Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Til åbning af maleriudstilling i Koktvedparken i Frederikshavn

Dialog bringer her en optagelse og et kort interview fra åbningen af Inge Nielsen og Rita Levorsens  maleriudstilling på gangene i Koktvedparken, en døgninstitution for psykisk og fysisk hancicappede i
Frederikshavn kommune.
Vi hører først leder af Koktvedparken, Anni Pandi, byder velkommen og fortæller kort om institutionen med bidrag fra beboere. Bagefter viste Anni Pandi rundt, mens billedkunstnerne Inge Nielsen og Rita
Levorsen skiftedes til at fortælle om deres udstillede malerier. Til sidst giver Anni Pandi et rids af Koktvedparkens  historiske baggrund. Malerierne vil være udstillet i Koktvedparken 3 måneder frem.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2017)

Klik HER for lyd:
[pix] RSS

Maleriudstilling i Koktvedparken
- idet det må pointeres at disse amatørfotos jo slet ikke yder malerierne retfærdighed, men de udstilles i de næste 3 måneder på Koktvdparkens gange.
Klik HER for billede: [pix] FB Anni Pandi byder velkommen til Koktvedparken

Klik HER for billede: [pix] FB Beboere og gæster

Klik HER for billede: [pix] FB Inge i værkstedet

Klik HER for billede: [pix] FB Anni snakker med beboere

Klik HER for billede: [pix] FB vist fast inventar

Klik HER for billede: [pix] FB Inges naturbillede med siv

Klik HER for billede: [pix] FB Inges kaprifolie

Klik HER for billede: [pix] FB Koktvedparkens boblebad

Klik HER for billede: [pix] FB - og sanserum

Klik HER for billede: [pix] FB pige med kat

Klik HER for billede: [pix] FB folkedansende par - et eks. på at støtte

Klik HER for billede: [pix] FB og det unge folkedansepar

Klik HER for billede: [pix] FB Der lyttes til Inges fortællinger

Klik HER for billede: [pix] FB Rita fortæller om sit perspektiv for det hun maler

Klik HER for billede: [pix] FB Rita Levorsen:"At se naturen"

Klik HER for billede: [pix] FB - "Den 7. sans"

Klik HER for billede: [pix] FB - "Sjæl? eller robot?

Klik HER for billede: [pix] FB - "Børn & Ligeværd"

Klik HER for billede: [pix] FB Rita Levorsen: "Uden natur ingen mennesker"

Klik HER for billede: [pix] FB "Natur er liv"

Klik HER for billede: [pix] FB Rita fortæller om billederne

Klik HER for billede: [pix] FB "Morgengry og nye muligheder (med pc)

Klik HER for billede: [pix] FB "En ny indsigt vågner"

Klik HER for billede: [pix] FB "Livets struktur" og "Dansen om om Guldkalven"

Klik HER for billede: [pix] FB Inge Nielsen fortæller om flere malerier

Klik HER for billede: [pix] FB Historien om den gode gås

Klik HER for billede: [pix] FB Inges dansemø

Klik HER for billede: [pix] FB Inges pyntede dame

Klik HER for billede: [pix] FB Kongelige ballet?

Klik HER for billede: [pix] FB Inges collage 1

Klik HER for billede: [pix] FB Og drømmer hun??

Klik HER for billede: [pix] FB Dansende pige

Klik HER for billede: [pix] FB Interesseret publikum

Klik HER for billede: [pix] FB Inges selvportræt

Klik HER for billede: [pix] FB Svalen

Klik HER for billede: [pix] FB Kornblomster

Klik HER for billede: [pix] FB Rita Leversen fortæller

Klik HER for billede: [pix] FB Magisk forår

Klik HER for billede: [pix] FB Magisk forår

Klik HER for billede: [pix] FB En eventyrlig dag

Klik HER for billede: [pix] FB og igen

Klik HER for billede: [pix] FB Ritas udtryk for energier

Klik HER for billede: [pix] FB Koktvedparkens collage: Tunø, Æbelø og Bogø

Klik HER for billede: [pix] FB Annis maleri

Klik HER for billede: [pix] FB Anni Pandi takker

Klik HER for billede: [pix] FB Inges gamle kolleger

Klik HER for video:
[pix] FB Video: boblebad hos Koktvedparken NB kan tage noget tid