her en nødvendig politisk debat om manglende behandling og integration af traumatiserede flygtninge i Danmark. Mødet foregik lørdag d.  16. juni 2018 med deltagelse af Rasmus Balslev, Bestyrelsesmedlem, Dansk Socialrådgiverforening Ruth Lauge, Afdelingsleder for rehabilitering, DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur Anette Christoffersen, Direktør, Dansk Flygtningehjælp Hanne Roed, Næstformand i Region Midtjylland, Radikale Venstre Arrangøren Institut for Menneskerettigheder skriver om baggrunden: Mindst 30 procent af de flygtninge, der kommer til Danmark, har været udsat for tortur. I gennemsnit går der 15 år, før de får behandlet deres traumer. Det er alt for sent – og har ofte den konsekvens, at traumerne udvikler sig til svære, kroniske lidelser. Det rammer ikke blot ofret, men også familien og børnene. Traumer lever videre i generationer. Konsekvenserne af ubehandlede traumer er store. Både for det enkelte menneske, samfundet og for en vellykket integration. Traumer skal derfor identificeres og behandles langt tidligere, end de bliver i dag, så de traumatiserede flygtninge får et bedre afsæt for at deltage i samfundet, har et velfungerende familieliv og kan bidrage til arbejdsmarkedet. DIGNITY inviterer til politisk debat – henover midten – for at høre gode bud på, hvordan vi i Danmark bliver bedre til tidligere opsporing og behandling af denne særlige gruppe af sårbare flygtninge. Til gavn for den enkelte, familien og hele samfundet. ((Lagt på d. 26. juni 2018 og sendt d. ???????. juli 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 16. juni 2018 af debat om den lemfældige behandling af torturofre i Danmark med deltagelse af Ruth Lauge, , DIGNITY, Anette Christoffersen, Dansk Flygtningehjælp, regionsrådsmedlem Hanne Roed , Radikale Venstre . Hør en glad Jacob Holdt fortælle om sine oplevelse fra Folkemødet på Bornholm.
Hør en glad Jacob Holdt fortælle om sine oplevelse fra Folkemødet på Bornholm. Dialog bringer et kort interview fra d. 18. juni 2018 med Jacob Holdt fra Ubuntu-huset, hvor bl.a. også Özlem Cekic har sit Dialog-kaffe kontor. ((Lagt på d. 24. juni 2018 og sendt d. 4. juli 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 18. juni 2018 om Folkemødet med Jacob Holdt, ham med Amerikanske Billder og og nu også Ubuntu-huset.

Temadag om perfektionisme med Anna Bjerre fra Girltalk og Rikke Nielsen fra Lykkeligaen.
EN GOD BALANCE, det var overskriften på Metodistkirkens Børne- og Ungdomsarbejdes indbydelse til en Temadag om perfektionisme, som særligt henvender sig til de  unge fra 7. klasse og op til gymnasiet. Her er et klip fra indbydelsen:” Hvordan er det egentlig at være ung i dagens Danmark? Hvordan påvirker de sociale medier ungdommen, og hvordan kan vi sammen ændre "perfekthedskulturen"? Det vil psykolog og stifter af girltalk.dk en online rådgivningsside og chatforum for piger, Anne Bjerre give sit svar på. Herefter vil Rikke Nielsen tale om, hvordan man kan tackle modgang og uindfriede forventninger til sig selv og til livet? Siden Rikke Nielsen stoppede sin karriere som professionel håndboldspiller har hun sammen med sin datter skabt et håndboldhold for udviklingshæmmede, så de gennem håndbolden opnår en følelse af succes og vindermentalitet. Det er altafgørende for handicappede børn, at de får en tro på dem selv, selvom de er mere udfordret end andre…”. Dialog bringer her begge foredrag: ((lagt op d.24. maj og sendt d. 30. maj 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 17. maj 2018 af foredrag af Anna Bjerre fra Girltalk og Rikke Nielsen fra Lykkeligaen. og det foregik i strandby Metodistkirke.

Om det nye "Multietnisk Debatforum" hver tirsdag kl 16-18 på Frederikshavn Bibliotek.
Kultur uden grænser – Multietnisk debatforum skal det nu dreje sig om i Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Ann Brandstrup og Erik Grandt Hansen fortæller om hvordan Multietnisk debatforum hver tirsdag kl 16-18 på Frederikshavn bibliotek kom i gang efter forslag fra en nydansk kvinde og blev en succes om end der kan bruges flere etniske danskere. Interviewet fandt sted d. 23. maj 2018 ((lagt op d. 25. maj og sendt d. 30. maj 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 23. maj med Ann Brandstrup og Erik grandt Hansen om deres nystertede "Multietnisk Debatforum".

Lene Junker, ”Samling af antiracister og flygtningevenner i Danmark” om opstartsmøde 5/5.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her oplysning om netværket bag Facebooksiden ”Samling af antiracister og flygtningevenner i Danmark” som her inviterer til mødes i Odense d. 5. maj for at organisere et landsdækkende netværk der som paraply skal koordinere mulige lokale initiativer på de 3 områder bekæmpelse af diskrimination og fattiggørelse af flygtninge og indvandrere med opholdstilladelse, forbedring af fængselslignende forhold for afviste asylsøgere som er i klemme, hvilket især går ud over børnene, og endelig, hvad der faktisk er nyt i Danmark, også at sætte fokus på flygtninge globalt og årsagerne hertil, hvortil vi nok selv bidrager. Netværkets koordinator Lene Junker fortæller og Dialog stiller uddybende spørgsmål bl.a. til baggrunden for at man nu igen finder det nødvendigt at forsøge at trække begrebet racisme ind i mainstream-debatten. Interviewet med Lene Junker foregik d. 19. april 2018. ((sendes 25. april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 19. april 2018 Med Lene Junker medinitiativtager til opstart af ”Samling af antiracister og flygtningevenner i Danmark”.

Internetpsykiatri hvad kan det,bruges til?  hvordan?, muligheder og begrænsninger?.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio har her den fornøjelse at bringe interview med Ellen Stenderup, lederen af telepsykiatrien som nu også i Nordjylland tilbyder behandling af angst og depression via hjemmesiden www.internetpsykiatrien.dk. Interviewet foregik d. 5. april 2018 hvor vi får at vide hvad internetpsykiatrien kan behandle og hvordan det foregår samt en debat om internetpsykiatriens muligheder og begrænsninger. Dialog på Frederikshavn Lokalradio har her den fornøjelse at bringe interview med Ellen Stenderup, lederen af telepsykiatrien som nu også i Nordjylland tilbyder behandling af angst og depression via hjemmesiden www.internetpsykiatrien.dk. Interviewet foregik d. 5. april 2018 hvor vi får at vide hvad internetpsykiatrien kan behandle og hvordan det foregår samt en debat om internetpsykiatriens muligheder og begrænsninger. ((sendes 25.april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 5. april 2018 med psykolog Ellen Stenderup, leder af telepsykiatrien i Region Syd, som nu også servicerer nordjyder og det øvrige Danmark.

Nu har Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan fået nedsat et kompetent og troværdigt tribunal hertil .
. Hør Helge Ratzer, talsmanden for Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan, fortælle til Dialog om Tribunalforeningens formål at få fortsat den undersøgelse af Danmarks deltagelse i Irakkrigen, som Venstreregeringen Løkke straks efter sin tiltrædelse i 2015 brat spændte ben for ved at nedlægge den  igangværende Irakkommission og mørklægge de allerede fundne resultater i 20 år. Helge Ratzer fortæller også at det nu er lykkedes at få nedsat et stærkt og uafhængigt tribunal som til efteråret vil arrangere offentlige høringer om Irakkrigen og hvorvidt Danmark har overholdt de love for krig som der trods alt er. Lyttere hører også nogle synspunkter på hvilke konsekvenser for situationen i mellemøsten i dag, som Irakkrigen har fået mht. krigsflygtninge og Europas handlingslammelse i forhold til den tyrkiske præsident Erdogans overgreb mod kurderne i Syrien med terrorbombning og erobring af Afrin, fordi de europæiske politiske ledere prioriterer opretholdelse af aftalen med Tyrkiet om at forhindre krigsflygtninge i at rejse til EU-lande over Erdogans krigsforbrydelser med terrorbombning i Afrin mod de kurdere som på landjorden på vegne af USA's og europæiske allierede har nedkæmpet ISIS statsdannelse i Syrien og således nu med god grund føler sig svigtet. Men også om hvordan den manglende undersøgelse af Irak- og Afghanistankrigene og en nødvendig offentlig selvransagende debat herom har gjort det alt for nemt for militaristiske kræfter at fortsætte krigseventyrene og stadig bagefter undlade den nødvendig fredsopbyggende indsats.  Interviewet med Helge Ratzer foregik d. 27. marts 2018 ((Lagt på d. 6. april 2018 og sendt d. xxxxxx april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 27. marts 2018 med Helge Ratzer, talsmand for Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan.

Til generalforsamling i Venligboerne  Frederikshavn d. 22. marts 2018.
Vi hører formanden Poul Nielsen åbne og Jørgen Lindberg blive valgt som dirigent. Dernæst hører vi Poul Nielsen aflægge bestyrelsens beretning inklusive uddeling af ris og ros, aflægge regnskab efter et godt år på grund af genbrugsbutikken. Poul Nielsen lede også  forhandlinger om nedsættelse af bestyrelsens antal fra 9 til 7. Bestyrelsen kom efter valg til at bestå af følgende Amira Said, Poul Nielsen,. Midiya Mustafa, Mesgina Solomon, Helga Lindel. Bahman Hejazi,Majid Nassan ((sendes xxxxxxxxx april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 22. marts 2018 af generalforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn , hvor vi gennemgående hører formanden Poul Nieslen.

Stay Human-demo i Aalborg:Til forsvar for de universelle menneskerettigheder.
Dialog bringer her en optagelse fra Stay Human-netværkets demonstration i Aalborgs for at markere FNs internationale aktionsdag mod racediskrimination d. 17. marts 2018. Stay Home skriver: Vi markerer FNs menneskerettighedsdeklaration og vores forsvar af de universelle menneskerettigheder, der gælder alle, uanset race, religion, etnicitet, kultur, eller fødested. Vi markerer inklusion, tolerance og diversitet i kampen mod alle former for diskrimination. Vi hører først et kort interview med Daniel Olsen fra Stay Human, så taler Hagas Yemane fra Eritrea, som er flygtningefortæller fra DFUNK, dernæst Hans Hyttel fra Amnesty, Frank Zenas, aktivist fra Frederikshavn, Ditte Marie Gyldenberg fra Enhedslisten, Ali Hassan, Edona Xhinovchi fra DFUNK, integrationsarbejder og socialantropolog Søren Bruun Jensen, Tasjir flygtning fra Syrien. Ordstyrer er Daniel Olsen og Sussie fra Stay Human ((oploaded 27.03.18 og sendt 4. april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 17. marts 2018 fra Stay Human-demo i Aalborg:Til forsvar for de universelle menneskerettigheder.

Dialog på besøg hos kurdere i Sæby Røde Kors mandeklub i Frederikshavn .
Dialog på besøg i Sæby Røde Kors mandeklub i Frederikshavn d. 13. marts 2018. Efter lidt forberedende snak skal vi høre flygtede kurdere fra Afrin-området i det nordvestlige område af Syrien op til grænsen til Tyrkiet fortælle hvad de på daværende tidspunkt vidste om Tyrkiets Erdogans angrebskrig mod Afrin. Vi får også en debat om de frederikshavnske kurderes  forklaringer herpå samt på at både Europa og USA kun  ser på og bare lader deres NATO-allierede Tyrkiet terrorbombe civile i Afrin by. Men vi hører også om hvordan de syriske Afrin-kurdere mødes i Røde Kors mandeklub ligesom for at skærme sig imod den krydsild, som de oplever at befinde sig i. Dels smerten over tabet af familiers og landsmænds liv i Afrin som følge af Erdogans fysiske krigsvold og dels den psykologiske krigsførelse som de føler sig udsat for fra den nuværende danske regerings side. Endelig fortæller Søren Jacobsen om de mange forskellige aktiviteter, som Røde Kors imponerende integrationsindsats består i.    ((Lagt på d. 20.03.18 og sendt 28. marts 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 13. marts 2018 med Søren Jacobsen Røde Kors, samt kurdere jeg kender navnene på men som ikke ønskede dem frem af frygt for deres fremtidige sikkerhed. Søren Jacobsen pointerer at Røde kors Mandeklub selvfølgelig er for alle.

Unge "ambassadører" til kamp for større åbenhed i kulturmødet og en mere rummelig danskhed.
Hør fire Kulturmødeambassadørerne og deres fortællinger. De hedder Jana Buchwald, Nanke Nicolaisen, Mahmoud Rifai og Nasteco Ahmed. Projektet "Elektroniske Folkeoplysning" har produceret dette indslag og redaktionen skriver følgende introduktion til udsendelsen: "Har du tænkt på, at der findes et mindretal af tyskere i Danmark? Og at der tilsvarende findes et dansk mindretal i Tyskland? Hvad mon de føler sig som? Tyskere eller danskere? Og når vi er ved det, hvad med en person der er opvokset i Danmark, men har forældre der stammer fra et andet land. Hvad mon de føler sig som? Det er det, den her udsendelse blandt andet skal handle om. Du vil høre fortællingen om og fra fire såkaldte Kultmødeambassadører. Det er Grænseforeningen der sender Kultmødeambassadører ud, for at forbygge fordomme og misforståelser og øge tolerancen for hinanden. At det netop er den forening er ikke tilfældigt. For i over 1000 år har utallige krige on konflikter bølget frem og tilbage. Da den nuværende grænse blev draget betød det blandt andet, at der blev et mindretal af henholdsvis tyskere og danskere på begge sider af grænsen. Begge mindretal lever fredeligt i dag uden de store problemer. Vejen dertil har ikke været ligetil, og det er blandt andet de erfaringer Grænseforeningen og dens hele 12.000 medlemmer vil drage nytte af, når foreningen kæmper for det, de kalder en mere åben danskhed.  I den sammenhæng er Kulturmødeambassadørerne spydspidser." ((sendt 4. april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse med de 4 kulturmødeambassadører Jana Buchwald, Nanke Nicolaisen, Mahmoud Rifai og Nasteco Ahmed er produceret af af projektet den elektroniske folkeoplysning under SLrtv.

Integrationsrådformand Atif Jamal fortæller om sin baggrund og er i dialog om opgaver og udfordringer.
Interview med den nyvalgte formand for integrationsrådet i Frederikshavn kommune Atif Jamal om hans baggrund som uddannet kemiingeniør og ansat hos Roblon som udviklingsingeniør og i sin fritid engageret i at opbygge et levedygtigt cricketmiljø i Frederikshavn. Men i anden og største del snakkes om de opgaver og udfordringer som den nyvalgte integrationsrådsformand nu er stillet overfor og ikke mindst på baggrund af skærpede lovkrav og den stadig hårdere tone som debatten - især fra landspolitikeres og -landsmediers side – føres i. Dialogs interview foregik d. 12. februar 2018 – i selvsamme stund som Atif var blevet valgt som formand. ((sendes 14. marts 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 12. februar 2018 med nye formand for integrationsrådet i Frederikshavn kommune, udviklingsingeniør Atif Jamal.

Lyt her til information om et godt tilbud til alle ledige i Frederikshavn kommune.
Det drejer sig om jobmessen d. 14. marts i Arena Nord hvor arbejdssøgende har mulighed for at komme i kontakt med hele 52 virksomheder i kommunen som alle søger nye medarbejdere i løbet af 2018. Det er projektleder Kurt Nielsen, Center for arbejdsmarked, som fortæller nærmere om ideen med jobmessen som for den aktivt interesserede vil give et godt indblik i hvilke aktuelle beskæftigelsesmuligheder der tilbyder sig. ((sendt 13. marts 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 1. marts 2018 med projektleder Kurt Nielsen, Center for arbejdsmarked, Frederikshavn kommune.

Børnelæger:Danmark bruger uanvendelig metode til aldersbestemmelse af flygtningebørn.
Dr.med. Jørn Nerup fra Bedsteforældre for Asyls lægegruppe redegør her for, hvordan den biologiske metode til kronologisk aldersbestemmelse, som de danske udlændingemyndigheder anvender overfor asylsøgende børn, er alt for upræcis til at metoden kan bruges til at afgøre om et barn er over eller under 18 år ved ankomsten til Danmark, når afgørelsen heraf jo afgør om barnet får asyl eller udvises. Og da en udvisning med den skærpede udvisningspraksis ofte betyder udvisning til en uvis og livsfarlig situation, så betyder de danske udlændingemyndigheders brug af metoden en stor risiko for at Danmark begår justitsmord overfor børn som fejlagtigt vurderes til at være over 18 år.
Således støtter lægeorganisationerne i både Norge og Sverige da også Bedsteforældre for Asyls lægegruppes afvisning af aldersbestemmelsesmetoden - jf også BfA-lægegruppens høringssvar, som kan læses via linket nedenfor her på siden.
Helt grotesk bliver det, når det aktuelle lovforslag, som der afgives høringssvar til, så oven i købet på et så skrøbeligt grundlag fremover vil blive brugt til at straffe de børn, som udlændingemyndigheden mener har løjet om deres alder ved efterfølgende at frakende dem retten til nogensinde at kunne opnå permanent opholdstilladelse og dermed også retten til at søge dansk statsborgerskab. Interviewet til Dialog på Frederikshavn Lokalradio foregik d. 26. februar 2018 Interviewet er her efterfølgende opdelt i 2 separate lydfiler, hhv Jørn Nerups fremlæggelse af BfAs lægegruppes begrundede afvisning af de danske udlændingemyndigheders brug af aldersbestemmelsesmetoden til at bestemme, hvorvidt et barn er under eller over 18 år. Og så som supplement dertil Jørn Nerups svar på opfølgende spørgsmål.
((sendes xxxxxx marts 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 26. februar med dr.med. Jørn Nerup fra Bedsteforældre for Asyls Lægegruppe om danske udlændingemyndigheders misbrug af den forhåndenværende biologiske aldersbestemmelsesmetode.

En nylig flexjobber i Frederikshavn fortæller om sin kamp herfor og generelt om sit syn på jobcentermøllen.
En nylig flexjobber i Frederikshavn fortæller om sin kamp herfor og generelt om sit syn på jobcentermøllen. I Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre den frederikshavnske flexjobber Britta Glinvad Kristensen fortælle sin historie om sin lange vej igennem jobcentermøllen fra da hun blev ramt af et invaliderende trafikuheld. Og Britta giver også udtryk for sin mening om det offentlige systems generelle behandling af syge og handicappede medborgere under det nuværende regimente, hvor det ofte kan være en meget langvarig og svær proces overhovedet at opnå flexjob eller førtidspension, også i tilfælde, hvor det ud fra sund menneskelig fornuft måtte være den optimale løsning. Interviewet med Britta Glinvad Kristensen foregik d. 5. februar 2018. NB Her er det muligt at vælge imellem 2 udgaver af interviewet idet vi først kan høre det samlede interview og dernæst en kortere udgave der kun medtager de dele af interviewet der specielt vedrører Frederikshavn kommune. Det sker af hensyn til de snævrere kriterier for hvad der kan defineres som lokalt som er udstukket i en ny bekendtgørelse for ikke-kommerciel lokalradio. Begge udgaver sendes i Frederikshavn Lokalradio omend den samlede udgave bringes senere. Men her i Dialogs netudgave bringes altid begge udgaver straks samtidigt. ((sendes 7. marts 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 5. februar 2018 med flexjobber Britta Glindvad Kristensen, Frederikshavn.

Bogen Özlem Cekic: "Hvorfor hader han dig mor" anmeldes af Paul Rode Anderdsen.
Vi skal nu høre samfundsfags og dansklærer Paul Rode Andersen anmelde Özlem Zekic bog "Hvorfor hader han dig mor". Paul Rode Andersen inddrager også Özlem Zekic baggrund som kurder og populær SF-folketingsmedlem og nu, som dialogkaffe-brobygger. Bagefter debatteres perspektiverne i Özlems valg af dialogen med folk i almindelighed og publicering af hendes erfaringer hermed til alles fri afbenyttelse. Anmeldelsen af Özlem Zekic bog, forgik d. 16. januar 2018. ((sendes xxxxxxxx februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 16. januar 2018 med danswk- og samfundsfagslærer Paul Rode Andersen som anmelder Özlem Zekic bog "Hvorfor hader han dig mor".

Den hyppige gæst på asylcentret, Frank Zenas om lukning af asylcentret i Frederikshavn og hvordan han ser det i et større perspektiv mui. S-forslaget.
Dialog har i anledning af at asylcentret for asylsøgere i Frederikshavn skal lukkes til maj 2018 og de 400 beboere herunder mange børnefamilier, inden da flyttes til andre centre, - hvis de ikke inden da har fået asyl eller er blevet udvist, - så nu ringet til Frank Zenas på Dybvad-kanten, fordi han og hustruen Ann har sin gang på asylcentret i Frederikshavn. Ud over asylcenterlukningens betydning for det frederikshavnske lokalsamfund, så bliver det til en længere samtale omkring hele den europæiske asylpolitik og flygtningenes tarv. Og det sker med udgangspunkt i en analyse af det nylige forslag fra den socialdemokratiske ledelse om at gå enegang og deportere flygtninge der af egen drift ankommer til Danmark til forventede sorteringslejre i flygtningenes nærområder. Hvorefter de anerkendte flygtninge så vil blive overladt til FNs flygtningeorganisation UNHCR at skabe en fremtid for i villige udviklingslande - lokket af at Danmark så vil målrette sin udviklingsbistand til de lande der vil huse lejre og genhuse og genbosætte de flygtninge som Danmark har deporteret. I stedet for deportationen, der skal demotivere flugt til Danmark, så vil Mette Frederiksens Sosialdemokrati, så i det omfang et politisk flertal mener at danskerne magter det, kunne modtage det dobbelte af de 500 FN-kvoteflygtninge som Danmark tidligere i en årrække har taget imod. Samtalen kommer dog ikke nærmere ind på årsager til flygtningenes henholdsvis indvandreres vandringer. OG specielt årsager til krigsflygtninge er et tabuemne i den danske flygtningepolitiske diskurs, og som må analyseres for at finde bæredygtige løsninger i den internationale politik som Danmark er en del af. ((sendes i radio xxxxxxxxxxx februar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 9. februar 2018 med Frank Zenas, Dybvad i Frederikshavn kommune.

Hør frederikshavnske kurderes protestmarch mod Erdogans terrormbomning af hjemstavnen Afrin i Syrien.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en reportage fra den protestmarch igennem Frederikshavns gader, som de frederikshavnske kurdere fra Afrin holdt d. 27. januar 2018 for at fortælle omverdenen om hvordan den tyrkiske regeringsleder Erdogan i øjeblikket terrorbomber deres familier og andre civile i deres kurdiske hjemstavn i Afrin i det nordvestlige Syrien. Vi hører først de 150 overvejende kurdiske demonstrationsdeltagere råbe deres paroler vendt mod Erdogans bombning af civile og appeller til omverdenen go især USA om at komme til hjælp. Og kun afbrudt af uddeling af løbesedler med billeddokumentation på Erdogans krigsforbrydelser tilsendt direkte fra familierne i Afrin og forklaring på hvad den højlydte protestmarch drejer sig om samt den noget forskelligartede meningsudveksling det afstedkommer med forbipasserende på gaden lige fra den fremherskende forekommende dialog og til en til tider heftig diskussion. Her er valgt at bringe de par håndfulde meningsudvekslinger, som uddeling af 9 løbesedler med billede af barn der fiskes op af et bombekrater og af en større gruppe kvinder og børn som har søgt beskyttelse i en mørk og kold klippehule. Disse fotos er vedlagt internetudgaven af lydreportagen her og kan findes på arnehansen.net/dialog.
Dernæst hører vi talerne på Fisketorvet, som var Zainab Ali, Alissar Diab oprindeligt fra Libanon, Rasul Hassan Bilal, Zardasht Quadi, Riadh Aido, Osman Rashu og Arne Hansen.
Endelig er der efter demonstrationen et interview med en dreng fra Hobro, Kawar Bilal, som fortæller om, hvordan han har oplevet den sidste uge, hvor hans slægtninge i Afrin har været under bombning og om hvordan skolekammerater og lærere reagere når han fortæller dem om bombningen. (FLR-Dialog onsdag d. 7. februar 2018.)
Reportage med lydbilleder, taler samt interviews d. 27. februar 2018 i forbindelse med vores frederikshavnske kurderes protest mod Erdogans terrorbomning af slægtninge og landsmænd i Afri i Syrien arrangeret af Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening Frederikshavn.

Om teaterstykket Borderline om livet i The Jungle i Calais samt om at være frivillig i Grækenlands lejre.
Men her drejer det sig først om at fortælle om teaterforestillingen Borderline, En komedie om flygtningekrisen og især Calais, "The Jungle". Skuespillet opføres af både tidligere flygtninge og europæiske skuespillere. Det sker torsdag d. 8. februar kl. 19:30 i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg. Efter teaterforestillingen vil der være debat en times tid for interesserede, hvor også Anna Klitgaard vil være til stede. Interviewet fandt sted d. 25. januar 2017 ((sendt d. 31. januar 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.FLR-Dialog)
Interview d. 25.janauar 2018 med jornalist og eventmagerAnna Klitgaard uddannet i medier, kultur og globale studier fra Aalborg Universitet.

Hvorfor "Nationalt stormøde for flygtningevenner" i Aarhus d 20. januar?
Dialog har interviewet Lars Henrik Carlskov fra Aarhus for mangfoldighed om hvad der gemmer sig bag Facebookopslaget "Nationalt stormøde for flygtningevenner" som afholdes d. 20 januar og hvor hele Jylland er inviteret med inkl. vendelboerne. (Interviewet bringes i Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 17. januar 2018)
Interviewet her Lars Henrik Carlskov fra Aarhus for mangfoldighed foregik d 14. januar 2018.

Om Høring om afviste asylsøgeres børn i Asyl- og Udrejsecentred. 25. januar.
Dialog informerer her om Høring om afviste asylsøgeres børn i Asyl- og Udrejsecentred. 25. januar 2018. Dialog på Frederikshavn Lokalradio ringede d. 9.januar 2018 til Mette Roerup fra Bedste forældre for Asyl, som har taget initiativ til høringen for at høre nærmere.

PROGRAM
14.00 - 14.10 Velkomst.
14.10 - 14.25 Oplæg ved journalist Olav Hergel, Politiken.
14.25 - 14.40 Oplæg ved vicedirektør Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder.
14.40 - 14.55 Oplæg ved psykolog Sólveig Gunnarsdóttir, Røde Kors.
14.55 - 15.10 Mulighed for opklarende spørgsmål til de tre oplægsholdere.
15.10 - 15.30 Kaffepause.
15.30 - 16.50 Paneldebat med inviterede politikere med udgangspunkt i et par casestories fra børns tilværelse i asyl- eller udrejsecenter.
16.50 -17.00 Opsummering og afrunding.
Tilmelding til tilmelding@bedsteforaeldreforasyl.dk senest 21. jan. Deltagergebyr 50 kr. til reg. nr. 7780 konto 1930866 med oplysning om dit deltagernavn BEDSTEFORÆLDRE FOR ASYL
Høringen støttes af Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk og Trampolinhuset www.trampolinehouse.dk
og Folkebevægelsen for asylbørns fremtid..

(FLR-Dialog d. 17. januar 2018)
Interview d. d. 9. januar 2018 med Mettte Roerup fra Bedsteforældre for Asyl.

icon icon 2017

Foredrag i Aalborg d. 7/12 af Camilla fra Exitcirklen om psykisk og seksuel vold.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med Camilla Dremark som er den daglige leder af Exitcirklen i Aarhus Vi hører om hvad Exitcirklen er og hvilke typer af problemer man påtager sig at hjælpe mennesker med og måske udad.
Interviewet med Camilla Dremark foregik d 4. december 2017 og er tænkt som information til alle nordjyder om Exitcirklens arbejde og specielt at oplyse om Camilla Dremarks foredrag om seksuel vold d. 7. december kl 19-21:30 i De frivilliges Hus på Mølhomvej 2, 9000 Aalborg og Camillea skriver selv følgende herom:
"Seksuel vold er alvorligt. Når vi rammes på vores seksualitet, så rammes vi på vores allermest sårbare og intime selv – fysisk og psykisk.
Og hvad nu, hvis udøveren af denne vold oven i købet er det menneske, vi elsker – det menneske, vi har inviteret helt tæt på?

Hos Exitcirklen hjælper vi mennesker, som er eller har været udsat for psykisk vold. Desværre kommer én voldsform sjældent alene; mennesker, som udsættes for psykisk vold i en intim relation, vil ofte også opleve overgreb og krænkelser af seksuel karakter. Imidlertid er de udsatte i mange tilfælde ikke bevidste om det – og dermed heller ikke opmærksomme på de konsekvenser, som det har for deres seksualitet.
Når man udsættes for vold, så udvikler man sikkerhedsadfærd. Man kan f.eks. i et forsøg på at undgå volden føle sig nødsaget til at tilsidesætte egne behov og ignorere egne grænser for at tilfredsstille sin partners behov. Man kan måske endda ende med at gøre ting, som man ikke har lyst til, for beskytte sig selv (og evt. sine børn). Når man udvikler sådan en adfærd, så vil den ofte følge med "ind i soveværelset". Det er således svært – hvis ikke umuligt - at skille den generelle voldsdynamik fra det seksuelle aspekt af forholdet.
Under alle omstændigheder vil den psykiske vold ofte i en eller anden grad få et seksualiseret udtryk, når den udspiller sig i en intim relation. Samtidig påvirker vold vores selvbillede negativt og virker nedbrydende på vores selvværd og selvtillid, hvilket naturligvis også i en eller anden udstrækning vil påvirke vores seksualitet og seksuelle selvbillede.

Mit oplæg vil bestå af tre dele:
1. Præsentation af den brede vifte af eksempler på seksuel vold og seksualiseret psykisk vold i intime relationer
2. Mulige konsekvenser af ovenstående
3. Mulighederne for at genvinde sin krop, lyst og seksualitet efter vold

Alle er velkommen."
(FLR-Dialog d. 5. december 2017)
Interview d. 4. decembere 2017 med Camilla Dremark leder af Exitcirlens Jyllandsafdeling i Aarhus.

Hvorfor Integrationsrådsmedlem Norma Flores vil stemme til byråds- og regionsrådsvalg d. 21. november.
Interesserede kan her høre Norma Flores, medlem af integrationsrådet i Frederikshavn, give sit besyv med omkring integrationen og vigtigheden af at vi alle hjælper hiananden med det i samabejde med kommunen som man selv kan være nødt til at tage initiativ overfor og bl.a. kan bruge Norma i integrationsrådet hertil og evt selv stille op til integrationsrådet, hvor der også skal være valg til. Norma opfordrer stærkt alle som har ret til at stemme til byråds- og regionsvalget på næste tirsdag d. d. 21 november om at bruge deres stemme for at fremme integrationen af nytilkomnes behov og ønsker i kommunens politik. (FLR-Dialog d. 7. november 2017)
Interview d. 12. november 2017 med integrationsrådsmedlem og pædagog Norma flores, frederikshavn.

Samer Almoli har været i DAnmark i 3 år og vil stemme til byråds- og regionsrådsvalget d 21. nov.
På besøg hos hos den syriske flygtningefamilie Samer Almoli og Allisar Merza, hvor Samer med 3 års ophold i Danmark så kan og også vil stemme til byrådsvalg og regionsrådsvalg d. 21. nov. Der bliver også snakket om partierne i det politiske spektrum venstre-højre Dobbeltinterviewet foregik d. 11. november 2017 (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Interview d. 11. november 2017 med ægteparret Samer Almoli og Alissar Merza, Frederikshavn.

Alternativetsbyrådskandidat Mark Jewkes om integrationspolitik.
Vi skal nu høre byrådskandidat Mark Jewkes fortælle om den integrationspolitik som hans parti Alternativet vil gå til valg på i Frederikshavn kommune. Det foregik d.10 november 2017 og er det andet blandt de partier som det her på falderebet i forbifarten er lykkedes Dialog på Frederikshavn Lokalradio at opnå kontakt med efter at det har vist sig at integrationsrådet ikke ved dette valg har taget initiativ til et vælgermøde om integration, som særlig henvender sig til de nytilkomne frederikshavnere med flygtningebaggrund. (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Interview d. 10. november 2017 med lærer Mark Jewkes byrådskandidat for Alternativet i Frederikshavn.

Interview med Ida Skov omkring flygtningebørns danskundervisning.
Interview med byrådsmedlem for Enhedslisten Ida Skov omkring flygtningebørns danskundervisning, da en lærer på skolevælgermødet d. 31. oktober rejste kritik af den måde inklusionsøvelsen kørte på efter nedlæggelsen af verdensklasserne, som spareøvelse (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Interview d. 7. november 2017 med Ida Skov, byrådsmedlem og -kandidat for Enhedslisten De rød-Grønne.

Interview om psykiatrien med regionsrådskandidat Lene Linnemann SF.
Vi skal nu høre et interview med socialpædagog Lene Linnemann som sidder i Regionsrådet i Nordjylland for SF og som deltog i Bedre Psykiatris lyttemøde d. 25. september 2017. (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
Interview med regionsrådskandidat Lene Linnemann SF d. 25. oktober 2017 efter lyttemødet.

Hør hvorfor Almina Nikontovic vil i byrådet.
Hør her frederikshavnske Almina Nikontovic med bosniske rødder som flygtninge fra borgerkrigen i eksJoguslavien, fortælle til P1 hvorfor hun vil i byrådet i Frederikshavn. (FLR-Dialog d. 14. november 2017)
P1morgen-interview d. 13. november 2017 med Almina Nikontovic som byrådskandidat for Socialdemokrtiet i Frederikshavn kommune.

Til Bedsteforældre for Asyl 10-års-markering d. 29. oktober 2017 af sin modstand mod traumatiserende asyllejre.
Dialog var med til Bedsteforældre for Asyls arrangement i anledning af, at det d. 7. oktober 2017 var 10 år siden at en flok bedsteforældre den første søndag demonstrerede mod Danmarks umenneskelige og traumatiserende behandling af især børnene med langvarige ophold i uvished i asyllejrene i Danmark, som eksperter også kalder bevidst psykisk vold.
Bedsteforældre for Asyl skriver selv i invitationen:
"Her i oktober er det 10 år siden 52 bedsteforældre stillede sig op foran Center Sandholm i protest mod at vi i Danmark opbevarer de afviste asylansøgere som ikke kan sendes hjem i asyllejre.
Desværre har vi ikke noget at fejre. For selv om vi er blevet mange flere, har vi ikke formået at ændre flygtningepolitikken.
Tværtimod bliver politikken strammere og strammere, og lejrene er blevet mere og mere umenneskelige.
Derfor er det vigtigt for os at markere 10-året med fortsat protest, hvor vi viser, at vi er mange, der også i dag er imod at holde mennesker hen i evig usikkerhed og udsigtsløshed.
Vi mødes uden for Center Sandholm. Her vil vores "husmusiker" Kurtes Rizi spille harmonika mens vi ankommer.

Vi skal så høre Initiativtageren til BfA Else Lidegaard byde velkommen og fortæller fra begyndelsen.Så Oplæg ved Jonas Toubøl, ph.d.: om solidaritet med mennesker man ikke deler skæbne med.
Dernæst beretter Haifaa Awad, dansk-syrisk læge og debattør om flygtninge fra Syrien, og hvad nu?
Herefter hører vi korte indlæg ved en række Bedsteforældre for Asyl" og omegn:.
En rørt Nadja Manghezi overbringer en lykønskning på vegne af Mellemfolkeligt Samvirke med en personlig tilføjelse.
Jørn Nerup om Lægegruppens arbejde.
Ole Bergmann om deltagelse i Folkemødet på Bornholm
Lone Holm Jensen om det lange seje træk og resultaterne i irakergruppen
Dernæst Birthe Hekscher om kulturmødet i arbejdet som kontaktperson.
Og så fortæller Henrik Mottlau om fremtidsplaner
Suppleret af Mette Rorup der fortæller om BfA´s høring om de glemte asylbørn d. 25.1.18 på Christiansborg
Anne Nielsen SOS mod Racisme takker for indsatsen fra Bedsteforældre for Asyl
Endelig om lysbilledkavalkade under kaffen ved mødelederen Gerd Gottlieb, der også sammen med Helle von der Lippe, Nina Lørring og Else Lidegaard var tovholdere for 10-års-markeringen.
Jørn Nerup om Lægegruppens arbejde.

Bedsteforældre for Asyls markering af 10 års demonstrationer foran Sandholm, for at fortælle, at bedsteforældrene står her endnu fik opslutning fra hele 129 bedsteforældre. BfA-eventen slutter som altid med fællesangen " Barndommens land " af Benny Andersen. Benny Andersen havde sendt Bedsteforældre for Asyl en hilsen, hvor han skriver at han støtter vores aktion med hele sit hjerte og hele sin hjerne. (FLR-Dialog d. 7. november 2017) Optagelse ved Dialog d. 29. oktober 2017 af Bedsteforældre for Asyls gribende 10-års-markering.

Til debat om folkeskolernes situation og udvikling i Frederikshavn kommune.
Vi skal nu høre om folkeskolernes situation og udvikling, som blev kritisk og engageret debatteret på Danmarks Lærerforenings velbesøgte vælgermøde i Frederikshavn d. 31. oktober 2017. Dialog på Frederikshavn Lokalradio optog mødet med deltagelse af samtlige partier der stiller op til kommunalvalget d. 21. november. Mødet blev ledet af formanden for lærerkreds Nord, Lars Busk Hansen, og paneldeltagerne var jf. foto på www.arnehansen.net/dialog Ida Skov Enhedslisten, Christina Lykke Socialistisk Folkeparti, Ellen Tegllund Liberal Alliance, Peter E. Nielsen Konservative, Anders Brandt, Socialdemokratiet, Anders Broholm Venstre, Mark Jewkes Alternativet, Lars Oldager Dansk Folkeparti. Debatten kom meget til at dreje sig om spareøvelserne rullende skolestart og bæredygtigt skoleområde, skolereformens topstyrede lokale implementering med stive læringsplaner og unyttige kurser, samt skolelevers mistrivsel, inklusionsøvelsen og herunder forringelsen af vilkårene for sent ankomne ved nedlæggelse af verdensklassen, jævning af Bangsbostrand skole mm. (FLR-Dialog d. 7. november 2017)
Optagelse d. 31. oktober 2017 af partirepræsentanternes oplæg med efterfølgende debat.

Lyttemøde om at få bedre psykiatri i Nordjylland.
Hør Dialogs optagelser fra lyttemøde om psykiatri d. 25. oktober 2017. Det var Bedre Psykiatri der sammen med fire faglige organisationer inviterede alle de lokale kandidater til regions- og byråd i Nordjylland og interesserede. Lisbeth Larsen Bedre Psykiatri byder velkommen og med Jørgen Pyndt som ordstyrer, hører vi så først pårørende berette om deres og brugeres oplevelser af psykiatrienn, og i næste indslag hører vi så repræsentanter fra de faglige organisationer Dansk Sygeplejeråd ved Jytte Vester, Henrik Flyvbjerg, Socialpædagogisk Landsforbund, FOAs Kristian Gaardsøe og Allan Busk 3F-Aalborg, dele erfaringer og oplevelser med den nordjyske psykiatri og kommer med forslag til løsninger. Herefter fik de mange brugere og ansatte blandt tilhørere lejlighed til at tilføje deres egne erfaringer med systemet og vi hørte politikeres kommentarer hertil. knap 40 kandidater fra hele det politiske spektrum havde meldt deres ankomst. (FLR-Dialog d. 31. oktober 2017)
Optagelser d 25. oktober 2017 med oplæg af Lisbeth Larsen, Ellen Pagter, Henrik Flyvbjerg, Jytte Vester, Kristian Gaardsøe, Allan Busk og en snes kommentarer fra de fremmødte deltagere.

Brug for 30 frederikshavnere mere til at samle ind til flygtninge i nød i nærområderne.
Dialog har snakket med Else Schaltz som er ny lokal koordinator for Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling til verdens flygtninge i nød, som i år foregår søndag den 5. november, og hvortil der stadig er brug for 30 friske frederikshavnere som indsamlere. (FLR-Dialog d. 24. oktober 2017)
Interviewet med den nye distrikskoordinator i den gamle Frederikshavn kommune, Else Schaltz, skete d. 23. oktober 2017

Reportage fra "Hele Verden i Frederikshavn Kommune"- Anden del.
Dialog bringer her 2. del af optagelser fra Integrationsrådets og integrationsafdelingens multikulturelle fest "Hele Verden i Frederikshavn" d. 30. september 2017. Her kommer en række korte lydindslag fra Værkstedet. Vi hører først Roulan Shiko og andre teenagerdrenge af syrisk kurdisk oprindelse, som vi traf inden åbningen. Dernæst hører vi Gospel-kor Workshop ved Strandby Metodistkirke ved Carsten, Carsten og Mark Louis, præst. Så besøger vi Bibliotekets børnebord med børnebibliotekarerne Iben og Henriette. Så får event-dirigenten Stenar Glamann ordet for at evaluere arrangementet meget positivt. Og Sozan, Aran m.fl. syrisk-kurdiske frederikshavnere vil da også komme igen til næste år. Endelig hører vi Zibar Zido formand for Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn. (FLR-Dialog d. 24. oktober 2017)
Interviews d. 30. september 2017 med bl.a Roulan Shiko, Gospel-kor Workshop ved Strandby Metodistkirke ved Carsten, Carsten og Mark Louis, Iben og Henriette, Stenar Glamann, Sozan, Aran og lZibar Zido m.fl.

Camille Bruckner,UNDP om progressive bæredygtige løsninger på den internationle flygtningesitaution.
Hør Camille Bruckner leder af FNs udviklingsprograms nordiske kontor i Danmark fortælle om, hvordan FN-agenturer samarbejder om nye progressive bæredygtige løsninger på den internationale flygtningesituation og håber på international politisk opbakning hertil. I interviewet fortæller Camilla også om, hvordan FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan have relevans i den forestående kommunale og regionale valgkamp fordi verdensmålene er blevet til med de nordiske velfærdssamfund som forbilleder og gælder os alle. Camilla Bruckner skal også holde oplæg om en bæredygtig flygtningepolitik på et debatmøde mandag d. 25. september kl. 19 hos HK i København sammen med bl.a. Mogens Lykketoft og arrangeret af "Netværk for Velfærd og Demokrati". (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Interview d. 12.september 2017 med Camilla Bruckner leder af FNs udviklingsprograms nordiske kontor.

SINDs Anne Margrethe Jørgensens råd til pårørende til sindslidende.
Hør Annemargrethe Jørgensen medlem af Sinds pårørendeudvalg give gode råd til pårørende til sindslidende. (FLR-Dialog d. 12. september 2017)
Optagelsen med SINDs Annemargrethe er fra Sinds møde i Frederikshavn d. 6. september 2017, som er en del af En af os-kampagnen.

Om "Aalborg Academy of Science" og "International Union of Arabic Academics".
Hør i Dialog om besøg i siloen hos uddannelsesinstitutionen "Aalborg Academy of Science" og en ny forening "International Union of Arabic Academics" som lederen Talal Al-Nadawy og sønnen Zaid fortalte om d. 4.september 2017 på Silovej 8, 2 i Frederikshavn (FLR-Dialog d. 12. september 2017)
Interviews d. 4.september 2017 med Zaid og Talal Al-Nadawy, som bor på Silovej 8, 2 i Frederikshavn.

Sådan kan Europa bedre beskytte og modtage flygtninge.
Dialog bringer kort interview med Kasper Elgaard fra Institut for menneskerettigheder, der giver et resume af FNs flygtningeorganisation UNHCRs nye forslag til flygtningepolitik i EU. Det skete på baggrund af et foredrag forinden herom af Pia Prytz Phiri, Wilfried Bucchorn og Johan Frantz, alle fra UNHCR – som var på engelsk, men som bringes efterfølgende af hensyn til de mange nye flygtninge i Danmark og også efterhånden de fleste yngre født i Danmark jo forstår engelsk.

UNHCR beskriver her i egne ord situationen der har fået FNs flygtningeorganisation til at lave sit eget forslag vedr. EU-området med flygtningenes tarv i fokus.
UNHCR's forslag til at genopbygge tilliden gennem bedre forvaltning, partnerskab og solidaritet.
De seneste år har været usædvanlige i Europa, da mere end én million flygtninge og migranter har begivet sig ud på farlige rejser over Middelhavet i håb om at komme i sikkerhed i Europa. Mange europæiske lande var ikke tilstrækkelig forberedte på det store antal mennesker, der ankom, og flere steder brød kaos ud. Europa har brug for at være forberedt på at håndtere et fortsat højt antal ankomne flygtninge og migranter, og EU har derfor brug for en ny, modig og brugbar tilgang.
FNs Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har en vision for, hvordan dette kan opnås – hvordan flygtninge kan beskyttes bedre, hvordan EUs medlemsstater kan være bedre forberedt og hvordan der kan etableres et fælles asylsystem, der bygger på solidaritet og virker i praksis. Kom og hør om UNHCRs forslag til "Bedre beskyttelse af flygtninge i EU og globalt" - stil spørgsmål og del dine synspunkter. Arrangementet vil foregå på engelsk. Foredraget holdtes d 18. juni 2017. Man finder link til både den dansk- og den engelsksprogede udgave på Dialogs hjemmeside (FLR-Dialog d. 15. august 2017)
Interview d. 18. juni 2017 af Kasper Elgaard IMR og Pia Prytz Phiri, Wilfried Bucchorn og Johan Frantz alle fra UNHCR, FNs Flygtningehøjkommissariat.

Udrejsecenter Kærshovedgård - endnu et sort kapitel.
Dialog bringer her Bedsteforældre for Asyls debatmøde om Udrejsecenter Kærshovedgård, som Stig Grenow, formand for Kristendemokraterne oplever som "det tætteste Danmark kommer på at have en koncentrationslejr uden at være det."'Det er en optagelse d. 16. juni 2017 på Folkemødet. Stig Grenov fortæller om sit besøg og kontakt til Kærshovedgård. Vi møder også Khoshnow Namiq og Qania Nazari, som begge er afviste asylansøgere og bor på Kærshovedgård. (FLR-Dialog d. 1. august 2017)
Optagelse d. 16, juni 2017 af Stig Grenov fmd for Kristendemokraterne, samt Khoshnow Namiq og Qania Nazari, som begge bor på Kærshovedgård og debatten.

Hvad kan vi lære af Norge og Sverige for at få bedre fremmedsprogstolkning i Danmark?
Vi hører først Dialog på Frederikshavn Lokalradios lyninterview med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen, som optakt til optagelsen af translatørforeningens debatmøde herom. Her holder erfarne eksperter fra henholdvis den nordske og svenske tolkningsadministration oplæg. Mødet var d. 16. juni 2017 i Institut for Menneskerettigheders telt på Folkemødet.
Vi indleder med Translatørforeningens begrundelse for mødet: I Danmark er der ingen faglige krav til de tolke, der arbejder i den offentlige sektor. Kun ca. 300 af de 6-7.000 tolke, der arbejder for det offentlige, har en uddannelse i sprog og tolkning. Størstedelen af fremmedsprogstolkningen varetages dermed af ufaglærte tolke, hvilket giver problemer med inkompetent tolkning, er til skade for borgernes patient- og retssikkerhed, og som medfører unødigt besvær, frustrationer og ressourcespild for offentligt ansatte. I Norge og Sverige har man for år tilbage besluttet at sikre et minimum af kvalitet i tolkningen ved at indføre en certificeringsordning for tolke, der arbejder i det offentlige. Translatørforeningen har inviteret Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige til en debat med danske politikere med det formål, at Danmark kan lade sig inspirere af vores nordiske naboer, når det kommer til at sikre kvaliteten af tolkningen i den offentlige sektor. (FLR-Dialog d. 25. juli 2017)
Interview d. 16. juni 2017 med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen og optagelse af debatmødet med oplæg af Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige og så deltager Regionsrådsmedlemmerne Randi Mondorf for Venstre og Per Larsen for Konservtive i dialog, samt Carina Graversen, Translatørforeningen og repræsentant for Dommerforeingen og som mødeleder journalist Ronja Pilgaard fra bladet Kommunen.

Om at behandle OCD med kognitiv terapi.
Hør OCD-eksperten psykolog Malene Klint Bohni, fortælle om OCD, en psykiatrisk lidelse der er kendetegnet ved tvangstanker og tvangshandlinger. Interviewet foregik d. 16. juni 2017 i OCD-foreningens telt på Folkemødet på Bornholm. Marlene øser gavmildt af sine mangfoldige erfaringer fra sit eget virke i både det offentlige og nu som privatpraktiserende som svar på spørgsmål hele vejen fundt om OCD-problematikken. Vi hører også aktive i OCD-foreningen, medlem af bestyrelsen Edith christensen og redaktør af OCD Nyt, Stig Andersen. Et gennemgående træk hos alle 3 er den stærke påpegning af manglen på kompetente behandlere i Region Nord der bruger metoden kognitiv terapi. Problematikken omkring brugen af kognitiv terapi blev også berørt i det sidste indslag her, som er en optagelse af OCD-foreningens forudgåendde debatmøde mellem politikere og fagpersoner om behandlingsmulighederne for OCD. Heri deltog Charlotte Fischer, Formand, Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg. Malene Klindt Bohni, og Psykolog. Nicolai Skovsmose, Formand, OCD-Foreningen – også med tilkendegivelser fra publikum i OCD-foreningens telt i Allinge. (FLR-Dialog d. 11. juli 2017)
Interview d. 16. juni 2017 med Malene Klint Bohni, OCD-eksport samt Edith christensen og Stig Andersen, OCD-foreningen og optagelse af debatmøde med Charlotte Fischer , Danske Regioner, Malene Klint Boni og Nicolai Skovsmose i panelet.

Marchen i Frederikshavn for et mere menneskeligt Danmark.
Hør talerne fra Marchen i Frederikshavn for et mere menneskeligt Danmark på FN's flygtningedag d. 20. juni 2017, som var Frank Zenas, Flemming Hardy Olsen, en afghansk politibetjent som blev oversat af Omid Rahmati til engelsk samt en afghansk kvinde Zakia Rezahi som blev oversat til engelsk af en kvinde fra asylcentret i Hjørring. Desuden kort interview med Flemming Hardy Olsen forinden marchens afgang fra asylcentret til Fisketorvet. De afghanske talere er begge aylsøgere, som er blevet afvist af det danske asylbehandlingssystem. (FLR-Dialog d. 4. juli juni 2017)
Optagelse d. 20. juni 2017 af taler af Frank Zenas, Dybvad, Flemming Hardy Olsen, Skagen, afghansk politibetjent, Zakia Rezahi, begge bor pt Asylcentret Knivholtvej 22B.

Kvinder på flugt - af Michala Bendixen, rådgiver i "Refugees Welcome".
Hør den erfarne og yderst kompetente Michala Bendixen fortælle om kvinder på flugt, ikke kun om overgreb på kvinder i deres sårbare situation som flygtninge, men især om hvordan kvinderne som særlig udsat flygtningegruppe hele vejen reelt på mange måder udsættes for diskrimination. Dette bl.a fordi reglerne og praksis også i Danmark ikke medtænker kvinders og mødres særlige problematikker, så kvinder i asylproceduren hyppigere erklæres utroværdige eller kun får midlertidigt ophold efter § 7.3 med 3 årsventetid for børn i hjemlandet, hvilket især mødrene går til grunde på.
- Og desuden om hvordan regeringens idelige stramninger især viser sig at ramme flest kvinder, der jo typisk medbringer færre ressourcer mht uddannelse og arbejde. Det er såvel de nedsatte ydelser men også den under debatten omtalte men ret ukendte politisk besluttede kyniske konstruktion med analfabeters placering i blindgyden dansk 1, hvilket på diskriminatorisk vis udelukker yderligere sprogundervisning og dermed også forhindrer yderligere nødvendige kvalifikationer for at få en uddannelse og i sidste ende blive danske statsborgere og opnå valgret.(Antidemokratisk)
(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. xxx. juli 2017)
Optagelse d. 17. juni 2017 af Michala Bendixen fra Refugee Welcome og efterfølgende debat

Unge om medlemskab af alternativet
To unge medlemmer af Alternativet, Malene og Karen, fortæller til Dialog om at blive og være medlem af Alternativet og giver udtryk for deres holdninger. Det skete d. 19. juni 2016 på Folkemødets sidste dag (FLR-Dialog d. 30. maj 2017)
Interview d. 19. juni 2016 med Malene og Karen fra Alternativet på Folkemødets sidste dag.

Om grænseløs empati
Hør Præsten og politikeren Ulla Sandbæk om grænseløs empati inspireret af kristendom optaget på Folkemødet d. 18. juni 2016. et klip optaget af Dialog hos Alternativet (FLR-Dialog d. 30. maj 2017)
Optagelse d. 18. juni 2016 af Ulla Sandbæk, folketingsmedlem for Alternativet.

Folkemødesammentræf ved brandstationen.
hvor Bredsteforældre for Asyl kom trækkende med deres håbets træ syngende "Barndommens land" forbi Fredsministerium.dk's gadeevent "Nej tak til nye kampfly". OG hvor de syngende budskaber blev istemt sammen. (FLR-Dialog d. 23. maj 2017)
Optagelse søndag formiddag d. 19. juni 2016 af Barndommens land og Jeg drømte mig en drøm i nat.

Folkemøde 16: Bedsteforældre for Asyl aflevere håbets træ.
Vi hører her Bedsteforældre for Asyl aflevere håbets træ til Bornholms borgmester Winnie Grosbøll den sidste dag på Folkemødet 2016. (FLR-Dialog d. 23. maj 2017)
Optagelse d. 19. juni 216 af taler af Arne Normann BfA og borgmester Winnie Grosbøll, Bornholm.

Hvordan litauske Nadia med russiske rødder oplever den aktuelle sikkerhedssistuation
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer nu en enestående samtale med en ung kvinde Nadia fra Litauen som har russiske rødder og nu arbejder som lærer i Danmark. Interviewet blev optaget d. 29. april 2017. Nadia fortæller bl.a. om at være russisk minoritet i Litauen, - om det litauske samfunds sammenhængskraft, - om hvordan den litauske præsidents udtrykker sin vurdering af den store russiske nabo, om grad af mulighed for at Putin kan skabe uro i det russiske mindretal, samt den reflekterende medieforbruger Nadias vurdering af hhv russiske, litauske, danske og engelsksprogede medier? (FLR-Dialog d. 8. maj 2017)
Interview d. 29. april 2017 med Nadia, Nadezda Jevdokimova, lærer på Den Nødvendige Højskole i Ulfborg, som har elever fra hele Europa.

spejdere fra Peder Wesselgruppen i Frederikshavn hos Venligboerne
Dialog møder her spejdere fra Peder Wesselgruppen i Frederikshavn hos Venligboerne Frederikshavn d. 2. maj 2017. vi hører først Lava og andre børn i venligboernes lokale fortælle om hvordan det var at lege med spejderne. Og bagefter fortæller spejderleder Ulla Hariet og Tobias om mødet mellem spejderne og venligbo-børnene. (FLR-Dialog d. 8. maj 2017)
Interviews og Optagelser d. 2. maj 2017 af Lava, Peder Wesselgruppen, spejderleder Ulla Hariet og spejderen Tobias.

Taler til "Marchen for et mere menneskeligt Danmark" i Frederikshavn.
Dialog var til sted da "March for et mere menneskeligt Danmark" tog sin begyndelse ude foran asylcentret på Knivholtvej i Frederikshavn lørdag formiddag d 8. april 2017. Marchen for menneskelighed var igangsat af Frank Zenas – som vi igen hører tale herfor ved ankomsten til Fisketorvet i Frederikshavns centrum og med marchens godt 200 deltagere og gågadens forbipasserende som tilhørere. Der blev også uddelt et par hundrede pjeser med facts om flygtninge og flygtningepolitik til forbipassernde, hvoradf 9 af 10 tog imod.Der var samtidige marcher i mange andre byer i Danmark. (FLR-Dialog d. 11. april 2017)
Optagelser d. 8. april 2017 af lærer Frank Zenas og andres taler til de godt 200 deltagere i marchen for et mere menneskeligt Danmark som foregik på fisketorvet i Frederikshavn.

Palmesøndagsvandring for MEDMENNESKELIGHED d. 9. april kl 13 fra Shellhuset til Rådhuspladsen.
Hør Dialog-interview med Arendse Jacobi, initiativtager til vandring for medmenneskelighed på palmesøndag d. 9. april kl 13. fra Shellhuset, Farimagsgade 23, og til Rådhuspladsen. På Rådhuspladsen vil der være taler af Leif Bork Hansen, Bent Melchior og den tidligere flygtning Mozhdeh Ghasemiyani, som nu som klinisk psykolog arbejder med traumatiserede flygtninge som ansat hos Læger uden Grænser. Og der er musik ved guitaristerne Nour Amora og Simon Ask som vil understrege temaet medmenneskelighed. (FLR-Dialog d. 4. april 2017)
Interviewet d. 3. april 2017 med juristen Arendse Jacobi, som har taget initiativ til demoen for medmenneskelighed.

Om bipolære lidelser fortalt af hhv. en behandler og en patient.
Hør i Dialog på Frederikshavn Lokalradio om bipolære lidelser fortalt af henholdsvis en behandler Dorthe Klemmensen sammen med Dorte Lyager som en meget åbenhjertig patient. Det skete på møde arrangeret af af Depressionsforeningen på World Bipolar Day. Og under ledelse af Lise Juel Larsen fra Depressionsforeningen. (FLR-Dialog d. 4. april 2017)
Optagelse d. 30 marts 2017 på Frederikshavn bibliotek af foredrag af hhv. behandler Dorthe Klemmensen og patient Dorte Lyager omkring bipolære lidelser.

Afviste Afghanske asylsøgerbørn beretter.
Dialog har interviewet 3 afghanske børn, der sammen med deres familier for nylig har fået afslag på deres asylansøgninger efter en ventetid på godt et år. I den periode er det lykkedes de 12-14-årige børn at lære at udtrykke sig forståeligt på dansk samt bruger ventetiden på bl.a. at spille fodbold hos FFI.
(FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interviewet d. 14. marts 2017 med de udvisningstruede afghanske børn, som bor på asylcentret i Frederikshavn, foregik i Venligboerne Frederikshavn i samarbejde med Abdulsalam Al-Bayati, journalist fra Irak.

Dialog med integrationsrådet i Frederikshavn.
Dialog bringer her et interview med integrationsrådet i Frederikshavn kommune, som nok er bedst kendt som arrangør af " Hele Verden i Frederikshavn" hvert efterår. Vi hører først om integrationsrådet som sådan og dets rolle og arbejde for især de nye flygtninge og deres integration i lokalsamfundet, samt hvordan og efter hvilke kriterier man kan blive udpeget til integrationsrådet, som skal have flertal af etniske minoriteter. Dialogens 2. del kom for en stor del til at handle om, hvor store mulighederne var for at flygtningene, evt. med kommunal hjælp, kan skaffe sig det ustøttede arbejde, som de nedsatte integrationsydelser og 225-timers-loftet jo skulle give incitament til ifølge regeringen. Desuden om integrationsrådet synlighed og åbenhed over for de flygtninge og etniske minoritets-frederikshavnere, som integrationsrådet med sin høringsret - og forslagsmulighed, skal repræsentere og være talerør for overfor kommunens administrative og politiske ledelse, som netop et bindeled.
(FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interview d. 17. marts 2017 med Bahram Deghan formand for integrationsrådet og Norma Flores Nielsen, medlem af integrationsrådet og Rådet for Etniske Minoriteter samt Anders F. Andersen fra integrations- og projektafdelingen, som repræsentant i integrationsrådet på vegne af den kommunale forvaltning.

Asylmodtager søger fuldtidsjob, alternativt mindst 225 timer.
Dialog bringer her et interview med en frederikshavner som efter de 3 års integration på en næsten halveret kontanthjælp, den såkaldte integrationsydelse, nu jagter ustøttet arbejde - og i det mindste i 225 timer om året for at undgå, at hans familie på 6 bliver økonomisk straffet. Og det alt imedens han nu har ventet i 2 år på sundhedsministeriets meritvurdering af uddannelsen fra hjemlandet. Shadi, som allerede har søgt over 50 stillinger, spørger om der er nogen der i første omgang har et job på minimum de 80 timer, som han aktuelt skal have arbejdet inden oktober 2017, altså i år?
(FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interview d. 15. marts 2017 med den arbejdssøgende og uddannelsessøgende syriske flygtning Shadi Totanji, Frederikshavn.

Afviste Afghanske asylsøgerbørn beretter.
Dialog har interviewet 3 afghanske børn, der sammen med deres familier for nylig har fået afslag på deres asylansøgninger efter en ventetid på godt et år. I den periode er det lykkedes de 12-14-årige børn at lære at udtrykke sig forståeligt på dansk samt bruger ventetiden på bl.a. at spille fodbold hos FFI.
(FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interviewet d. 14. marts 2017 med de udvisningstruede afghanske børn, som bor på asylcentret i Frederikshavn, foregik i Venligboerne Frederikshavn i samarbejde med Abdulsalam Al-Bayati, journalist fra Irak.

Til generalforsamling i Venligboerne Frederikshavn.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her de væsentligste dele af Venligbo Frederikshavns årlige generalforsamling som foregik torsdag den 2. marts i Caféen Hangaardsvej 5, 2. sal. Dialog har valgt at prioritere hensyn til de nytilkomne flygtninges integration i det frederikshavnske lokalsamfund og i særdeleshed kendskab til generalsorsamlingen som det danske foreningslivs krumtap over hensyn til lyttertal, altså væsentligheden af indlæringen af relevant reel brugbar folkeoplysning for nye flygtninge og især venligboer, over underholdningsværdien. Derfor bringer Dialog her en optagelse af alle en generalforsamlings væsentlige elementer og vil gøre opmærksom på, at man kan genhøre optagelsen på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog (og søg her på generalforsamling) gentagne gange indtil man har forstået hvad der blev sagt. Til understøttelse af forståelsen af hvad der sker undervejs så kan man også her på Dialogs hjemmeside straks finde dagsordenen for generalforsamlingen. Lærere er velkomne til at genbruge. I den fyldige reportagen her er dog bortredigeret støj, pauser og tomgang uden nyt.
(FLR-Dialog d. 7. marts 2017)
Reportage d. 2. marts 2017 af generalforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn med bl.a. formanden Pou Nielsens beretning på vegne af bestyrelsen, gennemgang af regnskabet og ledelse af valg til bestyrelsen.

Invitation fra Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn kommune.
Vi skal nu høre kurdere fortælle om deres oprettelse af den Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn kommune og om deres invitation til velkomstfest allerede lørdag d. 4. marts kl 18 på Knivholtvej 20. - Vi får også en kort opdatering om den usikre situation med tyrkisk bomberegn over deres hjemegn Efrin i Syrien tæt ved den nu skarpt bevogtede tyrkiske grænse, som er blevet hermetisk lukket med en mur. Vi hører om den stort anlagte Newrozfest d. 21. marts som kurderne aktuelt søger lokaler til, hvem der sidder i bestyrelsen for Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening og får oplæst hele formålsparagraffen til beroligelse af evt. lokale skeptikere. Endelig hører vi om hvilke udfordringer de seneste besparelser på integrationsudgifterne med næsten halverede ydelser gir for flygtningene i deres kamp for at blive integreret - ofte på et arbejdsmarked, hvor der ikke øjnes det ustøttede job der kan skaffe flygtninge den selvforsørgelse og uafhængighed af kommunen som de ønsker.
(FLR-Dialog d. 28. februar 2017)
DobbeltInterview d. 25. februar 2017 med Zardasht Qadi og Wadha Xelil om Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforenings oprettelse, aktiviteter og baggreund samt om flygtninges materialele vilkår i Frederikshavn kommune.

Frivillige frederikshavnere indsamler genbrug til afghanere med mest brug for det.
På Dialog skal vi nu høre Sayed Olawi fortælle om det samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening og de frivillige i civilsamfundsorganisationen/NGOen OLAWI i Herat i Afghanistan, som Sayed er ildsjælen i og som hustruen Zahra og børnene også er engageret i. Med udgangspunkt i lysbillederne fortæller Sayed fortælle om formålet med hjælpearbejdet og hvorfor han rejser til Herat i Afghanistan for at hjælpe til med uddeling af genbrugsudstyr til skoler, børneinstitutioner, hospitaler, handicappede, kommunen og fængsler m.m. Og hvorfor det er blevet en succes. Mødet var arrangeret af Frederikshavn Multietniske Forening, som står for projektet, der er støttet af Genbrug til Syd.
(FLR-Dialog d. 21. februar 2017)
Optagelse d. 11. februar 2017 af Sayed Olawis foredrag om samarbejdet med NGOen OLAWI på basis af lysbilleder fra afleveringsbesøgene i Herat i Afghanistan, som afføder mange spørgsmål fra tilhørerne.

Et historisk portræt af flygtningebevægelsen "Et anstændigt Danmark".
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et historisk portræt af flygtningebevægelsen Et anstændigt Danmark som tog sin begyndelse i 2005 med præsteinitiativets juleprædiken-aktion på initiativ af blandt andre sognepræst Bodil Hindsholm Hansen, Udbyneder, som her vil fortælle historien. De 2 andre præster der i sin tid var med i juleprædiken-aktionen under overskriften: "Der er stadig ikke plads i herberget" foranlediget af regeringen Foghs meget stramme flygtningepolitik, var Helle Myken og Knud Erik Lægsgaard. Vi hører om opstarten til "ET anstændigt Danmark" med møde på Brandbjerg højskole sammen med engagerede læger og psykologer hvor også deltog mange andre mennesker engageret i at hjælpe flygtninge eller som ønskede at være med i en organiseret modstand. Et Anstændigt Danmark ville være et holdningspåvirkende fællesskab og afholdt således 2 årlige stormøder på Brandbjerg Højskole med fremragende foredragsholdere med efterfølgende livlige og konstruktive debatter. Senere foregik også møder andre steder og i samarbejde med Bedsteforældre for Asyl og SOS mod Racisme, og som der bliver lagt links til her på siden. Men Et Anstændigt Danmark deltog også i aktioner og underskritsindsamlinger og mailbaseret nyhedskommunikation.
(FLR-Dialog d. 14. marts 2017)
Interview d. 9. februar 2017 med sognepræst Bodil Hindsholm Hansen, med initiativtager af præstebevægelsen som blev til Et anstændigt Danmark, hvorfra hun stadig rundsender nyheder på flygtningeområdet.

Debat med udgangspunkt i Danmarkskanonen.
Her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre en debat om Danmarkskanonen med dens 10 topscore-værdier: Frisind, Kønsligestilling, Velfærdssamfundet, Tillid, Det danske sprog, Foreningsliv og frivillighed, Hygge, Den kristne kulturarv, Frihed og Lighed for loven Kan vi overhovedet bruge Danmarkskanonen til noget i Frederikshavn Kommune? Sådan spørger Frederikshavn Bibliotek i invitationen til mødet som afholdtes den 6. februar 2017. Vi hører her et panel og publikum debattere Haarders nye Danmarkskanon. Aftenens ordstyrer er journalist Clement Kjersgaard og panelet består af: Birgit Hansen - borgmester i Frederikshavn Kommune, Marianne Jelved - tidligere kulturminister og medlem af Folketinget, og de øvrige frederikshavnere Christine Lunde - direktør for MARCOD, Jacob Risgaard - marketingsdirektør og medejer hos coolshop.dk, Flemming Thingbak - direktør for foreningen Aalborg City og formand for idrætsforeningen Skjold i Sæby og Gert Nygaard - Skolechef for Distrikt Nord i Frederikshavn kommune. Vi skal nu høre Bibliotekschef Anette Ravnholt byde velkommen.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2017)
Optagelse d. 6. februar 2017 af debat med deltagelse af panel og publikum. Panelet var Birgit Hansen, Marianne Jelved, Christine Lunde, Jacob Risgaard, Flemming Thingbak og ordstyrer Clement Kjersgaard.

Et hollandsk indvandrerperspektiv på Frederikshavn i Danmark.
Det lykkes Dialog at overtale en familiesammenført hollænder med blot 3 måneders danskundervisning til at give et interview som et forsøg og, som hvem der vil, godt kan forstå og leve med i.
(FLR-Dialog d. 14. marts 2017)
Interview torsdag d. 2. februar 2017 i Venligboerne Frederikshavn med Edwin Man, familiesammenført frederikshavner med hollandsk baggrund.

Styrk Skolen - bliv klædt på til at fremme børns læring og udvikling gennem deres styrker.
Det er overskriften på lærer, skolepsykolog og phd i styrkebaseret læring i folkeskolen, Mette Marie Ledertougs seminar d. 9. marts i Frederikshavn, som hun løftede lidt af sløret om indholdet i over for Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Mere om seminaret der er baggrunden for interviewet - med arrangørens ord: "At realisere vores styrker er kongevejen til optimal udvikling og præstation. Det viser evidensbaseret forskning. Vi bliver gladere, mere tilfredse, får positiv energi, er mere engagerede, laver bedre præstationer og når vores mål mere effektivt, når vi er bevidste om vores styrker. En af Danmarks førende eksperter i styrkebaseret læring, Mette Marie Ledertoug, vil på dette seminar give dig viden om, hvor- dan du kan anvende styrkebaserede redskaber til at fremme børns læring og udvikling. Du får indblik i dansk og international forskning indenfor positiv psykologi og styrker og introduceres til, hvordan du kan kortlægge, udforske og anvende styrker i læreprocesser. Du kan se frem til et engagerende seminar, hvor du gennem øvelser afprøver hands-on redskaber, du kan anvende direkte i praksis. "
(FLR-Dialog d. 24. januar 2017)
Interview d. 28. januar 2017 med Mette Marie Ledertoug,lærer, skolepsykolog og ph.d. indenfor styrkebaseret læring i folkeskolen.

icon icon 2016

Om FFI's succes med at invitere flygtningebørn til at spille fodbold.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio interviewer her Steen Jensen og Jens Tang Olesen fra FFI, Frederikshavn Forenede Idrætsforeninger, som fortæller om FFI's succes med at invitere flygtningebørn fra især asylcentret til at spille fodbold og træne i FFI. Dobbelt-interviewet foregik d. 24. november 2016 og vi hører her først Steen Jensen, der udover at være bestyrelsesmedlem i FFI også er formand for Folkeoplysningsudvalget.
(FLR-Dialog d. 27. december 2016)
Dobbletinterview d. 24. november 2016 med Steen Jensen og Jens Tang Olesen bestyrelsesmedlemmer i FFI.

Reportage fra Frederikshavn Ungebyråds møde d. 23. november 2016.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio rapporterer her fra Frederikshavn Ungebyråds møde d. 23. november 2016. Først hører vi i plenum om hvem de fremmødte medlemmer af Ungebyrådet er og deres motiver for at gå ind i Ungebyrådet. Det sker med Irene som mødeleder. Dernæst hører vi et uddrag af den diskussion i 2 grupper der skal munde ud i en fælles formulering af spørgsmål til byrådet på baggrund ungebyrådets tidligere besøg på asylcentret i Frederikshavn, som man kan finde referat fra på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Så er der igen plenum med fremlæg af gruppernes konklusioner på spørgsmålene fra Ungebyrådet til byrådet samme aften, som alle kredser om emnet integration af især de yngre af beboerne på aylcentret. Og så et Dialog-interview med 4 medlemmer af ungebyrådet bl.a. om proceduren for deres udvælgelse. Endelig bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio en lydkopi af Frederikshavn Lokalradios livetransmission af det første punkt på det ordinære byrådsmøde samme aften, som netop er behandling af Ungebyrådets spørgsmål til byrådet.
(FLR-Dialog d. 6. december 2016)
Optagelser d. 23. november 2016 af bl.a. ungebyrådsmedlemmerne Karoline Karlsson Privatskolen, Sacha Andersen Hørby-Dybvad skole, Mads Stenbakken Hotspot, Thea Holm Larsen Frh. gymnasium og HF, Kasper Smedegaard Sandager Nielsen, Frh. Gym., Maia Møller Nordstjerneskolen, Gry Lili Jensen Sæbygaardskolen, Jimmy Jørgensen FUF + Handelsskolen, Nikolaj Bang Høfler Bangsbostrand Sk. + Frh. Ungdomsskole, Christian Thomsen Bangsbostrand sk. og Freja Nørgaard Bruun Frydenstrandskolen. Samt byrådsmedlemmerne Christina Lykke, Birgit Hansen, Anders Brogaard, Flemming Rasmussen, Kristina Lilly Frandsen og udviklingskonsulent Irene og afdelingsleder Marianne Lessel fra kommunen.


Forenings- og Fritidskonference, Foreningslivet frem imod 2025, 2. fælles del.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her 2. del af det fælles program for heldagskonferencen "Forenings- og Fritidskonference, Foreningslivet frem imod 2025, - udfordringer og muligheder - drømme og virkelighed", som FUF med støtte fra Idrætssamvirket, Frederikshavn kommune Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger samt Dansk Idrætsforbund gennemførte d. 12. november 2016. Vi hører først formanden for DGI, Søren Møllers oplæg "Hvor er foreningerne på vej hen?". Dernæst fortæller fotografen Tao Lytzen om iværksættelsen af foreningsprojektet "PixlArt" med basis i Østervrå. Det tredje indlæg er ved foddboldtræner og forenings-ildsjæl Morten Bruun, som under overskriften "Målrettet mangel på målrettethed" fortæller om sin epokegørende udvikling af en træningsmetode, der meget bedre er i stand til at holde på fodboldspillerne i teenagealderen igennem spilleglæde. Endelig afslutter formanden for de grønne pigespejdere, Christina Palmstrøm, dagen med et flot tableau "Den bedste udgave af foreningsfremtiden". Rent praktisk så er der lagt link til de lysbilleder, som Søren Møller og Morten Bruun understøttede deres foredrag med på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside, www.arnehansen.net/dialog/ sammen med lydfilerne til fri adgang for alle. Det skal nævnes at Dialog allerede har brugt 1. delen af fritidskonferencens fælles, og at der senere følger lydoptagelser fra områdesporene B aktivitetsudvikling og C. Foreningsfællesskab.
(FLR-Dialog d. 29. november 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af fmd for DGI, Søren Møller, fotografen Tao Lytzen, PitzlArt, foddboldtræner og forenings-ildsjæl Morten Bruun, samt landsformand for de grønne pigespejdere Christina Palmstrøm, Frederikshavn.

Aktivitetsudvikling - Spor B og 4. reportage fra Forenings- og fritidskonferencen.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her sin 4. reportage fra Forenings- og fritidskonferencens Spor B: Aktivitetsudvikling 1. Gadeidræt - De unges nye Legeplads: Rene Melvad Jørgensen, Projektleder gadeidræt, DGI, fortæller om udvikling af gade-rummet og unges aktiviteter. Og Betty Pedersen fra Friluftsrådet om grønne, grå og blå støttepunkter for friluftslivet. 2. foreningerne og skolereformen: Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen UNG og Søren Møller, formand DGI, vil med udgangs-punkt i konkrete eksempler sættes lys på foreningers muligheder for faglig bidrag til en mere varieret skoledag med Ungdomsskolen, som professionel medspiller. 3. fra facebook til klub: Thomas Bach, næstformand, DIF, fortæller med udgangspunkt i Frederikshavn MTB (Mountainbike-klubben), historien om udviklingen fra aktivitetsfællesskab til foreningsfællesskab, med sociale medier som forum. (dog kun den første del)
(FLR-Dialog d. 13. december 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af Rene Melvad Jørgensen, Betty Pedersen, Ejnar Bo Pedersen, Søren Møller, Thomas Bach.

Foreningsfællesskab - områdespor C på Foreningskonferencen i frederikshavn.
Tre workshops sætter fra hvert sit perspektiv fokus på, hvilken betydning fælspektiv fokus på, hvilken betydning fællesskaberne har for samfundet, og hvad der skal til, for at kommende generatio- ner fortsat engagerer sig i foreningslivet. 1. foranDring i forening Her gives svar på, hvordan man fortsat holder en erfaren forening ung og aktiv. Oplægsholder er Torben Steenstrup, part- ner og stifter af konsulenthuset Foreningsudviklerne, har 10 års erfaring i foreningsudvikling både professionelt og frivilligt. 2. unges fæLLesskaber - meLLem TrygHeD og sPænDingLektor Maria Bruselius Jensen, CeFU - Center for Ungdomsforskning, stiller skarpt på unges forventninger og ople velser af fritidsfællesskaber med en helt ny undersøgelse af unges syn på fælles-skaber, gennemført for DUF som en del af initiativet "Fremtid i Forening?" 3. giDer De unge foreningsLiveT? Professor Bjarne Ibsen, Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, giver indblik i betydningen af foreningernes aktiviteter for medlem- mernes engagement i foreninger og sam- fund. Oplægget bygger på en undersøg- else gennemført for DUF som en del af initiativet "Fremtid i Forening?".
(FLR-Dialog d. 6. december 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af Torben Steenstrup, Maria Bruselius Jensen, Bjarne Ibsen.

Fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds Forenings- og Fritidskonference om udfordringer frem mod 2025.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her 1. fælles del af Frederikshavn Ungdoms Fællesråds m.fl. fritids- og foreningskonference d. 12. november 2016 med oplæg fra bl.a borgmester Birgit Hansen, de 3 byrådsmedlemmer Christina Lykke Eriksen (F), formand for børne- og ungdomsudvalget, Mogens Brag (V) formand for kultur og Fritidsudvalget, Anders Brandt Sørensen,(A) formand for Plan og Miljøudvalget, samt skatteminister Karsten Lauritzen, som alle fik stillet spørgsmål og forelagt statements fra de langt over 100 veloplagte konferencedeltagere.
(FLR-Dialog d. 22. november 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af borgmester Birgit Hansen(A), byrådsmedlemmerne Christina Lykke Eriksen (F), Mogens Brag (V),Anders Brandt Sørensen,(A), samt skatteminister Karsten Lauritzen.

Indsamlere i Frederikshavn om at samle ind til nødstedte krigsflygtninge i nærområderne.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her interviews med nogle af de seje indsamleres oplevelser efter at de havde trodset storm, slud og kulde under turen ude at stemme dørklokker i Frederikshavn i søndags d. 6. november 2016. Interviews foregik efter at indsamlerne var kommet tilbage fra Dansk Flygtningehjælps landsindsamling og i Danske Bank havde fået optalt hvor meget de hver især havde fået indsamlet. Danske Bank havde nemlig været så venlig at stille personale til rådighed til at tømme bøsserne.
De interviewede indsamlere vi hører er Sozan og Sidra Eibesh, Lila Alias, Dorte Kruse Vestergaaard, Marietta Hauge, Jørgen Chr. Jensen, Mina og Zahra Olawi, Mohammad Daneshjou, Midiya Mustafa og Aran Nassan. Og endelig fortælles om indsamlingen hovedresultater
(FLR-Dialog d. 8. november 2016)
Interviews d. 6. november 2016 med Sozan og Sidra Eibesh, Lila Alias, Dorte Kruse Vestergaaard, Marietta Hauge, Jørgen Chr. Jensen, Mina og Zahra Olawi, Mohammad Daneshjou, Midiya Mustafa og Aran Nassan.

Hør om Ulf Harbos banebrydende arbejde med at få rettet op på kommuners ulovlige administration på det sociale område.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio blev inviteret til optagelse af foredrag af kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs kommune, Ulf Harbo, valgt for Enhedslisten, som her fortæller om hans banebrydende arbejde med at få rettet op på sin egen, Norddjurs, og andre kommuners ulovlige administration på socialområdet.
(FLR-Dialog d. 15. november 2016)
Optagelse d. 2. november 2016 af foredrag af Ulf Harbo, kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs, hos Enhedslisten i Frederikshavn om hans erfaringer fra sinindsats for socialt udsatte.baebrydende indsats.

Om Forenings- og Fritidskonferencen "Frem mod 2025" d. 12. november i Frederikshavn.
Hør i Dialog Om den stort anlagte forenings- og Fritidskonference "Frem mod 2025" som afholdes lørdag d. 12. november kl 9:30-21:30 i Maskinhallen, Skolegade 8 i Frederikshavn- og som kræver hurtig ´ tilmelding, som skal ske via programmet hvortil der er link fra denne side.
(FLR-Dialog d. 8. november 2016)
Interview d. 31. oktober 2016 med Henrik Carlsen, formand for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.

Frederikshavn gymnasiums frivilligambassadør vil skaffe elever til at samle ind til flygtninge i nærområderne d. 6. november.
Dialog bringer her en samtale med gymnasieelev Emma som er nyudnævnt frivilligambassadør på Frederikshavn Gymnasium og HF, hvor vi også hører om hendes første store opgave, at skaffe elever til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps arbejde i for nødlidende flygtninge i krigenes nærområder.
(FLR-Dialog d. 1. november 2016)
Interview d. 31. oktober 2016 med Emma Klæstrup, frivilligambassadør på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.

Hør lokale Niels Chr. Trab om at være alkoholiker og komme fri af den onde spiral.
Hør lokale Niels Chr. Trab fortælle, som erfaren tidligere alkoholiker, om hvad han har oplevet og hvad der er det er, der holder en fast og hvad der skulle til for at stoppe som alkoholiker efter mange forgæves forsøg. Optagelsen er d. 29. oktober 2016.
(FLR-Dialog d. 27. december 2016)
Optagelse d. 29. oktober af foredrag af 2016 Niels Chr. Trab, Østervraa, på Danmarks Afholdsforenings årsmøde på Frederikshavn Sømandshjem.

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde i Irak og om at være indsamler hertil i Frederikshavn.
I Dialog skal vi nu høre Mie Oehlenschläger fortælle fra sit ophold i Irak om Dansk Flygtningehjælps arbejde med bl.a at organisere og lede store flygtningelejre for både syriske og irakiske flygtninge, og som der er hårdt brug. Dernæst lytter vi til den garvede indsamler Jørgen Christian Jensen, Frederikshavn, som her gerne giver sine motiver og erfaringsbaserede råd videre til nyere indsamlere. Afslutningsvis fortæller den mangeårig trofaste frederikshavnske indsamler, Ellen Rasch, hvad det er der motiverer hende til at fortsætte. Og Ellen går gerne sammen med en af de flygtninge der glædeligvis har meldt sig en del af og som dog stadig føler sig usikre i det nye sprog, men gerne vil øve sig i det danske. Men facit her få dage inden indsamlingen på søndag er altså, at der stadig er brug for at mange flere her i Frederikshavn og andre steder melder sig som indsamlere for at det kan lykkes at komme ud og banke på hos alle de mennesker som vil have penge liggende parat til at blive samlet ind til gavn for de flygtninge, der stadig må opholde sig i kæmpestore lejre i nærområderrne. Pengegaver som udover at være med til flygtningenes overlevelse også med etablering af børnenes skolegang og støtte til oprettelse af småvirksomheder skal bevare krigsflygtninges håb om en fremtid i fred. Man melder sig på flygtning.dk eller møder bare op på søndag på udleringsstedet, som i Frederikshavn er De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, der er åbent fra kl 9,30.
(FLR-Dialog d. 1. november 2016)
Interview med Mie Oehlensläger er optaget d. 28. oktober 2016, og med Ellen Rasch d. 30. og med Jørgen Chr. Jensen d. 31. oktober.

Midiya og Aran fortæller hvorfor de vil samle ind til flygtninge i nærområderne d. 6. november.
Dialog bringer her interviews med en flygtningefamilie fra Syrien som her vil fortæller, hvorfor de vil samle ind for Dansk Flygtningehjælp d. 6. november til de flygtninge som nu i heldigste fald er nået i midlertidig sikkerhed i nærområderne. Interviewet med Midiya og hendes 13-årige datter Aran blev optaget til dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 23. oktober 2016.
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2016)
Interview d. 23. oktober 2016 med Midiya Mustafa og hendes 13-årige datter Aran, som med familien måtte flygte fra Syrien.

Reportage fra "Hele verden i Frederikshavn kommune".
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her reportage fra eventen "Hele verden i Frederikshavn kommune" afholdt d. 8. oktober 2016. Vi hører først borgmester Birgit Hansen byde velkommen. Dernæst introducerer dagens facilitator Stenar Glamann så sangeren Yemane Berhane fra Eritrea samt sang til eretriansk dansemusik, som sammen med andre videoklip kan nydes på Dialogs netside. Så hører vi kurdisk musik med syngende og kædedansende syrisk-kurdere, som breder sig med deltagelse fra salen. Dernæst latinamerikanske rytmer og sang. Vi får også nepalesisk musik, sang og dans at høre, samt sange af John Mbwelela Mutombo fra Congo, småinterviews om genbrugshjælpeprojekt til Afghanistan og indsamling til flygtninge i nærområderne søndag d. 6. november i forsøg på at hverve indsamlere hertil, som dog overdøves af en bid mere kurdisk musik og dans. Så takker Stenar Glamann for en dejlig dag. Til sidst hører vi så kurdiske Midiya Mustafa og indfødte Poul Nielsen fra Venligboerne Frederikshavn, udtrykke deres glæde over en vellykket dag, hvilket også gælder tovholderen Anders Andersen fra projekt og integrationsafdelingen, som også svarer på spørgsmål om det arrangerende integrationsråds rolle.
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2016)
Optagelser og interviews d. 8. oktober 2016 under mangfoldighedseventen "Hele verden i Frederikshavn kommune" afholdt i Maskonhallen.

Hør beretninger fra flygtningelejre i Afrika fortalt af Sara Schlüter, Dansk Flygtninghjælp.
Dansk Flygtningehjælps udsendte, Sara Schlüter, beretter herom sine oplevelser fra besøg i lande hvor Dansk Flygtningehjælp arbejder med at hjælpe flygtninge fra verdens krigsområder - her især om interviews med flygtninge fra Sydsudan, Eritrea og Somalia. Derudover hører vi generelt om Dansk flygtningehjælps arbejde for nødstedte flygtninge i krigs- og "nærområder" verden over, hvor det i øjeblikket især drejer sig om hjælp til syriske flygtninge og internt fordrevne. Men Sara Schlüter sætter også fokus på hvad der grundlæggende må gøres for at forebygge flere nye krigsflygtninge og håber på FN's nyudnævnte generalsekretær Guterres. Endelig betoner Sara Schlüter betydningen af at mange lokalt støtter hjælpearbejdet ved at melde sig på www.flygtning.dk til at samle ind på søndag d. 6. november.
(FLR-Dialog d. 18. oktober 2016)
Interview d. 6. oktober 2016 med Sara Schlüter, Dansk Flygtningehjælp. lige hjemkommet fra flygtningelejre i Afrika.

Hør om Depressionsforeningen - nu også i Frederikshavn.
Vi skal nu høre om en ny forening i Frederikshavn kommune, Depressionsforeningen. Det er Ole Jonsson som på Frivillig Fredag d. 30. september 2016 fortæller til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om Depressionsforeningen og dens forskellige tilbud til borgerne. Find yderligere oplysninger på Dialogs hjemmeside herunder.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2016)
Interview d. 30. september 2016 med Ole Jonsson, Frederikshavn.

Om at skaffe indsamlere til Røde Kors på søndag.d 2. oktober.
Røde Kors-Indsmlingsleder i Frederikshavn, Camille Thomsen, opfordrer her til at melde sig som indsamler for Røde Kors på søndag.d 2. oktober Interviewet var d. 26. oktober 2016
(FLR-Dialog d. 27. september 2016)
Interview med Camilla Thomsen, indsamlingsleder for Røde Kors i Frederikshavn.

Om Integrationsrådets kulturarrangement Hele Verden i Frederikshavn lørdag d. 8. oktober kl 10-15 i Maskinhallen.
Dialog har spurgt på oplysning om Integrationsrådets kulturarrangement Hele Verden i Frederikshavn lørdag d. 8. oktober 2016. OG her fortæller så integrationschef i Frederikshavn Anders Andersen velvilligt om programmet samt om integrationsarbejdet i det hele taget i Frederikshavn Kommune.
(FLR-Dialog d. 27. september 2016)
Interview d. 26. september 2016 med Anders Andersen,integrationschef i Frederikshavn kommune.

Høring om visioner for et bedre Danmark på lørdag. D. 8. oktober kl 10 hos HK i Hovedstaden på Svend Aukens Plads nr 11.
Hardy Hansen talsmand for Netværk for Velfærd og Demokrati fortæller til Dialog på Frederikshavn Lokalradio (d. 22. september 2016) om de tanker der kunne komme ud af at lade borgerne formulere en politik og som skal sætte et stop for den dominerende og uhæmmede kapitalismes grådige virke og stoppe og stoppe de ødelæggelser af naturressourcer og nedslidning af mennesker for kortsigtede profitinteresser.. Vi hører kort om alle de forringelser såsom forøget ulighed med flere fattige igennem regeringers sociale forringelser, smadret dagpengesystem, katastrofale forringelser af efterløn, førtidstidspension, sygedage og arbejdsmiljølov, som borgerne i Danmark de senere år har måttet tåle og som nu må stoppes og vendes ved at give samfundsudviklingen en ny kurs. Derfor inviterer Netværk for Velfærd og Demokrati lønmodtagere fra hele landet med til en Høring om visioner for et bedre Danmark på lørdag. D. 8. oktober kl 10 hos HK i Hovedstaden på Svend Aukens Plads nr 11, og hvortil partier med rod i arbejderbevægelsen er repræsenteret med hhv.Lea Wermelin SD, Pia Olsen Dyhr SF og Pelle Dragsted EL samt Alternativets Rasmus Nordqvist er inviteret med og repræsenteres af Lea Wermelin SD, Pia Olsen Dyhr SF og Pelle Dragsted EL samt Alternativets Rasmus Nordqvist. Hardy Hansen fotæller så i interviewet her om nogle af de ideer som er nedfældet i et 7-siders tekst "For et bedre Danmark", og her refereret i stikord efter talsmanden: Danmark skal udnytte og udvikle styrkepositioner indenfor det grønne bl.a. med offentlig produktion. Bedre økonomisk sikkerhedsnet (bl.a for at redde flexicurity) med penge fra en progressiv beskatning, som borgerinddragelse næppe ville ødsle væk på dyre kampfly Når "det skal kunne betale sig at gå på arbejde" så sæt minimumslønnen op, Tryghedsreform der minimerer udflytning af arbejdspladser jf de mistede 175.000 arbejdpladser i 2008-9 Den offentlige sektor skal styrkes og ha lov at investere i fremstillingssektoren og udnytte ansatte viden Offentlig bank der kan støtte offentlige virksomheder mm som supplement Økonomisk demokrati. CEVEA beregnet at lønmodtageres medindflydelse ville give gevinst på 225 mia kr om året. Alle disse forslag tænkes at kunne indgå i en alternativ politik. Herefter svarer talsmanden for Netværk for Velfærd og Demokrati på nogle spørgsmål som hvorvidt Dansk Folkeparti kan tænkes som samarbejdspartner jf.SDs nye linje og hvorvidt globale løsninger også er væsentlige ?
(FLR-Dialog d. 27. september 2016)
Interview d. 22. september 2016 med Hardy Hansen talsmand for Netværket for Velfærdog Demokrati.

Snyd bare i skat - kontrollen er afskaffet.
Man fyrer alle dem, der skal kontrollere om skatterne betales. Og bagefter undrer man sig så over, at der snydes i skat, og at staten mister milliarder. De egentlige skurke er Venstres finansministre i hele perioden - og Bjarne Corydon, der ikke var medlem af Venstre, men som opførte sig sådan.
(FLR-Dialog d. 20. september 2016)
Skriftlig Indlæg af Jens Thoft i Arbejderen d. 9. september 2016 og her indtalt af Arne H d. 19.september 2016. .

Kulturmødet på Mors oplevet med biblioteksformidlers vinkel.
Dialog bringer nu en biblioteksformidlers oplevelse af at deltage i kulturmødet på Mors i dagene 26-28 august 2016. Det er et interview med Vita Andersen formidler på Aalborg bibliotekerne, som rapporterer bl.a som arrangør af 2 biblioteks workshops, hvor der blev rejst nogle problematikker som det også kommer til at handle om her.
(FLR-Dialog d. 20. september 2016)
Interview d. 14. september 2016 med Vita Andersen formidler på Aalborg-bibliotekerne.

Den landskendte underviser i dansk på arabisk fortæller om sin flugt fra Syrien.
Khaled Ksibe, flygtning fra Syrien, fortæller om tiden før krigen, flugt fra som soldat i Assads hær at skulle slå meningsløst ihjel eller selv blive dræbt, om asyl i Danmark og om at blive opfinder af videobaseret undervisning i dansk for begyndere på arabisk, som Khaled lige har vundet den europæiske sprogpris for.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2016)
Optaget d. 6. september 2016 på Dansk Flygtningehjælps møde som start på kampagnen for at skaffe indsamlere til husstandsindsamlingen i hele Danmark søndag d. 6 november 2016.

Fritidsmesse i Arena Nord i Frederikshavn.
Vi hører her forkvinden for Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune, Else Schaltz, åbne fritidsmessen med oversigt over de optrædende, som Dialog i de følgende indslag bringer enkelte småoptag af. Desuden småinterviews med deltagere og udstillere. Arrangører var Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune og Frederikshavn Ungdoms fællesråd.
(FLR-Dialog d. 20. september 2016)
Optagelser af lydklip og interviews d. 4. september 2016 med Else Schaltz, Idrætssamvirket, Jytte Høyrup om bridge, Frimærkesamler(filatelist) og formand John Ritter, de latinamerikanske zumbakvinder Lisella og Susan, Anders fra Mountainbikerne, spejderleder Dorte Westermark, Peder Wessel gruppen, Chr.Holmgaard Frederikshavn Dartclub og endelig ElseSchaltz om dagen.

Dialogmøde om fremtidens frivillige sociale arbejde med udgangspunkt i "samskabelse".
Hvordan går det egentlig med det frivillige arbejde? Hvad er mulighederne i opbygningen af et frivilligcenter? Og hvordan har de frivillige det med arbejdet?
Formand for Sundhedsudvalget, Anders Broholm, vil tale om, hvordan Frederikshavn Kommune udvikler det frivillige sociale arbejde, Marianne Skadborg, leder i De frivilliges Hus, om perspektiver for Frivilligcentret for hele Frederikshavn Kommune. Og udviklingskonsulent Dannie Larsen fra FRISE, der er en landsdækkende medlemsorganisation for 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganiseringer, holder oplæg om mulighederne ved opbygning af frivilligcentre som kan fremme samskabelse.
(FLR-Dialog d. 13. september 2016)
Optagelse d. 1. september 2016 af oplæg af Anders Broholm, Marianne Skadborg, Dannie Larsen og med susanne Thaarup som møde- ogdebatstyrer.

Red Barnets landsindsamling søndag d 4. september har brug for flere indsamlere.
(FLR-Dialog d. 30. august 2016)
Interview d. 29. august 2016 med centrale indsamlingsleder Elin Thomasen samt lokale indsamlingsleder i Frederiksahvn Jonas Nielsen.

Om Fritidsmesserne søndag d. 4. september i Arena Nord, Sæby -fritidscenter og Skagen Kultur & Fritidscenter fra kl 10-16.
(FLR-Dialog d. 30. august 2016)
Interview d. 27. august 2016 med Else Schaltz, formand for Idrætssamvirket i Frederikshavn.

Hør fra åbningen af Barnets Blå Hus - et støttecenter for udsatte børn i Frederikshavn.
Vi mødes med sang og musik og børns beretninger samt taler af generalsekretæren fra Blå Kors, lederen Irene Lerches visioner for Barnet Blå Hus og Frederikshavns borgmesters og Børne og ungdomsudvalgsforkvindes hjertelige velkomst. Barnets Blå hus i Frederikshavn er beliggende ved Bangsbo Frejas klubhus på Vrangbækvej 155, som også lagde rum til det fine indvielsesarrangement.
(FLR-Dialog d. 23. august 2016)
Optagelse d. 16. august 2016. fra indvielsen af Barnets Blå Hus i Frederikshavn med Birgit Hansen, Anna, Christina Lykke, Christian Bjerre, Irene, Irene og Aksel, samt husets leder Irene Lerche.

Diskussion af ntegrationspolitikken i Frederikshavn kommune.
Dialog bringer her Frederikshavn Lokalradios lydoptagelse af Frederikshavn Byråds behandling af forslag til en opdateret integrationspolitk, som var punkt 11 på byrådsmødet d. 29. juni 2016, - og hvor debatten især centrerede sig om 3 forsinkede ændringsforslag fra Dansk Folkeparti.
(FLR-Dialog d. 5. juli. 2016)
Optagelse d. 29. juni 2016 af Debatten i Frederikshavn Byråd om integrationspolitikken.

De hjemløse på Folkemødet.
Dialog interviewer på Folkemødet Topper som aktionerer som nøgen i en gadeaktion. Det sker d. 18.. jumni 2016 og snakker så også dagen efter med Steen Rosenkvist, formand for SAND, de hjemløses landsorganisation.
(FLR-Dialog d. 7. februar 2017)
Interviews d. 18. og 19. juni 2016 på Folkemødet med hjemløse-aktivisten Topper og Steen Rosenkvist,formand for de hjemløses landsorganisation, SAND.

Kommunerne vil gerne aktivere en masse frivillige. Men hvordan får man folk til det?
Hjemmeværnet og beredskaberne er båret af frivillige, som stolte og glade møder frem. Er det uniformen eller udstyret, der gør forskellen? Hvad driver de frivillige? Hvad kan kommunerne lære af hjemmeværnets og beredskabernes erfaringer? Vores to gæster fremsætter en række påstande, som vi diskuterer og sætter til afstemning.
(FLR-Dialog d. 19. juli 2016)
Optagelse d. 18. juni 2016 i Tankegangs telt af oplæg af Bjarne Laustsen, MF og kommiteret for Hjemmeværnet, Borgmester Erik Boel Nielsen, varde og mødeleder Stenar Glamann, Tankegang og herpå debat.

Udrejsecentre - når man søger asyl og ender bag tremmer.
Det er overskriften på et debatmøde på Folkemødet på Bornholm, hvor Dialog på Frederikshavn Lokalradio var til stede og optog Vi bruger lige Arrangøren Bedsteforældre for Asyl og Trampolinhusets introduktion: "Det er en menneskeret at søge om asyl, men får man et afslag, risikerer man at komme bag lås og slå. De afviste asylansøgere i Danmark frihedsberøves som kriminelle i lukkede fængsler eller indsættes på et af landets to udrejsecentre, hvoraf det ene er et nedlagt fængsel. Regeringen kalder det "motivationsfremmende foranstaltninger". Det tidligere fængsel Kærshovedgård, 13 km fra Ikast, skal huse op mod 600 personer, til trods for det er bygget til at huse mellem 60-229 fanger. Trampolinhuset sætter fokus på de forhold man som afvist asylansøger bliver mødt med i dagens Danmark. Kom forbi og mød 19-årige Erfan, som er kurder og flygtede med sin bror fra det iranske regime. Han har boet i 5 år på asylcenter Kongelunden på Amager, men brødrene har nu fået endeligt afslag på deres asylansøgning, hvorfor de er blevet sendt til udrejsecenter Kærshovedgård. Deres fremtid er derfor i et fængsel, fordi de formentlig ikke bliver sendt tilbage til Iran, da landet ikke modtager tvangshjemsendte.
(FLR-Dialog d. 31. januar 2017)
Optagelse d. 18. juni 2016 af bl.a oplæg af 19-årige Erfan, som er kurder og flygtede med sin bror fra det iranske regime og som nu som afvist asylansøger er blevet tvangsflyttet til Kærshovedgård.

Er det mediernes ansvar at sikre en god debat online?
Dette spørgsmål stilles til et panel med dagbladenes online-redakører ledet af journalist Aydin Soei, som ordstyrer og med spørgsmål fra teltet på Folkemødet d. 17. juni 2016 på et møde arrangeret af Institut for Menneskerettigheder, her får lov at lægge ud: Nyheder bliver delt, kommenteret og debatteret som aldrig før på facebook og på nettet. Der er blevet meget kortere fra den almindelige dansker til beslutningstagerne, og alle kan ytre sig uden en godkendelse fra fx en debatredaktør. Det fremhæves ofte som en gevinst for den demokratiske samtale. Men samtidig beskyldes tonen i debatten ofte for at være for hård, nedladende og polariserende. Særligt debatter om ligestilling og flygtninge og indvandrere lader til at trække fronterne op. Men hvor går grænsen for, hvad vi skal tillade i den demokratiske debat online? Hvilke konsekvenser kan en hård og polariserende debattone have for lysten til at deltage i debatten og for sammenhængskraften i samfundet? Og hvilket ansvar har medierne for at sikre en konstruktiv debat? Vi spørger til mediernes eget syn på deres rolle i den online debat. Mediernes indlæg suppleres af indspark fra eksperter".
(FLR-Dialog d. 24. januar 2017)
Optagelse d. 17. juni 2016 med paneldeltagerne Simon Fancony, sociale medie redaktør, Politiken. Rasmus Rendsvig, PhD fellow, Center for Information og boblestudier Københavns Universitet.. Thomas Harder, Redaktionschef Nationen, Ekstra Bladet. Kasper Krogh, Indlandsredaktør, Berlingske. Troels Behrendt Jørgensen, Medredaktør, Information. Maria Ventegodt Liisberg, Ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder. Og med journalist Aydin Soei, som ordstyrer.

Med Nagieb Khaja til de syriske frontlinjer.
En af Danmarks mest erfarne krigskorrespondenter, Nagieb Khaja, fortæller om, hvordan han dækker krigen i Syrien indefra, hvorfor han fortsætter med at sætte livet på spil for at fortælle syrernes historie og hvilke oplevelser fra krigen, der har gjort størst indtryk. Det er en optagelse fra Dansk Flygtningehjælps møde d. 17. juni 2016 dog kun den sidste halvdel pga højtalersvigt sammen med Folkemødets baggrundsstøj
(FLR-Dialog d. 23. august 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 af møde med journalist Nagieb Khaja arrangeret af Dansk Flygtningehjælp med Sara Schlûter.

Hvad er kreativ aktivisme, og hvor går grænsen for forskellige aktionsformer? - læring fra globale protestbevægelser om ikkevoldelig direkte aktion som politisk strategi.
Dialog besøgte Mellemfolkeligt Samvirke, som her får lov at præsentere deres Folkemøde Event: "Med udgangspunkt i Beautiful Risings Toolbox for kreativ aktivisme ser vi på redskaber der kan styrke effekten af vores aktioner og bevægelser. Vi vil afsøge erfaringer og diskutere, hvor langt man kan gå. De sidste to år har ActionAid samarbejdet med aktivister fra globale protestbevægelser i syd. Med udgangspunkt i Beautiful Risings Toolbox for kreativ aktivisme diskuterer vi, hvad der skal til for at få opmærksomhed på en politisk sag? Hvordan gøres aktioner mere effektive og er det ok at kaste sig ud i civil ulydighed? Vil vil også introducere værktøjskassens andre funktionaliteter"
(FLR-Dialog d. 3. januar 2017)
Optag d. 17. juni 2016 af oplæg af Søren Warburg, Mellemfolkeligt Samvirke samt den efterfølgende debataktivitet.

Debat om Terrorbekæmpelse mellem partilederne fra Dansk Folkeparti, Konservative og SF.
Det er Amnesty International som har inviteret partiformændene til debat om terror. Desuden deltager Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International. Balancen mellem borgernes tryghed og frihed - mellem sikkerhed og retssikkerhed - er svær at ramme. Hvordan bekæmper vi bedst terroristerne uden at underminere retssikkerheden og undergrave vores egne værdier?
(FLR-Dialog d. 26. juli 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 af debatmøde med med panelet de 3 partiformænd Kristian Thulesen Dahl, (DF). Søren Pape Poulsen, (C). Pia Olsen Dyhr, i panelet. Og debatten styres af Clemens Kjersgaard.

Indsatsen i nærområderne - hvad kan og skal Danmark?
Indsatsen i nærområderne - hvad kan og skal Danmark? I 2015 begyndte flygtningekrisen for alvor at kunne mærkes i Danmark, hvor flygtninge pludseligt gik på de danske motorveje. Det rykkede markant i den offentlige debat om, hvordan Danmark som lille land bedst forholder sig til den øgede mængde flygtninge og migranter. Et løsningsforslag, der hurtigt blev populært blandt politikerne, var, at vi skal hjælpe flygtningene i deres nærområder, så de ikke flygter videre til Europa. Men hvad vil det sige at hjælpe i nærområderne? Hvad kan og skal Danmark hjælpe med? Vores tre paneldeltagere har helt konkrete erfaringer fra lande som Afghanistan, Syrien, Libanon, Yemen, Sudan, Jordan og Libyen. Puk Damsgård som reporter, Marcus Knuth som udsendt soldat og rådgiver for den politiske indsats og Niklas Kabel Pedersen som rådgiver for den menneskeretlige indsats. Niklas Kabel Pedersen, Programleder på Institut for Menneskerettigheder for Mellemøsten og Nordafrika, Institut for Menneskerettigheder. Puk Damsgård Andersen, Journalist og forfatter, DR. Marcus Knuth, Udlændingeordfører og integrationsordfører for Venstre, Venstre. Eva Grambye, Vicedirektør internationalt område, Institut for Menneskerettigheder."
(FLR-Dialog d. 27. december 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 på Folkemødet på Bornholm af Institut for Menneskerettigheders debatmøde med Marcus Knuth V, Niklas Kabel Pedersen og Eva Grambye, Institur for menneskerettigheder, Puk damsgaard DR.

Familiesammenføringer - ny Tamilsag?
Asrin Mesbah frivillig fra JuraRådgivningen og Peter Arnborg, cand jur, Retspolitisk Forening holder oplæg om yderst kritisabel sagsbehandling af familiesammenføringer i Udlænduingestyrelsen. Og med Jørn Nerup fra Bedsteforældre for Asyl som mødeleder i den efterfølgende debat, som foregik d. 17. juni 2016 på Folkemødet på Bornholom. Mødet stiller skarpt på Udlændingestyrelsens administration af sager om familiesammenføring og stiller spørgsmålet: Tilsidesætter Udlændingestyrelsen ret og retssikkerhed i sager om familiesammenføring?
(FLR-Dialog d. 26. juli 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 af oplæg af jurastuderende Asrin Mesbah fra JuraRådgivningen og Peter Arnborg, Retspolitisk Forening.

Modersmålets betydning for indlæring af det danske sprog.
Med arrangøren, Bedsteforældre for Asyls ord: "Modersmålet - integration eller assimilation. Her ønsker vi at få belyst modersmålets betydning for indlæring af det danske sprog, der er en af hjørnestenene i forsøget på at få vore asylansøgere til at kunne deltage i en almindelig hverdag i Danmark. Kort sagt: Hvordan får man mest udbytte af sprogundervisningen i Danmark? Som indleder vil Lektor ph.d. Bergthóra Kristjánsdottír, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet give et veldokumenteret oplæg til en debat - med deltagelse af Yasar Cakmak - ledelseskonsulent og tidligere skoleleder på Amager Fælled Skole - og Charlotte Holm - medlem af Danmark Lærerforenings Hovedbestyrelse Ordstyrer: Professor - dr.med.. Jørn Nerup Bedsteforældre for Asyl "
(FLR-Dialog d. 6. september 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 af debatmøde med oplæg af Lektor ph.d. Bergthóra Kristjánsdottír, tidl. skoleleder Yasar Cakmak og Charlotte Holm Danmarks Lærerforening - efterfulgt af debat.

Samtale med leder af det kommende Barnets Blå Hus i Frederikshavn, Irene Lerche.
(FLR-Dialog d. 31. maj 2016)
Interview d. 30. maj 2016 med Irene Lerche, leder af Barnets blå Hus i Frederikshavn.

.Reportage fra demonstrationen mod velfærdsforringelser på rådhuspladsen i Frederikshavn d. 12. maj 2016.
Under parolen "JA til tryghed - NEJ til besparelser på velfærden"
(FLR-Dialog d. 17. maj 2016)
Optagelser d. 12. maj af taler af Cai Møller, LO-Vendsyssel, skolebestyrelsesformand Jan B. Sørensen, Socialpædagog og fællestillidsrepræsentant for Frederikshavn kommune Kathja Ryom, samt borgmester Birgit Hansen, samt små interviews med Cai Møller, klovnen Ib og Danni Mikkelsen, der spillede.

Hvorfor vil både fagforeningerne Lo-Vendsyssel og FTF også med opbakning fra brugere af offentlige ydelser demonstrere på torsdag d. 12. maj kl. 17 på Rådhuspladsen?
Det vil Cai Møller formand for LO-Vendsyssel fortælle til Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Men først her et citat fra den udsendte pressemeddelelse, og som for interesserede kan læses i sin helhed på Dialogs hjemmeside. "LO Vendsyssel og FTF siger JA og NEJ. Under parolen "JA til tryghed - NEJ til besparelser på velfærden" deltager LO Vendsyssel og de lokale FTF'ere i den landsdækkende aktion den 12. maj arrangeret af den upolitiske græsrodsbevægelse Velfærdsalliancen.dk og tilsluttede foreninger og organisationer. Regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag vil - hvis det bliver indført - nedskære det offentlige forbrug med milliarder af kroner. Borgerne risikerer således voldsomme serviceforringelser af den borgernære velfærd på områder som daginstitutioner, skoler og ældreplejen."
(FLR-Dialog d. 10. maj 2016)
Interview d. 9. maj 2016 med formanden for LO-Vendsyssel Cai Møller også på vegne af FTF og Velfærdsalliancen.

Hør Om verdens tilstand ved Fredsforsker Jan Øberg.
Det skete på Tvinds "Peace Conference 2016 - Stop wars - Not refugees".
(FLR-Dialog d. 3. maj 2016)
Interview d. 30. april 2016 med fredsforsker og konfliktmediator Jan Øberg fra den Transnationale Sstiftelse for Freds- og Fremtidsforskning.

Børnene i Venligboerne Frederikshavn får her lov til at komme til orde hos Dialog på Frederikshavn Lokalradio.
(FLR-Dialog d. 24. maj 2016)
Interviews d. 28. april 2016 i Venligboernes Cafe med Laura 11, Aria 11, Juliane 8, Aran 6, Zithra 9, Thezica 8, Alan 8, Ahmed 8 med flere. (Giv gerne besked om forkert stavning og udtale,tak).

Frivilligmarked på Frederikshavn Gymnasium og HF.
Vi hører først gymnasiets frivilligkoordinator Per Høbergs velkomst, dernæst kan lytterne høre Pernille Poulsen fra projektfrivillig.dk fortælle om hvad det drejer sig om og endelig om guleroden, det meritgivende frivillighedsbevis.. Så slippes eleverne løs i 2 afdelinger og undervejs hører vi fra både de frivillige fra natteravnene, venligboerne og De frivilliges Hus, samt selvfølgelig fra gymnasieeleverne - idet omfang det lykkedes i den korte tid der var - 20 minutter til hvert af de 2 hold.
(FLR-Dialog d. 24. maj 2016)
Optagelser og interviews d. 28. april 2016 med frivillige fra natteravnene bl.a Lilian, Ulla fra Bofællesskaberne, der søger besøgsvenner, venligboerne Erik og Midiya og De frivilliges Hus ved Marianne Skadborg, samt selvfølgelig fra gymnasieeleverne. Det blev mest med bl. Sofia, Mille og My, som vi dog først traf om aftenen i Venligboerne.

Skal højskolerne have lov til fortsat at bidrage til integrationen?
Det er emnet i snakken med den nye vendelbo i Folketinget, som vil stille ændringsforslag så højskolerne kan få til at bevare muligheden for at deltage i integrationen af nye flygtninge.
(FLR-Dialog d. 26. april 2016)
Interview d. 25. april 2016 med Vendelbo og folketingsmedlem Peder Hvelplund, Enhedslisten.

Hør om invitationen for alle lokale borgere til åbent hus på Asylcentret på Knivholtvej 22 i Frederikshavn lørdag d. 30. april i tidsrummet fra kl 13-16.
Det er netværksmedarbejder Janni Sudergaard som d. 14. april fortalte.
(FLR-Dialog d. 26. april 2016)
Interview d. 14. april 2016 med netværksmedarbejder Janni Sudergaard, Asylcentret 22 i Frederikshavn, men drevetaf Vesthimmerlands kommune.

Hør oplysning til frederikshavnerne om hvad Projekt Frivillig kan tilbyde?
Først hører vi om hvilke muligheder projekt frivillig kan tilbyde foreningerne som hjælp til at skaffe unge på ungdomsuddannelserne som frivillige. Spcielt hører vi om det forestående frivillighedsmarked på Frederikshavn Gymnasium og HF på torsdag d. 28. april, som er designet specielt til at foreningerne kan markedsføre de frivilligjobs de kan tilbyde gymnasium- og HFeleverne. Og vi hører også om ordningen med at mindst 20 timers gennemført frivilligarbejde for en forening kan tilbyde uddannelsen en ekstra merit. Derfor henvender Pernille sig også specielt her til disse unge.
I indslag nr 2 fra møde d. 30. marts fortæller Pernille hvordan man som forening kommer igang på Projektfrivillig.dk.
Og i 3. og sidste del hører vi foreningsildsjæle fremlægge gruppernes svar og være i god dialog på tværs.
(FLR-Dialog d. 19. april 2016)
Interview d. 12. april 216 og optag af møde d. 30. marts i De frivilliges Hus i Frederikshavn med Pernille Poulsen, Projekt frivillig-koordinator, De frivilliges Hus, Aalborg.

Hvad kan den nye bosætningskonsulent tilbyde de virksomheder i Frederikshavn kommune, som bruger udenlandsk arbejdskraft og til deres familier, som gerne vil prøve at bo i Danmark?
(FLR-Dialog d. 12. april 2016)
Interview med den nye bosætningskonsulent Almina Nikontovic d. 1. april 2016.

Tyske flygtninge i Frederikshavn 1945-49.
Hør lokalhistoriker fortælle om, da der var 12.000 tyske flygtninge i Frederikshavn i slutningen af 2. verdenskrig, mens Danmark stadig var besat af Hitlers nazi-regime, og i 4 år efter befrielsen frem til 1949.
(FLR-Dialog d. 22. marts 2016)
Interview d. 17. marts 2016 med Erik Christensen, lokalhistoriker og arkivleder på Nordjysk kystmuseum.

Om Frederikshavn kommunes integrationspris - indstil kandidater.
Dialog på besøg hos den nye integrationsrådsformand Bahram Deghan i anledning af at integrationsrådet i Frederikshavn opfordrer alle til at indstille kandidater som de synes fortjener en integrationspris. Bemærk at deadline for indstillinger er d 20. marts.
(FLR-Dialog d. 15. marts 2016)
Interview d. 13. marts 2016 med Bahram Deghan som ny formand for integrationsrådet i Frederikshavn.

Hør Dialog, der tager lytterne med til de frederikshavnske syrisk-kurderes protestdemonstration imod det tyrkiske Erdogan-regimes bombardementer af deres hjemstavns landsbyer i Syrien med dødsfald af civile til følge.
(FLR-Dialog d. 8. marts 2016)
Optagelser d. 5. marts 2016 af kudernes råbekor med slagord igennem gågade og af talerne på fisketorvet Zardasht Qadi Wadha og Aran samt den indfødte dansker Arne Hansen.

Hør her formanden for Bedre Psykiatri Vendsyssel fortælle hvorfor Bedre Psykiatri har arrangeret et møde med 2 psykiatriske sygeplejersker til at fortælle om at leve med angst og depression.
(FLR-Dialog d. 1. marts 2016)
Interview d. 29. februar 2016 med Ellen Pagter, formand for Bedre Psykiatri, Vendsyssel.

Syriske kurdere arrangerer demonstration i Frederikshavn lørdag d. 5. mats 2016 i protest imod den tyrkiske regerings bombardementer af deres hjemstavns landsbyer i Syrien med dødsfald af civile tilfølge.
Først høres kurdernes servicemeddelelse om demonstrationens forløb og så interview om protestens baggrund.
(FLR-Dialog d. 1.marts 2016)
Optagelser d. 28. februar 2016 af servicemeddelelse tid og sted for demonstrationen igennem strøget i Frederikshavn samt interview med Zardasht Qadi om baggrunden herfor.

Krig og Flygtninge.
Det er en Dialog-optagelse fra debatmøde om sammenhængen imellem krige og flygtninge ud fra hypotesen at det er krigene der skaber flygtningene, som i sin tid flygtede fra Taleban i Afghanistan. Begge oplæg efterfølges af livlig debat. Og til slut fremfører Helge Ratzer nye asyltal for 2015. Mødet arrangeres af Århus mod Krig og terror
(FLR-Dialog d. 16. februar 2016)
Optagelse d. 23. februar 2016 af Århus mod krig og terrors debatmøde med med oplægsholderne Chr. Juhl, udviklingsordfører for Enhedslisten og den afghanskfødte studerende Tahir Mirza - med Helge Ratzer som ordstyrer.

Hvad går de stramninger ud på som den misvisende fokuseringen på smykkerne skygger for?
Hør aktivist i Bedsteforældre for Asyl fortælle kort om demoen 26.01.16 imod asylstramningerne i L87 samt især om hvad stramningerne konkret går ud på og betyder for flygtningene, samt debatterer asylstramningernes mulige politiske konsekvenser.
(FLR-Dialog d. 2. februar 2016)
Interview d. 31. januar 2016 med lærer Nina Lørring aktivist i Bedsteforældre for Asyl.

Hør talerne fra Bedsteforældre for Asyls demonstration imod vedtagelse af asylstramningerne d. 26. januar 2o16.
(FLR-Dialog d. 2. februar 2016)
Optagelse d. 26. januar 2016 skuespiller Anne Marie Helger, forfatter Carsten Jensen, Louise Holck vicedir.Institut for Menneskerettigheder, Edward Stanley Sjælsmark udvisningscenter(english), Line Søgaard Welcome to Denmark, Filminstruktør Michael Graversen (english), Tommy og Fællessangen Brandommens Land af Benny Andersen.

Hør om en ny Tribunalforening som stiftes d. 30. januar 2016 for at organisere et tribual til undersøgelse af Danmarks deltagelse i krig i Irak og om Danmarks overholdelse af krigens love i både Irak og Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 1. del d. 26. JANUAR 2016 )
interview d. 21. januar 2016 MED en af initiativtagerne Carsten Andersen herom.

Hvorfor Bedsteforældre for Asyl og Welcome to Denmark vil arrangere stor demonstration tirsdag den 26. januar i anledning af Folketingets tredjebehandling af nye forslag til asylstramninger.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2016)
Interview d. 18. januar 2016 med præsten Leif Bork Hansen, som her kommer rundt omkring mange aspekter i asylsagen.

Hør hvordan Støjbergs svinekødsforbudshistorie endte i mediemøllen. Det sker ved en snak med Aalborg-byrådsmedlemmet Anja Lundtoft som sørgede for at sandheden om integrationsministerens historiefortælling om forbud mod svinekød på madpakker kom frem i offentligheden takket være, at både vandrehistorien og dens manglende sandhedsværdi kunne dokumenteres.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2016)
Interview d. 18. januar 2016 med Anja Lundtoft, byrådsmedlemme fra Aalborg som hørte Støjberg fortælle historien på møde i Frederikshavn d. 8. januar jf dialog d. 12. januar 2016,.

REFUGEES WELCOME TO NORWAY SØNDER NORDSTRAND
Dialog besøger Refugees Welcome to Norway i Sønder Nordstrand i Oslo lørdag d. 16. januar 2016 og snakker først med næstformanden Anita Lopez som fortæller om opstart, formål, aktiviteter og fondrejsning mm. Dernæst møder vi vaffelbagersken Berly Tynning Larsen om sine oplevelser og glæde ved som pensionist at være med i Refugees Welcome og endelig hører vi Jenny Alvsaker fortælle om organiseringen af indsamling af tøj mv., sorteringen og uddeling heraf igen til asylsøgere men også til hjemløse i Oslo.

(FLR-Dialog d. 26. januar 2016)
Interview d. 16. januar 2016 med Anita Lopez næstformand i Refugees Welcome to Norway i Sønder Nordstrand, vaffelbagersken Berly Tynning Larsen og tøjorganistoren Jenny Alvsåker.

Dialog til møde med Inger Støjberg om flygtningepolitik. Det foregik i forbindelse med Frederikshavn Venstrevælgerforenings nytårskur d. 8. januar 2016. Mødet var offentligt hvilket nok også affødte den efterfølgende debat.
(FLR-Dialog d. 12. januar 2016)
Optagelse d. 8. januar 2016 af oplæg af integrationsminister Inger Støjberg i Maskinhallen i Frederikshavn.

icon icon 2015

Integration i Frederikshavn anno 2015. Dialog interviewer her leder af projekt- og integrationsafdelingen i Frederikshavn kommune om, hvordan mann planlægger arbejdet med integration af de nye flygtninge med opholdstilladelse, der i den seneste tid er ankommet til vores kommune.
(FLR-Dialog d. 22. december 2015)
Interview d. 15. december 2015 med Anders Andersen leder af projekt- og integrationsafdelingen.

Dialog debatterer her med en fredsforsker, som ser militarismens stadige atomkrigsrisiko og krig mod terror, som unikt største trussel mod menneskeheden - et fremtidigt miljø- og klimakollaps inklusive. Og ser efterhånden kun en fredsfaktor i det enkelte menneskes selvstændige initiativer.
(FLR-Dialog d. 15. december 2015)
Interview d. 14. decembar 2015 med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg, direktør for den Transnationale Stiftelse for Freds- og fremtidsforskning, TFF, Lund, Sverige.

Dialog bringer her en snak med en ung engageret og internationalt orienteret indfødt frederikshavner, som nu leder en kvindegruppe på asylcentret i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 15. december 2015)
Interview d. 13. december 2015 med Elisabeth Steuer, frivillig i Asylcentret i Frederikshavn.

Klimamarch i Hjørring d. 29. november 2015
Det er en del af den verdensomspændende klimamobilisering for at lægge pres på vore egne og verdens politikere for at få forhandlet en klimamæssigt og socialt bæredygtig klimaaftale på plads på COP21 i Paris. Vi begynder på Sankt Nicolaj Plads og går til Springvandspladsen, hvor vi hører 4 taler herunder af selveste Moder Jord. Desuden fællessange akkompagneret af Mangfoldighedsbandet fra Hjørring Musikskole,og til sidst fotograferes alle deltagere i klimademonstrationen omkring et grønt hjerte, som sammen med tilsvarende fotos fra klodens øvrige demonstrationer for Moder jord lægges på internettet.

(FLR-Dialog d. 8. december 2015)
Optagelse i Hjørring d. 29. november 2015 af taler af folketingsmedlem Torsten Gejl Alternativet, Scharlotte Hartmann Pedersen, Klimaforening Hjørring, Moder Jord ved skuespiller og medlem af Hjørring byråd for SF Samt Jørgen Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring.

Flygtningepolitiske stramninger i Danmark.
Det nye parti Alternativets asylpolitiske ordfører, Ulla Sandbæk, redegør her for og kommenterer på stramningerne, som stort set er blevet gennemført af den borgerlige regeringsblok med tilslutning fra de danske socialdemokrater.

(FLR-Dialog d. 8. decembder 2015)
Interview d. 22. november 2015 med Alternativets asylpolitiske ordfører, Ulla Sandbæk.

Vi skal nu lytte til resultatet af et SSP-musikprojekt i Frederikshavn, hvortil både de lokale venligboer og Bente Jæger var inviteret til at opleve. Det løb af stabelen d 21. november 2015. Vi hører her først socialrådgiver Jane Arvidson indlede med at fortælle om musikprojektet.
(FLR-Dialog d. 24. november 2015)
Optagelse d. 21. november 2016 af et SSPmusikprojekt som brødrene Mohamad og Omada er med i og havde inviteret til.

Hør her Bente Jæger, en engageret københavnerfotograf, fortælle om sine positive oplevelser fra kontakt med sin syriske flygtningeven, som har gjort hende klogere på hvordan dagliglivet var i det multireligiøse Syrien før borgerkrigen og som nu arbejder på en fotobog om Morteza en afghansk uledsaget flygtningedreng.
(FLR-Dialog d. 24. november 2015)
Interview d. 21. november 2016 med venligboen Bente Jæger under besøg hos Mohamad og Omada for at overvære deres fremførelse af det musikprojekt, som de med mange andre deltager i.

"HVAD ER EU'S RETSPOLITIK " Som del af oplysningen om hvad folkesfstemningen d. 3. december handler om, så bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio her først en sjælden vare, en nuanceret introduktion til emnet af Turid Danielsen fra DEO. Dernæst besvarer ja-sigersken Marianne Jelved de Radikale og nej-sigersken Stine Brix fra Enhedslisten spørgsmål fra deltagerne i mødet som udover skolens elever var interesserede vendelboer.
(FLR-Dialog d. 24. november 2015)
optagelse fra Hørby Efterskole d. 16. november 2015 med Turid Danielsen fra DEO, samt MFerne Marianne Jelved Radikale og Stine Brix, Enhedslisten samt de mange spørgere.

Dialog bringer her en reportage om Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling til flygtninge ude i de meget belastede nærområder til de krige der skaber flygtningene og som Danmark også har bidraget til. Først kommer lidt statistisk om indsamlingsresultater i Dialog på Frederikshavn Lokalradios dækningsområde og dernæst fortæller det syrisk-kurdiske ægtepar Zardasht Qadi og Wadha Xelil om deres oplevelser ude på indsamlingsruten som relativt nye flygtninge i Frederikshavn kommune. Og vi kommer også vej af mediedækningen af den multikulturelle kulturdag. Kurderne vil gerne betragtes som livgeværdige og synlige, modersmål og gæstelærere.
(FLR-Dialog d. 10. november 2015)
Dobbeltinterview d. 9. november 2015 med kurdiske flygtninge fra Syrien, Wadha Xelil og Zardasht Qadi, om at samle ind og være kurdere.

Hør om en kurdisk-syrisk flygtningefamilies oplevelser af netop afholdte multikulturelle event "Hele verden i Frederikshavn Kommune" lørdag d. 31. oktober i Maskinhallen, i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 2. november 2015)
Interview d. 2. november 2015 21. oktober 2015 med Midiya, Majid, Aran og Alan.

Hør bosnisk-danskeren Semso Hodric fortælle til Dialog på Frederikshavn lokalradio. hvorfor han år efter år melder sig til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtningene i verdens brændpunkter.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2015)
Interview d. 26. oktober 2015 med bosnisk-frederikshavneren Semso Hodric her forud for Dansk Flygtninghjælps årlige husstandsindsamling søndag d. 8. november 2015 over hele Danmark.

Hør om den kommende multikulturelle event "Hele verden i Frederikshavn Kommune" lørdag d. 31. oktober i Maskinhallen, Skolegade 8 i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2015)
Interview d. 21. oktober 2015 med integrationsrådsmedlem Melissa Petersen, som sammem med Azam Stavadd er initiativtagere.

Så står det på kurdisk folkedans og historie i Dialog. Det er optaget d. 17. oktober 2015 i Frederikshavn med deltagelse af de dansende kurdiske teenagere Aran og Maria og deres syriskkurdiske lærere Zardasht og Wadha, som fortæller om dansens funktion med dens kulturelle og historiske oprindelse. Samtidigt får vi en lektion om kurderne i den aktuelle konflikt og hvordan kurderne og deres fraktioner er blevet indblandet i den.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2015)
Interview d. 17. oktober 2015 med de syriske kurdere Zardasht, Wadha og Aran. Teenagerne Arans og Marias kurdiske folkedans kan ses på den medfølgende video.

På besøg hos Venligboerne Frederikshavn hvor Dialog interviewer 4 unge mennesker med flygtningebaggrund, som fortæller om deres oplevelse af venligboerne og hvilke ønsker de ideelt har til bl.a faste og større flerrumslokaler inde i midtbyen som kan danne rammer om alle de mange forskelligartede aktiviteter de ønsker mulighed for.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2015)
Interviews d. 8. oktober 2015 med 2 syrere Mohammad og Wadha og fra Congo Zakina og Mazaka.

Til Frivillig Fredag i Frivillighedshuset, Danmarksgade 12 i Frederikshavn 1. del med repræsentanter fra huset bl.a Marianne Skadborg om personalismen samt glade givere fra kommunen og brugere.
- Samt interviews med repræsentanter fra Kvindekrisecentret og SOS Børnebyerne.

(FLR-Dialog d. 29. september 2015)
Optagelser d. 25. september 2015 af Tove Holtegaard, Grethe Kristensen, Anders Broholm, Bøgh, Marianne Skadborg og Jørgen Christensen, samt interviews med Lisbeth Nielsen og Jørgen Steengaard.

Til Frivillig Fredag i Frivillighedshuset, Danmarksgade 12 i Frederikshavn 2. del hvor vi hører om Alzheimerforeningens arbejde og om et kommunalt projekt der henvender sig til folkover 65 der er blevet enlige. Og så hører vi afslutningen med sang og musik.
(FLR-Dialog d. 29. september 2015)
Interviews d. 25. september 2015 med Tove Jensen, Anette Bjerregaard og Chralotte Tjørnevig og en optagelse af Syngepigerne fra Tårs.

Dialog bringer her en begejstret beretning om den historisk store, 55.000 deltageres velkomstmanifestation d. 12. september 2015 på Christiansborg Slotsplads til de nye flygtninge i og på vej til Danmark - tilføjet et vendelbo-perspektiv. Det er Leif Bork Hansen som havde sendt det flotte program til Dialog som giver et stemningsbillede og referat af demonstrationen, som var en blandt mange andre danske og europæiske Refugee Welcome"-demonstrationer.
(FLR-Dialog d. 15. september 2015)
Interview d. 13. september 2015 med Leif Bork Hansen, aktiv i Bedsteforældre for Asyl og selv taler på Refugee Welcome-manifestationen.

På Foreningernes dag d. 12. september 2015 besøgte Dialog Natteravnene i Frederikshavn, som fejrer 15 års jubilæum, hvor vi snakker med forkvinden for Natteravnene i Frederikshavn-sæby samt landsformanden. Flere indslag fra Foreningsdagen følger.
(FLR-Dialog d. 15. september 2015)
Interviews med d. 12. september med Lillian Andreasen forkvinde for Natteravnene i Frederikshavn-sæby2015 og med og landsformanden Dan Taxbøl.

Hør her Dialogs optagelse af Dansk Flygtningehjælps Irak-landekoordinator, Sørens, powerpointstøttede foredrag om Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i NordIrak. Der strømmer flygtninge til det selvstyrede kurdiske område fra både Iraks sunniområder og fra Syriens kurdiske områder som alle er på flugt fra Islamisk Stat i de 2 lande.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2015)
Optagelse d. 8. september 2015 fra Dansk Flygtningehjælps kampagnestartsmøde i Aalborg for indsamlingen til flygtninge i verdens brændpunkter især til syrerne og irakerne og sydsudanesere i nærområderne.

MENS FLYGTNINGENE ER PÅ VEJEN. HVAD SKAL VI GØRE?
Interview med danskfødte Henrik Broberg i Tromsø om hvad man i Norge har gjort før og nu for at hjælpe flygtninge samt viden om flygtninges situation og behandling eller mangel herpå viden om. En viden som nye danske flygtningevenner måske kan have fornøjelse bruge i deres arbejde.

(FLR-Dialog d. 8. september 2015)
Interview d. 8. september 2015 med den danskfødte flygtningeaktivist Henrik Broberg, Tromsø.

RED BARNETS INDSAMLING I FREDERIKSHAVN.
(FLR-Dialog d. 8. september 2015)
Interview d. 7. september 2015 med Red Barnets indsamlingsleder i Frederikshavn Jonas Nielsen om indsamlingen d. 6. september 2015.

Samtale med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg om udfordringer for verdensfreden og fredsforskningen samt om mulige succeser og fremtidsudsigterne for at opnå en fredelig verden med fredelige midler. Anledningen er at Den Transnationale Stiftelse for Fred og fremtidsforskning i Lund nu på lørdag d. 12. september har 30 års jubilæum som fejres med forskellige fredsfaglige events. Fredsforskeren pointerer også Danmarks krigspolitiks medansvar for flygtningekrisen.
(FLR-Dialog d. 15. september 2015)
Interviewet foregik mandag d. 7. september 2015 med Jan Øberg, leder af Den transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, Lund.

Reportage fra ideaftenen "Hele verden i Frederikshavn" d. 19. august 2015 med nedsættelse af arbejdsgrupper for at skabe en multikulturdag d. 31. oktober. Først hører vi oplæg af Azam Stavad Melissa Pedersen og Stenar Glamann. Og dernæst efter mødet så fortæller initiativtagerne Azam Stavad og Melissa Pedersen om hvordan mødet så gik og om nogle af de ideer som kom frem og som der blev dannet grupper omkring.
(FLR-Dialog d. 25. august 2015)
Optagelse og interview d. 19. august 2015 med bl.a. Azam stavad, Melisa Pedersen og Stener Glamann.

Hør her integrationsrådsmedlem Azam Stavad fortælle om invitationen til en ideaften d. 19 august,som opstart til at lave en mangfoldighedsevent "Hele verden i Frederikshavn" som skal løbe endeligt af stabelen d. 31. oktober 2015.
(FLR-Dialog d. 11. august 2015)
Interview d. 10. august 2015 med integrationsrådsmedlem Azam Stavad, Frederikshavn.

Venligboerne Frederikshavns opstartmøde og de ideer til aktiviteter som blev fremført på mødet der havde samlet hele 46 mennesker fra Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 28. juli 2015)
Interview d. 27. juli 2015 med Patricia Thomsem, initiativtager til Venligboerne Frederikshavn.

På lørdag d. 26. juli kl. 14 mødes Venligboerne Frederikshavn på Biblioteket for at diskutere hvilke initiativer, der skal sættes i søen.
(FLR-Dialog d. 21. juli 2015)
Servicemeddelelse fra Camilla Patricia Høeg, Venligboerne Frederikshavn indlæst af Arne Hansen d. 21. juli 2015.

Hør reportage fra velbesøgy Mangfoldighedsevent i Hjørring arrangeret af det spontant opståede netværk "Hjørring for Mangfoldighed - med taler, sang og musik og Venligboernes bod.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2015)
Optagelse d. 6. juli 2015 i Hjørring med Peder Hvelplund, Helmuth Zickert, Atala Rashed, Jørgen Bing, Mohammad El-Sayed, Merete Bonde Pilgaard, Ulla Henningsen og fællessange.

Hvordan får vi skabt et nyt VI i stedet for det bestandige DEM og OS?
Et splittet samfund eller et land hvor alle er medborgere. Hvordan får vi skabt et nyt VI i stedet for det bestandige DEM og OS, der ekskluderer minoriteter - spørger SOS mod Racisme på Folkemødet på Bornholm i 2015.
(FLR-Dialog d. 3. maj 2016)
Optagelse d. 14. juni 2015 af bl.a. Jette Møller fra SOS mod Racisme, Said Mobil Hossein integrationskonsulent hos Dansk Flygtningehjælp, Karen West Liberal Alliance og Bente Johansen Radikale.

Flygtningebørns retsstilling "Overtræder Danmark stadig Børnekonventionen?" Det er emnet for Dialogs optagelse her fra Bedsteforældre for Asyls møde d. 14. juni 2015 i Institut for Menneskerettighedernes telt på Folkemødet på Bornholm. Vi hører børnepsykiater Bente Rich gennemgå børnekonventionens relevante artikler og hendes påpegning af at Danmarks nuværende praksis stadig overtræder konventionen delvist som følge af at myndighederne ved lovændringer bevidst undladere at vurdere om disse er konventionsmedholdelige. Haarder siger bl.a nej til at det er lovligt at lade embedsmænd uden lægelig uddannelse stille lægefaglige diagnoser og endda stille falske diagnoser som ikke er opført på nogen gældende diagnoseliste? Børnepsykiater Inge Lynge fremlægger sager, som publikum bedes vurdere hvorvidt de bør give opholdstilladelsesagerne bør føre til ophold og hører så myndighedsafgørelsen.
(FLR-Dialog d. 21. juli 2015)
Optagelse d. 14. jni 2015 på Folkemødet med børnepsykiater Bente Rich, Bertel Harder MF for Venstre og børnepsykiater Inge Lynge.

Folkemødet på Bornholm - for hvem? Det spørger multikunstneren Jens Galschøit om på sit oplæg til et møde herom på netop Folkemødet.
(FLR-Dialog d. 16. februar 2016)
Optagelse d. 13. juni 2015 af folkemøde om "Folkemødet på Bornholmm".

Hør om prekariatet, en nyopstået klasse på arbejdsmarkedet.
.Erik Sigaard Christensen, foreningen for Ubetinget basisindkomst, BIEN introducerer, dernæst Anne Weber formand for de deltidsansatte indenfor Dansk Magisterforening og så Alternativets folketingskandidat Kenneth Nielsen. Optagelsen er fra BIENs telt på Folkemødet i 2015
(FLR-Dialog d. 7. juni 2016)
Optagelse d. 13. juni 2015 i BIENs telt på Folkemødet.

Hør optagelse af SOS Mod Racismes event på Fredshøjskolen på Folkemødet d 12. juni 2015: "Valgkamp mellem os og dem - eller et nyt vi?
. SOS mod racismes indgangsbør er Valgkampagnerne udstiller udlændinge, indvandrere, efterkommere, flygtninge, asylsøgere og muslimer som et Dem, der står i modsætning til Os - og som udgør en fare for Os og Det Danmark Du Kender, når partierne konkurrerer om stramninger på udlændingeområdet. Hør om Et Nyt Vi, som inkluderer alle!.

(FLR-Dialog d. 1. september 2015)
Optagelse 12. juni 2015 med Anne Nielsen fra SOS mod Racisme og Anna Mee Allerslev radikal Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København.

Hør her 4 indslag af og om DFUNK, Dansk Flygtnignehjælps ungearbejde, Om FN's kvoteflygtninge og vi hører en kvoteflygtnigne fortælle sin historiePatrick fortæller sin egen historie, en prof. rapper gir den gas, og interview om DFUNKS arbejde.
(FLR-Dialog d. 22. september 2015)
Optagelser og intereviews d. 12. juni 2015 på Folkemødet med DFUNK-aktivisterne Camilla, Patrick, rapperen?, og næstformand Kasper Hansen.

Hør medstifter Else Lidegaard fortælle historien om Bedsteforældre for Asyl. Og hør i separate lydfile 2 uhørt seje asylsøgende kvinders gribende beretninger om dels deres mangeårige og hidtil resultatløse kamp mod at blive deporteret tilbage til de grufuldheder de måtte flygte fra og med stor taknemmelighed overfor Trampolinhuset (Shikira). - Og dels med et imponerende antal kreative forslag til hvordan flygtninge i ventetiden kunne gøre gavn i Danmark men ikke kan få lov (Yechiela/Nice).
(FLR-Dialog d. 18. august 2015)
Interview d. 12. juni 2015 med Else Lidegaard BfA, Naomi Trmpolinhuset og asylsøgerne Yechiela/Nice, samsø og Shikira, Kongelunden.

Om kunstens rolle. Hør Galschøit tale om kunstens rolle ud fra en "pladderhumanists" og fredsaktivists synsvinkel.
(FLR-Dialog d. 26. april 2016)
Optagelse d. 12. juni 2015 af kunstneren Jens Galschøit i Fredsteltet på Folkemødet.

"Hvis arbejde er sundt, så giv det til de syge!" Hør her oplæg af læge Ellen Ryg Olsen og forsker Inge Henningsen om hvordan syge bliver behandlet i det system der skulle hjælpe dem. Oplæggene blev fulgt op med mange af deltagernes egne skrækkelige erfaringer med systemerne.
(FLR-Dialog d. 18. august 2015)
Optagelse d. 11. juni 2015 af læge Ellen Ryg Olseni og forsker Inge Henningsen i Bien, Netværk for Basisindkomst's telt på Folkemødet d 11. juni 2015.

Hør Dialog-interview med Danner-direktør Susanne Philipson om eventen "Men vi står stadig", der drejer sig om arbejdet for at at give voldsramte kvinder en ordentlig udslusning efter ophold på kvindekrisecentre. En udslusning som kricecentrene gerne vil have støtte til at overtage ansvaret for fra kommunerne.- Desuden interview med en ung Danner-frivillig Ann Katrine Sejer.
(FLR-Dialog d. 11. august 2015)
Interviews d. 11. juni 2015 med Danner-direktør Susanne Philipson og -frivillig Ann Katrine Sejer.

Dialog interviewer ildsjælen Mette Blauenfeldt som fortæller om efteruddannelsestilbud til kommunernes socialrådgivere om integration af flygtninge samt om hvad der gøres og kan gøres for de 30-45% af nye flygtninge som er blevet traumatiserede.
(FLR-Dialog d. 18. august 2015)
Interviewet er optaget d. 11. juni 2015 med Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge hos Dansk Flygtningehjælp,som traf under Folkemødet på Bornholm.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio er blevet inviteret til Enhedslistens åbning af sin valgcafe d 4. juni 2015, hvorfra Dialog bringer interview med den lokale folketingskandidat i Frederikshavnkredsen Poul-Erik Andersen, Aalbæk som taler politik frisk fra leveren om alt lige fra støtte til udkanten til at spare milliarderne til indkøb af kampfly.
(FLR-Dialog d. 9. juni 2015)
Intervgiew d. 4. juni 2015 med den lokale folketingskandidat i Frederikshavnkredsen Poul-Erik Andersen, Aalbæk. <.

Hør om programmet for Fredshøjskolen d. 11-14. juni 2015 på Folkemødet i Allinge på Bornholm som har til huse i Fredsministerium.dk's Fredstelt på Kæmpestranden nr J 26.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Interview d. 1. juni 2015 med formanden for Fredsministerium.dk, Hasse Schneidermann, som begejstret fortæller om de flotte tilbud Fredshøjskolen i år har at byde på. Se også Folkemødeavisen og snart Folkemøde 15-app'en.

Dansk Folkepartis medieordfører kommenterer her det meget kritiserede bekendtgørelsesudkast om ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer, som Kulturstyrelsen har sendt til høring. Morten Marinus kommenterer også Frederikshavn Lokalradios 15 siders høringssvar, som får ros og som der også er link til fra Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Interview d. 26. maj 2015 (inden valget) med Morten Marinus, medieordfører for DF, men som til valget opstiller i Aalborg Øst i Nordjyllands storkreds.

Mon sendersamvirket Vendsyssel FM med FMCR, SLR og Frederikshavn Lokalradio får lov at overleve næste nytår? Hør her hvad regeringspartiet Socialdemokraternes medieordfører har at sige til den kritik af Kulturstyrelsens udkast til bekendtgørelse for ikkekommercielle lokalradioer, som især har lydt fra de frivillige ildsjæle der driver de små græsrodsradioer i Danmarks udkantsområder.
(FLR-Dialog d. 19. maj 2015)
Interviewet med folketingsmedlem Troels Ravn, medieordfører for regeringspartiet Socialdemokraterne blev optaget d. 18. maj 2015 med Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio som interviewer.

Glæde over en enkelt medieordførers positive reaktion og tilsagn om at ville arbejde for, at Folketingets medieudvalg genovervejer sin tidligere tilslutning til at overføre regler for lokal-TV til ikke-kommercielle lokalradioer, som altså desværre var sket uden at udvalget havde fået forelagt en reel viden om de alvorlige konsekvenser for udkantsområdernes lokalradiodækning.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2015)
Indslag indtalt d. 12. maj af formanden for Frederikshavn Lokalradio, Arne Hansen.

om Jens Galschiøts udstilling "Skriget - Skammen og Kvinderne", som kan opleves på Frederikshavn Kunstmuseum frem til d. 13. juni 2015.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2015)
Optagelse af og Interview d. 25. april 2015 med kunstneren Jens Galschiøt under ferniseringen af hans udstilling.

Om at lykkes at leve med at have diagnosen skizofreni. 25-årige Dennis fortæller om sit udviklingsforløb siden han begyndt at høre stemmer i 8. klasse. Dennis gæsteoptræder som ambassadør for "en af os"-kampagnen for oplysning om psykisk sårbarhed og psykiske sygdomme - og her formidlet af pårørendeforeningen Bedre psykiatri ved Ellen Pagter sammen med Sind og gennem psykologilærer Sonja Skovby.Bagefter stiller psykologielelverne spørgsmål til de En af os-ambasssadørerne der havde haft hhv. angst, depression, selvmordtanker og så anoreksi, og de hører Ellen Pagter fortælle eleverne om at være forælder til en ung med skitzofreni. Endelig interviewes Ellen Pagter om det psykiatriske beandlingssystems udfordringer her i Nordjylland med mangel på psykiatere og årsager hertil.
(FLR-Dialog d. 26. maj 2015)
Optagelser og interview d. 16. april 2015 på Frederikshavn gymnasium og HF med Dennis Jensen i dialog med elever fra psykologiholdene og Ellen Pagter fra Bedre Psykiatri.

Interview med lederen for asylcentret i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2015)
Interview d. 16. april 2015 med centerlder Ann stouby, Asylcentret i Frederikshavn.

Hør her fra Frederikshavn kommunes møde med de frivillige om det samarbejde som kommunen har lagt op til med sin nyformulerede frivillighedspolitik. Vi hører fremlæggene fra de emnegrupper af frivillige, der var dannet omkring emneordene fællesskab, relationer, samskabelse, synlighed og klare rammer.
(FLR-Dialog d. 28. april 2015)
Optagelse d. 13. april 2015 fra det kommunalt indkaldte møde mellem repræsentatner for frivillige og fra kommunen.

Dialog bringer her oplysninger om asylcentret på Knivholtvej 22 i Frederikshavn med dets alsidige tilbud til borgerne i Frederikshavn kommune om at blive frivillige for beboerne i centret, hvortil man kan tilbyde nogle fine fysiske faciliteter at være det i. Det er frivilligkoordinator Henrik Bo Rasmussen som fortæller herom d. 26. marts 2015 og gerne modtager opkald herom på sin mobil nr 51142033.
(FLR-Dialog d. 14. april 2015)
Interview d. 26. marts 2015 med frivilligkoordinator Henrik Bo Rasmussen. som gerne modtager opkald fra interesserede på sin mobil 51142033.

I Dialog fortæller Ellen Pagter, formand for pårørendeforeningen Bedre psykiatri i Vendsyssel, om foreningens mangefacetterede virke i samarbejde med Sind, samt om deres møde onsdag d. 18. marts kl 16-20 i De frivilliges hus i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2015)
Interview d. 16. marts 2015 med Formand for Bedre Psykiatri Ellen Pagter, der er pensioneret lærer, Skagen.

Dialog bringer her Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarls foromtale af Røde Kors' Folkemøde for alle de der gerne vil gøre en integrationsindsats. Mødet i Aalborg er onsdag d 4. marts.
(FLR-Dialog d. 3. marts 2015)
Interview d. 26. februar 2014 med Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarl.

Dialog bringer her en reportage fra folkehøring om forskelsbehandling og diskrimination, som er en forberedelse til Danmarks eksamen hos FN i menneskerettigheder. Folkehøringen foregik d. 18. februar 2015 i Aalborg på initiativ af Institut for Menneskerettigheder og Udenrigsministeriet i hvis navn der skal laves en sammenskrivning af hvad der kommer op på de 4 høringer med hvert sit tema.Desuden 3 efterfølgende småinterviews.
(FLR-Dialog d. 24. februar 2015)
Optagelse d. 18. februar 2015 af Folkehøring i Aalborg om forskelsbehandling og diskrimination med oplægsholderne Signe Højsteen på handicapområdet, Tarek Ziad Hussein mht etniske minoriteter, samt endelig Inge Henningsen vedr. kønsmæssig ligestilling. Hvorefter de 37 deltagere tog over med deres mangfoldige diskriminationsopllevelser.Og bagefter interviews med hhv Jane Onegi Maxsensio om etnisk diskrimination i jobsøgning, Marie Louise Gammelgaard om ungekvinders oplevelse af kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet og endelig med Christoffer Basse om folkehøringen.

Hør om og deltag gerne i folkehøringer om menneskerettigheder i februar 2015 forud for at Danmark skal til FN-eksamen i menneskerettigheder i 2016. Konkret foregår det i hhv Aalborg d. 18. februar om diskrimination, i Aarhus d. 19. om overvågning og sikkerhed, i Odense d. 20.om beskyttelse af udsatte grupper og i København d. 24. februar om menneskerettigheder i forvaltningen.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2015)
Interview d. 9. februar 2014 med Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder som samarbejder med Udenrigsministeriet som er hovedansvarlig for Folkehøringsresultatet.

Hør kulturministeren fortælle om støtte til realissering af unges ideer -samt kulturminsterens svar på FLR-Dialogs opridsning af bekymrede små ikke-kommercielle lokalradioers, der er meget usikre om de vil få en en fremtid efter medieforliget?
(FLR-Dialog d. 10. februar 2015)
Interview d. 5. februar 2014 med kulturminister Marianne Jelved, der som radikal genopstiller i Hjørringkredsen i Nordjyllands storkreds.

Hør interview med Ulla Sandbæk, folketingskandidat for det nye parti Alternativet og partiets ordfører på asyl-, EU- og udenrigsområdet. Og hvis 5 mdr. gamlemeninger vel er det bedste bud på hvad Alternativet mener udenrigs- og sikkerhedspolitisk.
(FLR-Dialog d. 9. juni 2015)
Interview d. 17.01.15 med Ulla Sandbæk, folketingskandidat for Alternativet i Københavns omegns storkreds.

Hør interview med folketingskandidat for det nye parti Alternativet og ordfører på flygtninge- og fredsområdet.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2015)
Interview d. 17.01.15 med Ulla Sandbæk, folketingskandidat for Alternativet i Københavns omegn.

Hør demo den 17. januar 2015 imod massedeportation af afghanske flygtningefamilier.
(FLR-Dialog d. 20. januar 2015)
Optagelse d. 17. januar 2015 af taler af hhv. Nynne og Viktoria fra Børnebørn for Asyl. Jørgen Gimbel fra Bedssteforældre for Asyl, - Johanna Hass fra Asylret, - Lærke og Amanda fra Asylret, Adv.Niels Erik Hansen DRC, - Leif Bork Hansen BfA, - Kenni Hyldahl - og endelig fortæller forfatter Kristina Stoltz

icon icon 2014

Julehjælp i Frederikshavn kommune i 2014.
(FLR-Dialog d. 9. december 2014)
Interview d. 15. ecember 2014 med hhv Ingelise, Frelsens Hær og Erik Christensen Dansk Folkehjælp.

Hør her en ung engageret kvinde fortælle om "Børnebørn for Asyl"s formål og aktiviteter bl.a. d. 17. december.
(FLR-Dialog d. 9. december 2014)
Interviewet er optaget d 8. december 2014 med Clara Daverkosen talskvinde for Børnebørn for Asyl.

Her kommer en lidt dramatisk historie om hvordan et par gamle bedstemødres oplysninger til flypassagererne om en tvangsudsending af 2 drenge med samme fly endte med at de ikke blev deporteret i denne omgang - samt om det Orwelske 1984-agtige retsmøde dagen efter.
(FLR-Dialog d. 9. december 2014)
Interviewet med Ingeborg og Jørgen Gimbel fra Bedsteforældre for Asyl foregik d. 7. december 2014.

Tak for og omtale af husstandsindsamlingen og dens resultater til fordel for Dansk Flygtningehjælps arbejde for 2 millioner af verdens nu over 50 millioner flygtningeverdens flygtninge. Her især i gl. Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 11. november 2014)
Indtaling d. 10. november 2014 af hvorledes Dansk flygtningehjælps indsamlingskoordinator i Frederikshavn oplevede husstandsindsamlingens forløb.

Hør om FNs børnekonvention og om hvorfor den er så vigtig og ikke mindst for asylbørn, og hvorfor den derfor bør inkorporeres i dansk lov for at komme til at virke som tiltænkt.
(FLR-Dialog d. 4. november 2014)
Optagelse af debatmøde d. 28. oktober med oplæg af børnepsykiater Bente Rich, specialist i Menneskeret og udlændingeret Jesper Lindholm og præsten Leif Bork Hansen, arr: BfA, Et anstændigt Danmartk og SOS imod Racisme.

Hør om FNs børnekonvention og om hvorfor den er så vigtig og ikke mindst for asylbørn, og hvorfor den derfor bør inkorporeres i dansk lov for at komme til at virke som tiltænkt.
(FLR-Dialog d. 4. november 2014)
Optagelse af debatmøde d. 28. oktober med oplæg af børnepsykiater Bente Rich, specialist i Menneskeret og udlændingeret Jesper Lindholm og præsten Leif Bork Hansen, arr: BfA, Et anstændigt Danmartk og SOS imod Racisme.

Hvorfor skal vi støtte Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling over hele Danmark søndag d. 9. november som indsamler og for de flestes vedkommende som glade givere?
(FLR-Dialog d. 14. oktober 2014)
Interview d. 27. oktober 2014 med medkoordinator Anne Marie Winther.

Om hvordan Frederikshavn kommune i kraft af en Trygfonden-betalt projektkoordinator vil skaffe frivillige besøgsvenner til fysisk og psykisk udviklingshæmmede i Frederikshavn, Skagen og Sæby.
(FLR-Dialog d. 14. oktober 2014)
Interview d. 6. oktober 2014 med områdeleder for Bofællesskaberne i Frederikshavn kommune, Annemette Mortensen om projektet samt reportage fra mødet med de udviklingshæmmede hvor også Størup, Thousgaard og spillemænd bidrager.

Den 12-årige afghanskfødte eksfrederikshavner fortæller om at blive valgt til elevrådsformand og om livet i den københavnske forstad Vallensbæk, samt læser en historie op som hun selv har skrevet.
(FLR-Dialog d. 30. september 2014)
Interview d. 19. september 2014 med Sabrina Hosseini, (hvis far Omid, som i sin tid som shiamuslimsk hazara måtte flygte fra sunnitiske Taleban efter folkedrabet i Mazar-i Sharif.).

Om at være forældre til psykisk sårbare børn. Vi er til pårørendeforeningen "Bedre psykiatri"s møde "Er dit barn psykisk syg?". Mødet henvender sig især til pårørende med henblik på oprettelse af netværksgrupper for disse i Frederikshavn. Alle 3 oplægsholdere deler åbenhjertigt deres erfaringer som forældre til psykisk sårbare børn med det formål at få andre i lignende situationer til at komme ud af busken og til os alle for at fremme forståelsen for de psykisk syge og deres pårørende.
(FLR-Dialog d. 23. september 2014)
Optagelse d. 15. september 2014 af oplæg af hhv. Ellen Pagter fra Bedre psykiatris lokalaafdeling, netværksleder og PTSD-foredragsholder Gitte Vejby og af "En af os-kampagne"-ambassadør, Carina Johansen.

Her kan man høre 5-7 årige børn i indianergrupen med leder fortælle om at være indianere på SFOFs sommerhøjskole på Livø.
(FLR-Dialog d. 5. august 2014)
Gruppeinterview d. 1. august 2014 med Laurits på 7 år, Christian på 6, Anna på 6, Valther på 5 og endelig deres 28-årige "høvding" Therese Lomholt.

Nyuddannet lærers første skoleår. Anne-Marie Stage fortæller herom samt om at have Zapperne på SFOFs sommerhøjskole på Livø.
(FLR-Dialog d. 12. august 2014)
Interview d. 1. august 2014 med Anne-Marie Stage lærer og Zapper-facilitator på Livø.

Hvad er Ubetinget Basisindkomst - et velfærdsprojekt der måske giver mere frihed, lighed og værdighed for alle - også dem der har mindst?
(FLR-Dialog d. 18. november 2014)
Interview d. 31. juli 2014 med Dorte Kolding med Evald Lautitsen som interviewer.

Om at hjælpe andre igang som gerne vil gøre noget for deres by.
(FLR-Dialog d. 27. januar 2015)
Interview d. 30. julig 2014 på Livø med studiekredsleder og til dagligt konsulent i Socailministeriet, Lis Pousen, Aarhus, som også er engageret i foreningen "sager der samler".

Hør hvad en journaliststuderende på Roskilde Universitet mener.
(FLR-Dialog d. 27. januar 2015)
Interview d. 30. julig 2014 på Livø med Lise Shaumburg, journaliststuderende på Roskilde Universoitet.

Invitation til åbent hus på 75årsdagen til især Dialogs radiolyttere og læsere af mails om flygtninge og fred.
(FLR-Dialog d. 8. juli 2014)
Arne Hansen har d. 7. juli 2014 indtalt invitation til Sønderjyllands Alle 35, Fr.havn d. 23. juli kl 10-13 eller fra kl. 14 til ved 17-18-tiden.

Hør En solstrålehistorie om integration fra Bornholm.
(FLR-Dialog d. 9. december 2014)
Optagelse af og Intervieww med den tidligere burmesiske flygtning Gau d 15. maj 2015 i DFUNK's telt på Folkemødet.

Om FN's konvention imod tortur fortalt af Tue Magnussen fra Inge Genefkes og Bent Sørensens ATSF-fond der støtter arbejdet for at bekæmpe tortur. Dialog på Frederikshavn Lokalradio optog Tue Magnussen i Fredsministerium.dk's Fredstelt på Folkemødet d 14. juni 2014. Tues foredrag efterfølges af debat om tortur og torturbekæmpelse.
(FLR-Dialog d. 9. decembder 2014)
Optagelse d. 14. juni 2014 af Tue Magnusens foredrag om FN konventionen imod tortur.

Hør vælgermøde om EU's asylpolitik - også i relation til Danmarks: - Modtagerlandene og Dublinkonventionen og solidariteten i EU? - Skal Danmark hertil afskaffe sit forbehold på asylområdet? - Nærområderne bør de modtage alle flygtninge og Frontex så være Fort EU's grænseværn? - eller har EU og medlemsstaterne også et ansvar for verdens flygtninge ? - Børnene på flugt, - og de internationale Konventioner bruges de i Danmark og bør de? - Integrationen fungerer den?
(FLR-Dialog d. 13. maj 2014)
Optagelse d. 6. maj 2014 i Odense af Europaparlamentskandidaterne: - Fra Folkebevægelsen mod EU: Lave K. Broch, - fra Socialistisk Folkeparti: Christine Sidenius, - fra Radikale Venstre: Kristina Siig, - fra Konservative: Christian Guldfeldt, - og som Ordstyrer: Advokat Jytte Lindgård.

Invitation til møde i Odense lørdag d. 24. maj kl. 11-16 med overskriften: "Forholdene for asylsøgerne - kan vi være dem bekendt". Og formålet med mødet er at skabe konkrete initiativer, der realiseres efter mødet i Odense. (Bemærk tilmelding senest 15. maj).
(FLR-Dialog d. 13. maj 2014)
Interview d. 5. maj 2014 med Birte Holm Sørensen om chokerende indtryk efter nylig hjemkomst til Danmark, som gav stødet til møde-initiativet.

Om muligheder for samarbejde mellem det frivillige foreningsliv og folkeskolen som ligger i den nye folkeskolelovs afsnit om understøttende undervisning og åbning overfor lokalsamfundet.
(FLR-Dialog d. 1. april 2014)
Optagelser d. 25. marts 2014 fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds møde med indlæg af Birgitte Jensen og Henrik Carlsen, FUF, oplæg af DUF'sAnne Hansen og uddannelseschef Vibeke Post Madsen, Frederikshavn samt gruppefremlæg.

icon icon 2013

Hør om 12-15-åriges oplevelser fra deltagelse i teenage-gruppen Zapperne på Livøferie i uge 31 i 2013. Dels i 2 gruppeinterviews og fra zappernes gruppeevaluering - samt voksnes oplevelser af zappernes horrornat.
(FLR-Dialog d. 18. og 25. marts 2014)
Gruppeinterviews d. 1-2. august 2013 på Livø med Zapperne Mathias, Cille, Chili, Freja samt Zappernes "pædagog" Annemarie, og med hele zappergruppen til horror og evaluering - samt Aksels oplevelser.

Hør lydsiden af Jacob Holdts nye lysbilledforedrag: "Om at sige ja - og integrere os med dem vi har fordomme overfor. Om at komme hinanden i møde med ikke-voldelig kommunikation - illustreret igennem eksempler fra USA og Danmark gennem 40 år." - Den 1. del af ialt 3 dele.
(FLR-Dialog d. 28. januar 2014)
Optagelse d. 23. januar 2014 af Jacob Holdts "Sig ja..." i Sognehuset, Kirkegade 4 i Frederikshavn. Mødeleder er Lise Højholt præst ved Frederikshavn kirke.

Hør foredraget "Kynisme som menneskesyn".
(FLR-Dialog d. 10. december 2013)
Optagelse d. 23. november 2013 af foredrag af biskop Kjeld Holm, Aarhus.

Hør foredrag om retten til at søge asyl og EU's Asylpolitik af tidl. ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen på debatmødet "Dansk asyl- og flygtningepolitik - kan vi være den bekendt?".
(FLR-Dialog d. 26. november 2013)
Optagelse d. 23. november 2013 med Hans Gammeltoft Hansen på møde i Aarhus arr. af Et Anstændigt Danmark, SOS mod Racisme og Bedsteforældre for Asyl.

Foredrag om "Menneskelig nedbrydning" - især med focus på den nedbrydende virkning af mange års ophold i skiftende og isolerede asyllejre i Danmark (måske ikke så langt væk).
(FLR-Dialog d. 3. december 2013)
Optagelse d. 23. november 2013 af den erfarne børne- og ungdomspsykiater Bente Rich med efterfølgende debat arr. af Et Anstændigt Danmark, SOS mod Racisme og Bedsteforældre for Asyl.

Vi skal nu høre en fortsættelse af debatten om dansk asyl- og flygtningepolitk og om vi kan være den bekendt - med udgangspunkt i de 3 oplæg om hhv. asylret og EUs flygtningepolitik, - Menneskelig nedbrydning i danske sylsøgeerlejre - samt kynisme som menenskesyn. Desuden med til mødedeltagernes votering i sager om humanitært ophold - og Et anstændigt Danmarks overrækkelse af sin årlige pris til Bedsteforældre for asyl.
(FLR-Dialog d. 17. december 2013)
Optagelse d. 23. november 2013 af debat med bidrag fra tidl. ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, børne- og ungdomspsykiater Bente Rich samt biskop Kjeld Holm og med Jørn Nerup fra Bedsteforældre for Asyl som mødeleder mv, samt Bodil Hindsholm fra Et anstændigt Danmark.

Fra "Stemmer på kanten"-kampagnen til exit pool i værestedet Skrubben i Frederikshavn og debat om årsager til dens udfald der igen affødte nye ideer.
(FLR-Dialog d. 26. november 2013)
Optagelse d. 19. novembeer 2013 med brugerne af værestedet Skrubben.

Kommunalvalg 19. november: Så sætter integrationsrådet i Frederikshavn punktum for Dialogs valgdækning med sit vælgermøde efter YouGlobes koncept med 4 faste temaer: ældreomsorg, skole, socialt, og beskæftigelse.
(FLR-Dialog d. 18. november 2013)
Optagelse d. 18. novembeer 2013 med byrådskandidaterne Christian Stavad Radikale=B, Steen Jørgensen konservtive=C, Bahram Deghan Socialdemokraterne=A, Lars Møller Venstre-V, Pia Piontek Liberal Alliance=I, Mohammad Daneshjou SF=F, Jens Iveer Hansen Dansk Folkeparti=O, samt efterfølgemnde mødeevluering af Pia Skov fra Enhedslisten=Ø.

Kommunalvalg 19. november: Vi snakker med Tine fra Stemmer på Kanten-kampagnen om hvordan vi kan få mange flere mere end den sædvanlige tredjedel af de udsatte til stemmeboksene til byråds- og regionsrådsvalg på tirsdag d. 19. november?
(FLR-Dialog d. 17. november 2013)
Interview d. 16. november 2013 med Tine Toft Jørgenssen fra kampagnen "Stemmer på Kanten".

Hør børn og granvoksne fortæle om deres oplevelser som indsamlere i Frederikshavn for Dansk Flygtningehjælps arbejde for flytningninge i verdens brændpunkter.Og endelig får vi det gode indsamlingsresultatet.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
Interviews d. 10. november med 9-årige Isabel og forældrene Azam og Christian Stavad, Ida Skov, Jørgen Jensen samt 7-årige Lærke og Anne Marie Thusgaard.

Kommunalvalg 19. november: klip fra afslutningen og interviews efter det politiske cafevælgermøde med de etniske minoriteters mange kager. Samt annoncering af integrationsrådets vælgermøde mandag d. 18. november kl 19 i Danmarksgade 12.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
7 min. optagelse d. 10. november med byrådskandidterne Mohammad Daneshjou og Bahram Deghan og bl.a deltagerne Almina Nikontovic, Safet Bralic med Cai Møller som ordstyrer. Så Interviews med kandidaterne og deltageren Timur Shah.

Kommunalvalg 19. november: Politisk cafe for frederikshavnere med udenlandsk baggrund især på søndag d. 10. november kl 14. i Miljøcentret på Fasanvej 1, sidevej til Rådhus Alle lige sydvest for Rådhuset.
(FLR-Dialog d. 5. november 2013)
Interviews d. 4. november 2013 med 2 frederikshavnske byrådskandidater med udenlandsk baggrund, Mohammad Daneshou, der opstiller for SF og Bahram Deghan for S.

Byrådskandiater ringede indsamlere til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtninge søndag d. 10. november. I år går de indsamlede penge især til syriske, congolesiske, sydsudanske og burmesiske flygtninge. Der er stadig brug for flere indsamlere.
(FLR-Dialog d. 22. oktober 2013)
Interviews d. 27. oktober 2013 med de engagerede ringere Lisbeth Erlandsen V, Mohammad Daneshou F, Steen Jensen A samt Christian Stavad og Kasper Bagnkop begge B og som alle håber på at blive valgt til byrådet i Frederikshavn d. 19. november.

Hør hvordan man i Norge laver husstandsindsamling i tilknytning til en V-kamppagne - med brug af Oslo-forstaden Holmlia, som case.
(FLR-Dialog d. 22. oktober 2013)
Interview d. 20. oktober 2013 med Holmlia-koordinator Evelyn Støen og -indsamleren Nayat.

Hør her med hvilken begrundelse den førte byrådskandidat i Frederikshavn meldte sig til Dansk Flygtningehjælps "Kandidat ringer indsamlere"-arrangement søndag d. 27. oktober kl 11-13?
(FLR-Dialog d. 15. oktober 2013)
Interview d. 10. oktober 2013 med Kasper Bagnkop, spidskandidat for RAdikale Venstre i Frederikshavn.

Kandidater ringer indsamlere: Dansk flygtningehjælps husstandsindsamling over hele Danmark finder i år sted søndag d. 10. november. De koordinatorer i Frederikshavn kommune, som står for indsamlingen til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i verdens brændpunkter - ikke mindst Syrien, - har nu inviteret alle byråds- og regionsrådskandidater til at mødes søndag d. 27. oktober på AOFs sprogskole i Lodsgade i Frederikshavn. Her vil partierne kunne kappes om at ringe flest lokale indsamlere ind i løbet af 2 timer.
(FLR-Dialog d. 8. oktober 2013)
Annonceret d. 7. oktober 2013 af indsamlingskoordinator i Frederikshavn distrikt, Arne Hansen.

Bidrag til forståelse af, hvem der kan være de medskyldige for, at det frygtelige skibsforlis udenfor den italienske Ø Lampedusa med flere hundrede omkomne flygtninge, kunne ske?
(FLR-Dialog d. 8. oktober 2013)
Kommentar d. 7. oktober 2013 af Arne Hansen, Frederikshvn, flygtningeaktivist siden 1985.

Hør om Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i Syrien. - I relation hertil organiserer Dansk flygtningehjælp sin årlige landsindsamling søndag d. 10. november, hvortil der er brug for frivillige til at være indsamlere.
(FLR-Dialog d. 17. september 2013)
Optagelse d. 6. september 2013 af foredrag af den nys hjemvendte landechef i Syrien, Charlotte Kjørup.

At opleve Livøferie for første gang som kvinde med 2 teenagedøtre.
(FLR-Dialog d. 1. april 2014)
Interview d. 2. august 2013 med københavneren Tabitha på Livøferie.

Venindesnak om Livøoplevelser på SFOF's ferielejr i uge 3 i 2013 samt om afslutningsfest og afsked.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2014)
Optagelse d 2. august 2013 af Anne-Marie Stage og Julie Krarup Oppenlænders snak og -grin om deres oplevelse af Livø.

Livøgruppen af 8-11-årige fortæller om deres aktiviteter og oplevelser på Livøferie med SFOF.
(FLR-Dialog d. 8. april 2014)
Interview d. 1. august 2013 med Malte, Magnus, Liv og Alberta samt Lisa, der sammen med Asta ledede Livøgruppen.

Livøferie-veteranen har ny ide til udvikling af familieferietilbuddet og fortæller begejstret om alle sine dejlige Livøferieoplevelser igennem SFOF.
(FLR-Dialog d. 22. april 2014)
Interview d. 31. juli og optagelse d. 2. august 2013 med livøferiedeltager Dorte Kolding, som hhv ideudvikler, storyteller og som skuespiller i rollen som dronning Margrethe på Livø.

Hør Dorte Kolding fortælle om borgerløn også kaldet basisindkomst, som nu debatteres ude i Europa og over resten af verden. Basisindkomst er en grundydelse, der gives til alle mennesker i et givet samfund.
(FLR-Dialog d. 25. februar 2014)
Optagelse d. 30. juli 2013 af dialogmøde med oplæg af Dorte Kolding med livlig og givende dialog med deltagere på SFOFs sommerferielejr på Livø.

Om at være lærerstuderende på Ollerup Frie Lærerhøjskole.
(FLR-Dialog d. 4. marts 2014)
Interview d. 30. juli 2013 med lærerstuderende Asta Nielsen optaget spontant efter opvasken vist den første dag på livøferie, hvor Asta tager sig af børnene.

Til Folkemøde 2013: Den første reportage begynder med stemningsbilleder fra Folkemødets opstart og afslutning.
(FLR-Dialog d. 2. juli 2013)
Dialog starter torsdag morgen d. 13. juni 2013 i pressecentret, så prøves Folketingsquiz, - morgenduelige i partierne V, Ø og O om forventninger til Folkemødet. Så eks. eksempel på gadeevent med Amnestys Claus Juhl om folkeret under krig. - Fra søndag d 17. juni: Klip fra afslutningsceremonien, korte interviews med bornholmske partiengagerede fra SF og DF, (samt bornholsk frivillig) om hvordan det så gik. Og samme gælder regionsrådssmedlemmerne Bente Bang og Lene Linnemann, Region Nord om deres udbytte af turen til Bornholm.

En Sankt Hans-tale og ny opdateret midsommervise anno 2013.
(FLR-Dialog d. 2. juli 2013)
D 29. juni 2013 oplæser Leif Bork Hansen sin båltale og nyskrevne midsommervise...

Hør Bedsteforældre for Asyls debatmøde om børnekonventionens praktiske betydning - samt konsekvenserne for børn i asylsøgende familier af at børnekonventionen (endnu) ikke er blevet en del af dansk lov.
(FLR-Dialog d. 21. januar 2014)
Optagelse fra d. 16. juni på Folkemøde 14 af oplæg af menneskerettighedsjurist Ole Espersen, børnepsykiater Bente Rich og juraprofessor Eva Smith samt debat med mødedeltagerne.

Høring om afviste asylsøgeres problematiske vilkår: Bl.a bliver såvel den tvivlsomme retssikkerhed i asylsagsbehandlingen som de ofte utåleligt lange ventetider i ingenmandsland kritiseret af eksperterne som har været tæt inde på livet asylsøgerne og der drøftes forskellige løsningsmuligheder som regeringens stadig meget stramme asylpolitik parret med politisk ligegyldighed måske umuliggør?
(FLR-Dialog d. 4. februar 2014)
Optagelse fra Bedsteforældre for Asyls møde d. 15. juni 2013 med Jørn Nerup BfA, juraprof. Eva Schmidt, Anne La Cour RK, Michala Clante Bendixen, Refugee Velcome, - Ebbe Munck RK-psykiater samt Johanne Schmidt Nielsen, EL-flygtningeordfører.

Om racisme og hadforbrydelser, som konfliktudløser, og om SOS mod Racismes Minileksikon med fakta om retsreglerne - også for flygtninge, og om hvad vi selv kan gøre for at stoppe psykisk og fysisk vold og om redskaber hertil?
(FLR-Dialog d. 24. september 2013)
Optagelse d. 14. juni 2013 af Jette Møller, Steen Eriksen og Birgitte Olesen fra SOS Mod Racisme i Fredshøjskolen på Folkemødet.

3 unge mennesker fortæller om "Danskerne findes i mange modeller" Grænseforeningens kulturambassadør-projekt for mellemfolkelig forståelse på tværs af grænser af forskellige slags.
(FLR-Dialog d. 3. december 2013)
Gadeinterviews med Giajenthiren Velmurugan, Tine Jürgens og Sofi Sitha Natarajah samt projektleder Maya B Sommer d. 14. juni 2013 på kajen i Allinge under Folkemødet.

På besøg i Bedsteforældre for Asyls telt rejst fra morgenstunden på Folkemødets åbningsdag.
(FLR-Dialog d. 22. oktober 2013)
Interview d. 13. juni 2013 med Ulla Sandbæk fra Bedsteforældre for Asyl.

Fredshøjskolen på Folkemødet med sit åbningsmøde: Krigsaktivisme eller konfliktløsning (møde nr 1).
(FLR-Dialog d. 9. juli 2013)
optagelse fra d. 13. juni 2013 af Tue Magnussens oplæg - med debat.

Om Arbejdsløshedskaravanen 2013 med start fra Aalborg d. 2. juni mod københavn.
(FLR-Dialog d. 4. juni 2013)
Interview d. 3. juni 2013 med en af arbejdsløshedskaravanens initiativtagere Søren Bruun Jensen, Aalborg.

En udlændingeadvokat vurderer hvorvidt den nyligt ændrede asyllovgivning mht asylansøgeres ret til arbejde og til at bo udenfor centrene reelt kommer til at betyde noget?
(FLR-Dialog d. 18. juni 2013)
Interview d. 16. maj 2013 med adv0kat Jytte Lingaard.

Til lærernes velkomst ved statsminister og KL-spidsers ankomst til DR-møde i Herning - samt endnu en lærers oplevelser og analyse af situationen på dagen hvor lærerlockouten går ind i sin fjerde uge.
(FLR-Dialog d. 23. april 2013)
Interviews hhv d. 18. april med lærer Mette Vogelius og d. 22. april 2013 med lærer Gunner Poulsen.

Portræt af militærnægter født i 1934: Om oplevelser fra tiden som militærnægter i Oksbøllejren i 1957-59 og om baggrunde for at blive nægter og medlem af den Aldrig Mere Krig. - Om at være med i Antiatomkampagnen i 1960 i AMK-regi mv. Samt om oplevelsesrigt besøg i i Sovjet i 1967.
(FLR-Dialog d. 2. april 2013)
Interview d. 31. marts 2013 med Oksbøl-militærnægteren Niels Ejler Andersen.

En lavmælt men højtestimeret udlændingeadvokat redegør for den danske udlændingelovgivning og fortæller i tillæg om virkninger af asylsøgeres lange ophold i lejre i Danmark - med brug af en irakisk børnefamilie som blev deporteret efter 10 års ophold i danske flygtningelejre som eks.
(FLR-Dialog d. 18. juni 2013)
Optagelse af advokat Helgenørrungs foredrag på Et Anstændigt Danmarks og SOS mod Racismes høring om det nye lovforslag med småjusteringer af asylprocessen i Danmark.

Dialogindslaget der kommer her er et par korte optagelser fra en Asylhøring d. 21. marts 2013 i anledning af et lovforslag om ændring af ayllovgivningen. På høringen blev der fremført argumenter for at gøre mere ud af at øge flygtningenes retssikkerhed i overensstemmelse med FN's flygtningekonvention og antitorturkonventionen mm.
(FLR-Dialog d. 30. april 2013)
Optagelser d 21. marts 2013 af hhv Johanna Haas, ASylret og Jørn Nerup Bedsteforældre for asyl.

Hør en ekspert redegøre for FNs konvention imod tortur og hvorfor det med udgangspunkt heri er kritisabelt at nægte afghanske tolke for den danske hær asyl, når de har et beskyttelsesbehov.
(FLR-Dialog d. 12. marts 2013)
Interview d. 11. marts 2013 med professor og tidl. medl. af FNs anti-torturkomite Bent Sørensen.

Om konfliktløsning og håndtering af børn med særlige behov. Især børn med diagnoser som AST (AutismeSpektrumTilstande) og ADHD.
(FLR-Dialog d. 19. februar 2013)
Optagelse d. 12. februat 2013 af foredrag af lærer Jesper Kammer fra konsulentfirmaet SPraadgivning, samt den efterfølgende debat. Og med Else Schaltz fra Idrætssamvirket i Fredeikshavn som mødeleder.

Kurdisk flygtning fra Syrien fortæller om massakren på kurdere i 2004 på stadion i byen Qamishli ved grænsen til Tyrkiet samt om en tidligere indebrænding i 1962 af kurdiske børn i en nabo by.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2012)
Interview d. 2. februar 2013 med frederikshavneren Zardasht uddannet i historie fra universitet i Aleppo.

Indtryk fra besøg i Iran, som også sættes ind i deres storpolitiske sammenhæng - og især den aktuelle embargos virkninger og fortalte og ufortalte årsager. Også mennneskerettighedssituationen og som sådan og som storpolitisk kastebold diskuteres.
(FLR-Dialog d. 15. 2012)
Interview den 14. januar 2013 med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg fra Den Transnationale stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund i Sverige.

icon icon 2012

Jf EU-parlamentsvalget 25. maj 2014 bør valgkampen jo også handle om EU's asylpolitik: Her fortæller Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm om situationen for syriske flygtninge og forskningschef på Institut for Menneskerettigheder Thomas Gammeltoft-Hansen om flygtningeret og europæisk asylpolitik. På baggrund heraf debat - også med deltagelse af Europaparlamentskandidaterne Christine Sidenius, SF og Karen Melchior fra Radikale.
(FLR-Dialog d. 7. januar 2014)
Optagelse fra DFUNKs debatmøde d. 26. november 2014 i EU-huset i Gothersgade i København med oplæg ved Andreas Kamm, Thomas Gammeltoft-Hansen, samt Europaparlamentskandidaterne Christine Sidenius SF og Karen Melchior Radikale, som deltog i bagefteri debatten.

Om hvordan Frederikshavns og Aalborgs brugte skoleinventar og hjælpemidler til handikappede kommer afghanske skolelever og krigsinvalider til gavn.
(FLR-Dialog d. 4. december 2012)
Interview d. 24. november 2012 med Zahra og Farid Olawi, hvor de bl.a. fortæller om deres uddeling af de indsamlede ting til skoler og handicapinstitutioner med størst behov, hvilket de også foto-dokumenterer på www.arnehansen.net/dialog.

Uddeling af Aldrig Mere Krigs Fredsrose til manden bag "Middle East Peace Orcestra" hvor jødiske og muslimske musikere spiller sammen + efterfølgende interview bl.a. om de nyere gratis samspils-aktiviteter for Nørrebros unge på tværs af etniske grupperinger.
(FLR-Dialog d. 11.december 2012)
Optagelse d. 18. november 2012 af Henrik Goldschmidts og Anders Singh Vesterdahls koncert og modtagelse af Aldrig Mere Krigs Fredspris samt et efterfølgende intereview med Goldschmidt.

Om Baptistpræsten i Sindals organiserering af husstandsindsamlingen.
(FLR-Dialog d. 13. november 2012)
Interview d. 12. november 2012 med baptistpræst i Frederikshavn og Sindal, Anne-Marie Winther.

Hvordan gik så indsamlingen til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i verdens brændpunter?
(FLR-Dialog d. 13. november 2012)
Interviews d. 11. november 2012 med byrådsmedlem Birgit Hansen, SFO-leder Helle Pedersen, tilflytter Helge W. Andersen samt unge Julie og moster Rikke Jensen.

Hør gerne et par af de mange seje ildsjæle, som hvert år troligt stiller op til at samle penge ind til dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i verdens brændpunkter, fortælle om hvorfor de bliver ved.
(FLR-Dialog d. 6. november 2012)
Interview d. 1. november 2012 med byrådsmedlem og borgmesterkandidat Birgit Hansen, Sæby og SFO-leder Annette Pedersen, Frederikshavn.

Aktuel reportage fra Dansk Flygtningehjælps arbejde for nødstedte syriske krigsflygtninge i Libanon, samt om arbejdet inde i Syrien og i en del afrikanske lande af de ialt 35 lande, hvis flygtninge vi sjældent hører om f.eks. i Den Centralafrikanske republik. Det er relevant oplysning forud for Dansk Flygtningehjælps landsomfattende husstandsindsamling til krigsflygtninge i verdens brændpunkter søndag d. 11. november 2012 og som man kan læse om og tilmelde sig på flygtning.dk.
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2012)
Interview d. 26. oktober 2012 med Dansk Flygtningehjælps Pressekoordinator, Iben de Neergaard, nyligt hjemkommet fra ophold blandt syriske flygtninge i Libanon.

Hør gerne gymnasieeleven med flygtningebaggrund, som igen i år veil samle ind i Frederikshavn for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling i sin by Frederikshavn og som foregår søndag d. 11. november.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2012)
Interview d. 22. oktober 2012 med afghanskfødte Fariha Olawi, som fortæller hvad der motiverer hende til at samle ind til verdens flygtninge år efter år.

Hør om hvordan man i Frederikshavn kommune vil forhindre en del arbejdsløse i at miste deres forsørgelsesgrundlag som følge af afkortelsen af arbejdsløshedperioden fra 4 til 2 år til januar 2013.
(FLR-Dialog d. 16. oktober 2012)
Interviews d. 15. oktober 2012 med Søren Visti Jensen, medarbejder i 3Fs arbejdsløshedskasse og byrådsmedlem for SF i Frederikshavn samt Jørgen Helledie også 3F's arbejdsløshedskasse.

Hør her den nyvalgte forkvinde for Socialistisk Folkeparti holde sin tilrædelsestale.
(FLR-Dialog d. 25. september og 2. oktober 2012)
Optagelse d. 13. oktober 2012 af Annette Vilhelmsens tale umiddelbart efter valgresultatet som gav hende 2/3 af de deltagende SF-medlemmers stemmer.

Hør hvilken SF-formandskandidat 2 tillidsfolk i SF hver især støtter i urafstemningen blandt SF-medlemmerne. - Brevstemmmer skal afsendes senest d.8.10. Og elektronisk afstemning slutter d.12.10. kl.12.
(FLR-Dialog d. 2. oktober 2012)
Interviews d. 1. oktober 2012 med byrådsmedlemmerne Thomas Krog, Brønderslev og Brian Pedersen, Frederikshavn. Reportage fra Fontænehuset i Frederikshavns indvielse af sit nye krearum d. 10. september 2012.
(FLR-Dialog d. 18. september 2012)
Taler d. 10. september 2012 med optagelse af medlemsrepræsentant Benny Pedersen, lederen Anders Hind, formanden Birgit Hansen, socialudvalgsformand Peter Nielsen, dir. Ole Vejling som repræsentant for giveren, Spar Nord Fonden, samt interviews med hhv. medlem Katrine Kappel Laustsen og Leder Anders Hind.

Hvad skal vi forstå ved "Civil Ulydighed" som politisk aktionsform og hvilke konkrete krav skal en aktion så leve op til før vi med rette kan kalde det civil ulydighed? (Brandbjerg 2012).
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2012)
Optagelse d. 15. september 2012 af foreddrag om civil ulydighed af Preben Etwil, Landsstyrelsesmedlem i Socialpolitisk Forening.

Hvad mener du? Lever hver især af disse ret nye eksempler på faktisk stedfundne politiske aktioner op til de kvalifikationskrav, som betegnelsen "Civil Ulydighed" må indebære ifølge Preben Etwils foregående foredrag herom? (Brandbjerg 2012).
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2012)
Optagelse d. 15. september 2012 med Oplæg og debat ved Lilith Gimbel og Søren Rafn "Asylaktivistisk ulydighed på grænsen - muligheder, begrænsninger og alternativer". Og hvor debattens form er at lade deltagerne placere sig fysisk i et på gulvet tegnet koordinatsystem bestående af dels en lovlig demonstration- civil ulydighedsaktion-akse og dels aksen inklusion-eksklusion.

Foredrag og debat om "Ulydighed og oprør - under inspiration af Albert Camus". (Googl ham).
(FLR-Dialog d. 25. september og 9. oktober 2012)
Optagelse d. 14. september 2012 af Biskop Kjeld Holm, Aarhus på Brandbjerg Højskole arrangeret af Et Anstændigt Danmark og Bedsteforældre for Asyl.

Hør AFVISTE AFGHANSKE DRENGES ASYL-RAP fra RK-asylcentret i JELLING opført på Et Anstændigt Danmarks og Bedsteforældre for Asyls møde på Brandbjerg Højskole.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2012)
Optagelse d. 15. september 2012 med Razai Husein, Hossein Faryad, Mehran og Habib om og med deres musikvideoer "Hvorfor", "Et land har mange stjerner", og "Mr president" og med intro af lærer JEns Kynde, Røde Kors-skolen i Jellinge.

Hør en multikunstner fortælle veloplagt oplysende og underholdende om sine mange merieter igennem livet lige fra rød arbejderaktivist på Lindøværftet over æstetiske smykker til pladderhumanistisk dagsordensættende aktionskunstner på den globale scene.
(FLR-Dialog d. 2. oktober 2012)
Optagelse d. 14. september 2012 af billedhugger Jens Galschiøts beretning med sjove episoder fra den indre svinehund til den gravide pige på korset samt om hvad der er på vej.

Reportage fra Multietnisk Ungdoms fest i Skagen med unge fra Silkeborg.
(FLR-Dialog d. 25. september og 2. oktober 2012)
Optagelse d. 11. september 2012 af latterinstruktion ved Bibi fra Skagen med efterfølgende interview herom samt med træffets initiativtager og medlem af integratinsrådet,Claude Shukuru.

Skal vi flage på hel eller halv onsdag d. 5. september på Danmarks nyeste flagdag til ære for Danmarks soldater? Og vil de der ville foretrække at flage på halv også støtte en avisannonce herfor?
(FLR-Dialog d. 21 august 2012)
Inteview d. 20. august 2012 med pacifist og forfatter Henning Sørenden Grenaa.

Frivillig tæt på afviste asylsøgere fortæller om baggrunden for iranernes seneste sultestrejke.
(FLR-Dialog d. 17. juli 2012)
Interview d. 21. juni 2012 med Said Parvin fra Asylret, som også kommenterer Jyllandspostens omtale af ham som de sultestrejkendes "bagmand".

Folkemøde dag 4: Paneldebat om EU's fremtidige fælles asylpolitik? - samt i relation hertil den danske asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 31. juli 2012)
Optegelse d. 17. juni 2012 med paneldeltagerne Margrethe Auken MEP for SF, Britta Thomsen MEP for SD og jurist Claus Juhl Amnesty samt Sine og Rasmus fra oplysningsforbundet DEO.(Samt spontant den pasthunske Gandhi, Ghaffar Khan.).

Her kommer den første optagelse fra Folkemødet på Bornholm. Det er Trampolinhusets event med fremlæggelse af personlige vidnesbyrd om det danske asylsystem fra asylansøgere fra Center Auderød og fra Center Sandholm. De snakker engelsk som bliver oversat af Morten og Helle og vi har valgt her at bringe begge af hensyn til autensiteten til brug for politikerne som i øjeblikket arbejder med en revision af asyllovgivningen. Vidnesbyrdene bliver efterfulgt af debat hvortil der også er inviteret politikere.
(FLR-Dialog d. 26. juni 2012)
Optagelse d. Interview d. 17. juni 2012 på Bornholm med oplæg af Zach Khadudu fra Kenya fra Center Auderød, og af Khatera Kakar fra Center Sandholm samt debatindlæg af bl.a advokat Jytte Lindegaard m. fl.

Hvordan står det til med Danmarks overholdelse af de menneskerettigheder som vi har forpligtet os til? Og hvorfor vil heller ikke S+R+SF-regeringen lave den handlingsplan for menenskerettigheder for at skabe et overblik over hvad der bør gøres?
(FLR-Dialog d. 26. februar 2013)
Interview d. 16. juni 2012 med Tue Magnussen fra SOS imod Racisme på Folkemøde dag 3.

Folkemødet på dag 3 med besøg hos Institut for Menneskerettigheder,IMR: Om ægte og falske etniske minoriteter på Bornholm i juni 2012.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2012)
Interview den 16. juni 2012 med Mandana Zarrehparvar og Lumi Zuleta fra Institut for menneskerettigheder.

Bedsteforældre for Asyls Folkemøde om Myter i Asyldebatten - her opdelt i 3 filer: Først Else Lidegaard: Derfor står vi der. Dernæst tager Mahabat Merza fra Irak og Asif fra Afghanistan ordet om hvorfor de måtte flygte. Og så sidste lydfil hvor Lone Kühlmann styrer paneldebat med indlæg af Jacob Bjerregaard, integrationsordfører for Socialdemokraterne, Mads Lange fra Venstres Ungdom, Anne la Cour, asylchef, Dansk Røde Kors, asylaktivist Michala Clante Bendixen, Refugees Welcome og ikke mindst en engageret debat med den fyldte sal.
(FLR-Dialog d. 26. juni 2012)
Optagelse fra d. 16. juni 2012 på Bornholm.

Argumenter for en ny asylpolitik og et nyt asylsystem med Trampolinhuset som eks.- på Folkemødet på Bornholms 2. dag.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2012)
Optagelse d. 15. juni 2012 af teltmøde med oplæg af leder af Trampolinhuset i København, Morten Goll om Trampolinhuse til alle asylsøgere og af Anne Nielsen, formand for SOS mod Racisme - efterfulgt af debat.

Om Trampolinhuset for asylsøgere.
(FLR-Dialog d. 19. februar 2013)
Interview d. 15. juni 2012 med initiativtager Morten Goll og Helle Q Joensen, begge fra Trampolinhuset i København.

Hør om at vokse op som barn med en sindsyg far lidende af en endogen depression, og om hvordan de normale måske er de mest gale, om overlæger, politikere og andet godtfolk- altsammen fortalt af en postklimakteriel mimremakrel i præterminal fase.(Folkemøde 2012).
(FLR-Dialog d. 6. november 2012)
Optagelse d. 15. juni 2012 af tragikomikeren Anne Marie Helgers optræden på foreningen SIND's møde på Bornholm.

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde for bla. somaliske flygtninge i Ethiopien og og bådflygtninge i Yemen - fortalt af 1. håndsvidne.
(FLR-Dialog d. 22. maj 2012)
Interview d. 21. maj 2012 med Anja Simonsen, hjælpearbejder udsendt af Dansk Flygtningehjælp til at hjælpe især somaliske flygtninge i Ethiopien.

Pinsegudstjeneste for alle på 2. pinsedag d. 28. maj 2012 kl 10,10 i Plantagen i Frederikshavn (ligger på nordsiden af Nørregade mellem Skagensvej mod øst og Gl. Skagensvej mod vest og Fladstrand kirke mod nord.
(FLR-Dialog d. 22 maj 2012)
Interview d. 18. maj 2012 med baptistpræstAnne-Marie Winther fra arrangørgruppen bag den fælleskirkelige og utraditionalle gudstjeneste i det fri.

Hør hvad Amnesty Interenational har at sige om EU's/EU-landenes flygtninge- og asylpolitik set i forhold til deres konventionsbaserede humanitære forpligtelser, og hvad Amnesty gør i samarbejde med andre gode kræfter for at få EU til at leve op til deres medansvar for verdens flygtninge i fare.
(FLR-Dialog d. 15. maj 2012)
Interview d. 8. maj 2012 med Lisa Blinkenberg, flygtningekoordinator i Amnesty International.

Kvinder for Fred 2: Om den eksplosive opstart af Aalborg-gruppen i Kvinder for Fred, om sjove oplevelser fra møder ligefra skolebørn til ministre, om fredsskattebevægelsen og Riane Eisler med partnerskabssamfundet contra herskerkulturen.
(FLR-Dialog d. 11. december 2012)
Det er en optagelse fra d. 7. maj 2012 hvor nordjyske Birgit Horn, Gandrup fortæller levende om sine både sjove oplevelserog skarpe iagttagelser.

Alle er velkomne til Expatdinners for alle nyfrederikshavnere men også de gamle på Frederikshavn Bibliotek på torsdag d. 10. maj 2012 kl 18.
(FLR-Dialog d. 8. maj 2012)
Interview d. 2. maj 2012 med bibliotekar Lise Hadziantoniou, Frederikshavn bibliotek, som fortæller konkret om det spændende tilbud til alle frederikshavnere.

Et forsøg på etnisk udrensning af den etniske Hazara-minoritetsgruppe er i øjeblikekt i gang i den pakistanske grænseby Quetta med åben nedskydning af de let genkendelige Hazaraer med mongolide ansigsttræk.
(FLR-Dialog d. 24. april 2012)
Intereview d. 29. april 2012 med bioanalytiker, Amin Sharifi, Køge, en troværdig kilde med nære personlige kontakter til den forfulgte hazara-mindretalsgruppe i Quetta.

NYHED: MULTIKULTUREL UNGDOM holder møde med Stiftende generalforsamling fredag d. 11. maj kl 16 i Maskinhallen, Skolegade 8, Frederikshavn (i Badstuen).
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 27. april 2012 med HF-kursist Claude Shukuru Munyamanzi, medlem af integrationsrådet i Frederikshavn, som fortæller om initiativet.

Hvorfor skulle det være tåbeligt at ansætte vagter på sygehusses psykiatriske afdelinger spørgeer vi en fagkvinde og regionsrådsmedlem om?
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 24. marts 2012 med Lene Linnemann som arbejdere indenfor socialpsykiatrien og er medlem af Region Nord forretningsudvalg valgt af SF. .

Hør om unge afghandanskeres protest- og sørgehøjtidelighed til ære for de 16 afghanere mest kvinder og børn som en amerikansk soldat massakrerede i Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 13. marts 2012)
Interview d. 19. marts 2012 med Rosa Faizzad initiativtager til de protest- og mindehøjtideligheden i Århus d. 18.marts 2012.

Hvordan kører integrationsrådet i Frederikshavn kommune? - Hvad sker der af udadrettede aktiviteter og kommunikation herom? - Hvilke integrationstilbud er der etableret eller på vej? - Hvad gør integratinsrådet for at blive kendt og brugt blandt etniske minoriteter og især de nye flygtnigne, men også blandt Frederikshavn kommunes borgere i almindelighed, hvis indsats er nødvendig for en vellykket integration i lokalsamfundene? - Og bruger kommunen de statsafsatte penge og rigtigt? - Hvordan kommer interesserede i kontakt med integrationsrådet?
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 19. marts 2012 med integrationsrådets pressegruppe: Liza Wilhelmsen, Cai Møller, Ruth Christensen, samt den 4 timers-ansatte socialrådgiver Helle Frank.

FNs antiracistiske dag d. 24.marts på dagen for Sharpville-massakren under det sydafrikanske apertheidstyre i 1960 og de danske arrangementer med deltagelse af SOS mod Racisme d. 24. marts.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 18. marts 2012 med Anne Nielsen formand for SOS mod Racisme i Danmark.

Fontænehuset - det nye tilbud i øjenhøjde til psykisk sindslidende i Frederikshavn kommune, hvad går det ud på?
(FLR-Dialog d. 13. marts 2012)
Interview d. 6. marts 2012 med Kasper Graarup, leder i Fontænehuset i Frederikshavn, Skansegade 12C.

Hvordan gik så Folkekirkens Nødhjælps husstandsindsamling d. 4. marts 2012 - både lokalt i Dialogs vendsysselske dækningsområde og på landsplan?
(FLR-Dialog d. 6. marts 2012)
Interviews d. 4-5. marts 2012 med Pagh Rasmussen, Bangsbostrand- og Stig Lundbo, Abildgård sogn samt central indsamlingleder i FKN Ulrik Bjørn.

Talskvinden fra Refugees Welcome kommenterer regeringens nye forslag til familiesammenføring for ægtefæller med udgangspunkt i sit høringssvar. Og desuden om den nye regerings flygtningepolitik i almindelighed og med konkrete forslag til forbedringer af den nugældende udlændingelov fra VKO-regimets dage.
(FLR-Dialog d. 7. februar 2012)
Interview d. 6. februar med Michala Bendixen fra Komiteen Flygtninge under jorden/Refugees Welcome.

Hør forfatteren til bogen "Vrede unge mænd" fra 2011, en bog der forsøger at trænge om bag mediernes dækning af "ghettoen" og dens unge beboere. + Desuden om Ny-Dansk Ungdomsråd - og ikke mindst om nyvalget hertil, hvortil alle seriøst interesserede opfordres til at melde sig som kandidater senest torsdag d. 2. februar 2012.
(FLR-Dialog d. 31. januar 2012)
Reportage fra debatmøde i Nordjyllands Internationale Forening d. 23. januar 2012 i Trekanten i Aalborg med foredrag af journalist Aydin Soei, samt Michael Johnson og Ahsan Bilal Ameen fra Ny-Dansk Ungdomsråd og interview med socialrådgiver Ifrah Abdi Ali, Nordjyllands Internationale Forening.

Tantra - hvad er det og hvad nytter det - fortalt af en underviser og praktiserende i tantramassage.
(FLR-Dialog d. 6. marts 2012)
Interview d. 21. januar 2012 med Susanne Mikaella Veierbæk, Livsglædecentret.

Knud Vilby fortæller om sin nye bog "UDSAT! optegnelser om liv og Nød, som spænder bredt om udsatte fra før til nu og fra lokalt til globalt.
(FLR-Dialog d. 31. januar 2012)
Interview d. 12. januar 2012 med formanden for Socialpolitisk Forening, mangeårig ulandsengageret og nu klimaaktivist mm. Knud Vilby.

Reportage fra Rådet for Etniske Minoriteters nytårsmøde "For Medborgerskab - mod diskrimination"afholdt i Nordkraft i Aalborg - med bla. fremlæggelse af nylig undersøgelse af etniske minoriteteres medborgeerskab.
(FLR-Dialog d. 24. januar 2012)
Optagelser d. 12. januar 2012 af oplæf fra bl.a. Ayse Kosar, REM, - dir. Kyvsgaard, Sosial- og integrationsministeriet, - prof. Jørgen Goul Andersen Aalborg Un., - gademedarbejder Nuuradiin Hussein, - samt ideer og praktiske forslag fra deltagerne til debat i panelet.

icon icon 2011

Hvordan gik så den nystartede frederikshavnske afdeling af Dansk Folkehjælps første uddeling af julehjælp d. 20. december 2011?
(FLR-Dialog d. 27. december 2011)
Interviews d. 20. december 2011 med formand for Dansk Folkehjælp i Frederikshavn, fhv borgmester Erik Sørensen.

Efter det utilfredsstillende globale klimatopmøde i Durban: hør om politisk debatmøde om klimaflygtninge og andre flygtninge i Nyhavn ombord på Levende HAvs skib Anton - blandt Galschiøtts flygtninge på fredag d. 16. december 2011.Anton ankommer allerede onsdag og ligger ved kajen til mandag d. 19. december.
(FLR-Dialog d. 20. december 2011)
Interview med mødeleder Knud Vilby, forfatter til bøger om ulande og tidl. formand for MS og nuv. formand for Socialpolitisk Forening.

Formanden for den nystartede frederikshavnske afdeling af Dansk Folkehjælp fortæller om motivet hertil og om opstarten.
(FLR-Dialog d. 6. december 2011)
Interviews d. 5. december 2011 med formand for Dansk Folkehjælp i Frederikshavn, fhv borgmester Erik Sørensen.

Hør erfaren afrikafarer fortælle om udstilling af afrikansk malerkunst i Biblioteket i Sæby Rådhuspladsen 1 som kører på sidste uge.
(FLR-Dialog d. 29 november 2011)
Interviews d. 28. november 2011 med Frede Hansen, Dronninglund.

Hør indsamlingskoordinatoren i Skagen fortælle om den fremgangsrige indsamling blandt skagboerne d. 13. november til flygtninge i verdens brændpunkter.
(FLR-Dialog d. 22 november 2011)
Interviews d. 21. november 2011 med Susanne Nielsen Koordinator for Dansk Flygtningehjælp i Skagen.

Invitation til støttekoncert for Danmarks fattige børnefamilier i Maskinhallen på lørdag d. 26. november fra kl 8- med Doktor Lyd, Julia og Cover-bands som Unikon Pasta Suga fra Frederikshavn gymnasium.
(FLR-Dialog d. 22 november 2011)
Interviews d. 18. november 2011 med gymnasielev Melina fra SF-Ungdom i Frederikshavn.

Reportage fra Dansk Flygtningehjælps indsamling i Frederikshavn til flygtninge i verdens brændpunkter.
(FLR-Dialog d. 15. november 2011)
Interviews d. 13. november 2011 med Kasper, Malene, Kath, Heidi,Julie, Birthe, Ismihana, Anne-grethe, Jens Axel, Bjarne, Helle, Torben og Astrid.

Aalborg Teaters ekperimentalscene "Transformator"s Warm-up til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling 2011.
(FLR-Dialog d. 8. november 2011)
Interview med skuespiller ved Transformator, Kasper Juel Berg d. 7. novemnber 2011.

"EN AF OS" startskud på afstigmatiseringskampen for psykiske sygdomme igangsat af Region Nord som del af landskampagne.
(FLR-Dialog d. 8. november 2011)
Optagelser d. 3. november 2011 af Ulla Astman, teaterstykket "SPIND", foredrag af Hjerne-madsen om hjernen, samt interview med psykiatri-direktør Per Lund Sørensen.

Formanden for Handicaprådet i Frederikshavn kommune fortæller om et område hvor Frederikshavn er en prisværdig foregangskommune.
(FLR-Dialog d. 6. december 2011)
Interviews d. 31. oktober 2011 med kurt Nielsen, fmd for handicaprådet og den lokale sammenslutning af handicaporganisationer.

Beretning fra Mogadishu i Somalia, epicentret for hungerskatastrofen på Afrikas Horn.
(FLR-Dialog d. 1. november 2011)
Situationsberetning fra chefen for Dansk Flygtningehjælps internationale afdeling, Ann Mary Olsen i sensommeren 2011.

En kendt og erfaren indsamler fortæller hvorfor han igen i år har meldt sig som indsamler for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling til verdens flygtninge søndag d. 13. november. Og om hvordan man kan melde sig til at samle ind i Frederikshavn og resten af Danmark.
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2011)
Interview d. 22. oktober 2011 med Bjarne Laustsen, Frederikshavnkredsens nyligt genvalgte folketingsmedlem.

Om Dansk Flygtningehjælps landsindsamling til verdens flygtninge søndag d. 13. november, hvor der i øjeblikket arbejdes med at hverve indsamlere så alle husstande kan få besøg og få mulighed for at give et beløb efter formåen til de mange ofre for krig og tørke.
(FLR-Dialog d. 18. oktober 2011)
Interview d. 13. oktober 2011 med Astrid Bjerg central indsamlingskoordinator i Dansk Flygtningehjælp.

Expat Dinner - eller med andre ord Midddag for nytilkomne fra udlandet - fra flygtninge til forretningsfolk - sammen med interesserede indfødte frederikshavnere torsdag d. 27. oktober kl 18 på Frederikshavn Bibliotek, Parallelvej 16.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2011)
Oplæsning af invitation til Frederikshavn Multietniske Forening fra biblioteket ved arrangementskoordinator Pernille Lisborg.

Opfordring til "nabolæsning" af et afsnit af Victor Klemperers verdensberømte bog om nazitidens sprog på mandag d. 19. september 2011 til minde om dagen, hvor alle jøder skulle begynde at gå med den gule jødestjerne, som cementerede et af de alvorligste elementer i fremmedhadet, nemlig generaliseringen - og til eftertanke med hensyn til den sprogbrug vi hver især vælger i vores dagligdag.
(FLR-Dialog d. 20. september 2011)
Interview d. 17. september 2011 med kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau, som har udgivet Victor Klemperers bog: "LTI, Det Tredje riges sprog".

Lisbeth Bech Poulsen påvej i Folketinget for SF i Nordjylland?
(FLR-Dialog d. 13. september 2011)
Lytterbrev indsendt d. 12.09.11 af Lene Linnemann og Mogens Ove Madsen, regionsmedlemmer for SF.

Demonstration for menneskerettigheder og medmenneskelighed på Nytorv i København.
(FLR-Dialog d. 13. september 2011)
Optagelser d. 12. september 2011 fra Bedsteforældre for Asyl og Et Anstændigt Dnmarks demonstration for menneskerettigheder Bl.a. bidrag af forfatter stig Dalager, skuespiller Anne Marie Helger, præst Per Ramsdal, Brorsonskirken, Benny Andersen, tidl. pressechef for Kirkeasyl, Jacobs Tamsmark, skuespiller Karen-Lise Mynster og Susanne Gråe fra BfA.

Ulla Sandbæk beder om at give et klik: "Jeg deltager i PFA - Brug livet Fondens uddeling af støtte til hjertesager. Min hjertesag er at uddanne palæstinensiske kvinder til at undervise i et program som er fantastisk effektivt til at få stress, angst og depression til at forsvinde. Du kan stemme på min hjertesag via dette link:
http://on.fb.me/r3rj23 - OG husk det skal være inden d. 25. september. Man kan også klikke på Facebook-siden "PFA Brug Livet Fonden" og her igen på " Hjælp til selvhjælp til Palæstina".
(FLR-Dialog d. 6. september 2011)
Interview d. 5. september med initiativtageren Ulla Sandbæk, som mange sikkert husker fra tiden som europaparlamentariker.

/ "Ord skaber mord"- foredrag af leder af Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, som fortæller om sine erfaringer med at prøve at håndhæve den danske lovgivning og internationale menneskerettighedskonventioner på diskriminationsområdet.
(FLR-Dialog d. 13. september 2011)
Optagelse d. 3. september 2011 af foredrag af advokat Niels Erik Hansen, som bl.a afslører Pia Kjærsgaard i i skråsikkert, at udspy en uvederhæftig løgn og bagvaskelse på Dansk Folkepartis hjemmeside.

En børnepsykiater fortæller om de flygtningebørn i de danske udvisningslejre som hun her i oo-erne har været med til at lave en videnskabelig undersøgelse af - og om hvordan det åbnede øjnene for lidelser, som vi i mange år ikke har kendt til foregik i vores land, eller ikke ønsket eller haft mod til at vide noget om, vel fordi det ville gøre ondt, at skulle se kendsgerningerne i øjnene.
(FLR-Dialog d. 13. september 2011)
Optagelse d. 3. september 2011 på Et Anstændigt Danmarks møde af børnepsykiater Lene Liers foredrag: "Hvordan påvirkes børnene, deres forældre og vi andre af opholdet i asylcentrene" - med efterfølgende debat.

Hør en asylpolitisk ildsjæls tale på et Anstændigt Danmarks møde på Brandbjerg Højskole med udgangspunkt i den voldelige rydning d. 13. august 2009 af Brorsonskirken, hvor udvisningstruede irakiske asylsøgere havde søgt tilflugt, og sammenholder forsonings-reaktionen på Utya med d. 11.09.01-reaktionen med mere terror. Ildsjælen inddrager undervejs flygtningen Hannah Arendt, digteren Arnulf Øverland og ikkevoldsaktivisten Martin Luther King.
(FLR-Dialog d. 20. september 2011)
Optagelse d. 3. og 12.september 2011 af Leif Bork Hansens tale om et menneskes retsløhed som flygtning og nødvendigheden for os alle af forsoning og genopbyggende retfærdighed.

Hør foredraget"Diskriminationens mange udtryk og aftryk - perspektiver på konstruktion og udøvelse af diskrimination".
(FLR-Dialog d. 20. september 2011)
Optagelse d. 2. september 2011 af foredrag af Christian Horst, forsker og underviser ved Danmarks Pædagogiske U*niversitet (Under Aarhus Universitet).

Hør om og se på den overfyldte flygtningebåd Anton med 77 politiske- fattigdoms- og miljøflygtninge ombord - som billedhuggeren Jens Galschiøt ser dem - jf den aktuelle sult katastrofe på Afrikas Horn, og Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2011)
Interview d. 2. august 2011 med flygtningebådskipper Knud Andersen på "Levende hav"'s båd Anton, hvor Knud også fortæller om formål og om Levende Havs ulandsprojet i Eritrea og med spot på de rige landes rovfiskeri ved Afrikas kyster som en baggrund for de somaliske fiskeres pirateri.

En kommunikationsrådgiver om valgkamp.
(FLR-Dialog d. 16. august 2011)
Interview d. 27. juli med kommunikationsrådgiver Rasmus Jønsson.

Mindehøjtidelighed for de unge norske dødsofre for en ekstremistisk nationalkonservativ massemorders terroristiske kugler.
(FLR-Dialog d. 26. juli 2011)
Optagelse d. 25. juli 2011 i uddrag med bl.a den nordjyske socialdemokratiske folketingsmand Rasmus Prehn. (Øvrige talere følger snarest).

Besøg Flygtningeskibet Anton i Aalborg havn lige nord for Nytorv den 2-4. august stuvende fyldt med Galschøidts 7o fattigdoms- og miljøflygtninge jf den aktuelle sult katastrofe på Afrikas Horn.
(FLR-Dialog d. 26. juli 2011)
Servicemeddelelse 26. juli 2011 for Flygtningeskibets Aalborg-besøg.Se GERNE STRAKS DEN OPDATEREDE TEKST MED SKIPPER KNUD ANDERSENS PRESSEMEDDELELSE D. 1. AUGUST.

På besøg i Røde Kors sommerlejr i Klitten i Lyngså for børnefamilier, som her får en sjælden ferieoplevelse.
(FLR-Dialog d. 5. juli 2011)
Interviews d. 18. juni 2011 med RK-leder Ruth Christensen, og deltagerne Jeanette Bilombele, Safar Mohammed, Patrick Onama og Kathrine Glinvad Nielsen Aalborg formand for Røde Kors Ungdom.

Fra Aalborg Integrationsråds konference "Medborger hele livet" - en integrationskonference - Og denne gang er det optagelser fra workshoppen Børn og unge - skole og uddannelse - om hhv. modersmålets betydning hele vejen, - folkeskolens formelle rammer, praksiserfaringer, inspiration til tanker i gang om unge og uddannelse, samt afrunding på hele konferencen.
(FLR-Dialog d. 1. november 2011)
Optagelser d. 16. juni 2011 af bl.a Ketty Bruun, Indira Karamehmedovic, Rene Arnold Knudsen, Helle Tobiassen, spørgere og Jørgen Pyndt.

Et medlem af "Bedsteforældre for Asyl" fortæller om sin deltagelse i Bedsteforældre for Asyls arbejde.
(FLR-Dialog d. 30. august 2011)
Interview d. 16. juni 2011 med Mette Kuno, medlem af Bedsteforældre for Asyl.

Medborger hele livet, første del af integrationskonference afholdt af Aalborg integrationsråd.
(FLR-Dialog d. 23. august 2011)
Optagelser d. 16. juni 2011 af bl.a. prof. Jørgen Goul Andersens undersøgelse af medborgerskab og integrationskonsulent Manu Sareen om at skabe gode rammer herfor.

Høring om fremtidens gode integration i form af oplæg fra 2 paneler af politikere og integrationsarbejdere med udgangspunk i hhv. skolens og arbejdspladsernes betydning for integrationen - og herunder kom også de senere års politik på området til debat. Arrangør var Et Anstændigt DAnmarks nye Nordjyllandsgruppe.
(FLR-Dialog d. 7. juni 2011)
Optagelse d. 31. maj 2011 af integrationshøringens paneloplæg af først Marianne Jelved, folketingskandidat for De Radikale, - Jens Broen, Konservativt byrådsmedlem i Hjørring, - Peder Hvelplund, folketingskandidat for Enhedslisten - Morten A Petersen, folketingskandidat og byrådsmedlem i Hjørring for Dansk Folkeparti, - Ayse Kosar, Integrationsrådsmedlem i Aalborg og medlem af Rådet for etniske Minoriteter, - samt endelig René Arnold Knudsen, Skoleleder på Herningvejens Skole i Aalborg Øst og dernæst af Peter Duetoft, socialdemokratisk byrådsmedlem og formand for integrationsrådet i Hjørring, - Peter Laigaard, folketingskandidat og byrådsmedlem for Liberal Alliance i Frederikshavn, - Lisbeth Bech Poulsen, folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti, - Manar Abou-Radi, Formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening i Nordjylland, - og direktør Porsmose fra KYMI RENS i Aalborg.

Alle nordjyder inviteres til høring om fremtidens integrationspolitik d. 31. maj kl 19-22 i Rådhuskælderen, Torvet 6, 9800 Hjørring.
(FLR-Dialog d. 17. maj 2011)
Servicemeddelelse for nordjysk gruppe af Et Anstændigt Danmark om møde med politikerne Marianne Jelved, Peter Duetoft, Peter Laigaard, Peder Hvelplund, Lisbeth Bech Poulsen og Vibeke Gamst og integrationsarbejderne: skoleleder Rene ARnold Knudsen, Aalborg Øst, direktør Porsborg Kymi-rens, Nuuradiin Salah Hussein og Ayse Kosar integrationsrådet i Aalborg samt Manar Abou-Radi Formand for Dan-Pal.

Om uddannelsen til sexolog og parterapeut. Det er Yazmin Fox som har 20 års erfaring som vil introducere de uddannelser som hun nu selv står i spidsen for og samtidig give praktiske oplysninger om til evt interesserede i uddannelsen.
(FLR-Dialog d. 17. maj 2011)
Interview d. 9. maj 2011 med leder Sexologiskolen, Yazmin Fox, som også giver sin opfattelse af hvad god sex er og diskuterer dilemmaer her og i parforhold.

På besøg hos det selvstyrende værested "Skrubben" i Frederikshavn på 5-års fødselsdagen.
(FLR-Dialog d. 14. juni 2011)
Interviews d. 9. maj 2011 med især "Skrubben"'s formand Alexander Öxle.

Til indvielsen af Fontænehuset for psykisk sårbare i Skansegade i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 21. juni 2011)
Optagelse d. 2. maj 2011 af taler af fhv statsminister Poul Nyrup, og frederikshavnerne socialudvalgsformand Peter E. Nielsen, Rita Paaske, Sind, Knud Jakobsen? og sange af Tina Blicher Jørgensen.

Hvordan går det til at Zabona må flygte fra Congo? Hvordan behandler Danmark nu Pierrene? Hvor svært er det at skabe en udvikling så vi undgår at skabe flygtninge? At være flygtning i Danmark?
(FLR-Dialog d. 19. april 2011)
Interview d. 12. april 2011 med Zabona Patience Mashamba add. Cand Scient pol og tidl. ansat i ministerium i Congo.

Hvorfor behøver vi en kampagne for at skrive under imod Danmarks tvangsudvisning til tortur i syriske fængsler?
(FLR-Dialog d. 12. april 2011)
Interview d. 11. april 2011 med gymnasielærer Johanna Hass, som også er aktiv en den nu prisbelønnede asylsagsgruppe "Asylret".

Hør om indsamling i Frederikshavn af brugt skolemateriel til skoler og handicappede i Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 12. april 2011)
Interview d. 8. april 2011 med Zahra Olawi, som sammenmedsin mand Sayed som indsamler skolemøbler til elever, der nu må sidde på jorden.

Facebook-folk slår til igen og indkalder til demoen "Vi tager Danmark tilbage - afskaf VKO" på lørdag d. 2. april 2011.
(FLR-Dialog d. 29. marts 2011)
Interview d. 28. marts 2011 med en iniativtager Ulrik Mersø, som for øvrigt er opvokset i Frederikshavn.

Hvorfor mon "Århus mod krig og terror" inviterer til demo på onsdag d. 30. marts kl 16 på Rådhuspladsen for at stoppe dansk krigsdeltagelse i Libyen?
(FLR-Dialog d. 29. marts 2011)
Interview d. 28. marts 2011 med Carsten Andersen fra "Århus mod krig og terror", som indkalder til demonstrationen d. 30/3 kl 16 på Rådhuspladsen.

"Hvor skal vi hen" - oplæg til en ny asylpolitik fremlagt på Et anstændigt Danmarks og Bedsteforældre-Fyns stormøde. - Samt Et Anstaændigt Danmarks uddeling af pris til Asylret.
(FLR-Dialog d. 29. marts 2011)
Optagelser d. 19. marts 2011 fra Et anstændigt Danmarks og Bedsteforældre-Fyns stormøde i Vollsmøde kulturhus, Odense.

Hør hvad en sjældent kyndig i den svære kunst at overskue junglen af våbenproduktion, våbenhandel og våbentransportkyndig kan fortælle om Danmarks leverancer til diktaturlande, som også har brug for våben til at undertrykke egne befolkninger, som vi ser iøjeblikket.
(FLR-Dialog d. 8. marts 2011)
Interview d. 5. marts 2011 med journalist Tom Vilmer Paamand, som også er aktiv i Aldrig Mere Krig.

Den centrale indsamlingskoordinator i Folkekirkens Nødhjælp fortæller om hvad de indsamlede penge d. 13.marts vil blive brugt til og hvordan man nemmest tilmelder sig centralt på:
www.noedhjaelp.dk/sogneindsamling.
(FLR-Dialog d. 8. marts 2011)
Interview d. 4. marts 2011 med indsamlingskoordinator Ulrik Bjørn, Folkekirkens Nødhjælp. samt lokale indsamlingsledere i sogne i Frederikshavn.

Hør FN-konventionsflygtning fortælle om hvordan han nu oplever det danske integrations- eller måske snarere assimilationssystem, som tidligere brugte ham som mønsterintegreret til at reklamere for det danske system i udlandet?
(FLR-Dialog d. 1. marts 2011)
Interview d. 26. februar 2011 med Cand Scient. Admin.Julien Murhala fra Congo, som bl.a har arbejdet ved Den internationale straffedomstol,Integrationsministeriet og Rigspolitiet.

Hjælp Afghanistans børn gennem indbetaling af dit selvvalgte beløb i Lån og Spar Bank, 0400 på kontonr 4015667821 "Hjælp Afghanistans børn".
(FLR-Dialog d. 22. februar 2011)
Interview d. 21. februar 2011 med medinitiativtager Hanne Reintoft, forfatter og tidl. redaktør i radioens sociale brevkasse "Hvad er min ret og hvad er min pligt".

Pacifists syn på de ikkevoldelige folkelige opstande i Mellemøsten.
(FLR-Dialog d. 22. februar 2011)
Interview d. 21. februar 2011 med journalist Tom Paamand fra den pacifistiske organisation Aldrig mere Krig.

Aktivist fra Asylret fortæller om hvordan den tvangsudviste Annas, en talsmand for de sultesrejkende syriske kurdere, blev tortureret af det syriske sikkerhedspoliti inden Annas blev returneret til DAnmark - samt om sine kilder hertil.
(FLR-Dialog d. 8. februar 2011)
Interview d. 10. februar 2011 med asylaktivist Said Parvin fra den humanitære nødhjælpeorganisation Asylret.

Møde mellem arbejdsløse og politiske partier i Folketinget d. 22. februar 2011.
(FLR-Dialog d. 8. februar 2011)
Interview d. 4. februar 2011 med Peder Bæk fra de arbejdsløses bevægelse "Behandl os ordentligt".

icon icon 2010

Tilbud om kvindesvømning og rådgivning i Frederikshavn Multietniske Forening i foråret 2011.
(FLR-Dialog d. 21. december 2010)
Servicemeddelelse d. 21. decembeer 2010 for Frederikshavn Multietniske Forening indtalt af Arne Hansen.

Prismodtager for "Projekt syv" om voldsramte familiesammenførte kvinder i knibe fortæller bl.a. om sit næste projekt "Viden til Alle", som hun nu søger økonomi til.
(FLR-Dialog d. 21. december 2010)
Interview d. 13. december 2010 med Uzma Ahmed Andreasen, som også fortæller om hvordan pointsystemet for permanent ophold indført i foråret 2010 rammer voldsramte familiesammenførte ekstra hårdt.

Hvad er baggrunden for en syrisk-kurdisk asylsøgers tragiske selvmord i en dansk flygtningelejr?
(FLR-Dialog d. 14. december 2010)
Interview d. 13. december 2010 med Hassan Abbas, der som den første rundsendte en email om at hans landsmand Ramazan Hajji ikke var hos os mere.

Hvorfor demonstrerer somaliske asylsøgere, som har ventet op til 10 år i danske flygtningelejre uden at opnå asyl? nu i dagene d. 13-16. december 2010 foran det danske Folketing.
(FLR-Dialog d. 14. december 2010)
Interview d. 13. december 2010 med somaliske Ali Abdi, som har lært sig at tale godt dansk under sine 9 år i Danmark som asylsøger.

Formanden for Børnerådet og en af modtagerne af Center for Social Udviklings 4 priser til stærke kvinders sociale arbejde fortæller om sit arbejde og hvad det er oppe imod.
(FLR-Dialog d. 21. december 2010)
Interview d. 13. december 2010 med Lisbeth Zornig Andersen formand for Børnerådet begrunder også sin videregivelse af prisen til Uzma Ahamed Andreasen.

Om Amnesty Youth-underskriftsindsamlingen frem til d. 16. december for at få løsladt samvittighedsfanger - her på Frederiksahvn Bibliotek.
(FLR-Dialog d. 14. december 2010)
Interview d. 9. december 2010 med gymnasieelev Maria Kursch fra Amnesty Youth-gruppen på Frederikshavn Gymnasium.

Opstartsmøde i Frederikshavn for lokale deltagere i græsrodsnetværket "Behandl os ordentligt" torsdag d. 9. december kl 18,30-20,30 i Dansk Metals mødesal Håndværkervej 2 i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 6. december 2010 med Peder Bæk fra foreningen "Behandl os Ordentligt" for arbejdsløs.

kom og gå med i den internationale March for Menenskerettigheder fredag d. 10. december fra Rådhuspladsen i København til forsamlingshuset på Blågård Skole på Nørrebro, hvor der servers æbleskiver til informationsmødet.
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 6. december 2010 med Anna Tobies, formand for foreningen Unge For Menneskerettigheder.

Reportage under tømningen i Den Danske Bank af indsamlingsbøsserne til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens nødstedte flygtninge.
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 14. november 2010 med indsamlerne Helle Pedersen, Bjarne Laustsen, Tobias, Anton og Anne MArie Pedersen samt Teis Volstrup og indsamlingsresultater i Frederikshavn kommune.

Hør korte glimt af "tavse Stemmer"- en gruppe kvindelige muslimske musikere - samt om opstarten og erfaringerne.
(FLR-Dialog d. 4. januar 2011)
optagelser d. 10. november 2010 i Det musiske Hus i Frederikshavn af Mizgin, Simona Abdalla og Shoreh Sharad, - samt interview med Anette S. Bellaoui,.

Hvorfor vil en travl udearbejdende mor i en stor børnefamilie tage hele familien med ud og samle ind til verdens nødstedte flygtninge søndag d. 14. november fra kl 10-11.
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 8. november med etnologen og projektmedarbejder i AAlborg Øst, Ulla Hariet Jensen.

Hvorfor en ung frederikshavner vil samle ind til verdens nødstedte flygtninge på søndag d. 14. november 2010?
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 8. november med Lærke Thrysøe Nielsen, formand for SFU i Frederikshavn.

En mangeårig sej indsamler for Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens nødstedte flygtninge fortæller hvad der giver gnisten til igen engang at gribe indsamlingsdagen d. 14. november.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Interview d. 31. oktober med SFO-leder Helle Pedersen, Frederikshavn - for hvem det at samle ind giver glæde.

Om musikgruppe af unge muslimske kvinder - fortalt af lederen af Det Musiske Hus i Frederikshavn, som har skaffet frederikshavnerne fornøjelsen af at høre dem d. 10 november.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Interview d. 28. oktober 2010 af Kasper Bonde, leer af Det musiske Hus i Frederikshavn.

En trofast indsamler for DAnsk Flygtningehjælp for at hjælpe verdens nødstedte flygtninge fortæller hvorfor han bliver ved?
(FLR-Dialog d. 26. oktobere 2010)
Interview d. 23. oktober 2010 med Bruce Steyer, søgnepræst i Flade-Gærum sogne i Frederikshavn.

Erfaren medarbejder hos Dansk Flygtningehjælp svarer på spørgsmål om årets husstandsindsamling til verdens nødstedte flygtninge, som forgår søndag d. 14. november 2010 fra kl 10 og hvortil alle opfordres til at melde sig som indsamler på
www.flygtning.dk.
(FLR-Dialog d. 19. oktobere 2010)
Interview d. 18. oktober 2010 med nødhjælpsarbejder Christian Hansen, Dansk Flygtningehjælp.

Snobben Fritz om de sjove "campinglejre" han får øje på.
(FLR-Dialog d. 26. oktobere 2010)
Et proffessionelt spot fra Dansk Flygtningehjælp.

"Det er sgu dejligt at ha båd..." Hør satirisk spot som PR for at skaffe indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge i nød d. 14. november 2010.
(FLR-Dialog d. 19. oktobere 2010)
Radiospot indtalt oktober 2010 af Skuespilleren Martin Buch og hans satiriske figur 'Fritz' sætter ekstra fokus på årets landsindsamling.

Har vi en ansvarlig presse i Danmark? - Er pressen demokratiets vagthund?. www.flygtning.dk.
(FLR-Dialog d. 26. oktobere 2010)
Optagelser fra d. 14. oktober 2010 fra Et anstændigt Danmarks møde med bl.a Marianne Jelved RV, Kurt Strand tidl DR og Aydin Soei, Ansvarlig Presse samt debat.

Til "Street games" fodbold i Hånbæk-kvarteret i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 28. september 2010)
Optagelse d. 9. oktober 2010 i Hånbæk af afslutningen ved game-leder Svend Lindahl DGI, interview med hhv. vinderholdet "Street Devils", samt blandt arr. ungdomskonsulent Vivian Henriksen og Svend Lindahl, DGI.

Hør debatmøde og interviews efter at deltagerne havde set Eva Arnvigs dokumentarfilm "Krigens Børn", som er optaget i 2008-9 og som handler om de afghanske børns kamp for at overleve som krigsflygtninge i Kabul-området.
(FLR-Dialog d. 5. oktober 2010)
Optagelse d. 27. september 2020 af biografpublikum, især afghan-danskere, i debat med psykolog, journalist og filminstruktør Eva Arnvig, og interviews med Arnvig og Rona Naghizadeh.

Hvorfor sultestrejker afviste kurdiske asylsøgere fra Syrien foran Folketinget?
(FLR-Dialog d. 28. september 2010)
Interview d. 23. september 2010 med de sultestrejkendes talsmand Keke Ibo, som fortæller om baggrunden.

Foredrag og debat om levevilkårene for palæstinenserne på den besatte Vestbred samt om hele Israel-Palæstina-konflikten.
(FLR-Dialog d. 28. september 2010)
Optagelse d. 23. september 2020 af Karen Henriksens foredrag med efterfølgende debat på møde, arrangeret af 3F, SF, EL og Frh Multietniske Forening.

"Liv og integration i Aalborg (Øst)". Aalborg Øst frikendes af Aalborg Integrartionsråds medlemmer fra etniske minoriteter?
(FLR-Dialog d. 28. september 2010)
Gruppeinterview med Ifrah, Cevim og Esme som på vegne af Aalborg Integrationsråd deltog i debat om Aalborg øst efter at have overværet skuespillet Dansk Design på Aalborg Teaters eksperimentelle scene, Transformator.

Palæstinensernes hullede vestbred og Israels mur besøger Fisketorvet mandag d. 13. septemberkl 15 og Karen HEnriksen fortæller fra tur med 3F til vestbredden torsdag d. 23 kl 19 på Ørnevejen Skole.
(FLR-Dialog d. 7. september 2010)
Servicemeddelelse fra arrangører bl.a FMF og EL oplæst af ARne Hansen.

Aalborg Teaters eksperimenterende scene, Transformator, fejrer Ramadan d. 9. september kl 19,30, i Jernbanegade 9 efter premiere på "Dansk Design" - et stykke om integration, hvor vaskeægte etniske minoriteter opfører sig autentisk.
(FLR-Dialog d. 7. septembere 2010)
Interview d. 6. september 2010 teaterleder og medvirkende skuespiller Jakob Engmann.

Lektiecafe tilbud i Frederikshavn Kirkecenter, FCK, Barfredsvej 26 til alle og ikke mindst nye flygtninge og etniske minoriteter.
(FLR-Dialog d. 31. august 2010)
Interview d. 26. august 2010 med lektiecafeleder Mie Vinther, som er lærerstuderende på sidste år.

Hør hvordan krigen i Afghanistan kan bruges som begrundelse for at støtte Aldrig Mere Krigs opfordring til alle danskere om at vælge at flage på halv stang på den nye flagdag for krigens soldater søndag d. 5. september 2010?
(FLR-Dialog d. 31. august 2010)
Interview d. 30. august 2010 med Anders Lundkvist, som underviser i politik og økonomi på Aalborg Universitet.

Arbejdskonflikten med blokade imod en byggearbejdsplads i Brønderslev, hvad drejer den sig om -lokalt, nationalt og internationalt?
(FLR-Dialog d. 24. august 2010)
Interview d. 21. august med Alex Pedersen, bygningsgruppeformand i Træ-industri-byg (TIB) i Nordjylland.

Sport- og rådgivningstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening 2010-11.
(FLR-Dialog d. 17. august 2010)
Speak d. 17. augsut 2010 af Dialogs Arne Hansen.

Hør bosni-danskeren Amila fortælle om sine oplevelser af os indfødte danskere på baggrund af sin oprindelse som krigsflygning fra Bosnien i 1993.
(FLR-Dialog d. 3. august 2010)
Interview d. 28. juli 2010 17. juni 2010 med Amila Jasarevic på exil-falderebet til det job, som altså kun England kunne tilbyde.

PROJEKT SYV: Man hører om 3 familesammenførte kvinders barske skæbner, som kaldes moderne slaveri - som en konsekvens af udlændingelovens krav om 7 år i Danmark inden vi giver kvinder udsat for hustruvold ophold på eget grundlag.
(FLR-Dialog d. 29. juni 2010)
Interview d. 17. juni 2010 med Uzma Ahmed Andresen. som i samarbejde med billedkunstner Tina Enghoff har lavet udstillingen "Projekt syv i Diamanten indtil d. 11. september 2010.

Demonstration for en anstændig Asylpolitik foran Folketinget d. 17. juni 2010 arr. af Bedsteforældre for Asyl m.fl.
(FLR-Dialog d. 29. juni 2010)
Optagelser d. 17. juni 2010 af taler af Karen Vad, Margrethe Auken, Inge Genefke, Jonas Christoffersen, Anders Chr. Jensen og Bent Melchior, samt interview med Per Husfeldt.

Hør om den store demonstration for en anstændig asylpolitk på torsdag d. 17. juni kl 17 på Christiansborg Slotsplads, som Bedsteforældre for Asyl har taget initiativ til - samt om baggrunden.
(FLR-Dialog d. 15. juni 2010)
Interview d. 14. juni med Per Husfeldt fra Bedsteforældre for asyl, som også fortæller om baggrunden for at det er nødvendigt at alle møder op til demonstrationen.

Interview med formanden for 3F i Frederikshavn om VKO-forliget om genopretningspakken d. 27.
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Interview d. 27. maj 2010 med Morten Dahlberg formand for 3F i Frederikshavn kommune.

Fødselsdagsinterview med CD-folketingsmanden der blev sindalboen og som nu blevet gruppeformand for Socialdemokraterne i Hjørring kommune.
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Interview d. 22. maj 2010 med byrådsmedlem og forfatter mm Peter Duetoft, Sindal.

Hør om Rehabiliteringscentret for traumatiserede flygtninge i Region Nord, behandlingen med dens udfordringer bl. ventelister, isolationen og sårbarheden i det danske samfund mm.
(FLR-Dialog d. 15. juni 2010)
Interview d. 17 maj 2010 juni med forstander Birgitte Brauer, Rehabiliteringscenter for Flygtmninge, Region Nord.

"Projekt syv" - om en udstilling med dokumentation på hvordan konsekvensen af udlændingelovens krav til familiesammenførte, om altid at skulle holde et ægteskab ud i 7 år før det er muligt t få ophold på eget grundlag, kan udarte til moderne slaveri.
(FLR-Dialog d. 11. maj 2010)
Interview d. 15. maj med ligestillingskonsulent Uzma Ahmed Andresen, som er initiativtager til projektet som åbner 20. maj i den sorte diamant.

Integrationsrådgiver og familievejleder med tamilsk baggrund fortæller om sine er faringer og giver råd til både minoritetsunge og deres forældre. kan udarte til moderne slaveri.
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Interview d. 13. maj med Jamuna Ramanathan, der arbejder som rådgiver og familievejleder for etniske minoriteter.

Om Bedsteforældres besøg i Folketinget for at synge Brandommens land for folketingsmedlemmerne ved afslutningen på 1. behandlingen af den seneste VKO-stramning af udlændingeloven.
(FLR-Dialog d. 20. april 2010)
Interview d. 19. april 2010 med Else Lidegaard fra Bedsteforældre for Asyl om brug af sidste udvej for at hjælpe asylsøgere.

"Usikkerhed, mistro og tilfældigheder: Asylsøgere i asylsystemet" - Fjerde del af REASYLs konference om dansk asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 11. maj 2010)
Optagelse d. 10. april 2010 af antropolog Zachary Whytes forelæsning om resultaterne fra sit feltarbejde i asylcenter Bornholm 200-2002.

REASYL: En konference om at forandre dansk asylpolitik, Her er Den sjette del med den afsluttende paneldebat med oppositionspartiernes asylpolitiske talspersoner.
(FLR-Dialog d. 20. april 2010)
Optagelse d. 10. april 2010 med deltagelse af Yildiz Akgodan, SD, Astrid Krag,SF, Anne Marie Geisler, RV og Line Barfod, EL.

Evaluering af Reasyls konference om forandring af dansk asylpolitik af hhv arrangør og deltager. - Syvende del af REASYLs konference om dansk asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 11. maj 2010)
Interview d. 10. april 2010 med hhv Reasyls pressetalsmand Malte Konrad og konferencedeltageren Anne Nielsen frfa, SOS mod Racisme.

Børn eller Asylansøgere - Asylsøgende børns status i Danmark og Norge i diskurs, politik og praksis. - Tredje del af REASYLs konference om dansk asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Optagelse d. 10. april 2010 af seniorforsker ved SFI, Katrine Vitus forelæsning om asylbørn i Danmark contra Norge.

EU's asylpolitik som nu med lukkede øjne udliciteres til Libyens Gaddafiafi. - Anden del af REASYLs konference om en at forandre dansk asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 27. april 2010)
Optagelse d. 10. april 2010 af Thomas Gammeltoft-Hansens foredrag om EU-asylpolitiks juridiske aspekter.

Asylsøgningsproceduren i Danmark. Første del af REASYL: En konference om at forandre dansk asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 20. april 2010)
Optagelse af Claus Juuls foredrag på Re-asyls konference d. 10 april 2010 om en anderledes asylpolitik.

"Asylaktivismens mange ansigter" en workshop på Reasyls konferense om at forandre dansk asylpolitik. i diskurs, politik og praksis. - Femte del af REASYLs konference om dansk asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 11. maj 2010)
Optagelse d. 10. april 2010 af panel med Stine Brix fra Kirkeasyl, Pihl Chr.fra Støttekomiteen for skulte flygtninge, Anne Louise fra Asylbureau og Morten gool fra Trampolinhuset.

Om CEPI - Center for Positiv Integrationx oplysnings- og rådgivningsvirksomhed.
(FLR-Dialog d. 13. april 2010)
Interview d. 25. marts med Søren Larsen, rådgiver i Center for Positiv Integration i København.

Brandbjerg-stormøde: Hul i muren, del 4: Afrunding - og generalforsamling i Et Anstændigt Danmark - med udtalelse til alle folketingsmedlemmer.
(FLR-Dialog d. 6. april 2010)
Afrunding ved Knud Erik Lægsgaard, Mariager og Et anstændigt Danmarks årsberetning ved Bodil Hindsholm d. 20. marts 2010.

Brandbjerg-stormøde: Hul i muren, del 2: BEHOV FOR UDSYN OG SAMSPIL - og debat om hvordan man koordinerer indsats for en human politik med front mod Dansk Folkepartis aktuelle fremmedfjendske overherredømme i dansk flygtningepolitik.
(FLR-Dialog d. 6. april 2010)
Foredrag d. 20. marts 2010 af tidl. Journalist ved Jyllands Posten og forfatter og medstifter af folkebevægelsen Danmarks Løver, Flemming Chr. Nielsen - med debat.

Brandbjerg-stormøde: Hul i muren, del 1: Flygtningenævnet bør nytænkes, - Hvordan hul igennem muren?
(FLR-Dialog d. 16. marts 2010)
Optagelse d. 20. marts 2010 af landsdommer Stig Glent Madsen, professor Dr med Jørn Nerup Bedsteforældre for asyl, Anne Nielsen SOS mod Racisme, Jakob Tamsmark fra tidl. Kirkeasyl.

Brandbjerg-stormøde: Hul i muren, del 3: Den folkekære danske digter, som efter stormen på Brorsonskirken måtte erklære sig mellemfolkelig digter, læser op af sine digte om danskerne.
(FLR-Dialog d. 6. april 2010)
Benny Andersen læser op d. 20. marts 2010 og diskuterer ud fra sine erfaringer fra danskeres behandling af hans indvandrede hustru.

Om Ikkevoldelig Kommunikation og specielt i 5A, som man kan bestille en DVD-film om samt det tilhørende hefte om, hvad Ikkevoldelig Kommunikation er og, hvordan man lærer at bruge IVK.
(FLR-Dialog d. 13. april 2009)
Interview d. 18. marts 2010 med Kirsten Kristensen, certificeret træner i Ikkevoldelig Kommunikation.

Gaayaas, ny asiatisk butik i Grønnegade 11, 9300 Sæby.
(FLR-Dialog d. 30. marts 2010)
Interview d. 16. marts 2010 med butiksindehaverne Gaayaas og Regi Elaiyarasa samt en passioneret kunde Thasan Sornalingam.

Med hvilket formål arrangerede også danske tamilers folkeafstemning om genopretning af en uafhængig og suveræn stat i Sri Lanka? Gallup godkendte Danske tamilers folkeafstemning om genopretning af en uafhængig stat i Sri Lanka?
(FLR-Dialog d. 16. marts 2009)
Interview d. 14. marts 2010 med Remmon Washington talsmand for Dank Tamilsk Forum, som foranstaltede afstemningen for Danmarks vedkommende.

Om fagtesange i børnehavealderen og om bogen "Fagtesange fra nær og fjern" med tilhørende DVD med de indsungne fagtesange.
(FLR-Dialog d. 20. april 2010)
Interview d. 14. marts 2010 med Lisbet Stevens, som har indsamlet ogredigeret fagtesange til sin bog "Fagtesange fra nær og fjern".

Program for Afghanistan-konference lørdag d. 20. marts i København med fokus på exit-strategi?
(FLR-Dialog d. 16. marts 2009)
Interview d. 14. marts 2010 med Carsten Andersen, Nej til Krig, som arrangerer konferencen.

Danske tamilers folkeafstemning om genopretning af en uafhængig og suveræn stat i Sri Lanka: Valgbestyreren i Frederikshavn fortæller om hvordan selve valget foregik.
(FLR-Dialog d. 16. marts 2009)
Interview d. 11. marts 2010 med SF-byråds- og integraionsrådsmedlem Jette Fabricius Toft, som gerne modtager mails med ønsker til det nye integrationsråds arbejde.

Danske tamilers folkeafstemning om genopretning af en uafhængig og suveræn stat i Sri Lanka: Gallup-instituttets vicedirektør og ansvarlig for organiseringen af afstemningen fortæller hvordan afstemingen kontrolleres.
(FLR-Dialog d. 16. marts 2009)
Interview d. 11. marts 2010 med Camilla Kann Fjeldsøe, underdirektør i Gallup, som siger god for afstemningen.

Foredraget "Hellige krigere - er sameksistens mellem kristne og muslimer mulig?".
(FLR-Dialog d. 2. februar 2010)
Optagelse d. 28. januar 2010 af foredrag af Leif Munksgaard, med 25 års erfaring som missionærmissionær i den muslimske verden.

De traumatiserede asylbørn: Kommentar til Berlingske-leder om at fjerne traumatiserede asylbørn i danske flygtningelejre fra deres forældre og udvise forældrene.
(FLR-Dialog d. 16. marts 2010)
Interview d. 28. februar 2010 med sognepræst Leif Bork Hansen på baggrund af at Berlingske afviste hans læserbrev.

Historien om protestbevægelsen Amnesti NU! som indsamlede 90.000 underskrifter for at give alle asylsøgere med mere end 3 års ophold i asyllejre opholdstilladelse - og hvordan politikerne fuppede og svigtede, så vi nu ser resultatet af i den seneste børnepsykiatriske undersøgelse.
(FLR-Dialog d. 26. januar 2010)
Interview d. 24. januar 2010 med psykolog Gerd Gottlieb som var medinitiaativtager til Amnesti Nu.

Modstandsradioen - Danmarks løvers første udsendelse med bl.a baggrunden og med tilbageblik i Danmarkshistorien.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2010)
Program fra www.den2radio.dk med bl.a Ove Weis, Rune Engelbreth Larsen og Flemming Chr. Nielsen.

Socialrådgiveruddannelsen bør bidrage til at socialrådgiverne får det internationale perspektiv med i uddannelsen i professionens kærneværdier social retfærdighed og solidaritet. mandag d. 11.01.10 kl 20-08 i Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14 og mere information her.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2010)
Interview d. 14. jamnuar 2010 med lektor og socialrådgiver Gordon Vincenti fra socialrådgiveruddannelsen på Univercity College, VIA (Professionshøjskolen) i Århus.

Hør fremlæggelse af børnepsykiateres undersøgelse af børn af de udvisningstruede irakiske asylsøgere, som UNHCR siger er uforsvarligt at hjemsende og hvor familierne har levet mange år i et destruerende limbo i danske asyllejre.
(FLR-Dialog d. 12. januar 2010)
Interview d. 11. januar 2010 med børnepsykiater Lene Lier.

Hlælp de hjemløse - nu også i Aalborg hjemløseherberge fra mandag d. 11.01.10 kl 20-08 i Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14 og mere information her.
(FLR-Dialog d. 12. januar 2010)
Interview eftermiddag d. 11. januar 2008 med initiativtager April Chris, som gerne kontaktes med tilbud om hjæp pr mail (klik på hjælp de hjemløse)

icon icon 2009

Revolution i Iran?
(FLR-Dialog d. 29. December 2009)
Interview d. 29.12.09 med Ali Abasi fra den danske forening Frit Iran.

Hvordan vurderes den store demonstration for en fair og tilstrækkelig ambitiøs klimaaftale så af talsmanden, der også kommenterer de 968 anholdelser?
(FLR-Dialog d. 15. December 2009)
Interview d. 14. december 2009 med Knud Vilby talsperson for demomnstrationen for en fair og ambtiøs klimaaftale på det igangværende topmøde for verdens regeringsledere.

Om hvordan det føles at være anholdt på Amagerbrogades vinterkolde asfalt i 3-4 timer.
(FLR-Dialog d. 15. December 2009)
Interview d. 13. december 2009 med unge Olivia Sloth.

Taler af partilederne fra Radikale, SF og Enhedslisten til klimademonstrationen udenfor Bellacentret, hvor verdens klimatopmøde holdes.
(FLR-Dialog d. 15. December 2009)
Optagelse d. 12. dec 2009 af Margrethe Vestager B, VillySøvndal F og Johanne Sloth Nielsen Ø.

Et møde med heksen fra Rold skov som klimalømmel og miljøaktivist.
(FLR-Dialog d. 15. December 2009)
Interview d. 12. december 2009 med Danny Druehyld.

Vil O+V+C (og tilmed A+F?) lokke ubehandlede svært integrerbare traumatiserede flygtninge til at forlade Danmark - med gulerod til både kommuner og flygtningene - uden fortrydelsesret?
(FLR-Dialog d. 8. decembar 2009)
Interview d. 7. december 2009 med Marianne Jelved, udlændingeordfører for Det Radikale Venstre.

På torsdag d. 10. december fylder FNs Antitorturkonvention 25 år - bliver den overholdt af verdens lande - herunder Danmark?
(FLR-Dialog d. 8. decembar 2009)
Interview d. 5. december 2009 med Tue Magnusson fra Rehabilirterings- og Forskningscentret for Torturofre.

"Asylbørnene ud nu". Hvorfor skal alle, der føler sig medansvarlige for den flygtningepolitik, som Danmark fører nu skrive under for at hjælpe flygtningebørnene?
(FLR-Dialog d. 8. decembar 2009)
Interview d. 5. december 2009 med professor i procesret, Eva Schmidt, som nu har fået nok.

DEN STORE DEMO FOR KLIMAET D 12 DEC: om den store brede folkelige og fredelige demonstration for at redde jordens klima, som d. 12. december kl 13 udgår fra Christiansborg Slotsplads og vandrer ud til Bella Centret på Amager for at vise, at verdens befolkninger bakker op om, at verdens regeringsledere på den officielle klimakonference skal påtage sig det fælles ansvar for at lave juridisk bindende aftaler, der kan stoppe den skæbnesvangre menneskeskabte opvarmning af kloden.
(FLR-Dialog d. 24. november 2009)
Interview d. 23. november 2009 med Knud Vilby, forfatter, udviklingsekspert, formand for Socialpolitisk Forening og nu talsmand for 12. december initiativet.

Frelsens hærs julepakker.
(FLR-Dialog d. 24. november 2009)
Interview d. 23. november 2009 med Ingrid Østerø, korpsleder i Frederikshavn, om hvordan man kan give de nødvendige bidrag til at købe nok julepakker til de børn og voksne der trænger mest.

Frelsens hærs julepakker.
(FLR-Dialog d. 24. november 2009)
Interview d. 23. november 2009 med Ingrid Østerø, korpsleder i Frederikshavn, om hvordan man kan give de nødvendige bidrag til at købe nok julepakker til de børn og voksne der trænger mest.

Om det forslag til Folketinget om at styrke asylsøgeres retssikkerhed, som Det RAdikale Venstre har stillet.
(FLR-Dialog d. 17. november 2009)
Interview d. 16. november 2009 med Marianne Jelved, udlændingeordfører for Det RAdikale Venstre.

Om Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningekvinder d. 8. november i Frederikshavn og på landsplan.
(FLR-Dialog d. 17. november 2009)
Interview d. 16. november 2009 med Asrid Bjerg den centrale koordinator der organiserede "Kandidater ringer indsamlere" i Frederikshavn kommune med succes.

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde for krigsflygtninge i Congo, og behovet for at der melder sig 40 flere indsamlere til Gl Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 3. november 2009)
Interview d. 2. november 2009 med Christian Gad lige hjemkommet fra besøg hos Dansk Flygtningehjælp i Congo.

Velfærd - offentlig eller privat? Oplæg om den norske velfærdsbevægelse "For velfærdsstaten", som bragte centrum-venstreregeringen af Centerpartiet, Arbejderpartiet og Socialistisk Venstreparti(SV) til mangten - som inspiration i Danmark.
(FLR-Dialog d. 17. november 2009)
Optagelse d. 29. oktober 2009 af foredrag af Asbjørn Wahl, formand for "For Velfærdsstaten" og rådgiver i det norske Fagforbundet, som organiserer offentligt ansatte.

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde for somaliske krigsflygtninge i og udenfor Somalia, og med diskussion af forskellige modeller for at hjælpe flygtninge mere permanent til at blive selvhjulpne.
(FLR-Dialog d. 3. november 2009)
Interview d. 26. oktober 2009 med Anders Knudsen chef for Dansk Flygtningehjælps arbejde for somaliske flygtninge.

Byrådskandidater ringer til deres venner og ber dem om at melde sig til atgå ud og samle penge til Verdens flygtnngekvinder d. 8. november.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2009)
Interview med nogle af de deltagende byrådskandidater i Frederikshavn Kommune Pia Carlsen, - Lars Møller, og Marianne Etherridge.
En aktuel PROGRAMOVERSIGT for Frederikshavn Lokalradios program DIALOG for tirsdagsaftener kan fra samme tirsdag morgen ses her.
Interesserede kan abbonnere på en program-email hver tirsdag morgen for samme aftens Dialog. Tilmelding her.


Fra opstarten af en fredsstafet fra Frederikshavn, som del af Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2009)
Optagelse d. 24. oktober 2009 med tale af Jacqueline Basame, Bodil Hindsholm, ARne Hansen, sange og et digt af Benny Andersen ved Jette Toft mm.

TRUER TERRORLOVENE DEMOKRATIET? Hør oplæg om terrorlovene og deres indvirkning på demokratiet og de demokratiske rettigheder - med efterfølgende debat.
(FLR-Dialog d. 24. november 2009)
Optagelse d. 24. oktober 2009 i Aalborg af foredrag af formanden for Retspolitisk Forening advokat Bjørn Elmquist.

Fredsstafet kommer gennem Frederikshavn lørdag d. 24. oktober, hvor stafetten tændes på rådhusetsparkeringsplads og så går turen gennem strøget med ophold på Fisketorevet og så tilbage. lørdag d. 24. oktober kl 10 fra Rådhusets P-plads ved Fasanvej.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2009)
SErvicemeddelelse fra Aldrig Mere Krig i Frederikshavn i samarbejde med Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold.

Sportstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2009)
Indtalt af ARne Hansen d. 20. oktober 2009.

Krigsflygtningens vidnesbyrd om borgerkrigen i Sydsudan -dens årsager og løsninger - samt vidnesbyrd om den nye frygtelige krig, der er startet af Lord Resistance Army fra Uganda.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2009)
Interview d. 19. oktober 2009 med John Leone, Frederikshavn efter besøg i hans fødeegn Western Equatoria States i Sydsudan.

Byrådskandidater ringer indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningekvinder søndag d. 8. november.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Information d. 13. oktober fra indsamlingskoordinator i Frederikshavn Arne Hansen.

Seminar om Muslimers integration i Danmark - problem eller berigelse?
(FLR-Dialog d. 17. november 2009)
Optagelse d. 10. oktober 2009 af Rune Engelbreth Larsen, Asmaa Abdol Hamid, Anders Jeerichow, Jørgen Nielsen, Torben Møller Hansen, Chr. Braad Thomsen, Abdul Wahid Pedersen.

Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold kommer til Danmark med Fredsstafet fra Frederikshavn lørdag d. 24. oktober kl 10 fra Rådhusets P-plads ved Fasanvej.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Interview d. 12. oktober med Barbara Becher-Jostes fra danske del af Verdensmarchen for fred og Ikke-vold.

Ramis og Charlottes genforening: Festen - og en familiesammenførts tanker om de danske udlændingemyndigheder og Pia Kjærsgaard samt om en gnidningsløs integration med frederikshavnerne/danskerne.
(FLR-Dialog d. 22. decembar 2009)
Optagelse d. 10. oktober 2009 af fest med bl.a tale af Bjarne Laustsen - samt interview d. 7. december 2009 med libanesiskfødte Rami Safardi.

Sportstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 22. september 2009)
Indtalt af ARne Hansen d. 6. oktober 2009.

SFs udlændingepolitiske ordfører anmelder bogen "Afvist - Asylansøgere i Danmark" udgivet i juni i år af Bedsteforældre for Asyl - samt redegør for SFs asylpolitik aktuelt og i planlagt fremtidigt regeringssamarbejde.
(FLR-Dialog d. 15. september 2009)
Interview d. 14.september 2009 med Meta Fuglsang SFs udlændingeordfører.

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtninge - fortalt af Asien-Europa-koordinatoren.
(FLR-Dialog d. 29. september 2009)
Interview d. 7. september med Shanna Jensen, DFH-koordinator.

Demonstration i Aalborg imod tvangsudvisning af irakere.
(FLR-Dialog d. 8. september 2009)
Optagelser og interviews onsdag aften d. 2. September 2009 med taler af forfatteren Claire Kehlet, Per Clausen EL og Lasse Olesen Aalborg Kirkeasyl, samt interviews med Claire Kehlet, Felix Henriksen, SF/SFU-Aalborg, Per Clausen og Hans Hüttel fra Amnesty Aalborg.

Generalsekretæren for Red Barnet fortæller om det store behov for indsamlere til husstandsindsamlinge på søndag d. 6. septemberOm Red Barnets indsamling til børns skolegang søndag d. 6. september.
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Interview d. 31.august 2009 med Mimi Jacobsen om at 3 timers indsamling giver penge at 3 afrikanske børn kan gå i skole iet helt år.

Hvorfor flage på halv d. 5. september? Herom fortæller en bidragsyder til annonce på torsdag i Politiken og INformation med opfordring til at flage på halv lørdag d. 5. september på Danmarks nye nationale flagdag til soldaternes ære, - som en protest mod den tiltagende danske militarisme og forråelse.
(FLR-Dialog d. 1. september 2009)
Interview d. 31. august 2009 med seminarielektor Finn Held.

HUMANITÆRT OPHOLD TIL IRAKERNE - en appel fra Den Danske Helsinki-komité, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Kirkeasyl og Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT).
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Interview d. 24. august 2009 med Tue Magnussen fra Rehabiliterings- og forskningscentret for Torturofre.gIndslaget er tildels klippet fra DRs P!-program Mennesker og Medierfærdigproduceret d. 24. august 2009 af Dialog-redaktionens flygtningepolitiske medarbejder (Arne Hansen.).

LADEPORTS-LEGENDEN - en en gennemgang af 26 års dansk asylpolitik - inspireret af Venstres flygtningepolitiske ordfører Karsten Lauritzens skræmmebillede af Socialdemokratiets asylpolitik i 1990erne som en åben ladeport for "fuldstændig uhæmmet indvandring".
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Indslaget er færdigproduceret d. 24. august 2009 af Dialog-redaktionens flygtningepolitiske medarbejder (Arne Hansen.).

Hør om mediernes behandling af sagen om tvangsudvisning af irakiske asylsøgere.
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Klip d. 21. august 2009 fra DRs p1-program Mennesker og Medier med journalist Lasse Jensens tankevækkende kommentar.

Hør udlændingeadvokaternes talsmand forklare hvad sagen om de tvangsudvisningstruede irakere drejer sig om - herunder bl. Flygtningenævnets tvivlsomme rolle som er skadelig for retssikkerheden. sagen om tvangsudvisning af irakiske asylsøgere.
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Klip d. 19. august 2009 fra DRs p1-program Vita hvor Gunna Stark interviewer advokalt Helge Nørrung.

Taler, sang og musik fra Kirkeasyl i Århus' demonstration imod stormen på Brorsonskirken som et symptom på regeringens afvisningspolitik overfor asylsøgende med beskyttelsesbehov.
(FLR-Dialog d. 18. august 2009)
Optagelse d. 13. august 2009 af Stine Larsen, Søren Højlund Carlsen, Jens Lysdal, Lone Hindø, Hans Halvorsen, Allan Olsen, Jonas Dahl, Aage Reis Nordentoft, og Niels Hausgaard.

Opfordring til danskerne om at flage på halv lørdag d. 5. september på Danmarks nye nationale flagdag til soldaternes ære, - som en protest mod den tiltagende danske militarisme.
(FLR-Dialog d. 11. august 2009)
Interview d. 10. august 2009 med Henning Sørensen, Aldrig Mere Krig, som appellerer om at bidrage til avisannoncer om at flage på halv d. 5. september.

MOR OM TVANGSUDVIST SØN.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2009)
Interview d. 25. juli 2009 med Pakhshan om Sowael.

Afghansk flygtning og mor til 2 børn fortæller om at blive teknisk student og om at leve i Danmark.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2009)
Interview d. 16. juli med Maria Ahmadi.

Hør om hvordan Asylret arbejder for at hjælpe nødstedte flygtninge bl.a de irakere der er på vej til at blive tvangsudvist til Irak - men også om langsigtede mål.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2009)
Interview d. 9. juli 2009 med flygtningevennen med ildsjælen Said Parvin fra Asylnet.

Nyslået HF-student med flygtningebaggrund fra Afghanistan fortæller om sin vej - og om sin families umulige situation i Iran på flugt fra livsfarlige Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2009)
Interview d. 25. juni 2009 med Soheila Azimi, Frederikshavn.

Flygtningenævnet som institution: Domstolslignende organ eller regeringens forlængede arm?
(FLR-Dialog d. 30. juni 2009)
Interview d. 25.juni 2009 med asyladvokaterne Helge Nørrung og Bjørn Elmquisst kritik og Karsten Lauritzenns svar på kritikken af Flygtningenævnet.

I Frederikshavn har byrådet besluttet at genudpege de etniske minoritetsrepræsentanter for endnu en 4 års periode.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2009)
Optagelse fra byrådsmødet d. 24. juni 2009 - som Dialogredaktionen har sat i et kommunikativt-demokratisk perspektiv.

Til den Tværpolitiske demonstration mod regeringens umenneskelige flygtningepolitik, herunder tvangshjemsendelse af 282 irakere.
(FLR-Dialog d. 16. juni 2009)
Optagelse fra d. 18. juni 2009 af irakere, Carsten Jensen, Svend Auken, Mimi Jacobsen, Benny Andersen, samt interviews med Hardy Hansen, Anne Nieslen og Mona Ljungberg.

Formanden for Dansk Socialrådgiverforenings integrationsgruppe fortæller om og kommenterer Rockwollfondens undersøgelse af starthjælpen - den reducerede kontanthjælpsydelse til flygtninge mod regeringens umenneskelige flygtningepolitik, herunder tvangshjemsendelse af 282 irakere.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2009)
Interview d. 16. juni 2009 med socialrådgiver Mette Blauenfeldt.

Om Demonstration d. 18. juni mod regeringens flygtningepolitik, herunder tvangshjemsendelse af 282 irakere.
(FLR-Dialog d. 16. juni 2009)
Interview d. 15. juni 2009 med Karen Vad fra Bedsteforældre for Asyl.

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" fredag den 12. juni klokken 15,00 til 17,00.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2009)
Praktisk om skovturen og fortællinger og billeder fra tidligere skovture med Pia og Else Marie, som også kan læses på www.fmef.dk.

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" fredag den 5. juni klokken 15,00 til 17,00.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2009)
Praktisk om skovturen og fortællinger og billeder fra tidligere skovture med Pia og Else Marie, som også kan læses på www.fmef.dk.

Om de udvisningstruede asylsøgrere, som bl.a. har søgt tilflugt i Brorsonskirken.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2009)
Interview d. 29. maj 2009 med flygtningeadvokat Helge Nørrung, som har førstehåndskendskab til mange af irakernes asylsager og de menneskelige skæbner der ligger bagved.

EU-parlamentsvalg: Søren Søndergaard spidskandidat på Folkebevægelsens liste N.
(FLR-Dialog d. 26. maj 2009)
Interview med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for liste N. www.fmef.dk.

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" fredag den 22. maj klokken 15,00 til 17,00.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Praktisk om skovturen og fortællinger og billeder fra tidligere skovture med Pia og Else Marie, som også kan læses på www.fmef.dk.

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" lørdag d. 9.maj mm.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2009)
Oplæsning af meddelelse fra Pia og Else Marie om genoptagelse af skovturene i Bangsbo, som også kan læses på www.fmef.dk.

Reportage fra unge tamil-aalborgenseres demonstration for våbenhvile i Sri Lanka for at redde liv.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Optagelse d. 1. maj 2009 af lydbilleder og taleer af Suganenthiran Markandu/Sharmilla Santhirasegaram, Arne Hansen samt Subash Santharalingam.

Hør her talerne fra tamildanskeres demonstration for våbenhvile og redning af tamilske civile krigsflygtninge i København d. 14. April 2009, som samlede 4-5000 deltagere fra hele landet, men som blev bortvalgt af de public service-forpligtede TV-medier, som demonstrationsdeltagerne i øvrigt selv har betalt til over licens og skatter. Demo-arrangører var Tamilsk Ungdomsforening Thisaigal. og DSTF, Dansk Sammenslutning af Tamilske Foreninger.
(FLR-Dialog d. 21. april 2009)
Optagelse af taler af bl.a Mogens Lykketoft, SD, - sultestrejkende Sukuneanthiran Markandu, - tamilsk sang om verdens blinde øje, - Mogens Jensen SD, - Anton Benjamin, - Line Barfod Enhedslisten, - Tamilsk sang om håbet, - Khristny Sathyamoorthy Og Shamila(interview), - Steen Gade SF, - Anpu Thangavadivelu, - "Asian Sensation", - Srivani Ravikumar, - Maheswaran Ponnampalam DSTF, - Interviews med Sukuneanthiran Markandu og Maheswaran Ponnambalam. Desuden lydklip med demo-deltagernes fælles ytringer.

Om hvorfor tamildanskere fra de fjerneste afkroge af Danmark tager til København for at demonstrere for at råbe de danske politikere op for at bidrage til at verdenssamfundet vågner op og gør en seriøs indsats for at stoppe den Sri Lankanske regerings daglige drab på hundredevis af civile tamilske krigsflygtninge - et folkemord vi åbenbart ikke vil vide af - og som efterhånden bliver en gentagelse af Rwanda, hvis vi alle lader stå til.
(FLR-Dialog d. 14. april 2009)
Interview d. 13. april 2009 med tamil-frederikshavnerne Jeyanthini og Karuna Jeyaratnaganthan.

Paneldebat i Vollsmose:"Hvad betyder kultursammenstøddene i dagligdagen, og hvordan håndterer vi dem?".
(FLR-Dialog d. 7. april 2009)
Optagelse d. 28. marts 2009 af oplæg af tidl politimester og nuv. SSP-formand Lars Rand Jensen, Odense, - skoleinspektøren i Vollsmose Olav Nielsen, JohnUdo Ukpo SOS mod RAcisme, og debat med deltagerne i "ET anstændigt Danmark"s møde.

Om mulighederne for at få Folketinget til at føre en anstændig flygtninge- og integrationspolitik?
(FLR-Dialog d. 31. marts 2009)
Optagelse d. 28. marts 2009 af foredrag af Enhedslistens udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen på Et Anstændigt Danmarks møde.

Et underholdende foredrag: "De sammenhængende bånd: Integration og demokrat".
(FLR-Dialog d. 31. marts 2009)
Optagelse d. 28. marts 2009 af professor Dominique Bouches foredrag om integration hos "Et anstændigt Danmark".

Hør årets idealist holde foredrag om "Hadprædikanterne" i Danmark.
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Optagelse d. 28. marts 2009 af den tidl. operationelle PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen med efterfølgende debat på foreningen Et anstændigt Danmarks møde i Vollsmose.

Statsborgerskab - et hårdt forhindringsløb - foredrag på Et anstændigt Danmarks stormøde i Vollsmose.
(FLR-Dialog d. 31. marts 2009)
Optagelse d. 28. marts 2009 af foredrag af sproglærer Anna Konstantelos Birke, Brøndby.

Natteravne uddeler hjerter. "Du er for nice - bare du ikke er stangstiv" står der på dem.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2009)
Interview d. 13. marts 2009 med Klaus Blunck fra Natteravnene i Sæby.

Mangfoldighed i Arbejdslivet - del 2: Tidl. MIA-prismodtagere debatterer ledelse af mangfoldighed i arbejdslivet. Og så selve uddelingen af MIA-prisen 2009.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2009)
Optagelse d. 10. marts 2009 fra Institut for Menneskerettigheders uddeling af Mia-priser til McDonald, Creative Company og Kbh. kommunes Beskæftigelses- og integrationsafd.med JEns Gaardbo som konferencier, og bagefter interview med biskop Kjeld Holm og Susanne Nour IMR.

Mangfoldighed i Arbejdslivet - del 1: - i globalt, europæiskk og natioanalt perspektiv, - Mangfoldighed bærer Århus fremtid, - Mangfoldighed i IBM, Fremtidens mangfoldighedsledelse.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2009)
Optagelse d. 10. marts 2009 fra Institut for Menneskerettigheders møde med dir Jonas Christoffersen IfM, borgmesterrNic. Wammen, Ted Childs tidl IBM, Susanne Nour IfM.

Om Netværket Hennah.dk - en kvindegruppe som mødes på tværs af etnicitet, religion og kultur.
(FLR-Dialog d. 10. marts 2009)
Interview d. 5 marts 2009 med Uzma Ahmed Andreasen fra kvindenetværket Hennah.dk.

Præsentation af det nystartede mentornetværk for etniske minoritetskvinder i politik.
(FLR-Dialog d. 10. marts 2009)
Optagelse d. 5 marts 2009 da Elizabeth Møller-Jensen, KVINFO fortalte om denne udbygning af et succesfyldt mentornetværk for minoritetskvinder.

Til reception hos Gyldendal ved udgivelsen af Özlem Cekic's bog "Fra Føtex til Folketinget".
(FLR-Dialog d. 10. marts 2009)
Optagelse d. 5. marts 2009 af dir. Johannes Riis og Özlem Cekic folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti.

Til åbning af Trampolinhuset - et være og aktivitetssted for mødet mellem asylsøgere og Danmarks befolkning.
(FLR-Dialog d. 10. marts 2009)
Interview d. 5 marts 2009 med initiativtager Morten Goll.

Til debatmøde om hvordan kvinder fra etniske minoriteter kan mobiliseres til at gøre sig gældende i politik jf kommunalvalg november 2009.
(FLR-Dialog d. 10. marts 2009)
Optagelse d. 5 marts 2009 med deltagelse af bl.a Heidi Wang V, Margrethe Wivel B, Uzma Andreasen, Yildiz Akdogan S, Norma Martinez forening for Ansvarlig Journalistik, Elizabeth Møller-Jensen KVINFO.

"Oplev forskellighed" en aktivitet under kampagnen "Vi københavnere" for at skabe en københavneridentitet, når nu ikke alle kan få lov til at være danskere.
(FLR-Dialog d. 10. marts 2009)
Interview d. 5 marts 2009 med Karima Iserth fra Oplev forskellighed.

"DANMARKS TAVSHED DRÆBER". Talsmand fra den dansk-tamilske humanitære organisation TRO om de tamilske krigsflygtninges katastrofale situation.
(FLR-Dialog d. 17. februar 2009)
Interview d. 16. Januar 2009 med Santhos Manokaran fra TRO.

Tilbud om sport, lektiehjælp, rådgivning mv fra Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2009)
Oplæsning af servicemeddelelse fra Fr.havn Multietniske Forening ved Arne H.

Brev til udenrigsminister Per STig Møller om at presse indiske og srilankanske regering for at stoppe bombning af civile tamilske krigsflygtninge mm.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Servicemeddelelse oplæst af Arne H.for Frederikshavn Multietniske Forening.

Nekrolog for frederikshavneren tidl. SF-folketings- og byrådsmedlem Ib Bjørn Poulsens minde.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Tale d.30. januar 2009 af SF-byrådsmedlem Paul Rode Andersen, Frederikshavn.

Hør workshop om vigtigheden af den kommunale indsats for tosprogede er helhedsorienteret.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
optagelse d. 26. januar 2009 af workshop om ideer til kommunens helkhedsorienterede indsats.

Skolehjemsamarbejde med nydanske forældre - betydningen af forforståelse og praksis - med vægt på kommunikationen, situationen og mennesket - fremforat sætte kulturbegrebet i front.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Optagelse d. 26. januar 2009 af foredrag af lektor Iben Jensen RUC om erfaringer fra analyse og konstruktion af den ligeværdige skole-hjemsamtale.

Skole-hjemsamarbejde i praksis: Erfaringer fra heldagsskole og skole-hjem koordinator på Selsmoseskolen i Høje Taastrup.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Optagelse d. 26. januar 2009 af foredrag af skoleinspektør Ellis Andersen og skole-hjem koordinator Marjan Ganjjou.

Inspiration til at søge penge til udviklingsprojekter for skole-hjemsamarbejde med nydanske forældre.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Optagelse d. 26. januar 2009 af tale af psykolog og mødeleder Basim Osman.

Præsentation af den nye tosprogs task force.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 26. jnuar 2009 med Anja Ougaard leder af tosprogs taskk force.

Hør Lene Timm fortælle om sin rapport: "Danmark har ondt i modersmålet, en kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning".
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 23. januar 2009 med forsker Lene Timm.

Den tidligere radikale partiformand fortæller om hvad hun har fortrudt og er skuffet over og gerne vil have oppositionen til at samarbejde om i en kommende regering.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 19. januar 2009 med Marianne Jelved, folketingsmedlem og uddannelsesordfører for Det radikale Venstre, valgt i Hjørringkredsen i Region Nordjylland.

Ålborg-Demonstration mod Israels angreb på Gaza.
(FLR-Dialog d. 20. januar 2009)
Optagelse lørdag d. 17. januar 2009 af talerne af Basem Malek for palæstinenserne i Aalborg og Connie Trudslev fra AAlborg Fredsaktion.

Manden der fik nok førend tuneserloven fortæller om obamametoden bag en succesfuld demonstration for et anstændigt Danmark i hovedstaden d. 10. januar.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 12. januar 2009 med Jørgen Bache.

Tilbud om sport, lektiehjælp, rådgivning mv fra Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Oplæsning af servicemeddelelse fra Fr.havn Multietniske Forening af Arne H.

Hør om det danske initiativ til at samle ind til annoncer for at presse den danske regering til at arbejde for en retfærdig fred mellem Israelerne og palæstinenserne.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 11. januar 2009 med Trine Pertou Mach, formand for Mellemfolkeligt Samarbejde mm.

Hør en palæstinensisk flygtning fortælle om oplevelse af krigen i Gaza og dens baggrund - i forlængelse af demonstration i Hjørring for våbenhvile i Gaza.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Optagelse af demonstration i Hjørring d. 8. januar 2009 med taler af Peter Hvelplund EL Hjørring, Poul Christensen, Horne og Bent Jørgensen begge SFere - samt interview med Haytham El-sayed, Lønstrup.

Rådet for Etniske Minoriteter i Danmark udtaler bl.a. "at fred kun opnås igennem dialog og forhandling. Alle parter må indsse, at flere bomber er vejen til død og ødelæggelse -ikke andet".
(FLR-Dialog d. 6. januar 2009)
Oplæsning d. 5. januar 2009 af klip af den norske udenrigsminister Støre samt hele REMs pressemeddelelse d. 5.01.09

icon icon 2008

Om hvordan flygtninge via en ny online-service på internettet kan prøve at få kontakt med savnede familiemedlemmer og venner.
(FLR-Dialog d. 6. januar 2009)
Interview d. 11. december 2008 med David Mikkelsen Troensegaard fra Refugees United.

Hør bestyrelsesmedlem i Vendsysselgildet fortælle historier, digte og synge på sit modersmål vendelbo-dialekten.
(FLR-Dialog d. 9. december 2008)
Interview d. 8. decamber 2008 med pensioneret lærer og efterspurgt fortæller Kurt Welander, Sæby.

Hør om filmen "Ikkevoldelig kommunikation i 5.a." som middel til at forebygge og afhjælpe mobning i skolen især.
(FLR-Dialog d. 2. december 2008)
Interview d. 29. november 2008 med familierådgiver og certificeret træner i ikkevoldelig kommunikation Kirsten Kristensen fra Kommunikation for Livet.

Sports- og lektiehjælpstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 25. november 2008)
Servicemeddelelse opdateret 24. november 2008 af ARne H.

Foredrag af familiekonsulent Jamuna med efterfølgende debat om hvordan vi voksne kan støtte vore dobbeltkulturelle børn og unge til at få et godt voksenliv i det danske multikulturelle samfund.
(FLR-Dialog d. 25. november 2008)
Optagelse d. 22. november 2008 fra Fr.havn Multietniske Forenings møde arangeret af Pia Thomsen.

Afsløring af mindesten for militærnægtelse og fred i Grib Skov d. 11.11 2008 kl 11 på 90-årsdagen for afslutningen på 1. Verdenskrig.
(FLR-Dialog d. 18. november 2008)
Optagelse i Grib Skov d. 11.11.2008 kl 11 af Henning Sørensen, Klaus Rifbjerg, Jørgen Knudsen, Peter Larsen, Anne Marie Helger, Børge Persson m.fl.

Hvor mange penge gav så Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningebørn?
(FLR-Dialog d. 18. november 2008)
Interview d. 10. november 2008 med Dansk Flygtnigehjælps landskoordinator Jens Engedal.

Familiesammenhold og meningsfællesskab gør det til en rigtig positiv oplevelse at samle ind til flygtningebørn i verden.
(FLR-Dialog d. 11. november 2008)
Interview med familien Falks mor Gitte og Frederik på 6, Marcus på 12, Felix 8, Marie 16 efter indsamlingen til Dansk Flygtnignehjælp d. 9. november 2008.

Oversigt over de lokale indsamlingskoordinatorer i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Orientering fra FLR-DIALOG d. 4. november 2008 om hvor man kan tilmelde sig som indsamler d. 9. november til verdens flygtnignebørn.

Behovet for hjælp til de 20 millioner sagesløse børn, d er er drevet på flugt. - samt omDanskernes møde med flygtningebørnenes tegninger.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Bl. a. interview d. 3.november 2008 med nødhjælpsarbejder Anni Lyngskær fra Dansk Flygtningehjælp.

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde blandt somaliske børnefamiliere, flygtet fra terrorkrigens somaliske slagskygge.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Interview d. 31. oktober 2008 Anders Knudsen, Dansk Flygtningehjælps koordinator for Somalia.

Hvordan kan vi voksne støtte vore dobbeltkulturelle børn og unge til at få et godt voksenliv i det danske multikulturelle samfund?
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Omtale af mødet indtalt d. 27.oktober 2008.

Den skandaløse Mirsad-sags seneste udvikling.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Interview d. 27. oktober 2008 med Bodil Hindsholm Hansen, Mariager.

Præsteinitiativets taler ved Luk Lejrens demonstration for åbning af Sandholm og andre Røde Kors-udvisningslejre fortæller om talen og oplevelsen deltager.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Interview d. 27. oktober 2008 med Bodil Hindsholm Hansen, Mariager fra præsteinitiativet.

Også flygtningebørn i Darfur har brug for alle de penge der kan samles ind søndag d. 9. november for Dansk Flygtningehjælp.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Interview d. 21. oktober 2008 med Christian Gad fra Dansk Flygtningehjælps arbejde i Darfur.

Hør om livet i Sandholmlejren fortalt af hyppig besøgende, som er initiativtager til Luk Lejren-aktionen og demonstration på lørdag d. 25. oktober kl 12 fra Allerød station til den Røde Kors-administrerede Sandholm-udvisningslejr.
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Interview d. 19. oktober 2008 med Said Parvin mangeårig flygtningeven og aktiv i Asylnet og aktuelt initiativtager til Luk Lejren.

Frivillige fra Tidsnetværket i Bergsjøen i Gøteborg på besøg i Frederikshavn Multietniske Forening som var på besøg i Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 2. december 2008)
Interview d. 18. oktober 2008 med Ulla ansat i Tidsnetværket og 3 frivillige fra kirken og modtagegruppen i Bergsjøn tilknyttet tidsnetværket.

Hvad mener beboerne i Sandholmlejren om Luk Lejren-aktionen og demonstrationen?
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Interviews d. 18. oktober 2008 med asylsøgere i Sandholmlejren om deres forhold til Røde Kors og aktionen Luk LEjren - lavet af Said Parvin mangeårig flygtningeven og Luk Lejren-aktivist.

Brev til udenrigsministeren om humanitær katastrofe i Sri Lanka for de tamilske krigsflygtninge, med krav om dansk indsats.
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Oplæsning af brev dateret 14. oktober 2008 skrevet af Vadivel Jeyaratnaganthan og Arne Hansen på vegne af Fr.havn Multietniske Forening.

Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningebørn: Generalsekretæren for Dansk Flygtningehjælp fortæller om arbejdet ude i verden og giver et globalt perspektiv på flygtningeproblematikken.
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Interview d. 14. oktober 2008 med Andreas Kamm, DFH.

Den historiske baggrund for d. 25-årige borgerkrig i Sri Lanka, mellem det tamilske mindretalt og det singhalesiske flertal, som igen er blusset op og medført at 250.000 flygtninge nu står uden hjælp - bl.a pga at den danske regering har indefrosset penge som danske tamiler har indsamlet til deres hjælpeorganisation TRO's arbejde især i dette område.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Kommentar af Arne Hansen d. 13. oktober 2008 med baggrund som mangeårig flygtningeaktivist og besøg i Sri Lanka.

Meld dig gerne til Dansk Flygtningehjælp for at samle ind til verdens flygtningebørn søndag d. 9. november 2008.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Interview d. 9. oktober 2008 med Dansk Flygtningehjælps landskoordinator Jens Engedal.

SPORTSTILBUD MV. FRA MULTIETNISKE FORENING.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Indtalt d. 6. oktober 2008.

Om tamilers demo lørdag d. 4. okt. i København for frigivelse af hjælpeorganisationen TROs indsamlede penge i Danmark til brug for akut hjælp til 250.000 flygtninge og for at råbe verden op for at lægge pres på den Sri Lankanske regering.
(FLR-Dialog d. 30. september 2008)
Interview. 28. september 20O8 med Santhos Manokaran, kasserer i den danske afdeling af tamilernes hjælpeorganisation, TRO.

Menighedsformanden i Mariager fortæller om arbejdet med at hjælpe familien Mirsad til at forblive sammen i Danmark.
(FLR-Dialog d. 16. september 2008)
Optagelse af Peter Toubøls beretning d. 13. september 2008 i Brandbjerg om sine triste oplevelser af udvisningsmyndighederne.

Professor i socialpsykologi sammenligner 1930ernes udvisning af jøderne til nazisterne med dagens zenofobiske medløb i udvisnngen af flygtninge?
(FLR-Dialog d. 16. september 2008)
Optagelse af tidligere børnerådsformand Per Schultz Jørgensens foredrag og debat d. 13. september 2008 på Brandbjerg Højskole.

Asylordfører:Danmark er et mærkeligt land.
(FLR-Dialog d. 23. september 2008)
Optagelse af Morten Østergaards foredrag på Borgere for et anstændigt Danmarks" møde d. 13. september på Brandbjerg Højskole.

Asyladvokat: Danmarks flygtningepolitik tåler ikke dagens lys.
(FLR-Dialog d. 23. september 2008)
Optagelse af advokat Helge Nørrungs foredrag d. 13. september på Brandbjerg Højskole.

Om hvordan ildsjæle skabte Mariagerforeningen Positiv sameksistens som bl.a. støttede Mirsad-familien.
(FLR-Dialog d. 16. september 2008)
Elsebet Hesselberg fortæller i Optagelse af møded.13. september 2008 på Brandbjerg Højskole arrangeret af Borgere for et Anstændigt Danmark.

Duetto Cantabile og Uddeling af Brandbjergprisen 2008 til 2 kvindelige asylsøgere fra hhv. Kongelundslejren og Sandholmlejren for deres indsats for at mildne den ubærlige situation for de fleste asylsøgere.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Optagelse d. 13. september 2008 af takketaler af Bodil Hindsholm fra på Borgere for et anstændigt Danmark og af prismodtagerne Lirije Memeti og Raja Ghani Kadam.

Om børns ret til familieliv ud fra børnekonventionen, der prioriteter barnets behov for sundhed, trivsel og udvikling. Og det er med eksempler fra en undersøgelse af, hvordan det ser ud med børns ret til familielieliv på asylcentre inkl. for børn af afviste asylsøgere. Desuden kigges på hvordan myndighederne forvalter børnenes rettigheder i den situation hvor en mor eller far bliver udvist, eller ikke kan få indrejse til Danmark fordi man ikke kan opnå familiesammenføring.
(FLR-Dialog d. 30. september 2008)
Optagelse d. 13. september 2008 af foredrag på Brandbjerg Højskole ved vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder, Birgitte Kofod Olsen.

Udlændingeadvokaten om myndighedernes skammelige behandling af Mirsad og hustruen og deres 2 børn tværs af lovgivningen.
(FLR-Dialog d. 16. september 2008)
Optagelse af udlændingeadvokat Anne Lands foredrag d. 13. september 2008 på Brandbjerg Højskole.

En irakiske flygtning fra Bagdad fortæller sin og familiens flygtningehistorie, som samtidig er en øjenåbner for hvordan Danmark behandler sine flygtninge.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Interview d. 12. september 2008 med den irakiske flygtning Sarmad Abbas som nu er nødt til at bo i Malmø med sin danske hustru.

Drøm om Danmark sunget af forfatteren.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Optagelse d. 13. september 2008 af Ruben Engelhardts sang: Drøm om Danmark.

En børne og ungdomspsykiater foreslår teenager der mistrives i Røde kors-skole at søge at komme på efterskole - om Røde Kors vi, -samt relaterer forholdene for børn i RK-lejrene til regeringens stramme og unfair asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Interview d. 13. september 2008 med Bente Rich, der som den første tog kampen op for at få Røde Kors med til at kæmpe for bedre forhold i lejrene og i Dansk asylpolitik.

ENGANG FLYGTNING - ALTID FLYGTNING: En Dosniske flygtning fortæller om sin skæbne da hun som 11-årigt barn blev krigsflygtning.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Optagelse af foredrag af Amila Jasarevic d. 12. september 2008 på Brandbjerg Højskole.

Integrationsrådet i Frederiksahvn inviterer til energisparemøde d. 17. september kl 19 i demolokale på Fasanvej 1.
(FLR-Dialog d. 9. september 2008)
Oplæst pressemeddelelse fra Liza Wilhelmsen fmd for integratinsrådet.

Multietnsk kulturfest i Sæby lørdag d. 13. september.
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Oplæst pressemeddelelse fra Ruth Christensen fra Røde Kors Flygtningeaktivitet i Sæby.

Hvordan kan vi forældre støtte vores børn/unge til at få et godt voksenliv i den dobbeltkulturelle situation de vokser op i ? - Et møde med den erfarne og anerkendte familievejleder Jamuna fra København lørdag d. 27. September fra kl 12,30 på Hånbækskolen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 9. september 2008)
Initiativtageren Pia Thomsen fortæller også om sine egne erfaringer og behovet for at kunne søge anonym familierådgivning.

Om at kæmpe i SF for at få partiet til at tage asylpolitik alvorligt, og hvorfor asylnetværket opløste sig selv - efter at SF lavede en integrationspolitsk aftale med socialdemokraterne, som solgte asylpolitken mm.
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Interview d. 1. september 2008 med Michala Bendixen, initiativtager til det nu nedlagte asylpolitiske Netværk i SF - men nu har meldt sig ud af SF.

Sportstilbud, lektiehjælp og rådgivning hos Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Servicemeddelelse for Fr.havn Multietniske Forening.

Borgere for et anstændigt Danmark inviterer til møde om asylpolitik d. 12-13.seåpteber under titlen: "Tomme løfter og svinestreger".
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Interview d. 1. september 2008 med Britt Lægsgaard, Mariager.

På skovtræf med Pia fredag d. 29. august fra kl 14.
(FLR-Dialog d. 26. august 2008)
Oplæsning af Pia Thomsens brev d. 25. august 2008 med invitation til skovtur.

Integrationsrådet i Frederikshavn inviterer alle interesserede til møde d. 3. september om hvordan man sikrer sig i trafikken mv.
(FLR-Dialog d. 26. august 2008)
Interview d. 25. august 2008 med Liza Wilhelmsen, formad for integrationsrådet.

Om Burka-eksperimentet på Frederikshavn gymnasium i 2003, hvor 2 samfundsfagselever gik strøgtur iført burkaer. Hvorefter billederne af dem i 2008 bliver genbrugt af Nordjyske som illustration af den typiske påklædning for flygtninge - må man formode.
(FLR-Dialog d. 26. august 2008)
Interviews fra d. 7. februar 2003 af Jan Bjeldbak, Tea, Zandra og Anders Broberg, samt forord om den fejlagtige genbrug i 2008 af ARne H..

EU-udvalg alarmeret over dansk asylpraksis.
(FLR-Dialog d. 26. august 2008)
Interview d. 23. august 2008 med Anne Nielsen fra SOS mod Racisme.

Sportstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 19. august 2008)
Indlæst d. 18. august 2008 af ARne H.

PIA OM BANGSBOTRÆF PÅ FREDAG den 22. August fra kl 14.
(FLR-Dialog d. 19. august 2008)
Indlæst d. 18. august 2008 af ARne H.

Sportstilbud fra Frh Multietniske Forening og orientering om den husvilde lektiehjælp.
(FLR-Dialog d. 12. august 2008)
Servicemeddelelse fra Frh Multietniske Forening d. 11. august 2008.

EN FORDREJET UDLÆNDINGEDEBAT? En kommentar til den aktuelle udlændingedebat på baggrund af EF-domstolens underkendelse af de relativt stramme danske familiesammenføringsregler.
(FLR-Dialog d. 12. august 2008)
Interview med idehistoriker og forfatter Rune Engelbreth Larsen d. 10. august 2008.

Om gadefesten i Sønderjyllands Alles nordlige ende.
(FLR-Dialog d. 5. august 2008)
Interviews d. 3. august 2003 med gadefestdeltagerne Carsten, Bent, Erik, Peter, Marley, Mathias, Gerda og Jonas.

Introduktion til genudsendelse af optagelse af kursusrækken "Hvad er min ret og hvad er min pligt" ved Charlotte Humphreys medlem af Socialrådgiverforeningensintegrationsgruppe, som er fra efteråret 2005 og blev afholdt i Frh. Multietniske Forenings nye lokaler i Th Bergsgade 6, (men som FMF lige har mistet).
(FLR-Dialog d. 8. juli 2008)
Indtalt af Dialogs redaktør, Arne Hansen d. 7. juli 2008.

Børn fra mange lande mødes til leg og oplevelser i Bangbos naturlegeplads - sammen med Pia og Elsemarie.
(FLR-Dialog d. 15. juli 2008)
Interviews med Jane, Joyce, Giwin, Kevin, Pia Thomsen, Fred, Else Marie m.fl.

Frederikshavn Multietniske Forening beder byrådet om støtte til foreningslokaler, idet Frh Multietniske Forenings lokalebaserede integrationsaktiviteter ellers bliver husvilde fra d. 1. juli.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Servicemeddelelse bragt for Frh. Multietniske Forening og indtalt d. 23. juni 2008 af Arne Hansen.

KulTOUR: En deltager fortæller begejstret om sine oplevelser og om på hvilke pladser man kan låne en af de mange forskellige etniske unge til en times snak.
(FLR-Dialog d. 24 juni 2008)
Interview d. 21. juni 2008 med Amila Jasarevic, som selv deltog i KulTour 2007.

Med til FNs internationale Flygtningens dag d. 20 på Gråbrødretorv i København.
(FLR-Dialog d. 24 juni 2008)
Interview d. 21.06.08 med Amila Jasarevic selv tidligere flygtning fra Bosnien.

Kompromis om modersmålsundervisningen i Frederikshavn Kommune og mere danskundervisning til flygtningebørn.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Interview d. 15. juni 2008 med Paul Rode Andersen, formand for Børne- og ungdomsudvalget samt byrådsmedlem for SF i Frederikshavn kommune.

Om at hjælpe nye flygtninge med at lære EDB og give lektiehjælp i Frh. Multietniske Forenings lokaler i Th Bergsgade 6 - og nu på vej til Nepal.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Interview d. 13. juni 2008 med Patrick Dürke Christiansen, lektiehjælper i Frh. Multietniske Forening.

Gode råd til hvordan 1.generationsforældre i Danmark sammen med deres børn - påvirket af den danske kultur - klarer at integrere det bedste fra 2 kulturer med bevarelse af både selvrespetkten og familien.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Interview d. 13. juni 2008 med den erfarne familierådgiver Jamuna Ramanthan, som i øvrigt er familiesammenført fra Sri Lanka - og besøger Fr.havn til efteråret.

Invitation til generalforsamling i Frederikshavn Multietniske Generalforsamling torsdag d. 26. juni kl 19 i foreningslokalerne i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 10. juni 2008)
Indtalt d. 9. juni 2008 for Frh. multietniske Forening af Arne Hansen.

Frederikshavner fortæller om sine oplevelser fra krigen i Bosnien, hvor byen var belejret i 8 måneder og om som frivillig lærer at lade de traumatiserede børn tegne deres oplevelser som terapi i flygtningelejren i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Optagelse d. 1. juni 2008 af foredrag af Muhamed Fajkovic, Frederikshavn.

Invitation til debatmøder om udfordringerne for danskerne i et flerkulturelt samfund - og i en flerkulturel verden (med Afghanistan som eks.) på Europahøjskolen på Kalø d. 5-8 juni 2008.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Interview d. 30. maj 2008 med Erik Boel forstander på Europaskolen på Kalø.

Hvordan klarer man som mor med flygtningebaggrund at gå på teknisk gymnasium på en SU?
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Interview d. 23. maj 2008 med afghanske Maria Ahmadi, som fortæller, at hun også har brug for Frh. Multietniske Forenings lektiecafe i Th Bergsgade 6.

Om historiens dag d. 1. juni som handler om at opleve hvad det vil sige at være "Krigens Børn" i Frederikshavn og andre steder.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Interview d. 22.05.08 med historiker Kirsten Boelskifte Bangsbo Museum om publikumstilbuddene og arbejdet med på samme tid at skabe en spændende event uden at give køb på den historiefaglige autensitet.

De tyske krigsflygtninge i Frederikshavn i 1944-49: Fortællingen om flugten til Danmark og hvordan de oplevede, at de fik stjålet deres barndom i den lukkede lejr.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Interview d. 22. maj 2008 med arkivar Erik Christensen, Bangsbo Museum og Arkiv, om hvad de gamle tyske flygtninge har fortalt til ham under deres besøg.

En frederikshavner født i 1931fortæller om at vokse op under tysk besættelse i 1940-1945.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2008)
Interview d. 9. maj 2008 med Ammy Hugger, Frederikshavn.

Om tamil-danskeres mindehøjtidelighed for de faldne danske frihedskæmpere d. 4. maj, om tamilernes befrielseskamp i Sri Lanka, og om dansk indefrysning af den tamilske hjælpeorganisationen TROs midler på amerikansk foranledning.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2008)
Interview d. 5. maj 2008 med tamil-danskeren Pancharajah Thambillai, Billund.

Ny Alliances integrations- og flygtningeordfører gør status mht tørklædedebatten, -stramninger i statsborgerskabsprøverne, - forslag om dobbelt statsborgerskab,- de afviste asylsøgeres uløste uværdige situation, - o afvisning af at hjælpe de sultende i verden som følge af fordoblede fødevarepriser.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2008)
Interview d. 5. maj 2008 med folketingsmedlem Jørgen Poulsen, Ny Alliance.

Europa-Parlamentets komite for borgerrettighdeder på besøg i Danmark for at undersøge behandlingen af asylsøgerne.
(FLR-Dialog d. 15. april 2008)
Interview d. 13. april 2008 med Michala Bendixen fra Komiteen Flygtninge Under Jorden og SFs asylnetværk, som deltog i møder med EU-borgerretskomiteen.

De offentligt ansattes arbejdskamp: Er den offentlige sektors fremtid afhængig af ligeløn for at skaffe arbejdskraft nok?
(FLR-Dialog d. 15. april 2008)
Optagelse d. 13. april 2008 af taler af Connie Cruckow Sundhedskartellet, - Dennis Kristensen FOA- og Henning Petersen BUPL samt debat på SFs landsmøde.

En social og sundhedsassistent fortæller om sin hverdag og en sagsbehandler om brugergruppernes uløste problemer, SFs ældre- og socialordførerere giver deres bud på løsninger.
(FLR-Dialog d. 15. april 2008)
Optagelse d. 12. april 2008 fra workshop om socialpolitik på SFs landsmøde med deltagelse af bl.a. ældreordfører Astrid Krag og socialordfører Özlem Cekic.

Fra SF's landsmøde: Formandstaler og debat om "Nye mål for en styrket opposition..". og herunder om hvorvidt SF har ændret integrationspolitik.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Optagelser fra SFs landsmøde d. 11-12. april 2008 med alle 111 taler holdt under den generelle politiske debat bl.a. af Villy Søvndal, Ole Riisgaard og Trine Mach.

Gribende beretning om hvordan familien Mirsad lider som følge af de danske myndigheders tvangsadskillelse.
(FLR-Dialog d. 15. april 2008)
Interview d. 8. april 2008 med menighedsrådsformand Peter Toubøl som kæmper for at den udvisningstruede asylsøger Mirsad som ikke ville gå i krig og nu afskæres fra kontakt med hustruen og deres barn på 4 år.

Hiz-but-Tahrir er alligevel indenfor pædagogisk rækkevidde. Dialogen mellem Kristiske Muslimer og Hiz-but-Tahrir bærer frugt. Racismens udvikling i Danmark.
(FLR-Dialog d. 15. april 2008)
Interview d. 8. april 2008 med Jacob Holdt (ham med Amerikanske Billeder), som fremlægger erfaringer med Hiz-but-Tahrir og racisme.

Tilbud til nyere flygtninge og andre om lektiehjælp, rådgivning, taekwondo, svømning oa.sport - fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Indtalt af Arne H. d. 8. april 2008.

Diskussion i SF om integrationspolitik - set med SFs asylnetværks øjne - også med blik på asylpolitik i Danmark og EU.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Interview d. 4. april 2008 med Michala Bendixen fra SFs asylnetværk.

Om modersmålundervisningen i København kommune og om modersmålundervisningens betydning sprogligt og og identitetsmæssigt, som væsentligt tiltag for at fremme kommunikationen imellem generationerne og modersmållærerne som brobyggere til det danske samfund.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Interview d. 4. april 2008 med Asad Ahmad, pædagogisk konsulent og leder af netværket af pakistanske modersmållærere i København kommune samt underviser i konfliktmægling, som også praktiseres af større elever i de mindre klasser.

Frederikshavn vil være Nordjyllands sundeste kommune ifølge forslaget til sundhedspolitik, der er til høring d. 9.04.08.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Interview d. 3. april 2008 med sundhedsplanlægger Uffe Borg, Frederikshavn sundheds-, social- og arbejdsmarkedsforvaltning.

Magnetskoler og andre århusianske tiltag for en ligeværdig integration af børn med dansk som 2. sprog.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Interview d. 28. marts 2008 med konsulent Jesper Holme fra Videnscentret for Integration i Århus.

Om Danmarks overtrædelse af børnekonventionen ved behandlingen af flygtningesager og illustreret ved udvisningssagen imod militærnægteren Mirsad Zairi.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Interview d. 10. marts 2008 med sognepræst Helle Myken, Mariager Fjord - medstifter af Alle Børns Rettigheder.

Diskriminerer sproget 3?: Hør digte om være indvandrer i Danmark.
(FLR-Dialog d. 18. marts 2008)
Optagelse fra møde d. 1. marts 2008 af forfatteren Pauline Heise som læser op af egne digte.

Diskriminerer accenter? Fremlæggelse af undersøgelse blandt danskere (Diskriminerer sproget? 6:).
(FLR-Dialog d. 18. marts 2008)
Optagelse d. 1 marts 2008 af foredrag af sprogforsker Marta Kirilova.

Diskriminerer sproget? 8: Mediernes konstruktion af etnicitet.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Optagelse fra Borgere for et anstændigt Danmarks møde d. 1. marts 2008 af foredrag af socialog og forfatter Mustafa Hussain.

Diskriminerer sproget? 7: Karikaturkrise nr 2 og pressens blinde vinkler.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Optagelse fra Borgere for et anstaændigt Danmarks møde d. 1. marts 2008 af foredrag af idehistoriker og forfattter Rune Engelbreth Larsen.

Diskriminerer sproget? 5: Hvad vil den nye Foreningen Ansvarlig Presse?
(FLR-Dialog d. 18. marts 2008)
Optagelse af spontant indlæg af journalist Fikré Filali el-Gourfti fra den nye foreing Ansvarlig Presse fra mødet d. 1. marts 2008.

Diskriminerer sproget 2?: Foredrag om midiernes ansvar mht. at skabe, vedligeholde og forstærke stereotyper - af journalist ved Dagbladet Information.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Optagelse af foredrag af journalist David Rehling fra Borgere for et anstændigt Danmarks stormøde d. 1. marts 2008 i Verdenskulturcentret.

Diskriminerer sproget? 9: Debat om mediernes ansvar.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Optagelse fra Borgere for et anstændigt Danmarks møde d. 1. marts 2008 af Rune Engelbrets og Mustafa Hussains debat med deltagerne efter oplæggene.

Professor i retorik introducerer begreber til at analysere sprogbrugen i den offentlige debat med udgangspunkt i etnicitet.
(FLR-Dialog d. 18. marts 2008)
Optagelse fra møde d. 1. marts 2008 af foredrag af professor Christian Kock Kbh. Universitet - samt introduktion til hele mødet om hvorvidt sproget diskriminerer.

Diskriminerer sproget? 10 (og sidste indslag): Positiv omformulering af sproget.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Optagelse fra Borgere for et anstændigt Danmarks møde d. 1. marts 2008 af forfatter Adil Erdems foredrag og efterfølgende dialog med deltagerne med udgangspunkt i Erdems tekst..

Til møde hos SF-Nordjylland hvor SFs formand taler og besvarer spørgsmål fra SF-medlemmer.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Optagelse fra møde d. 28. februar 2008 med tale af Villy Søvndal, formand for Socialistisk Folkeparti.

Enhedslistens til stadighed udskældte folketingssuppleant får taletid og skaber diskussionslyst i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2008)
Optagelse fra møde d. 27. februar 2008 med tale af Asmaa Abdol-Hamid og efterfølgende livlige debat.

DF-folketingsmedlem fremlægger sine argumenter for at det er nødvendigt at forhindre at Asmaa Abdol Hamid kommer i Folketinget i sit tørklæde-dress.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Interview d. 25. februar 2008 med folketingsmedlem Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.

Tilbud til nyere flygtninge om lektiehjælp, rådgivning, taekwondo, svømning oa.sport - fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Indtalt af Arne H. d. 25. februar 2008.

Kom og tal politik med Asmaa Abdol-Hamid i Frederikshavn d. 27. februar kl 19 i Skolegade 8.- Og hør hende straks her.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2008)
Interview d. 15. februar 2008 med den omstridte/mobbede folketingskandidat for Enhedslisten, Asmaa Abdol-Hamid med palæstinensiske rødder.

En MS-udviklingsarbejder med 11 år på bagen i Tanzania fortæller om sit spændende og meningsfyldte arbejde og videregiver sine erfaringer for hvad der kan fremme et positvit møde mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund.
(FLR-Dialog d. 15. januar 2008)
Interview d. 28. januar 2008 med Birgit Sohn Chriatensen, som man også kan møde på den afrikanske dag i Frederikshavn d. 9. februar.

Frederikshavn Multietniske Forening inviterer alle gamle og nye danskere til Afrikansk integrationsdag Lørdag d. 9. februar kl. 11-16 i Skolegade 8, Fr.havn.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2008)
Annoncering af Frederikshavn Multietniske Forening d. 29. januar 2008.

Opvækst i Frederikshavn under den kolde krig og som sømand vidne til det CIA-inspirerede milliondrab på Indonesiens kommunister.
(FLR-Dialog d. 20. maj 2008)
Optagelse d. 17. januar 2008 af Peer Holm Jørgensens foredrag om sin bog "Den glemte Massakre" og debat her ud fra på Frh. Multietnisk Forenings møde i Th Bergsgade 6.

Hun kom som teenager til Danmark, som flygtning. Nu prøver hun selv at hjælpe flygtninge klemt af Danmarks barske politik overfor asylsøgere.
(FLR-Dialog d. 15. januar 2008)
Interview d. 13. januar 2008 med den unge allestedsnærværende flygtningevenneaktivist Amila Jaserevic, Kbh.

Om Frederikshavn valgt som årets ungdomskommune af Danmarks Ungdoms Fællesråd - måske også pga. modersmålsundervisning.
(FLR-Dialog d. 15. januar 2008)
Interview d. 12. januar 2008 med Paul Rode Andersen, formand for børne og ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Nye begivenheder i Frederikshavn Multietniske Forening: Foredrag af Peer Holm Jørgensen om CIA's hemmelige krige i Indonesien d. 17. januar kl 19 i Th Bergsgade 6 - og Afrikansk Dag d. 9/2.
(FLR-Dialog d. 18. december 2007)
Indtalt af Arne H 7.01.08

icon icon 2007

Nye events-initiativer fra Frederikshavn Multietniske Forening: Eid-fest, - Peer Holm Jørgensen om CIA d. 17/1, - Afrikansk Dag d. 9/2.
(FLR-Dialog d. 18. december 2007)
Indtalt af Arne H 17. december 2007.

Amnesty Youth-gruppen på Frederikshavn Gymnasium fortæller om at samle underskrifter mod den diskriminerende halvering af kontanthjælpen til nye flygtninge, som starthjælpen udgør.
(FLR-Dialog d. 18. decembr 2007)
Interview med Ditte Klee, Anne Sofie Axelsen og Nanna Nielsen, der også fortæller at borgmester Erik Sørensen i Frederikshavn kommune har skrevet under mod starthjælp.

Om Amnesty Internationals brug for folk til at indsamle underskrifter imod starthjælpen lørdag d. 15. december 2007.
(FLR-Dialog d. 11. decembr 2007)
Annoncering af Amnesty-kampagnen mod starthjælpen, hvor der også indsamles i Frederikshavn, hvis der melder sig indsamlere.

Skal starthjælpen afskaffes som Amnesty International kræver i kampagnen "Starthjælp - når staten diskriminerer"?
(FLR-Dialog d. 4.december 2007)
Interview d. 3. december 2007 med Amnestys international koordinator Stinne Bech, som er forfatter til rapporten "Starthjælp - når staten diskriminerer".

Frederikshavn integrationsråd holdt fest på integrationsdagen.
(FLR-Dialog d. 27. november 2007)
Optagelse d. 24. november 2007 fra Det musiske hus i Frederikshavn af Fladstrand spillemændene, Liza Wilhelmsen fmd for integrationsrådet og Jørn Larsen.

Faste ugentlige tilbud i Frh. Multietniske Forening: Lektiehjælp, sundhedsvejledning, rådgivning, EDB, taekwondo, svømning mv.
(FLR-Dialog d. 18. december 2007)
Indtalt af Arne H d. 20. november og 17. december 2007.

Tak til alle indsamlere og givere til flygtningene i Darfur og resten af verden.
(FLR-Dialog d. 20. november 2007)
Indtalt af Arne H d. 20. november 2007.

Det politiske landskab efter valget den 13. november 2007 med med placering af partierne i et diagram med dels en fordelingspolitisk venstre-højre-akse og dels en værdipolitisk venstre-højre-akse.
(FLR-Dialog d. 20. november 2007)
Interview d. 19. november 2007 med valgforsker Christian Albrekt Larsen, Aalborg Universitet, som analyserer valgresultatet d. 13. november 2007.

Sidste udkald om indsamlere til at hjælpe til med at samle penge ind til flygtningene i Darfur - verdens største flygtningekatastrofe.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Interview d. 1. med indsamlingskoordinator i Skagen Hanne Heilmann, samt status over situationen i Gl Frederikshavn, hvor der stadig mangler 50 indsamlere til på søndag d. 11. november.

Om ASF - Dansk Folkehjæps indsamling på valgdagen d. 11. november til Danmarks 100.000 udsatte børn inkl. asylbørn - et voksende problem.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Interview d. 5. november 2007 med generalsekretær Claus Nørlem om hvordan man melder sig på internettet.

Hør folketingskandidaten som de fleste griner af, fordømmer eller gør til syndebuk, måske fordi hun sjældent selv får lov at fotælle om sit politiske program.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Interview d. 5. november 2007 med Asmaa Abdol-Hamid, folketingskandidat for Enhedslisten De Rød-Grønne i Østerbro i København.

Til Frederikshavnkredsens første 9-kantede vælgermøde i Sæby.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Optagelse d. 1. november 2007 af oplægene fra de lokale 9 kandidater og den efterfølgende debat.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 3.del: Canadas udlændingepolitik og praksis sammenlignet med den danske.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Optagelse d. 27. oktober 2007 af foredrag in english af Warren L. Creates, Canada, advokat B.A., L.L.B., Head og imigation Law group. Specialist i immigrations og flygtnignebeskyttelseslovgivning.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn d. 27. oktober 2007: Åbningen.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Optagelse d. 27. oktober 2007 af Hardy Hansen, fmd for Mandelacentret, og Elsebeth Gerner Nielsen, tidl. MF for Radikale.

Forskningsresultater viser at flygtningebørn højst må være 1 år i lejre og risikerer uhelbredelig skade efter 2 år.- Del 6 af høringen om Dks behandling af asylbørn.
(FLR-Dialog d. 30.oktober 2007)
Foredrag d. 27. oktober 2007 af klinisk børnepsykolog og Dr. phil Kjerstin Almqvist om hvad det indebærer for børn at oplevee voldshandlingerm lange ophold i asyllejre og senere udvisning.

Om afleveringen af de 90.000 underskirfter for amnesti-nu til afviste asylsøgere der har siddet over 3 år i lejre.
(FLR-Dialog d. 30.oktober 2007)
Interview d. 27. oktober 2007 med psykolog Gerd Gottlieb med initiativtager til Amnesti-Nu og som fortæller om afleveringen.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 4.del: Debat efter oplæggene af Kim U. Kjær og Warren Creates om dansk og canadisk flygtningepolitik.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Optagelse d. 27. oktober 2007 af Kim U. Kjærs og Warren Creates svar på spørgsmål fra deltagerne i Høring om Danmarks behandling af asylbørn.

Teatergruppe fra Betty Nansen Teatret underholdt på Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 7. del - med egne dramatiserede oplevelser.
(FLR-Dialog d. 27. november 2007)
Optagelse af den unge multietniske teatergruppe Contact Task Force d. 27. oktober 2007 i Landstingssalen på Christiansborg.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 12. del: Opsamlende konklusion og perspektiv.
(FLR-Dialog d.13. november 2007)
Optagelse d. 27. oktober 2007 af resume af Per Schultz Jørgensen, perspektiver ved Mogens Fischermann, Knud Vilby, Bente Rich og Hardy Hansen, som fik det sidste ord.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 8. del: Konklusionerne fra en netop gennemført undersøgelse af asylbørns psykosociale forhold.
(FLR-Dialog d. 8.november 2007)
Optagelse d. 27. oktober 2007 af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Lene Liers fremlæggelse af undersøgelseskonklusionerne.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 5. del: Børns rettigheder og Norges udlændingepolitik sammenlignet med den danske.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Optagelse d. 27. oktober 2007 af foredrag af Lucy Schmidt; Norge, juraprofessor, dr.philog tidl. medlem af FN's børnekomite.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 2.del: Dansk flygtningepolitik og praksis.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Optagelse d. 27. oktober 2007 af foredrag af seniorforsker cand jur og phd Kim U. Kjær, Institut for Menneskerettigheder.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 11. del: Præsentation af sagsforløb for familie med et nyfødt barn, hvor den ene forælder er udvist og den anden har fået opholdstilladelse.
(FLR-Dialog d.11-12. november 2007)
Optagelse d. 27. oktober 2007 af advokat Anne Lands præsentation og Lene Liers, Kim U. Kjærs, Warren Creates, Lucy Schnidts og Kjerstin Almqvist ekspertkommentarer.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 10. del: Præsentation af autentisk sagsforløb for en udvist kosovoalbansk fmilie med med børn.
(FLR-Dialog d. 12. november 2007)
Optagelse d. 27. oktober 2007 af advokat Anne Lands redegørelse for og Lene Liers, Kim U. Kjærs, Warren Creates og Kjerstin Almqvist ekspertkommentarer.

SIDSTE NYT FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS UDSENDTE MEDARBEJDER I DARFUR INDEN INDSAMLINGEN D. 11.NOVEMBER.
(FLR-Dialog d. 30.oktober 2007)
Interview d. 26. oktober 2007 med nødhjælpsarbejder Katrine Siig Kristensen nys hjemkommet fra sit arbejde i Darfur - udenfor lejrene.

Til kulturfest på Hånbækskolen -startskuddet på projekt rummelighed.
(FLR-Dialog d. 30.oktober 2007)
Interview d. 25. oktober 2007 med børn der også går i den afghanske skole, skoleinspektør Jens Ole Pedersen samt tovholderne lærerne Inger Mølbak og Inge Davidsen.

Flygtninge fra Burma/Maynmar demonstrerer i Frederikshavn imod Militærdiktaturets drab på fredelige demonstranter og for demokrati.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2007)
Optagelse d. 20. oktober 2007 fra demonstrationen igennem Frederikshavn og interview med Bente Højris og N. Salai.

Vil du hjælpe med at skaffe indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til flygtninge i Darfur, så meld dit til Ring for Darfur søndag d. 28. okt.
(FLR-Dialog d. 16.oktober 2007)
Hør også et radiospot om hvor grusumt det er at være tvunget til at være børnesoldat.

Annonce: Integrationspris sættes til salg i håb om at give penge nok til at bevare Fr.havn Multietniske Forenings lokaler i TH Bergsgade 6?
(FLR-Dialog d. 2.oktober 2007)
Annoncering af - indtalt d. 8. oktober 2007 af Arne H. som i 2003 fik integrationsprisen første gang den blev uddelt af integrationsrådet i Frederikshavn.

Dansk flygtningehjælps radiospot om børnesoldater fortræd på flygtningefamilier.
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Indtalt af skuespiller Erik Mørk.

Om projekt rummelighed på Hånbækskolen i Frederikshavn, der begynder d. 25. oktober 2007.
(FLR-Dialog d. 16.oktober 2007)
Interview med lærerne Inger Mølbak Shaw og Inge Davidsen på Hånbækskolen - som fortæller om hvordan den mangfoldighed, som de 25% tosprogede elever giver, virkelig øger glæden ved at undervise.

Holdninger til Asmaa Abdol-Hamid på møde i Enhedslistens Frederikshavn-afdeling?
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Interview d. 11 oktober 2007 med Henrik Møller,,?,?, Per Thyge Nielsen og Ida Skov.

Integrationsrådet i Frederikshavn: Pressegruppen er bedt om at fortælle om hvem de er og hvad de vil gøre for integration og etnisk ligestilling.
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Interview d. 9. oktober 2007 med Liza Wilhelmsen, Lingathasan Sornaligam, Ruth Christensen og Cai Møller.

Om underskriftindsamlingen "Amnesti-Nu" til støtte for amnesti til omkring 800 afviste asyl-ansøgere, heraf 200 børn, som har opholdt sig i Danmark i mere end tre år og helt op til 10 år i danske flygtningelejre.
(FLR-Dialog d. 9.oktober 2007)
Interview d. 8. oktober 2007 med psykolog gerd Gottlieb, en af initiativtagerne til underskriftindsamlingen "Amnesti-Nu".

Vil det lykkes at skaffe borgere nok til at samle ind til flygtninge i Darfur og verdens øvrige flygtninge søndag d. 11. november?
(FLR-Dialog d. 9.oktober 2007)
Interview d. 8. oktober 2007 med Esben Geist fra Dansk Flygtnignehjælps landsindsamling.

Lektiehjælp, Rådgivning, EDB, Taekwondo, Svømning o.a. sportstilbud mm. i Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 2.oktober 2007)
Annoncering indtalt d. 30.09.07 af Arne H. der bl.a henviser til multietnisk forenings website www.fmef.dk.

En flygtning fra Burma fotæller om håbet om en fredelig overgang til demokrati med støtte fra verdensopinionen.
(FLR-Dialog d. 2. oktober 2007)
Interview d. 29. september 2007 med Michael Vanbawi fra Chin-folket i Chinstaten i Burma, som nu bor i Sæby.

Den tidl. operative leder af Politiets Efterretningstjeneste på Knivholt for at tale om forebyggelse af terror.
(FLR-Dialog d. 27. november 2007)
Optagelse d. 27. september 2007 fra Hjemmemværnsdistrik Vendsysssels VIP-arrangement med major Hans Rødsgaard-Mathiesen, Jan Michaelsen, Tine Siel og Hans Erik Thrane samt Hans Jørgen Bonnichsen.

Om Danmarks Sociale Forum weekenden 28-30. september i København.
(FLR-Dialog d. 25 september 2007)
Interview d. 20. september 2007 med Lektor John Holten Andersen medarrangør af Danamrks Sociale Forum.

Vision om positivt kulturmøde på Brandbjerg Højskole mellem danske og flygtninge?
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Optagelse d. 15. september af oplæg af Simon Lægdsgaard, viceforstander på Brandbjerg Højskole.

Etnisk diskrimination lægges for dagen på møde i Bogere for et anstændigt Danmark.
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Optagelse af debatmøde med oplægsholderne Özlem Cekic (folketingskandidat for SF) og Lars Weiss (- for Socialdemorkaterne).

Danmark - et lille lukket land 3: Menneskerettigheder - i Danmark.
(FLR-Dialog d. 25 september 2007)
Foredrag d. 15. september 2007 på Brandbjerg Højskole af professor i menenskerettigheder ved Århus Universitet, Jens Vedsted Hansen.

Hør en mangeårigt afvist irakisk asylsøger spille smukke gamle danske melodier på tværfløjte.
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Optagelse d. 15. sept 2007 af musikprofessoren Ihsan Adham Al-Ghanemis spil på Brandbjerg højskole med "Borgere for et anstændigt Danmark som tilhørere.

Asylbørn: Foreningen alle børns rettigheder vil holde høring om Danmarks behandling af asylbørn d. 27.oktober 2007.
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Optagelse d. 15. september af sognepræst Helle Mykens tale om baggrunden for forenigns-initiativet.

Den nordjyske stemme på Det Radikale Venstres landsmøde.
(FLR-Dialog d. 25 september 2007)
Interview d. 24. september 2007 med Hans Jørgen Nygaard, formand for Det Radikale Venstre i Frederikshavn og landsmødedelegeret d. 15-16. september 2007.

Borgere for et Anstændigt Danmark uddeler Brandbjergprisen til folketingsmedlem...?
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Optagelse d. 15. september af Bodil Hindsholm Hansens prisoverrækkelse til folketingsmedlem Elsebeth Gerner Nielsen, Det Radikale Venstre.

Danmark - et lille lukket land 2: Asylproces-historier fra det virkelige liv.
(FLR-Dialog d. 25 september 2007)
Foredrag d. 15. september 2007 på Brandbjerg Højskole af børnepsykiater Bente Rich.

Lektiehjælp og rådgivning i Frh Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 18 september 2007)
Interview d. 13. september 2007 med Masooda Mahmudi og Vadivel Ratnaganthan om lektiehjælp i matematik og dansk.

Det Radikale Venstres nye ledere møder eleverne på Frederikshavn Handelsskole og -gymnasium.
(FLR-Dialog d. 4. september 2007)
Optagelse d. 29. august 2007 af Margrethe Vestager, formand for Det Radikale Venstre og folketingsgruppens næstformand Morten Østergaard.

Tilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening om lektiehjælp, rådgivning, EDB, taekwondo, svømning, gymnastik og badminton.
(FLR-Dialog d. 28. august 2007)
Servicemeddelelse fra Frh. Multietniske Forening oplæst d. 27. august 2007 af Arne H.

NYDANSKES GODE RÅD OM INKLUSION PÅ ARBEJDSMARKEDET: Hvordan overvinder man barriererne?
(FLR-Dialog d. 21. august 2007)
Interview d. 23. august med Helle Thorbøl Hansen, Foreningen Nydansker om projektet jobnetværk, og de cafeseminarer, hvor nydanskerne fik mæle..

I Aalborg Zoologiske have med nyligt flygtede børnefamilier på den lave starthjælp.
(FLR-Dialog d. 21. august 2007)
Lyd- og billedoptagelse d. 11. auguat 2007 af hvordan afrikanske børn laver deres legetøjsbiler af genbrugsmaterialer og interviews med Frederik Giese, MS, Karima, Anwar, Sima, Ziba, Birgit Grøngaard og Grete Nielsen Red Barnet, Pia Thomsen LL/FMF, og 13-årige Veronica fra Congo/Uganda med et halvt år i Danmark.

Danske Bank støtter Frh. Multietniske Forenings projekt "Vore Flygtningebørn" og De grønne pigespejderes lejraktiviteter som prisværdige Danske Initiativer.
(FLR-Dialog d. 3. juli 2007)
Optagelse d. 30. juni 2007 af filialdirektør Torben Gern Madsens uddeling og takketaler af Arne Hansen og Christina Palmstrøm.

Reportage fra FNs internationale flygtningedag i Frederikshavn Multietniske Forenings lokaler på initiativ af Aalborg stifts tværkulturelle arbejde.
(FLR-Dialog d. 26. juni 2007)
Optagelse d. 20. juni 2006 af tale af pastor Afonso Justino Waco stiftet og Michael Ocen, RAPIDA - samt indlæg fra lokale ildsjæle og taknemmelige FN-flygtninge.

I Frederikshavn højtideligholdes den internationale flygtningedag onsdag d. 20 juni kl 19 i Th Bergsgade 6 med taler, mad, musik, sang og dans.
(FLR-Dialog d. 5. juni 2007)
Interview d. 18. juni 2007 med arrangøren pastor Afonso Justino Waco som også fortæller om sit liv i Afrika som flygtning

Ung... fortæller om familiens flugt og om at blande kulturerne i Danmark - og...
(FLR-Dialog d. 5. juni 2007)
Interviewet af 27. april 2007 er efter imødekommet ønske undtagelsesvist blevet fjernet.

De udsatte og sundheden - foredrag på basis af nylige forskningsresultater.
(FLR-Dialog d. 21. august 2007)
Optagelse d. 7. juni 2007 i Århus af oplæg af seniorforsker Tine Curtis, Statens institut for Folkesundhed på konferencen "Fattigdom sundhed og integration".

Nutidens fattigdom i Danmark. Indlæg fra konference om Fattigdom, sundhed og integration, som vil sætte fingeraftryk på den nationale handleplan om social beskyttelse og inklusion.
(FLR-Dialog d. 10. juli 2007)
Optagelse d. 7. juni 2007 i Århus af oplæg af Preben Brandt, formand for rådet for socialt udsatte - samt af konsulent Finn Kenneth Hansen, CASA Center for Alternativ samfundsanalyse.

Integration eller udstødning. Oplæg til workshop der skal lave fingeraftryk på regeringens EU-inspirerede handlingsplan for social beskyttelse og inklusion.
(FLR-Dialog d. 5. juni 2007)
Oplæg af ledende socialrådgiver Mette Blauenfeldt, Centret for Udsatte Flygtninge.

Fr.havn Multietniske Forening indkalder til ny generalforsamling torsdag d. 21.juni kl 19 i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 5. juni 2007)
Intalt af Arne H d. 4.juni 2007.

Frederikshavn Multietniske Forening inviterer til generalforsamling lørdag d. 2. juni 2007 i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 15. majl 2007)
Indtalt af Arne Hansen, Dialog d. 14-maj 2007.

Invitation til gratis cafeseminar i Aalborg d. 14. maj for kortlægning af barrierer imod nydanskeres adgang til arbejdsmarkedet.
(FLR-Dialog d. 1. majl 2007)
Interview d. 26. april 2007 med Helle Thorbøl Hansen fra Foreningen Nydansker.

Til Stormøde i Brandbjergnetværket 2: Om at vinde ordene tilbage: Foredrag om hvordan mange posítivt værdiladede ord nu har fået tillagt en negativ betydning og konsekvenserne heraf for den politiske debat.
(FLR-Dialog d. 10. april 2007)
Optagels af forfatteren Knud Vilbys foredrag d. 24. marts i netværket Borgere for et anstændigt Danmark.

Til Stormøde i Brandbjergnetværket: Velkomst og foredraget "Piben fik en anden lyd" af den familiesammenførte iagttager af danskerne.
(FLR-Dialog d. 1. april 2007)
Optagels af kort velkomst ved ordfører Bodil Hindsholm Hansen, Borgere for et anstændigt Danmark og foredrag af antropolog Ushma C Jacobsen.

Brandbjerg 4: Retorik, polemik og propaganda i dagens Danmark sammenholdt med i 1930ernes Tyskland.
(FLR-Dialog d. 15. majl 2007)
Foredrag af idehistoriker og forfatter Rune Engelbreth Larsen holdt d. 24. marts 2007 på Brandbjerg Højskole for Borgere for et anstændigt Danmark.

Til Stormøde i Brandbjergnetværket 3: De store fortællinger lever.- Om de hævdvundne simple sandheders dominans - uforstyrret af fakta.
(FLR-Dialog d. 17. april 2007)
Optagels af idehistorikeren og bogforlæggeren Carsten Fenger-Grøns foredrag d. 24. marts i netværket Borgere for et anstændigt Danmark.

Arbejdsmarkedsdirektøren redegør for den ny arbejdsmarkeds- og integrarionsstruktur i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 27. marts 2007)
Optagels af Fr.havn Multietniske Forenings møde i Th Bergsgade 6 d. 21. marts 2007 hvad angår oplæg af Jørn Larsen og Jan Nielsen.

Integrationsmøde i Frederikshavn - med oplæg ved formanden for arbejdsmarkedsudvalget og arbejdsmarkedsdirektøren - med efterfølgende debat med de frivillige integrationsildsjæle omkring behandlingen af flygtninge på starthjælp.
(FLR-Dialog d. 27. marts 2007)
Optagels af Fr.havn Multietniske Forenings møde i Th Bergsgade 6 d. 21. marts 2007 med oplæg af Jørn Larsen og Jan Nielsen - og af debatdeltagerne Ruth Christensen, Inge Staub, Jens Ole Jensen, Niels Ørvad, Steen Jacobsen, Sajo Bralic, Ganesu Uthayakumaran, Pia Thomsen, Bjarne Lynnerup Thorsen, Jytte Thomsen, Peter Lyng.

Information om hvad det er at være lægdommer og hvordan interesserede - inklusive etniske minoriteter- kan blive lægdommer.
(FLR-Dialog d. 13. marts 2007)
Interview d. 12. marts 2007 med dommer Mogens Pedersen Frederikshavn om at være domsmand og nævning samt oplæsning af regler for at søge med frist inden 19. marts.

Annoncering af dialogmøde mellem starthjælpsmodtagere og de kommunale integrationsansvarlige i Frederikshavn kommune onsdag d. 21. marts kl 19 i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 13. marts 2007)
Oplæsning af Frh Multietniske Forenings invitation til etniske minoriteter og kommunalfolk og andre interesserede til at komme til mødet d. 21. marts i Th Bergsgade 6.

Til åbent hus i Th Bergsgade 6 Fr.havn med Løft Livet, Multietniske Forening og Sæby og Skagen RK-flygtningeaktivitet.
(FLR-Dialog d. 13. marts 2007)
Optagelser og interviews d. 10. marts 2007 med bl.a Chin-danse og -sange, Ruth Chr., Inge Staub, Lisa Sørensen, Norma og Kim Nielsen, Sarah Al-Ali, Ophie Nielsen, Vadivel Jeyaratnaganthan, Sajo Bralic og ah.

Fælles Åbent hus 10. marts og Møde med kommunen om integration d. 21. marts.Integrationsrådsmøde d. 20/3.
(FLR-Dialog d. 6. marts 2007)
Indtalt d. 5. marts 2007 for FMF af Arne H.

En snak om at vælge uddannelse mellem uddannelsesvejlder Jens Porsborg og Maasoda, Arghavan og Sarah.
(FLR-Dialog d. 6. marts 2007)
Interview d. 2. marts 2007 med Jens Porsborg, Masooda Mahmudi, Arghavan Sarvari og Sarah Al-Ali.

Rundt om Projekt Løft Livet i Frederikshavn med en engageret lærers og en glad elevs øjne.
(FLR-Dialog d. 27. februar 2007)
Interview d. 26. februar 2006 med dansklærer Pia Thomsen og lektiehjælpeleven Nana Nielsen.

Nyt fra Fr.havn Multietniske Forening: Fælles Åbent hus 10. marts og Møde med kommunen om integration d. 21. marts.Integrationsrådsmøde d. 20/3.
(FLR-Dialog d. 27. februar 2007)
Indtalt d. 26. februar 2007 af Arne H.

Nyt fra Fr.havn Multietniske Forening: Åbent hus 10. marts og Møde med kommunen om integration d. 21. marts.
(FLR-Dialog d. 20. februar 2007)
Indtalt d. 16. februar 2007 af Arne H.

Om uddannelsesvejledningen blandt folkeskoleeleverne i Frederikshavn -og herunder den særlige indsats blandt etniske minoriteter.
(FLR-Dialog d. 20. februar 2007)
Interview d. 12. februar 2007 med uddannelsesvejleder Jens Porsborg fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Vendsyssel.

Nyt fra Fr.havn Multietniske Forening: Åbent hus 10. marts og Møde med kommunen om integration d. 21. marts.
(FLR-Dialog d. 13. februar 2007)
Indtalt d. 1. februar 2007 af Arne H.

Åbent hus på Frederikshavn Handelsskole og Handelsgymnasium.
(FLR-Dialog d. 13. februar 2007)
Optagelser d. 8. februar 2007 med studievejleder Jimmy Emil Nielsen om Hg, Handelsskolens grunduddannelse og studievejleder Jens-Peter Fage om HHX, handelsgymnasiet.

Integrations-ildsjæle mødes i Sæby.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2007)
Interview d. 31. januar med Ruth Christensen fra Røde Kors Flygtningeaktivitet og Lisa Sørensen fra Projekt Løft Livet, Frederikshavn.

Niveauet på enkeltydelser til flygtninge på starthjælp i Frederikshavn Byråd.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2007)
Optagelse af punkt 3 på Frederikshavn Byråds møde d. 24. januar 2007 foranlediget af spørgsmål fra SF ved Paul Rode Andersen.

Hvordan fungerede Røde Kors-asylcentret i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 23. januar 2007)
Interview d. 22. januar 2007 med tidl. Røde Kors-medarbejder Søren Nielsen, Frederikshavn.

icon icon 2006

Hvorfor støtte Amnesti-Nu-kampagnen for amnesti til 800 afviste asyl-ansøgere, heraf 200 børn, som har opholdt sig i danske lejre i 3 tre år.
(FLR-Dialog d. 19. december 2006)
Interview d. 18. december 2006 med initiativtager Charlotte Mortensen, Amnesti-Nu-bevæglesen.

Nyt fra Frederikshavn integrationsråds sidste møde før storkommunen, bl.a om møde med starthjælpsmodtagere.
(FLR-Dialog d. 19. december 2006)
Interview d. 16. december 2006 med integrationsrådstalsmand Paul Rode Andersen, byrådsmedlem for SF.

Debat om velfærd for alle i "Nordjyder for Velfærd".
(FLR-Dialog d. 5. december 2006)
Oplæg d. 29. november 2006 i Aalborg ved de 2 nordjyske folketingsmedlemmer Pernille Wigsø Bagge SF og Per Clausen Enhedslisten - samt efterfølgende debat i Nordjyder for Velfærd.Billeder.

Til "Nordjyder for Velfærd"s stiftende generalforsamling.
(FLR-Dialog d. 5. december 2006)
Optagelse fra d. 29. november 2006 af Orla Thomsens oprids af baggrunden og derefter klip fra generalforsamling. Billeder.

Om de spontane pædagogaktioner i Århus, - hvorfor og hvordan det kunne lade sig gøre og vigtige erfaringer herfra.
(FLR-Dialog d. 5. december 2006)
Optagelse fra d. 29. november 2006 af Århus-pædagog-aktivisterne Lotte Zwichys og Carin Weibuls fortælling. Billeder.

Til livligt møde med fremlæggelse af starthjælpundersøgelsen og efterfølgende stærke udsagn fra flygtninge på starthjælp i Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner.
(FLR-Dialog d. 21. november 2006)
Optagelse d. 18. november 2006 af Frederikshavn Multietniske Forenings møde om starthjælp med oplæg af lektor Adam Johansen, Den sociale Højskole og den efterfølgende debat med bidrag fra mange af de 25 deltagere, som udelukkende bestod af flygtninge og 3 danskfødte medborgere i Ny Frederikshavn.

Tak til alle der bidrog til indsamlingen til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i Afrika - samt indsamlingsresultater i Nordvendsyssel.
(FLR-Dialog d. 14. november 2006)
Orientering indtalt af koordinator Arne Hansen på vegne af koordinatorgruppen i Ny Frederikshavn og Frederikshavn.

Søndag d. 12. nov samler Dansk Flygtningehjælp ind til verdens flygtninge i tidsrummet kl 10-11til 14-15. Der mangler stadig indsamlere i Sæby.
(FLR-Dialog d. 7. november 2006)
Orientering indtalt af koordinator Arne Hansen på vegne af koordinatorgruppen i Ny Frederikshavn.

Om "Flygtninge på Starthjælp" en undersøgelse der fremlægges til debat her - og på møde i Frederikshavn d. 18. november kl 14 i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 14. november 2006)
Interview med lektor Adam Johansen medforfatter til undersøgelsen om starthjælpen.

Tværpolitisk debatmøde om velfærdspolitik i Danmark arr. af SF-Frederikshavn.
www.od-online.dk.
(FLR-Dialog d. 7. november 2006)
Optagelse fra Maskinhallen i Fr.havn d. 30.sept. 2006 med politikerpanelet: Bjarne Laustsen SD, Anders Broholm, V, Mogen Ove Madsen SF, Per Larsen K og Erik Thyge Nielsen, EL.

Markante i Skagen ringer indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge søndag d. 12. november.
(FLR-Dialog d. 31. oktober 2006)
Interview d. 30. oktober 2006 med koordinator Hanne D. Heilmann, Skagen.

Markante frederishavnere og sæbynitteer ringer indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge søndag d. 12. november.
(FLR-Dialog d. 31. oktober 2006)
Interview d. 29. oktober 2006 med Helle Pedersen (S) og Anders Broholm (V), som fortæller om hvordan det gik..

At være Røde Kors-delegat i Sudan og at skaffe besøgsvenner til flygtninge i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 24. oktober 2006)
Interview d. 26. oktober 2006 med Jørgens Christensen, Hobro og med Christian Bækkelund fra RK-besøgstjeneste i Fr.havn.

Røde Kors søger besøgsvenner til flygtninge på møde d. 26. okt.
(FLR-Dialog d. 24. oktober 2006)
Interview d. 20. okt. med Christian Bækkelund,leder af Røde kors besøgstjeneste i Frederikshavn.

Fra Kaospiloternes reception for bogen "Mojn Habibi" med 80 historier om positive kulturmøder.
(FLR-Dialog d. 17. oktober 2006)
Optagelse og interviews d. 11. oktober 2006 med kaospilotstuderende Kathrine Rasmussen, Henrik Smedegaard Mortensen og Signe Gro Jensen, samt bogudgiver Nicolai Matei, Eksperimental Forlag.

Hvem får glæde af Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge søndag d. 12. november.
(FLR-Dialog d. 17. oktober 2006)
Interviews d. 12. oktober 2006 med Susse Holst, informationschef hos Dansk Flygtningehjælp, lige hjemkommet fra research om DFs flygtnignearbejde i Liberia.

Asyladvokat på research i Kosovo for at dokumentere sine udviste klienters skæbne og hente data om Kosovos krigstraumatiserede befolkning.
(FLR-Dialog d. 24. oktober 2006)
Interview d. 23. oktober 2006 med asyladvokat Hans Boserup lige hjemvendt med videointerviews med sine udviste klienter.

Optagelse fra Velfærd til Alles aktionsdag i Aalborg d. 3. oktober 2006 - og i bussen til Aalborg og retur til Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 1. oktober 2006)
Interviews d. 3. okt. 2006 med Cai Møller, Morten Wulf, Birthe Thuesen, Johs. Andersen, Kristian Gaardsøe, Stinna Ryum Jensen, Karsten Kollerup, Henning G. jensen, Bent H Pedersen og Mona Pedersen.

Afghansk flygtnings konstruktive ideer for verdens fremtid.
(FLR-Dialog d. 10. oktober 2006)
Interviews d. 27. september med den afghanske pressefotograf M. Ghanbari, sæby.

Asylaktivists oplevelse af udstillingen "Må jeg være her?" med asylcenterbørnenes fotos og breve til misteren.
(FLR-Dialog d. 26. september 2006)
Interview d. 23 september 2006 med århusianeren Helge Ratzer bestyrelsesmedlem i Brandbjerg-netværket og Komiteen for Udlændinges Retssikkerhed.

Bestyrelsesmedlem i Brandbjerg-netværket for "Borgere for et anstændigt Danmark" om mødet d. 2. september 2006.
(FLR-Dialog d. 26. september 2006)
Interview d. 23. septembe4r 2006 med Helge Ratzer bestyrelsesmedlem i Brandbjergnetværket og med i Komiteen for Udlændinges Retssikkerhed siden 1977.

Til de etniske minoritetsdanskeres kulturfest i Sæby d. 23. sept.
(FLR-Dialog d. 10. oktober 2006)
Interviews d. 23. september med Carmen Flores fra Peru, Samnang Hin fra Cambodia og Ruth Christensen fra RK-flygtningeaktivitet i Sæby.

Projekt Løft Livskvalitetens Læsøtur og bagekursus - fortalt af deltagere.
(FLR-Dialog d. 26. september 2006)
Interview d. 19. september 2006 med Lisa Gram Henriksen, Nano H. Nielsen, Karima Mohmoodi og Sima Rajabi om Læsø - og.med Susan Sarvari og Gonzala Rasmani om bagekursus.

OM Ishøj Integrationsråds forsøg med TV-transmitterede integrationsrådsmøder.
(FLR-Dialog d. 19. september 2006)
Interview d. 18. september 2006 med integrationsrådsformand Schengül Deniz, Ishøj.

Om dokumentarfilmen "Og hjertet er sort" om børnefamilie på Avnstrup Udvisningscenter, hvor instruktøren fortæller om hvorfor hun måtte lave filmen.
(FLR-Dialog d. 19. september 2006)
Interview d. 18. september 2006 med filminstruktør Maria Mac Dalland Kbn.

Reportage fra Hånbæk Marked i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 19. september 2006)
Interview d. 16 september 2006 med 11 deltagere på Hånbæk Marked.

Annoncering af multikulturel fest i Sæby lørdag d. 23. september.
(FLR-Dialog d. 12. september 2006)
Interview d. 15. september 2006 med Ruth Christensen fra Røde kors flygtningeaktivitet i Sæby.

Om den relative høje deltagelse i integrationsrådsvalget i Århus med bl.a. brug af internet og telefon.
(FLR-Dialog d. 12. september 2006)
Interview d. 11. september 2006 med integrationsrådssekretær Pia Amdi, Århus.

Om arbejdet som formand for integrationsrådet i Århus og om hvordan man bliver valgt til Integrationsrådet.
(FLR-Dialog d. 12. september 2006)
Interview d. 11. september 2006 med formanden for Århus integrationsråd Ahmed Jibril Abdi.

Om organisering af DFs indsamling til verdens Flygtninge i Ny Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 19. september 2006)
Interview d. 6.september 2006 med Dansk Flygtningehjælps centrale koordinator Rasmus Lynghøj.

Om at organisere DF-indsamlere i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 19. september 2006)
Interview d. 6.september 2006 med byrådsmedlem Ander Broholm. (V).

At se fotoudstillingen "Må vi være her" genkalder erindringen om at leve som bosnisk flygtning i Bingohallen i Frederikshavn i 1993- medens de mægtige spillede bingo med ens fremtid - også dengang.
(FLR-Dialog d. 12. september 2006)
Interview d. 11. september 2006 med den bosnisk fødte frederikshavner og tolk Muhamed Fajkovic.

Interview med landskendt kræmmer på Store Brønderslev Marked.
(FLR-Dialog d. 19. september 2006)
Interview d. 4. september 2006 med Låsby-Svendsen.

HØRING OM INTEGRATIONSRÅD I NY FREDERIKSHAVN - med ændringsforslag senest d. 11. september.
(FLR-Dialog d. 5. september 2006)
Interview d. 31.august 2006 med Paul Rode Andersen fra arbejdsgruppen bag forslaget der er sendt til høring.

SÆBY INTEGRATIONSRÅD.
(FLR-Dialog d. 5. september 2006)
Interview d. 31. august 2006 med formanden for Sæby Integrationsråd Benjamin Najd om integrationsrådets arbejde.

Om asylsøgerbørnenes fotoudstilling "Må jeg være her?" på Frederikshavn Bibliotek frem til 23. september.
(FLR-Dialog d. 29 august 2006)
Interview d. 27. august 2006 med en af initiativtagerne Mona Ljungberg fra "Støttekredsen for Flygtnigne i Fare".

Udstillingen "Må vi være her" med børns fotografiske skildring af deres liv i asylcentre.
(FLR-Dialog d. 22 august 2006)
Indtalt af Arne Hansen FMF d. 10. juli 2006.

Formanden for Foreningen af udlændingeretsadvokater begrunder 6 organisationer brev til EUparlamentet borgerretskomite om at komme og se på den danske asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 15. august 2006)
Interview d. 12. august 2006 med asyladvokat Helge Nørrung.

Redgørelse for forhandlingerne med asylmyndigheder der - udenfor al tvivl sået bagefter af flygtningenævnsformanden - medfører genbehandling af iranernes asylsager!.
(FLR-Dialog d. 8. august 2006)
Interview d. 5. august 2006 kl 9:30 med Leif Bork Hansen som sammen med Hardy Hansen, Formand for fred og forsoning - Mandela Center Danmark førte de afgørende forhandlinger d. 3.08.06.

Sultestrejkende asylsøger siger sin mening på sin 43. tyvende sultedag - for øjnene af vores folketingspolitikere.
(FLR-Dialog d. 1. august 2006)
Interview d. 31. juli 2006 med sultestrejkende Shariff Shoukri og støtten og fredsvagt Jette Glob.

Om at komme og skulle integreres som 15-årig, nu undervise i projektsløft livskvalitetens sommerkursus, og gå i 3.g og være musikinteresseret.
(FLR-Dialog d. 25. juli 2006)
Interview d. 24. juli 2006 med 20 årige 3.ger Emanuel Sotomayor.

Asyladvokat fremlægger konkrete eksempler på sine iranske asylsøgeres barske sager og deres behandling i det danske asylsystem.
(FLR-Dialog d. 18. juli 2006)
Interview d. 20. juli 2006 med asyladvokat Anne Land, Sønderborg.

Om støttemødet for de sultestrejkende afviste iranske asylsøgere lørdag d. 15. juni 2006.
(FLR-Dialog d. 18. juli 2006)
Interview d. 17. juli 2006 med Holger Lauritsen medinitiativtager til støttemødet på Christiansborg Slotsplads med ca 150 deltagere.

Fra støttemødet for de sultestrejkende afviste iranske asylsøgere d. 15 juli 2006 på Christianborgs Slotsplads.
(FLR-Dialog d. 18. juli 2006)
Taler af Nahid Riatzi, Shariff Shoukri, Rune Engelbreth Larsen, advokat Bjarne Overmark, Patrick McManus, Ulla Røder d. 15. juli 2006.

En snak med elever efter deltagelse i lektiehjælp i dansk/engelsk - et af Projekt Løft Livskvalitetens sommertilbud.
(FLR-Dialog d. 18. juli 2006)
Interview d. 11. juli 2006 med Arghavan og Susan Sarvari i Frederikshavn Multietniske Forenings lokaler i Th Bergsgade 6.

Ny bestyrelse i Frederikshavn Multietniske Forening - "Må jeg være her" asylcenterbørns fotografier på Frederikshavn Bibliotek 23. august - 23. september 2006.
(FLR-Dialog d. 11. juli 2006)
Indtalt af Arne H.

En udlandsdanskers oplevelse af de afviste udvisningstruede iranske asylsøgeres sultestrejke og danskernes tavshed herom.
(FLR-Dialog d. 11. juli 2006)
Interview d. 7. juli 2006 med Holger Ross Lauritsen me d4 års ophold i Frankrig.

Sommertilbud i juli måned fra projekt Løft Livskvaliteten.
(FLR-Dialog d. 4. juli 2006)
Interview d. 3. juli 2006 med Lisa Sørensen projektleder for Løft Livskvaliteten i FMF-regi.

Hvorfor det er nødvendigt at skrive under for en human asylpolitik i Danmark.
(FLR-Dialog d. 11. juli 2006)
Interview d. 30. juni 2006 med initiativtageren Rauf H Zadeh som nu er lærer og for 24 år siden selv måtte flygte fra det undertrykkende iranske regime.

Er de sultestrejkende iranske asylsøgere pylrede eller fører vores regering en menneskefjendsk asylpoliitik?
(FLR-Dialog d. 4. juli 2006)
Interview d. 26. juni 2006 med iranske Mahmoud Ghazvini som har engageret sig i kampen for en human asylpolitik i Danmark.

Tag til Afrika i Aalborg Zoo. Om samarbejdet med Mellemfolkeligt Samvirke.
(FLR-Dialog d. 27. juni 2006)
Optagelser og interviews d. 25. juni 2006 med Susanne fra Zoo, Morten fra MS og Kenneth fra fredsorganisation i Uganda, som hjælper flygtede børnesoldater.

Udfordring: Skriv under på at det årlige antal flygtninge skal op fra 500 til 1500 FN-kvorteflygtninge. Det beder Dansk Flygtningehjælp dig gøre på www.1000flere.dk.
(FLR-Dialog d. 20. juni 2006)
Interview d. 15. juni 2006 med Susse Holst fra Dansk Flygtningehjælp.

Om at starte egen virksomhed - fra iværksætterkursus arrangeret af Projekt Løft Livskvaliteten.
(FLR-Dialog d. 20. juni 2006)
Interview d. 10. juni 2006 med virksomhedskonsulent Mogens Thomsen fra Start & vækst, Århus.

Nyheder fra projekt Løft Livskvaliteten i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 6. juni 2006)
Interivew d. 1. juni 2006 med projektleder Lisa Sørensen om bl.a UNICEF-march, uddannelses- og jobmuligheder - inklusive iværksættere mm.

Til protestmøde d. 17. maj imod regeringens velfærdsudspil - i 3F-bus fra Frederikshavn til Aalborg.
(FLR-Dialog d. 30. maj 2006)
Interviews d. 17. maj 2006 med Cai Møller, Per Thyge Nielsen, Hadi, Jacob, Sara, Camilla, Ditte, Gitte, Sine, Annemette, Dare (i bussen), Henrik Rise, Jane Korczak, Toke Nielsen, Jonny Hefty, Kaj Poulsen (i Aalborg) og Mona Pedersen, Daniel, Mikkel og Hadi (igen i bussen hjem).

Kom til generalforsamling i Frederikshavn Multietniske Forening lørdag d. 20. maj kl 14 i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2006)
Indtalt af Arne H.den nuv. sekretær, kasserer og reelt fungerende formand, som håber på afløsninger på posterne.

Hvorfor vil flygtninge og indvandrere også demonstrere d. 17. maj ?
(FLR-Dialog d. 16. maj 2006)
Interview d. 15. maj 2006 med Uzma Andreasen, formand for Foreningen for Etniske Minoriteter og medinitiativtager til fordemonstration på Sct Hans Torv, Nørrebro kl 14,30.

ER YTRINGSFRIHEDEN TRUET ELLER ER DET TOLERANCEN?
(FLR-Dialog d. 23. maj 2006)
Optagelse af SFs debatmøde i Frederikshavn d. 15. maj 2006 med Bent Bøgsted DF, Tina Nedergaard V, Jakob Axel Nielsen K, Bjarne Laustsen SD og Thomas Krog SF.

Den alternative velfærdskommissions kritik af regeringens velfærdsudspil.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2006)
Interview d. 11. maj med Per Schultz Jørgensen, formand for den alternative velfærdskommission og professor i Socialpsykologi og tidl. formand for børnerådet.

Formanden for 3F i Nordøstvendsyssel fortæller hvorfor nordjyder især har grund til at demonstrere mod regeringens planer d. 17. Maj.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2006)
Interview d. 11. maj 2006 med Bent Christensen, formand for 3F Nordøstvendsyssel.

Hvofor vil de studerende demonstrere på onsdag d. 17. maj?
(FLR-Dialog d. 16. maj 2006)
Interview d. 11. maj med pædagogstuderende Peter Jensen, Aalborg.

Østens Mystik i Frederikshavn - oplevet af afghansk pige.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2006)
Interview d. 11. maj 2006 med Asieh Hassanzadeh, Frederikshavn.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FREDERIKSHAVN MULTIETNISKE FORENING D 20. MAJ KL 13.
(FLR-Dialog d. 9. maj 2006)
Indtalt d. 9.05.06 af Arne HAnseen.

Venstre-folketingsmedlems oplæg til møde om ytringsfrihed og mohammad-tegningerne d. 15. maj i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 9. maj 2006)
Interview med Tina Nedergaard d. 8. maj 2006 før møde id. 15. maj i Maskinhallen, Skolegade 8 i Frederikshavn.

Tilbud fra projekt Løft Livskvaliteten for kvinder og unge.
(FLR-Dialog d. 9. maj 2006)
Interview d. 8. maj 2006 med projektleder Lisa Sørensen.

Reportage fra Hånbækdagen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 9. maj 2006)
Interviews d. 6. maj 2006 med deltagere bl.a Anette og Rene Jørgensen og Ronny Reinholdt, Natteravnene, samt arrangør.

TIL GLÆDEN - STOR FEST FOR TOLERANCE, RESPEKT OG DIALOG I ÅRHUS D. 5. MAJ KL 16-19 PÅ BISPETORVET - OG OM EN ARRANGØRS MOTIV.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Interview d. 1. MAJ 2006 med STIG DALAGER, forfatter og initiativtager til de 12 forfatteres protest dec. 2005.

TILBUD FRA FMF-projekt LØFT LIVSKVALITETEN.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Indtalt d. 1.05.06 af Arne Hansen for Lisa Sørensen og Sajo Bralic, projekt Løft Livskvaliteten.

Programmet for HÅNBÆKDAGEN D 5. MAJ kl 11-16.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Interview d. 1. maj 2006 med SSP-konsulent Erik Graves.

NORSKE REDD BARNA OM BØRN I ACYLCENTRE.
(FLR-Dialog d. 25. april 2006)
Interview d. 24. april 2006 med Marianne Borgen fra norske Redd Barna.

PROJEKT LØFT LIVSKVALITETENS TILBUD TIL KVINDER.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Redigeret d. 25. april 2006 af Arne Hansen.

Nyt fra Integrationsrådets møde i Frederikshavn om nyt integrationsråd i Ny Frederiskhavn. .
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Interview d. 21. april 2006 med næstformand i Integrationsrådet og byrådsmedlem for SF Paul Rode Andersen.

Hvordan opleves Jacob Holdts bileder af en frederikshavner med afghansk baggrund.
(FLR-Dialog d. 9. april 2006)
Interview lørdag d. 1. april 2006 med Amin Sharifi.

Om præsteinitiativtagernes juleprædikener om plads i herberget og om flygtningehøringen.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Interview lørdag d. 25. marts 2006 med Helle Myken, Bodil Hindsholm og Knud Erik Lægsgaard.

Ung deltager i flygtningehøringen på Brandbjerg Højskole fortæller hvordan hun blev engageret i Folkesagen for Værdig Asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Interview lørdag d. 25. marts 2006 med tidl. elev på krogerup Højskole Lise Andersen.

Kom og se Amerikanske Billeder på Frederikshavn Gymansium mandag d. 27. marts kl 19.
(FLR-Dialog d. 26. marts 2006)
Interview d. 25. marts 2006 med Jacob Holdt som er bedt om at opdatere frederikshavnere om hans opdaterede lysbilledforedrag Amerikanske Billeder.

Flygtningehøring på Brandbjerg med dr teol, psykiater, læge og forfatter.
(FLR-Dialog d. 9. april 2006)
Optagelse d. 25. marts 2006 med oplæg af dr teol Svend Andersen, psykiaterBente Rich, advokat Anne Land, læge Anne Nielsen og forfatter Stig Dalgaard - samt debat.

Forslag til organisering af arbejdet for en human flygtningepolitik og ideer til events der kan fremme dialog med befolkningen om at inkludere flygtninge og etniske minoriteter.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Her hører man optagelser fra plenum efter workshops lørdag d. 25. marts 2006 under flygtningehøringen på Brandbjerg Højskole.

Flygtningehøring på Brandbjerg: En repræsentant fra Forfatterprotesten.
(FLR-Dialog d. 26. marts 2006)
Optagelse af indlæg af forfatter Stig Dalager d. 24. marts 2006 på Brandbjerg Højskole.

Flygtningehøring på Brandbjerg: 30 års dansk flygtningepolitik.
(FLR-Dialog d. 26. marts 2006)
Optagelse af Morten Kjærums indlæg d. 24. marts 2006 på Brandbjerg Højskole.

Flygtningehøring på Brandbjerg: Enhedslistens flygtningepolitiske ordfører om urimelige stramninger i krav til dansk statsborgerskab.
(FLR-Dialog d. 2. april 2006)
Optagelse af indlæg af folketingsmedlem Jørgen Arboe-Bæhr d. 24. marts 2006 på Brandbjerg Højskole.

Flygtningehøring på Brandbjerg: Radikales flygtningepolitiske ordfører om barske familiesammenføringsafslag og glæde over at de tilstedeværende udgør den nødvendige alternative opposition.
(FLR-Dialog d. 2. april 2006)
Optagelse af indlæg af folketingsmedlem Elsebeth Gerner Nielsen d. 24. marts 2006 på Brandbjerg Højskole.

Oplæg om angst og mod af biskoppen i Århus på præsteinitiativets flygtningehøring.
(FLR-Dialog d. 26. marts 2006)
Optagelse af biskop Kjeld Holms tale d. 24. marts 2006 på Brandbjerg Højskole.

Flygtningehøring på Brandbjerg: Børnepsykiater om børnefamiliers umenneskelige forhold på Røde Kors-asylcentre.
(FLR-Dialog d. 2. april 2006)
Optagelse af indlæg af den erfarne Bente Rich.

Flygtningehøring på Brandbjerg: Flygtningeadvokat om asylsøgernes ringe retssikkerhed i et flygtningenævn under diktaturstatslignende forhold.
(FLR-Dialog d. 2. april 2006)
Optagelse af indlæg af advokat Bjarne Overmark, Randers d. 24. marts 2006 på Brandbjerg Højskole.

Foredrag om flygtningenes danmarkshistorie 1954-2004 - med debat om den aktuelle situation (21/3).
(FLR-Dialog d. 20. juni 2006)
Optagelse af møde i Randels d. 21. marts 2006 med foredrag af journalist og forfatter Malene Grøndahl og forlagsdirektør Carsten Fenger-Grøn.

INVITATION TIL Jacob Holdts aktuellle lysbilledshow Amerikanske Billedermandag d. 27. marts på gymnasiet.Til fernisering i hHvepsereden, Sæby Skoles fritidsordning.
(FLR-Dialog d. 19. marts 2006)
PR for et hyperaktuelt arrangement som det i sidste øjeblik er lykkedes at få gjort tilgængeligt for alle frederikshavnere ved en ekstraforestilling.

MENNESKERETTIGHEDSSITAUTIONEN EFTER 11. SEPTEMBER. 2001.
(FLR-Dialog d. 19. marts 2006)
Interviews d. 17. marts 2006 med centerleder Martin Hoxer Amnesty International.

Udviklingen i USA contra Danmark mht. racisme, om mediernes koserverende grøftegraver-rolle og om den personlige dialogs nødvendighed.
(FLR-Dialog d. 12. marts 2006)
Interview d. 4. marts 2006 med Jacob Holdt forfatteren til Amerikanske Bileder.

Lisa Sørensen, en integrationsildsjæl hyldes på Frederikshavn Integrationsråds fest for modtageren af åres integrationspris, Lisa Sørensen.
(FLR-Dialog d. 3. marts 2006)
Optagelse d. 3. marts 2006 af bla. Jytte Schaltz, Paul Rode Andersen, Arne Hansen, Lisa Sørensen, Latifa og Hadi Hosseini.

Modtager af Frederikshavn Integrationsråds integrationspris for 2005 fortæller om sin glæde ved integrationsarbejde og inviterer til deltagelse i et nyt projekt sammen med Frh. Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2006)
Interview d. 23. februar 2006 med lærer Lisa Sørensen, som skal fejres d. 3. marts kl 19 i FMFs lokaler i TH. Bergsgade 6, Frederikshavn, hvor alle er velkomne.

Center for konfliktløsning tilbyder gratis at lede møder mellem folk der er uenige. Men som ønsker at diskutere det der sker og forstå hinanden bedre.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2006)
Interview d. 21. februar 2006 med konfliktmediator Else Hammerich, Center for Konfliktløsning, Nørrebrogade 32 3. sal, 2200 København N.

En danskopvokset nordmand sammenligner Norges inkluderende udvikling contra Danmarks i retning af eksklusion af ikke-danskere?
(FLR-Dialog d. 19. februar 2006)
Interview d. 16. februar 2006 med den århusianskopvoksede forfatter Henrik Broberg, Tromsø.

Baggrund for at Jyllandsposten bør undskylde at have bragt tegningerne og Islamisk Trossamfund bør undskylde at have misinformeret.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2006)
Interview d. 2. februar 2006 med journalist og forfatter Malene Grøndahl om behov for at undskylde for at komme videre med at tale sammen og samarbejde.

2 kristne flygtningevenner fortæller om at hjælpe asylsøgere i klemme i det barske danske asylsystem.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2006)
Interview med pastor Bruce K Steyer, Flade og efterlønner Ole Jørgensen, Ravnshøj d. 27. januar 2006.

Til luknings-reception på Røde Kors-asylcentret i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2006)
Taler af den lokale asylcenterchef Peter Sleicher og Røde Kors-asylcenterchef på landsplan Jørgen Chemnitz, samt borgmester Erik Sørensen, Frederikshavn d. 27. januar 2006.

Røde Kors-asylcenterechefen fortæller historien og forsvarer at Røde Kors har akcepteret regeringernes stadige stramninger.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2006)
Interview med Røde Kors-asylchef på landsplan Jørgen Chemnitz d. 27. januar 2006.

Tidligere asylsøgerbeboer i Røde Kors-asylcentret i Frederikshavn fortæller om sit arbejde med at skaffe praktikpladser til nuværende asylsøgere.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2006)
Interview med Røde Kors-medarbejder Adem Ratanic. d. 27. januar 2006.

En Røde Kors-medarbejder igennem 12 år har nu fået nok.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2006)
Interview med Røde Kors-medarbejder Anne Vanggaard d. 27. januar 2006.

LIGESTILLINGSUDVALGET INVITERER TIL MØDE MED JØRGEN FLINDT PEDERSEN D. 7/2 kl 18,30 i Musikhuset.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2006)
Interview d. 27. jan. med næstformanden/kvinden ligestillingsudvalget I Fr.havn kommune Lilly Pedersen.

Advokat-kritik af Rikke Hvilshøjs stop for den obligatoriske helbredsundersøgelse af flygtninge inden de tvangsudsendes til Kosovo.
(FLR-Dialog d. 15. januar 2006)
Interview d. 13. januar 2006 med advokat Hanse Boserup fra Foreningen af Udlændingeretsadvokater.

600 læger siger fra over for regeringens flygtningepolitik.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2006)
Interview d. 7. januar 2006 med læge Anne Nielsen, talskvinde fra det nye initiativ, Læger siger fra, som så dagens lys d. 29. december 2005.

icon icon 2005

Appel om akut hjælp til at hindre, at afghansk ret dømmer Ali Muhaqiq Nasab til døden d. 21.12.05 - samt hvorvidt appellen bar frugt.
(FLR-Dialog d. 18. december 2005)
Interview d. 20. december 2005 kl 13,50 med Omid Ali Hosseini frederikshavner af afghansk herkomst på vegne af eksilafghanere i hele verden, -samt interview igen d. 30. dec.om retssagens forløb samt parlamentsvalget.

"Præsteinitiativet 2005/06 Der er stadig ikke plads i herberget". Hvorfor er det nødvendigt?
(FLR-Dialog d. 18. december 2005)
Interview d. 16. december 2005 med initiativtager Helle Myken Christensen, sognepræst i Falslev-Vindblæs ved mariager i Århus stift.

Nyt fra Frederikshavn Integrationsråds møde d. 1. december 2005.
(FLR-Dialog d. 11. december 2005)
Interview fra d. 6. december 2005 med den nye integrationsrådsformand og sproglærer Donald Shaw.

Frederikshavn Multietniske Forening informerere om aktivitetstilbuddene i de nye lokaler i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 12. december 2005)
FMFs sekretær Arne Hansen inviterer interesserede til at deltage og det gælder også danske frivillige som der virkeligt er brug for.

Frederikshavn Multietniske Forening informerere om aktivitetstilbuddene i de nye lokaler i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 27. november 2005)
FMFs sekretær Arne Hansen inviterer interesserede til at deltage og det gælder også danske frivillige som der virkeligt er brug for.

15 millioner kr kom direkte ned i bøsserne ved Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 13. november.
(FLR-Dialog d. 27. november 2005)
Interview d. 24. november 2005 med Dansk Flygtnignehjælps informationschef Susse Holst, som opfordrer til at melde sig på flygtning.dk til næste indsamling.d 12. november 2006.

Resultatet af indsamlingen i Frederikshavn til flygtninge i Afrika og indsamlernes oplevelser.
(FLR-Dialog d. 20. november 2005)
Interview med indsamlerne Amin Sharifi, Julie Trine, Birgit og Bjarne Larsen og Jill, - samt koordinators fremlægning af indsamlingsresultatet.

Frederikshavn Multietniske Taekwondoklub til kampstævne iRiisskov.
(FLR-Dialog d. 20. november 2005)
Interviews fredag d. 18.november 2005 med taekwondostævnedeltagerne Sohrab Hasanzadeh, Sohrab Aziz, Qais sarwari, Qumars Aziz, Afrasiab Aziz og seniortræner Shirindel Aziz.

Skal muligheden for dansk statsborgerskab og stemmeret til Folketinget tages fra traumatiserede torturofre, der har svært ved at koncentrere sig om at lære dansk?
(FLR-Dialog d. 27. november 2005)
Interview d. 1. nov. med informationschef i Rehabiliterings og Forskningscentret for Torturofre, Tue Magnussen.

VU'er og Venstre-byrådskandidat i Frederikshavn fortæller om det multikulturelle samfund hun som liberalist går ind for.
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2005)
Interview d. 26. oktober 2005 med social og sundhedsassistent Maria Scheuer Christensen, som er byråddskandidat for Venstre i Ny Frederikshavn kommune.

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SØGER INDSAMLERE 13. NOVEMBER FOR FLYGTNINGE I AFRIKA.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2005)
Interview med formanden for Metal Jørn Larsen d. 20. oktober 2005 samt praktiske oplysninger fra Koordinator i Frederikshavn.

To torturofre fortæller om deres lidelser og overlevelse og tilgivelse.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2005)
Optagelse fra d. 19. oktober 2005 af Amnesty-møde i Hjørring med Gonzalo Vargas og Claudio Morales.

Om hvorfor Dansk Flygtninghjælp behøver indsamlere søndag d. 13. november for at skaffe penge til Afrikas millioner af nødstedte flygtninge.
(FLR-Dialog d. 16. oktober 2005)
Interviews d. 14.oktober 2005 med Dansk Flygtnignehjælps generalsekretær Andreas Kamm - samt information om de vendsysselsek koordinatorers telefonnumre.

Til partiernes dag med Integrationsrådet og A-Ø-samvirket som arrangører.
(FLR-Dialog d. 16. oktober 2005)
Interviews d. 8. oktober 2005 med Steen Jørgensen O, Kirsten Hejselt K, Johnny Hansen og Birthe Rugholm U, Cris sørensen V, Brian Kjær A, Hanne Heilman, Skagen F, Carl Aarøe og Ellen Pedersen C, Jette Toft F.

Fra foreningsdagen d.24. september afholdt af Integrationsrådet og FUF.
(FLR-Dialog d. 2. oktober 2005)
Interviews med nydanske deltagere, arrangørerne Elin Melchiorsen og Lisa Sørensen samt trænerne Sohrab Aziz, Kirsten FG 90 og Steen Filskov fra Skakklubben.

Om Frederikshavn Integrationsråds vælgermøde med A-Ø-partierne d. 8. oktober 2005.
(FLR-Dialog d. 25. september 2005)
Annoncering af og ideer til debatemner på vælgermødet formuleret og indtalt af Arne Hansen d. 23. september 2005.

Invitation til integrationsrådets aktivitetsdag hvor nyfrederikshavnere kan opleve et bredt udsnit af aktivitetstilbud fra der frivilllige foreningsliv.
(FLR-Dialog d. (11. september 2005)
Interview d. 15. september 2005 med Elin Melchiorsen og Lisa Sørensen fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.

Er Danmark et indvandrerland? Dansk Folkeparti, det Radikale Venstre og flygtningene i Frederikshavn debatterer/duellerer.
(FLR-Dialog d. 11. september 2005)
Optagelse fra debatmøde i Frederikshavn d. 5. september 2005 mellem Søren Kraup MF for DF, Elsebeth Gerner Nielsen, integrationsordfører for Radikale samt (ny)frederikshavnere - bl.a. Omid, Ali og Amin.

De Radikales integrationsordfører gæster Sæbys Radikale.
(FLR-Dialog d. 25. september 2005)
Optagelse d. 5. september 2005 af radikalt møde på Cafe Klostergården med folketingsmedlem Elsebeth Gerner Nielsen.

Om at male og udstille flygtningeskæbner for at få os alle til at tænke os bedre om.
(FLR-Dialog d. 11. september 2005)
Interview på Kunstnerværkstedet udstilling i Maksinhallen d. 27. august 2005 med den palæstinensiske kunstner Rami Alawi.

1. og 2. kursusdag for flygtninge og familiesammenførte og alle andre i "HVAD ER MIN RET - OG HVAD ER MIN PLIGT".
(FLR-Dialog d. 4. september 2005)
Optagelser fra d. 20. og 27.. august 2005 af indlæg fra kursusleder Socialrådgiver Charlotte Humphries og deltagerne.

Socialrådgiver om rettigheder og pligter for (nye) flygtninge og familiesammenførte - som oplæg til kursus heri.
(FLR-Dialog d. 14. august 2005)
Interview d. 11. Interview med socialrådgiver og kursusleder Charlotte Humphries, Aalborg.

Frederikshavn Multietniske Forening under universitets-lup.
(FLR-Dialog d. 31. juli 2005)
Interview d. 29. juli med politolog Peter Madsen, som har skrevet speciale om frivillige foreningers integrationspotentialer.

Iran som brik i supermagtsspillet fra kuppet mod Mosadeq og til idag, hvor USA opfordrer iranerne til at gøre oprør mod præstestyret.
(FLR-Dialog d. 31. juli 2005)
Interview d. 28. juli med Reza Sarafraz, flygtet fra Iran i 1985.

Kursus i Hvad er min ret og hvad er min pligt begynder lørdag d. 20 august kl 10-13 i Th. Bergsgade 6(bag Fona).
(FLR-Dialog d. 19. juli 2005)
Indtalt d. 22.07.05 af Arne Hansen, sekretær i Frederikshavn Multietniske Forening.

Muslimer vil forebygge terrorangreb i Danmark gennem samarbejde med PET.
(FLR-Dialog d. 17. juli 2005)
Interview d. 18. juli 2005 med initiativtageren Souhail Ibrahim, IDFAD i Århus.

Førstehåndsvidne om sit besøg hos usbekiske flygtninge i fare at blive kidnappet eller udleveret til den usbekiske despot Karimovs hævn.
(FLR-Dialog d. 17. juli 2005)
Interview d. 15. juli 2005 med Lone Hvid, projektmedarbejder i Dansk Flygtnignehjælp, lige efter hjemkomst fra Kirgisistan.

Tvangsudvisning af afghanske flygtninge - også børnefamilier.
(FLR-Dialog d. 9. juni 2005)
Interview d. 20. juni 2005 med advokat Anne Land, Sønderborg.

Mobning: Om Bangsbostrands projekt Mob-Stop!.
(FLR-Dialog d. 9. juni 2005)
Dobbeltinterview med pædagogisk leder Vivian Skjold Henriksen og elevrådsformand Ronnie Rejnhold, Bangsbostrand skole.

Indskrænkning af flygtninge og indvandreres kommunale valgret.
(FLR-Dialog d. 8. juni 2005)
Debat mellem Steen Jørgensen, formand for Dansk Folkeparti i Frederikshavn, og Kerem Das, frederikshavnver med 7 års ophold i Danmark.

Forværret situation i Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2005)
Interview d. 2. juni 2005 med Omid Ali Hosseini, Frederikshavn, som har tætte kontakter til afghanske journalister.Interview.

Nyheder fra Frederikshavn Integrationsråds møde d. 25. maj 2005.
(FLR-Dialog d. 1. juni 2005)
Interview d. 30. maj 2005 med integrationsrådsmedlem Paul Rode Andersen, i øvrigt byrådsmedlem (SF).

Reportage fra Hånbækdagen anno 2005.
(FLR-Dialog d. 29. maj 2005)
Interview d. 21. maj 2005 med Qumarz A., Taekwondo, Lisa S, dansepiger, - Mark J., Aikido, - Steffen P., fluebinding, - Nader K., FMF, - Benny K., Ungdomsgården Hånbæk.

Om konferencen "Nydanskerne og foreningslivet lørdag d. 18. juni kl 9-17 i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 22. maj 2005)
Interview d. 21. maj 2005 med SSP- og ungdomskonsulent Erik Graves.

Hvorfor danskere bør hjælpe de skræmte irakiske asylsøgere i Avnstrup som regeringen truer med tvangsudvisning medens krigssituationen i Irak forværres.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2005)
Interview d. 17. maj med pastor Leif Bork Hansen, som har besøgt eksklusionslejren i Avnstrup og forsøgt at træffe flygtningeminister Rikke Hvilshøj.

Hør om hånbækdagen lørdag d. 21. maj fra kl 11 på Koktvedvej, - og se programmet.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2005)
Interview d. 13. maj med SSP- og ungdomskonsulent Erik Graves.

Nyvalgt formand i Frederikshavn Multietniske Forening præsenterer sig.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2005)
Interview d. 12. maj 2005 med FMF-formand Nader Kheirieh.

Øjenvidne fortæller om baggrunden for at deportationstruede asylsøgere smadrede Avnstruplejrens kantine.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2005)
Interview d. 12. maj 2005 med afvist irakisk asylsøger i Aunstruplejren, der som tak for tolkning oplevede at blive fængslet d. 5. maj.

Nyt fra Integrationsrådet: Støtte til lokaler til Frederikshavn Multietniske Forening, - besøg af Rådet for etniske Minoriteter.
(FLR-Dialog d. 1. maj 2005)
Interview med Mohammad Daneshjou efter integrationsrådsmødet d. 19. april.

FORENINGSLOKALER STØTTES AF INTEGRATIONSRÅD - GENERALFORSAMLING I MULTIETNISKE FORENING 26. APRIL.
(FLR-Dialog d. 13. april 2005)
Kasserer i Frh Multietniske Forening, Arne Hansen, informerer om lokalesituation og generalforsamling d. 26. april.

Amnesty-underskriftsindsamling for at få skrevet forbud mod tortur ind i dansk lov.
(FLR-Dialog d. 13. april 2005)
Interview torsdag d. 14. april 2005 med Eva Hesse, Amnesty International.

Menneskerettighederne udfordres i det nye årti.
(FLR-Dialog d. 13. april 2005)
Optagelse med Morten Kjærum, direktør for Institut for Menenskerettigheder på møde i Randers d. 11. april 2005.

En snak med formanden for Rådet for Etniske Minoriteter, før hans møde med integrationsrådet i Frederikshavn d. 19. april.
(FLR-Dialog d. 13. april 2005)
Interview d. 11. april 2005 med Sükru Ertosun, formanden for Rådet for Etniske Minoriteter, (forkortet REM), integrationsrådenes paraplyorganisation.

Kvinder i Frederikshavn Multietniske Forening fortæller om deres behov for foreningslokaler - et multikulturelt center.
(FLR-Dialog d. 10. april 2005)
Interview d. 9 april med Melahat Köse, Maria Ahmadi, Sabah Bawake og Sabah Rashed - samt Fr.havn Multietniske Forenings begrundelser til økonomiudvalget.

Kommunal støtte til Fr.havn Multietniske Forenings køb af lokaler - en god forretning.
(FLR-Dialog d. 27 marts 2005)
Udtalelse d. d. 25. marts 2005 fra Fr.havn Multietniske Forenings kasserer Arne Hansen før økonomiudvalgsmøde 11. april.

Gør mangfoldighed til hverdagspraksis - siger Foreningen til integration af nydanskere på Arbejdsmarkedet.
(FLR-Dialog d. 27 marts 2005)
Interview d. 22. marts 2005 med direktør Torben Møller Hansen, Foreningen Nydansker, om gratis kursuskoncept til mellemledere.

Hør om "2002 nats eventyr - historien om Yrsa og Yusraa", teater i Frederikshavn d. 31 marts.
(FLR-Dialog d. 17 marts 2005)
Interview d. 17. marts 2005 med Kirsten Nielsen, Teater Tasken om stykkets ide - som forbrugervejledning.

500 nabo-uderskrifter i 2002 for Hazakanifamiliens forbliven i Danmark.
(FLR-Dialog d. 17 marts 2005)
Interview d. 18. marts 2005 med Roswitha Bähner Andersen, som her efter 3 års yderligere ventetid håber på ministerens medfølelse og mod.

Til fernisering i Hvepsereden, Sæby Skoles fritidsordning.
(FLR-Dialog d. 19. marts 2006)
Optagelser d.17. marts 2006 med elever og pædagogerne Berit, Ulla og Karin i Hvepsereden under ferniseringen.

Advokat-kritik af integrationsministeriets udvisning efter 7 års lovligt ophold i Danmark.
(FLR-Dialog d. 17 marts 2005)
Interview d. 17. marts 2005 med Hannah Krog, advokat for Ato Hazakhani-familien, som tvinges til udrejse d. 22. marts.

Hør kandidaterne til formandsposten i SF/Socialistisk Folkeparti.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2005)
Optagelse d. 12. marts 2005 med Villy Søvndal, Pia Olsen og Meta Fuglebjerg - med spørgsmål fra SFere i Nordjylland.

Debatmøde om fremtidens velfærdssamfund?
(FLR-Dialog d. 13. marts 2005)
Optagelse af Socialpolitisk Foreningsmøde med prof. Ninna Schmith fra velfærdskommission og prof. Jørgen Goul Andersen, Aalborg Uni.d. 8. marts 2005.

Dansk Folkepartis formand i Frederikshavn om det gode valgresultat.
(FLR-Dialog d. 16. februar 2005)
Interview med folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Sæbykredsen, Steen Jørgensen d. 14. februar 2005.

Tidligere mangeårigt folketingsmedlem vurderer folketingsvalget.
(FLR-Dialog d. 13. februar 2005)
Interview d. 12. februar 2005 med det tidligere SF-folketingsmedlem Ib Bjørn Poulsen, Frederikshavn.

Erfaringer med 10Forældreuddannelsesprojekter i Danmark - bl.a i Frederikshavn?
(FLR-Dialog d. 23. februar 2005)
Interview med udviklingskonsulent Jytte Hansen d. 21.februar 2005.

Integrationsrådet i Frederikshavn uddeler integrationspris til familieprojektets faglige tovholder børnehaveleder Merete Sæderup.
(FLR-Dialog d. 13. februar 2005)
Optagelse af prisuddelingsfest d. 10. februar 2005 med Jytte Schaltz, Erik Sørensen, Mohammad Daneshjou og Merete Sæderup.

Demokratisk opretning af valgkampen: De mest diskriminerede partier Minoritetspartiet og Centerumdemokraterne får ordet.Ni-kantet vælgermøde i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2005)
Interviews med Peter Kofod og Carsten Stage fra Minoritetspartiet, Tor Møger P fra gymnasievalgkampagnen forklarer, og Peter DUetoft CD.

Valgkamp: Socialdemokraterne og Kristendemokraterne på gågaden i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2005)
Interview med byrådsmedlem Jytte Schaltz om Bjarne Laustsen samt folketingsmedlem og politisk ordfører for Kristendemokraterne Mogens Nørregaard Pedersen.

Valgkampens tabuemner: Etnisk ligestilling og det multikulturelle samfund.
(FLR-Dialog d. 4. februar 2005)
Interview med Azam Jawadi fra Foreningen for Etnisk Ligestilling og tidl formand for Rådet for etniske Minoriteter optaget d. 4. februar 2005.

Tabuemner i valgkampen: Om konsekvenserne af den lave starthjælpsydelse til alle nye flygtninge i op til 7 år.
(FLR-Dialog d. 2. februar 2005)
Interview d. 2. februar 2005 med socialrådgiver Mette Blauenfeldt, koordinator i Starthjælpsnetværket og nu ansat i Rehabiliterings og forskningscentret for Torturofre.

Dansk-Irakeres forventninger til det irakiske valg d. 30. januar 2005.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview med ægteparret Sabah Bawake og Sabah Rashid om det irakiske valg d. 27. januar 2005.

All Nations familiedag søndag d. 23. januar 20004 var en succes.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview med projektleder Lisa Sørensen og pædagog Sajo Bralic, Røde Kors asylcentere. d. 23. januar 2005.

Nyvalgt kvindeligt integrationsrådsmedlem i Frederikshavn fortæller.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview med Sabah Bawake d. 27. januar 2005.

Integrationspris til leder af familieprojektet, Merete Sæderup.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview med integratiponsrådsformand Mohammad Daneshjou d. 27.10.05.

Regeringens behandling af asylsøgere med madkasseordning krænker FNs antitorturkovention.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview med børne og ungdomspsykiater Bente Rich d. 29. januar 2005.

Valgkampen i Danmark kritiseres for at træde på danskere med anden etnisk herkomst.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview med den unge afrikanske flygtning Balhazar Balenda d. 28. januar 2005.

Valgkamp i Frederikshavn: Snak med folketingskandidaterne i gågaden.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview lørdag d. 29. januar 2005 med Venstres Jens Chr. Larsen, SFs Brian Lykke samt Line Wagner DSU.

En kandidat til integrationsrådet Nader Kheirieh fortæller hvad han vil udrette i Integrationsrådet i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 16. januar 2005)
Interview d. 18. januar med Nader Kheirieh som kandiderere til integrationsrådsvalget i Frederiksahvn d. 27. januar 2005.

Om familiedag i FFKs All Nations Club søndag d. 23. januar kl 11-15,30 i FFK-hallerne på Flade Engvej.
(FLR-Dialog d. 16. januar 2005)
Interview med projektleder Lisa Sørensen om hendes arbejde med at bringe minoritetsunge i kontakt med frederikshavnske sportsforeninger d. 12. januar 2005.

Om sprogindlæringsprogrammet "speakdanish.dk".
(FLR-Dialog d. 09. januar 2005)
Interview d. 31.12.04 med Mark Anderson engelsklærer og forfatter til Speakdanish.dk.

Suppleringsvalg til Integrationsrådet i Frederikshavn Kommune.
(FLR-Dialog d. 09. januar 2005)
Arne Hansen fra Frrderikshavn Multietniske Forening redegør og stiller spørgsmål til etniske minoriteter. Optaget d. 8. januar 2005.

icon icon 2004

Om betydningen af at bruge gæstelærere - især ved undervisning i integrationsproblematikken.
(FLR-Dialog d. 02. januar 2005)
Interview d. 28.12.04 med samfudnsfagslærer Paul Rode Andersen, Frederikshavn Gymnasium.

Flygtninge/indvandrer problematik og menneskerettigheder i Danmark.
(FLR-Dialog d. 12. december 2004)
Indlæg i workshoppen fra lektor Karsten Fledelius, Hans Kornø Rasmussen, og Joes Mikkel Christensen, optaget d. 2.okt 2004.

Julegaveide - drop betegnelsen "de fremmede".
(FLR-Dialog d. 19. december 2004)
Arne Hansen sender julehilsen d. 17. december - efter inspiration fra Koplevs Krydsfelt d. 16. dec.

Integrationsrådsmøde d. 30.11.04 i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. december 2004)
Oplæsning af sammendrag af det skriftlige mødereferat.

Afrikansk flygtning ser Holland som mere tolerant end Danmark.
(FLR-Dialog d. 2. januar 2005)
Interview med Balthazar Balenda d. 25. november 2004.

Amnesty-underskriftindsamling for at få ordet tortur ind i dansk lovgivning.
(FLR-Dialog d. 05. december 2004)
Interview med Stig Nielsen, AI-pressesekretær og Kirsten Reerslev, fmd Amnesty, Hjørring.

Lokalesituationen for Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 05. december 2004)
Kasserer Arne Hansen redegør for udviklingen siden sidst.

Hvorfor SF-nej til EU-forfatningstraktaten?
(FLR-Dialog d. 05. december 2004)
Interview med fhv. MEP Pernille Frahm d. 30. november 2004.

Foreningslokaler søges af Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 28. november 2004)
Annonce om foreningslokaler og baggrunden ved Arne Hansen, FMF.

Om at samle ind til verdens flygtninge.
(FLR-Dialog d. 21. november 2004)
Linda Heideman, Malinda Jensen, Dorte Larsen, Mehram og Helle P., Arne H.,Hanne Heilman, Ruth Hansen, Haubro Hvelplund.

En politisk strategi for beskæftigelse og miljø.
(FLR-Dialog d. 14. november 2004)
Interview med folketingskandidat i Nordjylland, Per Clausen på Kallstorvet d. 28. september 2004.

Landsindsamling til 2 mill. flygtninge i Darfur.
(FLR-Dialog d. 5. november 2004)
Interview med Helle Pedersen, Erik Haubro, Ruth Nannerup Hansen, Hanne Heilman, Amin Sharifi,.

Øjenvidne fra Darfur fortæller om nødsituationen.
(FLR-Dialog d. 31. oktober 2004)
Interview d. 26. oktober med nødhjælpsarbejder Jette Toft, Dansk Flygtningehjælp.

Det nytteer at samle ind til verdens flygtninge d. 14. november.
(FLR-Dialog d. 17. oktober 2004)
Interview med Lone Hertz d. 14.10.04 efter besøg hos Dansk Flygtningehjælp i Angola.

"Skab et Danmark vi kan være bekendt".
(FLR-Dialog d. 10. oktober 2004)
oplæg af Per Schultz Jørgensen, Sadia Saed, Bente Rich, Mette Blauenfeldt d. 3. oktober 2004.

FMF vil købe hus til nyt multietnisk center.
(FLR-Dialog d. 3. oktober 2004)
Alle Henvendelser er velkomne til tlf. 98425542, post@arnehansen.net.

Tidl. SFer som nybagt socialdemokrat.
(FLR-Dialog d. 3. oktober 2004)
Interview med SD-folketingskandidat Christine Antorini på SD-kongressen d. 18. september 2004.

Multietnisk kulturfest i Sæby.
(FLR-Dialog d. 26. september 2004)
Soraya Pejman, Ruth Christensen, Khmer-musik, Narrun og Renee Mok, Afrikansk musik, Florence, Mohammad Ghanbari, Thasen.

Shirindel Aziz taekwondo-hold i Frederikshavn Multietniske Forening med i Foreningsdagen.
(FLR-Dialog d. 19. september 2004)
Interviews med deltagere fra 4.klasserne i Frederikshavn kommune d. 16. september 2004.

Til Socialdemokraternes kongres.
(FLR-Dialog d. 19. september 2004)
Interview med Mogens Lykketoft, klip fra salen, Jens Christiansen og Jeppe Kofod.

Frederikshavn Multietniske Forening er husvild.
(FLR-Dialog d. 19. september 2004)
Efterlysning af foreningslokaler d. 17.09.04.

Foromtale af Multietnisk Kulturfestival i Sæby d. 18.09.04.
(FLR-Dialog d. 12. september 2004)
Interview med Esther Mireille d. 11. september 2004.

Til møde om danskhed i Dansk Folkeparti i Frederikshavn d. 9. september 2004.
(FLR-Dialog d. 12. september 2004)
Optagelse af DF-folketingsmedlem pastor JesperLangballes oplæg og den efterfølgende debat.

Irakiske flygtninge i Frederikshavn ramt af madkasseordningen.
(FLR-Dialog d. 12. september 2004)
Interview med børnefamilien B. d. 2. september 2004.

Indsamling til madkasseramte børnefamilier i asylcentre.
(FLR-Dialog d. 22. august 2004)
Interview med Mona Ljungberg talskvinde for Støttejredsen Flygtninge i Fare d. 16. august 2004.

Om udviklingen i Amnesty Internationals menneskerettighedsarbejde.
(FLR-Dialog d. 11. juli 2004)
Interview d. 7. juli 2004 med Amnesty-sekretær Martin Hoxer.

Kvinde- og sportsaktiviteter i Frederikshavn Multietniske Forening hos Lisa Sørensen.
(FLR-Dialog d. 4. juli 2004)
Gruppeinterview fra 25. juni 2004 Maria Ahmadi, Sima Sharifi og Aziza Ahmadi.

At være deltager i Lisa Sørensens løbetræning for multietniske kvinder i Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 26. juni 2004)
Interview d. 26. juni 2004 med Karuna JeyaratnaganthanFrederikshavn.

At være deltager i Lisa Sørensens løbetræning for multietniske kvinder i Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 26. juni 2004)
Interview d. 26. juni 2004 med Karuna JeyaratnaganthanFrederikshavn.

Frederikshavn Multietnisk Forenings varme tak til Lisa Sørensen.
(FLR-Dialog d. 27. juni 2004)
Optagelse af Frederikshavn Multietniske Forenings formand Sayed Olawis takketale til integrationsmedarbejder Lisa Sørensen d. 21. juni 2004.

KVINDESTORMØDET I MULTIETNISK FORENING.
(FLR-Dialog d. 13. juni 2004)
Interview med integrationsmedarbejder Lisa Sørensen d. 12. juni 2004.

Modersmålundervisning i dari for afghanere i Frederikshavn kommune. Sang, snak med børnene og deres lærer.
(FLR-Dialog d. 13. juni 2004)
Interview d. 7. juni 2004 med medersmållærer i dari Sayed Olawi, Frederikshavn.

TVÆRKULTURELT KVINDESTORMØDE D. 4. JUNI i Frederikshavn Multirtniske Forening.
(FLR-Dialog d. 30. maj 2004)
Interview med integrationsmedarbejder Lisa Sørensen d. 28. maj 2004.

NYE TILBUD FRA MULTIETENISK FORENING.
(FLR-Dialog d. 25. april 2004)
Interview med integrationsmedarbejder Lisa Sørensen d. 23. april 2004.

DEN FRIFUNDNE FLYGTNINGEADVOKAT FORTÆLLER OM HAARDERS RETSSAG MOD HAM.
(FLR-Dialog d. 18. januar 2004)
Interview d. 5. marts 2004 med flygtningeadvokat Hans Boserup.

Optagelser og interviews fra festen på Martins lysfabrik i anledning af Frederikshavn Integrationsråds første uddeling af en integrationspris i 2004 til netop medarbejderne på Martins lysfarik og desuden Arne Hansen, som dog delte æren med sit netværk i Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2004)
Optagelser d. 12. februar 2004 af kommunaldir. Karsten Simonsen, borgmester Erik Sørensen, integrationsrådsformand Mohammad Daneshous pristaler og Arne Hansens og Martins produktionsdirektør Søren Kjær Nielsens tak og som senere gav interview sammen med medarbejderen Ali Husham Abdulhussein al Jebory, som gav inspiration til at foreslå Martins lysfabrik.

Til vælgermøde-duel i Hjørring mellem Pia Kjærsgard, DF og Marianne Jelved, Radikale - samt hvordan flygtninge oplevede mødet.
(FLR-Dialog d. 4. februar 2005)
Ucensoreret optagelse på Vendelbohus d. 3. februar 2005 af oplæg og den livlige debat samt efterfølgende interview med Omid Ali Hosseini og NaderKheirieh.

AKTIVITETER FOR KVINDER I Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 18. januar 2004)
Interview med integrationsmedarbejder Lisa Sørensen d. 16.01.05 om nye kvindeaktiviteter

icon icon 2003

Borgerkrigen i Sri Lanka: Om krigen, dens baggrund og udsigterne for at den nuværende våbenhvile kan kan udvikles til en varig fred mellem det singalesiske flertal og den tamilske minoritet.
(FLR-Dialog d. 14. september 2003)
Interview d. 19. august 2003 med SP Jeyaratnarajah, Trincomali, Sri Lanka, oversat til dansk af barnebarnet Brintha Jeyaratnaganthan, Frederikshavn.

Borgerkrigen i Sri LAnka: UNHCR-repræsentant i Trincomali fortæller om situationen, og udsigten til fred bl.a om lokalefredsinitiativer på tværs af tamiler og singhalesere.
(FLR-Dialog d. 14. september 2003)
Interview d. 18. august 2003 med Britta Helleland, UNHCR's repræsentant i Trincomal i Sri Lanka.

Vurdering af multikulturelt mediesymphosium i Århus i juni 2003.
(FLR-Dialog d. 4. juli 2004)
Interview fra d. 15. juni 2004 med redaktør Mayoran Vivekanant på den multikulturelle nyheds- og informationsportal www.utrop.no.

At lave assyrisk radio til hele verden - i Århus.
(FLR-Dialog d. 26. juni 2004)
Interview d. 15. juni 2003 med redaktør Jakob Oraha, Radio Babylon i Århus.

Debatmøde om flygtningenævnets behandling af asylsager i Juridisk diskussionsklub. Diskussionsklub.
(FLR-Dialog d. 22. juni 2003)
Optagelse fra d. 7. maj 2003 Anne Nielsen, Bjarne Overmark, journalist Thomas Gade, Adv Hans Boserup og medlem af Flygtningenævnet Helle Lokdam.

Advokat fortæller om sine kafkaske erfaringer med de danske asylsagsmyndigheder som sadvokat for traumatiserede kosovoalbanske asylsøgere.
(FLR-Dialog d. 18. januar 2004)
Optagelse d. 19. februar 2003 af foredrag i Retspolitisk Forening i Århus af advokat Hans Boserup.

Reportage fra milliondemonstration i London d. 15. februar 2003 mod at starte angrebskrig mod Irak.
(FLR-Dialog d. sendt i FLR-DIALOG i februar 2003 - her i genoprettet form efter servernedbrud efterår 2004)
Interview d. 15. februar 2003 med den verdenskendte fredsaktivist Ulla Røder, som rapporterer live gående midt i kæmpedemoen.

icon icon 2002

DIALOG på FREDERIKSHAVN LOKALRADIO

FLR-Dialog er en del af Frederikshavn Lokalradio, FLR, som igen er med i sendersamvirket Vendsysselfm.dk - sammen med Frederikshavn Cultur & Musik Radio, FCMR. Læs også gerne denne grundigere introduktionstekst om Dialog som både radio og netradio - lige til at printe til videregivelse.

Radioudsendelsen DIALOG kan høres tirsdage og onsdage kl. 18:00-21 ca.. I Frederikshavn på 106,6 MHz, Sæby: 97,4 MHz, Skagen fællesantenne 88,2 MHz. Østervrå Antenneforening: 95,65 MHz. Og i øvrige dele af Vendsyssel på 103,5 MHz. Allerede fra mandag morgen kan alle indslag høres her på ArneHansen.net/dialog.

En aktuel programoversigt for Frederikshavn Lokalradios program DIALOG for tirsdag og onsdag aften kan allerede fra mandag morgen ses her . Interesserede kan abonnere på en program-email med programoversigten hver mandag morgen. Har du ideer og spørgsmål, eller gerne vil låne en optager til selv at optage f.eks. møder eller elevprojekter, så henvend dig via post@arnehansen.net eller tlf. 30420818.

Alle er velkomne til at afspille Dialogs mp3-lydfil direkte på smartphone eller som podcast. Man kan også streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM gennem Vendsysselfm.dk.

Er du på Facebook: Du kan hjælpe med at udbrede kendskabet til Dialogs Facebook-side: Facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio - hvor der ligger links til nye udsendelser - ved at like Facebooksiden og dele relevante indslag. Tak!

NB: Lydfiler fra 2001-2004 er i øjeblikket ikke tilgængelige pga. harddiskcrash i 2004, men vil blive lagt på når tid findes.