Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Tidl. SF-byrådsmedlem i Frederikshavn  Paul Rode Andersen fortæller om sine 24 år i lokalpolitik og om situationen i dag.
Paul Rode Andersen tidligere byrådsmedlem i Frederikshavn igennem  24 år fra 1990 til 2014 for SF,  fortæller her til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om sine kampe, oplevelser og erfaringer fra denne lange periode hvor han de sidste 20 år også var formand for børne- og ungdomsudvalget. Desuden berøres også Frederikshavns aktuelle situation. Interviewet blev lavet d. 8. august 2018 som et led i fortællingen om 200-års jubilaren Frederikshavn igennem de forløbne 200 år siden d. 25. september 1818, hvor flækken Fladstrand blev til købstaden Frederikshavn.

Paul Rode Andersen fremhæver hvordan det kommunale selvstyre fra at have rimeligt frie tøjler først og fremmest undergivet vælgerdommen så fra 2001 under Anders Foghs VK+O-regime blev sat under skarp styring i form af et skrapt skatte- og udgifsloft som blev brugt til at begrænse og spare på den offentlige sektor. Denne tendens blev bestyrket yderligere igennem kommunalreformens iværksættelse i 2007, der medførte en centralisering og afdemokratisering igennem den længere afstand mellem vælgerne og deres valgte byrådsmedlemmer og tendensen til et kraftigere kommunalt embedsmandsvælde. Vi hører SF-byrådsmedlemmet om hvilke politiske landvindinger han som, i de fleste år eneste SF-byrådsmedlem,  var medansvarlig for og stadig gerne står på mål for. Og det gælder byrådsflertallet Venstre-konservative og SFs ekspansive økonomiske politik under Venstre-borgmester Lars Møller i perioden 2009-13,  med skattestigning som i høj grad var SF-politik. Paul tager således afstand fra den vedholdende socialdemokratiske påstand om, at det var socialdemokratiets fortjeneste at det lykkedes at få rettet op på det økonomiske uføre som VKSF-flertallet politik (under den økonomiske krise fra 2008) var ansvarlige for. Man kan også høre SF-versionen af de dramatiske konstitueringsforhandlinger i kølvandet på kommunalvalget i 2009 med et snævert rødt flertal og hvor en underskreven aftale med Socialdemokraterne blev underløbet af det nyslåede socialdemokratiske byrådsmedlem Jens Hedegaard, men af socialdemokraterne blev succesfyldt markedsført som et SF-genereret ”kup i Understed”, der medførte et SF+V+K flertal bag Venstres Lars Møller som borgmester.

I anden del af interviewet med Paul Rode Andersen fremlægger det tidligere SF-byrådsmedlem sit syn på den aktuelle situation for frederikshavnerne jf tidligere med udgangspunkt i Borgergruppen Birgits Børn og ser også mulighederne og begrænsningerne for socialdemokratiets absolutte byrådsflertal i et landspolitisk perspektiv med en borgerlig regering støttet af dansk Folkeparti og hvad det kommende folketingsvalg kan komme til at handle om. Og i den forbindelse om konsekvenserne for en relativ fattig kommune som Frederikshavn med den stigende ulighed i indkomstfordelingen i Danmark bl.a. forstørret af en lempelig udligning imellem rige og fattige kommuner og socialdemokraternes afskaffelse af formueskatten i 1990erne. Men Kommunernes Landsforenings centrale, men oversete, rolle i Folketings-byråds-skismaet behandles også, samt EU's budget. Afslutningsvis ser det tidligere byrådsmedlem muligheder i den maritime satsning med havneudvidelser i Frederikshavn og Skagen. Derimod kritiseres at der i mange år kun har været vedvarende verbalt blæsevejr omkring vindmøller. Og det er den ligeså vedvarende SFers håb, at det socialdemokratiske byrådsflertal nu lægger billet ind på de havmølleparker, der ifølge Folketingets nye energiplan skal anlægges. Så er der linet op til at andre kan blande sig i den kamp om de frederikshavnske vælgeres stemme til det kommende folketingsvalg, som Paul Rode Andersen virker bevidst om og som Dialog på Frederikshavn Lokalradio gerne stiller sin programflade til rådighed for.
 Lagt på d. 16. august  og sendt d. 15. agust på  2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.
Interview d. 8. august med Tidl. SF-byrådsmedlem i Frederikshavn  Paul Rode Andersen.


HØR: Tidl. Paul Rode Andersen fortæller om sine 24 år i frederikshavnsk lokalpolitik.


HØR: - Og om situationen i sommeren 2018Klik HER for billede: [pix] FB Tidl. SF-byrådsmedlem i Frederikshavn

Klik HER for billede: [pix] FB Logo for Frederikshavn kommune


Hjemmeside for Frederikshavn Kommune

Facebookside for Frederikshavn kommune  


Hjemmeside for Paul Rode Andersens parti SF Socialistisk Folkeparti i Frederikshavn

- men kan ikke finde SF Frederikshavns FB-side???


Denne og alle andre sider på Dialog på Frederikshavn Lokalradio www.arnehansen.net/dialog må meget gerne deles og linkes til


Bemærk at man også kan tilgå indslag på Dialog på Frederikshavn Lokalradio via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO som også meget gerne likes, bruges og deles fra i tide og utide. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere denne og andre udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser - eller brug post@arnehansen.net eller mobil 30420818.

http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse radioprogrammet  for  den kommende onsdags Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra søndag aften forud for den kommende uges Dialogudsendelser.
Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidigt på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,  hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser.  
Radioprogrammet for den kommende onsdag bliver også samtidigt lagt op på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?