Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Sidste nyt om Frederikshavnerordningen , som det stadigt er muligt at prøve at få indflydelse på.
Hør i Dialog  sidste nyt om den reviderede frederikshavnerordning vedr. kommunal støtte til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge. Det er et interview med formand for Frederikshavns Ungdoms Fællesråd  Henrik Carlsen d. 25. juli 2018, som bl. a. drejer sig om hensigtsmæssigheden i  som foreslået bare at nedsætte procentsatsen for lokalestøtte for at skaffe flere midler til aktivitetsstøtte til foreningers ungdomsarbejde frem for en mere bredspektret indsats for at få mest muligt ungsomsarbejde og –aktiviteter for støttemidlerne. Men kommer også omkring bureaukratiet omkring evt. ansøgninger til puljer og den altid lurende ulighedsproblematik og hvad det egentlige formål med støtte til ungdoms- og foreningsarbejde udført af ulønnede frivillige må være.Henrik Carlsen afsluttede med at invitere alle foreninger og interesserede til et stormøde om den nye frederikshavnerordning d. 27. august, som der vil blive udsendt nærmere oplysninger om. ((Lagt på d. 9. august og sendt d. 8.august 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 25. juli 2018 FUF-formand Henrik Carlsen.HØR: Formand for FUF, Henrik Carlsen fortæller om de knaster ved den nye Frederikshavnerordning, som der skal arbejdes videre med bl.a. lokaletilskuddets nedskæringKlik HER for billede: [pix] FB Henrik Carlsen og andre FUF-folk
foto fra 2014.

Man kan følge med i aktiviteter og nyheder på området - bl. om stormødet d. 27.august via hjemmesiden Frederikshavn kommunes Ungdoms Fællesråd

- og Facebooksiden FUF Frederikshavn