Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Venstremanden Jens Chr. Larsen,  fortæller her om sin tid som borgmester i Frederikshavn i 1994-98 og om i dag
Som led i belysningen af Frederikshavns politiske historie her i jubilæumsåret, så har Dialog mødt den tidligere Venstre-borgmester i den gamle Frederikshavn kommune i årene 1994-98 og byrådsmedlem i årene1986-2001, Jens Christian Larsen i sin lystbolig, dybt inde i Bangsbos skove. Vi hører om den unge lærerstuderende der provokeret af Glistrups fremvoksende Fremskridtsparti valgte at blive politisk aktiv for den demokratiske frihed i partiet Venstre Danmarks Liberale parti. Den indfødte frederikshavner Jens Christian Larsen gjorde som læreruddannet karriere som skoleinspektør i Gærum, hvor han bl.a. engagerede sig i samarbejde med det lokale foreningsliv og civilsamfund og også fik organiseret at Gærum skole fik en lettisk venskabsskole. Jens Chr. Larsen betoner hvordan landsbysamfundene med lokale ildsjæle også i dag er en væsentlig ressource, som bør have politikernes bevågenhed også mht. til at se bymenneskers rekreation blandt dyr på landet som en stresslindrende faktor.
 
Som borgmester i en periode med stor lokal arbejdsløshed på 21 % og værftslukning så lobbyede Jens Chr. Larsen for at værftets ejer, Lauritsen-koncernen, omdannede området til den maritime erhvervspark. Hertil fik den senere folketingspolitiker held med at få skabt lovgrundlag for mulighed for at kommunen kunne overtage havnedriften fra staten, hvilket han så i dag glæder sig over at kunne se frugterne af med havneudvidelserne og højere beskæftigelse. Interessen for uddannelse og uddannelsesinstitutioners positive betydning for lokalsamfundet førte også i folketingsperioden til placeringen af de sømilitære uddannelser ved Bangsbo. Som frugt af en lille snak om de rammer som også storpolitikken satte for lokalsamfundene, så fortalte Jens Chr. Larsen, at han i regi af Nordisk Råd i sin tid var med til at etablere venskabskontakter i det nordvestlige Rusland.
Som stadig aktiv landmand på sin fædrene gård i Grønholt gør den tørre sommer i 2018 indtryk på Jens Chr. Larsen, som maner til politisk opmærksomhed på den betrængte fodersituation og på generelt at tage klimaudfordringerne alvorligt.
(Lagt på d. 22. august 2018  og sendt d. 22. august  2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview  d. 13. august 2018 med tidligere borgmester i Frederikshavn, Jen Chr. Larsen.


HØR: Interview med Jens Chr. larsen om sin borgmestertid i årene 1994-98 og i folketinget i 20-05Klik HER for billede: [pix] FB Jens Chr. Larsen

Facebookside for Venstre i Frederikshavn Kommune


Denne og alle andre sider på Dialog på Frederikshavn Lokalradio www.arnehansen.net/dialog må meget gerne deles og linkes til
 


Bemærk at man også kan tilgå indslag på Dialog på Frederikshavn Lokalradio via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO som også meget gerne likes, bruges og deles fra i tide og utide. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere denne og andre udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser - eller brug post@arnehansen.net eller mobil 30420818.

På netsiden PROGRAM for DIALOG på Frederikshavn Lokalradio: http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse radioprogrammet  for  den kommende onsdags Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra mandag morgen forud for onsdagens Dialogudsendelser. For ikke-lokale indslag lægger der samtidigt links til en typisk identisk netudgave. Links til netudgaverne af lokale indslag lægges derimod tidligst på http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  samt www.arnehansen.net/dialog samtidigt med at radioudgaven sendes onsdag aften, da bekendtgørelsen kræver dette.
Også mandag morgen kan man læse en kort udgave af radioprogrammet på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,   Radioprogrammet for den kommende onsdag bliver også samtidigt lagt op på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?