Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Er NATO et fortidslevn og klods om benet for FN-forbuddet mod Atomvåben?
Dialog interviewer Enhedslistens udviklingsordfører Christian Juhl som bl.a. kritiserer udenrigsministeren og den danske regerings vægring imod at underskrive FNs forbudstraktat imod atomvåben, og som derfor er  et oplagt emne at tage op i den kommende valgkamp. Under debatten var Anders Samuelsen gået så langt som at være parat til som den første at ville bruge atomvåben. Der udvikledes da nu også små atomvåben beregnet til at blive brugt, så afgrænsningen til konventionelle våben således blev udvisket. Der blev også diskuteret  konsekvensen af at bruge atomvåben i et klima-perspektiv. F..eks. kunne asken fra en atomkrig imellem Indien og Pakistan medføre global temperatursænkning  og sultedød for op til en milliard  udsatte mennesker
Interviewet der blev optaget d. 29 april 2019 blev  bl.a. til  på baggrund af Chr. Juhls debatindlæg ”Hvorfor er NATO ikke nedlagt” , som der er lænket til på Dialogs netside
(Lagt på nettet 29. april og sendt d. 1. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 29. april med Christian Juhl Enhedslistens udviklingsordfører.


HØR: Hør Christian Juhl om NATO og om NATOS modstand mod FN-forbud mod atomvåbenKlik HER for billede: [pix] FB Christian Juhl

Klik HER for billede: [pix] FB Demo i Oslo for forbud mod atomvåben i anledning af at ICAN,kampagnen for forbud mod atomvåben, vandt Nobels fredspris

Klik HER for billede: [pix] FB Hiroshima - efter atombombning

Her kan man læse det omtalte debatindlæg af Chr. Jul: Hvorforer NATO ikke nedlagt

og Arne Hansen: Invester ikke i AtomvåbenChr. Juhls hjemmeside