Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Stormøde om projekt "Multicenter Frederikshavn"
Dialog bringer her optagelser fra et stormøde om et fremtidigt Multicenter Frederikshavn som foregik Torsdag d. 30. august 2018-
Med arrangørerne FUFs m.fleres ord:
”Under mottoet - ”Puls, initiativ og begejstring for fremtidens frivillige idræts og foreningsliv i Frederikshavn Kommune”, vil det glæde os at se politikere, foreninger, erhvervsfolk, FUF og Idrætssamvirke …”

I Dialog hører vi først Henrik Carlsen fra FUF, Frederikshavn Ungdoms fællesråd præsentere tankerne bag projektet, og hvor er vi nu – også med bidrag fra repræsentant for dansestudio, Hanne Enevoldsen fra gymnasterne i G90 og Marianne fra Firmaklubberne.
Som nr 2 indslag får vi Inspiration fra et oplæg fra Oliver Vanges (Udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden)
Og det tredje oplæg om Holbæk Sportsby bliver leveret af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og borgerservice, Holbæk Kommune)
Det 4. oplæg er af Direktør Jacob Sander (Vejen Idrætscenter) om At bygge og drive et multicenter

5. indslag er en Paneldebat og spørgsmål fra tilhørerne til Oliver, Brian og Jacob
Og i det 6. og sidste indslag hører Dialogs lyttere om hvad politikerne - repræsenteret ved hhv. formanden for Kultur og fritidsudvalget Anders Broholm og forkvinden for Sundhedsudvalget Christina Lykke - vil omkring det frivillige idræts- og foreningsliv og sundhed og motion frem til næste valg?
Stormødet afsluttes så med en paneldebat med overskriften: Hvordan ser fremtiden ud for det frivillige idræts- og foreningsliv i Frederikshavn.Og hvor arrangørerne med Henrik Carlsen i spidsen forsøger at holde fokus på Multicenter-projektets relevans.
Brug linket
http://www.fuf.nu/nyheder/projekter/multihus-projekt-i-frederikshavn/stormode-30-august-2018
På FUFs hjemmeside hvor man nederst kan læse oplægsholdernes powerpoints som de støttede deres oplæg som Dialog på Frederikshavn bringer her.+ tegninger af hvordan et multicenter fysisk kunne se ud. I øvrigt har FUF/arrangørerne også uddraget essensen af stormødet om et multicenter.
((Lagt på d. 27. september og sendt d. 25. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 30. august 2018 af stormøde om Multicenter Frederikshavn arrangeret af FUF m.fl..


HØR: Henrik Carlsen fra FUF, Frederikshavn Ungdoms fællesråd præsenterer tankerne bag projektet, og hvor er vi nu – også med bidrag fra repræsentant for dansestudio, Hanne Enevoldsen fra gymnasterne i G90 og Marianne fra Firmaklubberne (som husede mødete).
Henrik Carlsens powerpoint, som blev vist af ham som illustration


HØR: vi hører inspirerende tanker fra udviklingschef Oliver Vange fra Lokale- og Anlægsfonden
Powerpointen som Oliver Vanges viste lysbilleder fra under sit foredrag


HØR: oplæg om Holbæk Sportsby af Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og borgerservice, Holbæk Kommune)
Brian Worms powerpoint som blev brugt til at illustrere foredraget


HØR: oplæg er af direktør Jacob Sander (Vejen Idrætscenter) om At bygge og drive et multicenter
Powerpointen som Jacob Sander brugte under foredraget


HØR: Paneldebat med spørgsmål fra tilhørerne til de udenbys oplægsholdere Oliver, Brian og Jacob
HØR: Hvad politikerne - repræsenteret ved hhv. formanden for Kultur og fritidsudvalget Anders Broholm og forkvinden for Sundhedsudvalget Christina Lykke - vil omkring det frivillige idræts- og foreningsliv og sundhed og motion frem til næste valg? Herefter paneldebat med overskriften: Hvordan ser fremtiden ud for det frivillige idræts- og foreningsliv i Frederikshavn?


Klik HER for billede: [pix] FB Hvorfor Multicenter - i tekst

Klik HER for billede: [pix] FB Udviklingschef Oliver Vange, Lokale- og Anlægsfonden

Klik HER for billede: [pix] FB De lyttende

Klik HER for billede: [pix] FB BrianWormAhlquist taler om Holbæk sportsby

Klik HER for billede: [pix] FB 3. oplægsholder udefra Jacob Sander (direktør Vejen Idrætscenter)

Klik HER for billede: [pix] FB Frivillighed/åbenhed nødvndige faktorere

Klik HER for billede: [pix] FB Ildsjælen Hanne Enevoldsen FG90

Klik HER for billede: [pix] FB Paneldebat hvor Henrik Crlsen står med luftfotoet over hvor et Multicentet foreslås placeret mellem Stadion og Raaholtvej

Klik HER for billede: [pix] FB Anders Broholm fmd for Kultur og fritidsudvalget (V)

Klik HER for billede: [pix] FB Christina Lykke fmd Sundhedsudvalget (SF)

Klik HER for billede: [pix] FB Programmet for stormødet om Multicenter Frederikshavn


Hjemmeside for en af arrangørerne FUF, Frederikshavn Ungdoms fællesråd
Brug linket
http://www.fuf.nu/nyheder/projekter/multihus-projekt-i-frederikshavn/stormode-30-august-2018
På FUFs hjemmeside hvor man nederst kan læse oplægsholdernes powerpoints som de støttede deres oplæg som Dialog på Frederikshavn bringer her.+ tegninger af hvordan et multicenter fysisk kunne se ud. I øvrigt har FUF/arrangørerne også uddraget essensen af stormødet om et multicenter.