Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Om Naturmødet 2018 i Hirtshals set i en lokal deltagers, Peder Hvelplunds, perspektiv
 Vi kommer omkring natursyn og kystsikring og debatten om hvad vores allesammens samfund skal bekoste at sikre, selvom det bliver et sisyfosarbejde at kæmpe mod Vesterhavet med dets stigende vandstand pga den menneskeskabte opvarmning af  klimaet. Og i forlængelse heraf om børnene fra Hjørring kommunes skoler, der smager på ristede larver og i øvrigt var mest bange for krig og klimatrussel frem for flygtninge i modsætning til de voksne. Der taltes også om blomsterbælter i skel til de truede markfugle. Og om landmandens hævdelse af ejendomsretten til jorden, så betød økonomisk ansvar for den grundvands- og vandløbsforurening som driften forårsagede. Desuden om affaldshåndtering. Peder Hvelplund fastslog at Naturmødet  igen i år med hele 20.000 besøgende havde været en succes med dets fokus på den fordragelige samtale omkring emnet natur og alle dets aspekter,  hvor man lyttede til hinandens synspunkter og alle nok blev lidt klogere og kom tættere på løsninger som alle kunne se sig selv i.   (lagt op d. 11. juni 2018 og sendt d. 13. juni 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.) Interview d. 29. maj med Peder Hvelplund, Folketingskandidat for EL og bosat i Vennebjerg.


HØR: Interview med Peder Hvelplund, Vennebjerg, om naturmødet og dets perspektiver


Klik HER for billede: [pix] FB Peder Hvelplund - her fra !. maj på Knivholt

Klik HER for billede: [pix] FB Udsigt fra Naturmødepladsen og ud over havnen i Hirtshals

Klik HER for billede: [pix] FB Pladsen foran Family-mødeteltet

Klik HER for billede: [pix] FB Hjørrings nye affaldsssytem med med opdeling i 4 kategorier: plast, metal, mad og restaffald


Hjemmeside for Naturmødeet i Hirtshals

Facebookside for Naturmødet


Facebookside for interviewofret Peder Hvelplund

Hjemmeside for
Peder Hvelplund