Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Sayed Olawi fortæller om besøg i Herat hos OLAWI, som  DAHF samarbejder med om udvikling af lokalsamfund i Afghanistan med udgangspunkt i levering af genbrugsudstyr fra især Frederikshavn.
Her fortæller Sayed Olawi om samarbejdet imellem Dansk Afghansk Humanitær Forening og sydpartneren OLAWI, Organisation for Local Assistance Wellbeing and Improvement, i Herat-provinsen i Afghanistan. Det skete d. 19. oktober 2019. Sayed fortæller om sine sidste besøg i Herat i forår og sommer 2019, hvorfra han bl.a. fortæller hvordan en aftale mellem Olawi og skoler om skolernes modydelser til gengæld for gratis at modtage skoleudstyr var blevet opfyldt til punkt og prikke og tilmed havde samarbejdet om projekterne engageret forældre og lokalsamfundet. Sayed præciserer også, hvorfor det er så vigtigt at understøtte afghanske børns skolegang.

Det kunne dreje sig om at bygge klasseværelser og at sørge for vederlagsfrie skoletilbud til fattige flygtningebørn og ikke mindst pigerne, men vi hører også om kommunalarbejderes udbytte fra brugen af Frederikshavns bycykler jf. video herom. Vi hører også om en meget positiv ekstern evaluering af OLAWIs arbejde som bl.a. forudsatte forhandlinger med de forskellige typer magthavere i det også krigsplagede område om end mindre end i det øvrige Afghanistan. I samklang hermed modtog OLAWI nu også spontane henvendelser fra mange andre områder i Afghanistan om at få leveret genbrugsudstyr til skoler mv. Sayed ønsker større bevillinger til Genbrug til Syd for at tilgodese den øgede efterspørgsel og efterlyste tilbud fra danske skoler og institutioner om relevante genbrugsudstyr.
Sayed og Fariha tilbyder danske skoler, foreninger,  institutioner og arbejdspladser at komme ud og fortælle og vise diasshow om Dansk Afghansk Humanitær Forenings samarbejde med OLAWI om social genopbygning og udvikling af lokalsamfund i Herat.

(Lagt på nettet  d. 5. november og sendt d.  6. november 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 19. oktober 2019 med Sayed Olawi  fra Dansk Afghansk Humanitær Forening om samarbejdet med OLAWI i Herat i Afghanistan om udvikling af lokalsamfundene.

NB Se her plakat  med Klik HER for billede: [pix] FB Invitation til at komme til møde med Sayed og Fariha på Frederikshavn Bibliotek tirsdag d. 19. november kl 19,30. Efter foredraget med lysbilleder fra Herat er spørgsmål velkomne.
HØR: Sayed Olawi fortæller om besøg i Herat hos OLAWI, som DAHF samarbejder med om udvikling af lokalsamfund i Afghanistan med udgangspunkt i levering af genbrugsudstyr fra især Frederikshavn.


Resume af rapport over evaluering af OLAWI og DAHF- oversat til dansk

Forstør et foto ved at klikke på det.

Klik HER for billede: [pix] FB Sayed Olawi her i familins skød i forbindelse med en afrapportering til Genbrug til Syd

Klik HER for billede: [pix] FB Modtagelse af Frederikshavns bycykler i Herat

Klik HER for billede: [pix] FB Krigsinvalid kommunalarbejder i Herat med kunstige forlængelser af mistede fingre

Klik HER for billede: [pix] FB Nasima og Fariha som er ved at afrapportere GTS-bevilling

VIDEO:Frederikshavns bycykler kommer til gavn og ære i Herat


DAHFs Facebookside Dansk Afghansk Humanitær Forening

Hjemmeside for DAHFs sydpartner Organisation for Local AssistanceWellbeing and Improvement, i HeratOLAWIs dansksprogede delHar man relevant genbrugsudstyr som f.eks computere
eller kunne man være interesseret i at bestille et lysbilledforedrag om udviklingsarbejdet som Dansk Afghansk Humanitær Forenings samarbejdspartner OLAWI i Herat kører så er man velkommen til at kontakte Sayed Olawi på mobil 53574065 eller via mailadressen sayedolawi@yahoo.dk

Hør gerne en tidligere Dialog-udsendelse hvor Fariha som forkvinde for DAHF på generalforsamlingen d. 23. juni 2019 fortæller om dels samarbejdet med OLAWI og dels fra sit besøg i Herat i april 2019

Artikel om hvorfor OLAWIs satsen på at skaffe skolegang for de afghanske piger er så vigtig

Klik HER for billede: [pix] FB DAHF-visitkort med logo

Klik HER for billede: [pix] FB DAHF-visitkort med adresser

Klik HER for billede: [pix] FB Afghanske skolepiger

Plakat med Klik HER for billede: [pix] FB Invitation til at komme til møde med Sayed og Fariha på Frederikshavn Bibliotek tirsdag d. 19. november. Efter foredraget med lysbilleder fra Herat er spørgsmål velkomne.