Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

FUF-repræsenttantskabsmøde med bl.a. oplæg af  og debat med  KFU-formand  Anders Broholm fra kommunen.
Hør Dialog-reportage fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds (for indviede FUFs) repræsentantskabsmøde d. 8. februar 2018. Vi hører først den nytiltrådte formand for Kultur- og Fritidsudvalget (for de indspiste KFU) genvalgt Venstre-byrådsmedlem Anders Broholm, som fik en varm velkomst. Anders fremlægger store visioner, men der kommer ikke flere penge, da kommunen måtte skære i udgifterne de næste mange år og den private ejendomsret måtte  respekteres. Anders vil gerne samarbejde også om igen engang at se på de årelange knaster:  udligning af halregler og priser fra før kommunesammenlægningen og så 25-årsreglen for aktivitetstilskud. Den efterfølgende debat viste at der er mange forskellige interesser i spil og især omkring 25-årsgrænsen for tilskud pr aktivitetstime, hvor de fleste gerne vil have sundhedsudvalget til at støtte voksenidrætten for at fremme den fysiske folkesundhed som forebygger senere sygdom hvorved kommunekassen sparer mange penge. Men hvor FUF-ledelsen ved Henrik Carsen betonede, at det under ingen omstændigheder måtte tages penge fra børn og unge, hvor aktivitetstilskuddet til deres foreninger nu var nede på det meget  lave beløb af 50 ør pr aktivitetstime, som også måtte sættes  i vejret  - også for at give foreningerne råd til at lave forebygende pædagogisk og socialt arbejde, der kan rumme ikke mindst udsatte og nytilkomne børn og unge også mht. afpassede kontingentsatser. 
Vi hører også FUF-formand Henrik Carlsens beretnng fra bestyrelsen. Man får en oversigt over de imponerende mange projekter FUF har været initiativtger til at sætte i søen og herunder hvordan FUF igennem  konferencer med store koryfæer indenfor ungdomsarbejdet i Damnmark prøver at ruste lokalområdet til at tackle de store udfordringer, som ungdomslivets udvikling og fristelser,  stiller ungdomsforeningerne overfor. Og igen fulgte en livlig diskussion og herunder fornam man blandt nogle af medlemsforeningern en bekymring for om enkelte store prestigeprojekter skulle løbe med hele den kommunale projektpulje. Mht til forenings-skolesamarbejdet var det gået i stå idet begge parter sad og ventede på at den anden part skulle komme.


HØR: KFU-formand Anders Brohols oplæg med efterfølgende livlige debat


Klik HER for billede: [pix] FB Anders Broholm taler på FUFs repræsentantskabsmøde

Klik HER for billede: [pix] FB Spørgeren, der beder om støtte til at opretholde en mountainbiker-bane lytter til politikrens svar

Klik HER for billede: [pix] FB Gaven der skal stå på Anders' skrivebord de næste 4 år

Klik HER for billede: [pix] FB Mødedeltagere<
HØR: FUF-formand Henrik Carlsens beretning til repræsentantskabet med efterfølgende debat

Klik HER for billede: [pix] FB FUF-formanden Henrik Carlsen aflæggger beretning for det forgangne år


Klik HER for billede: [pix] FB - og får applaus

- Og her er link til beretningen i tekst

Flot Powerpoint med lysbilled-kavalkade over FUF-aktiviteter i det forløbne år, og er lavet af Alif Kracht, også dagsorden og regnskab er med

Klik HER for billede: [pix] FB Flere deltagere

Klik HER for billede: [pix] FB Bestyrelsesmedlemmerne Mohamed, Steen og ?

Klik HER for billede: [pix] FB Flere fra bestyrelsen

Klik HER for billede: [pix] FB Nyvalgte Vivian m.fl. lytter til

Hjemmeside for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd med links til nyhedsbreve og kontakt til bestyrelsen.

FUF Frederikshavn