Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Camille Bruckner fra FNs udviklingsprogram om progressive bæredygtige løsninger på den internationale flygtningesituation.

Hør Camille Bruckner leder af FNs udviklingsprogram, UNDPs , nordiske kontor i Danmark fortælle om, hvordan FN-agenturer samarbejder om nye progressive bæredygtige løsninger på den internationale flygtningesituation  
og håber på international politisk opbakning hertil. I interviewet fortæller Camilla også om, hvordan FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan have relevans i den forestående kommunale og regionale
valgkamp,  fordi verdensmålene er blevet til med de nordiske velfærdssamfund som forbilleder og gælder os alle.
Camilla Bruckner skal også holde oplæg om en bæredygtig flygtningepolitik på et debatmøde mandag d. 25. september kl. 19 hos HK i København sammen med bl.a. Mogens Lykketoft og arrangeret af "Netværk for
Velfærd og Demokrati" jf også nederst her.
(FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Interview d. 12.september 2017 med Camilla Bruckner leder af FNs udviklingsprograms nordiske kontor.

HØR: Hør Camilla Bruckner om FNs bæredygtige flygningepoltik


HØR: Hør om FNs verdensmåls relevans i kommunal valgkamp?


Klik HER for billede: [pix] FB Foto: Camilla Bruckner


Netværk for Velfærd og Demokrati                                København den 28. august 2017

Debatmøde
Kan vi finde nye progressive løsninger på   
den internationale flygtningesituation?

Med

         Mogens Lykketoft,  tidl. formand for FN’s generalforsamling og minister
          Annelise Marstrand Jørgensen, Venligboerne,
          Camilla Bruckner, Leder af FN’s udviklingsorganisation i Norden - UNDP,
          Leif Bork Hansen , aktiv i Bedsteforældre for asyl
           Jakob Mark, medlem af Folketinget for Socialistisk Folkeparti
Mandag den 25. sept. kl. 19  i HK København,
Svend Aukens Plads, 2300 S (lige ved Islands Brygge metrostation)
Netværk for Velfærd og Demokrati ønsker at skabe debat om den internationale flygtningesituation og Danmarks rolle Mogens Lykketoft indleder med et grundigt indlæg om den internationale flygtninge- situation. Herefter debat mellem Annelise Marstrand Jørgensen, Camilla Bruckner, Leif Bork, Jakob Mark, Mogens Lykketoft og tilhørerne.
Tilmelding sker på e-mail til Kurt Hansen mail: kurt@kurt2001.dk
Yderligere oplysninger: Klaus Mygind: klaus_mygind@br.k.dk tlf 24692845
Vel mødt
Netværk for Velfærd og demokrati
Hardy Hansen, Pernille Frahm, Kim Davidsen, Klaus Mygind, Kurt Hansen, Kjeld Aakjær, Lars Hutters, Leif Bork Hansen, Ole Thorbek, og Villy Sigurdsson


Klik HER for billede: [pix] FB Se FN's verdensmål for bæredygtig udvikling