Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Arkivar Erik S. Christensen om tiden før flækken Fladstrand blev til Frederikshavn
Hør her arkivleder Erik S. Christensen fortælle om den helt gamle tid - inden fiskelejet Fladstrand i forbindelse med tildeling af købstadsprivilegier fik navnet Frederikshavn. Dette var en anerkendelse af stedets handelsmæssige og strategiske betydning for skibstrafikken igennem Kattegat. Det var bl.a. takket være de gunstige naturbetingelser for en havn. Vi hører også om hvad det var befolkningen levede af og producerede for så at måtte tvangsaflevere til godsejere, som ejede jorden de dyrkede og hvoraf nogle slog sig op som købmænd med handel over kysten ved Fladstrand, som indtil 1814 var begunstiget af at være den vigtigste skibsforbindelse til den norske del af kongeriget Danmark-Norge, hvilket affødte meget trafik, især når der var konflikt med Sverige.
Dette er nr. 2 af en række foredrag af Erik S. Christensen om Frederikshavn-områdets historie i anledning af Frederikshavns 200-årsfejring. Dette interview blev optaget d. 18. maj 2018


 


HØR: Erik S. christenseen fortæller om tiden før flækken fladstrand blev til FrederikshavnKlik HER for billede: [pix] FB Erik Sigmund Christensen

Visberg Kirke som Fladstrand kirke hed tidligere