Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Hør fra borgermødet "Vore Børn" om de 0-3-åriges åbne vindue for udvikling, der kræver rettidig omhu fra både forældre og Frederikshavn kommune - ikke mindst på dagtilbudsområdet, hvor Frederikshavn ligger med den 5. dårligste normering.
Interessere kan her høre foredrag af børneforsker Charlotte Ringsmose, Aarhus Universitet om de unikke udviklingsmuligheder for de 0-3-årige, det såkaldte ” det åbne vindue”  som  forskere har dokumenteret – samt at en målrettet investering  i en social indsats for at gavne børn trivsel og livsduelighed i førskolealderen frem til og med første skoleår vil give langt de største varige resultater.
Børneforsker Charlotte Ringsmoses foredrag blev optaget af Dialog på borgermødet ”Vores Børn” som blev arrangeret af Enhedslisten d. 17.  september 2017 og de lysbilleder som forskeren brugte i sin dokumentation kan findes på Dialogs netudgave arnehansen.net/dialog hvor man søger på ”vores børn”
De øvrige indlæg var af Jacob Fuglsang Enhedslistens børneordfører om, hvorfor det er en god ide med minimumsnormeringer i dagtilbuddene. Dernæst Peter Christensen fra ”Borgergruppen Birgits børn” om hvad borgergruppen vil. Og endelig Anders Brandt Sørensen, formand for Børne og ungdomsudvalget om Frederikshavn kommunes dagtilbud, som var Danmarks 5. dårligste viste det sig . Borgermødet om  især de 0-6-åriges behov afsluttedes med en længere debat, hvor kommunens argument om den tomme kommunekasse blev imødegået med at have mod til at investere i børns trivsel og fremtid i kommunen,  og som også blev adresseret til regering og folketing – samt vælgernes opprioritering af børneområdet i deres stemmeafgivning ved det kommende folketingsvalg. Mødet styres af journalist Hans Christensen fra Nordjyske.HØR: Foredrag af børneforsker Charlotte Ringsmose, Aarhus Universitet, om de unike udviklingsmuligheder for de 0-3-årige, det såkaldte ”det åbne vindue”, som forskere har dokumenteret


HØR: Jacob Fuglsang (EL) om, hvorfor det er en god ide med minimumsnormeringer i dagtilbuddene


HØR: Peter Christensen fra ”Borgergruppen Birgits børn” redegør for hvad det er borgergruppen vil.


HØR: Anders Brandt Sørensen, formand for Børne og ungdomsudvalget om Frederikshavn kommunes dagtilbud


HØR: Hør den efterfølgende debat, hvor kommunens argument om den tomme kommunekasse blev imødegået med at have mod til at investere i børns trivsel og fremtid i kommunen, og som også blev adresseret til regering og folketing – samt vælgernes opprioritering af børneområdet i deres stemmeafgivning ved det kommende folketingsvalg.


Se her de lysbilleder som forskeren brugte i sin dokumentation

Klik HER for billede: [pix] FB Udsnit af de fremmødte

Klik HER for billede: [pix] FB Mødet "Vore Børn"

Klik HER for billede: [pix] FB EL's børneordfører Jacob Sølvhøj

Klik HER for billede: [pix] FB Peter Christensen fra Borgergruppen Birgits Børn

Klik HER for billede: [pix] FB Anders Brandt fmd for Børne- og ungdomsudvalget i Frederikshavn

Klik HER for billede: [pix] FB Panelet er fra venstre børneforsker Charlotte Ringsmose, Jacob Sølvhøj (EL), Anders Brandt fmd for Børne- og ungdomsudvalget


Klik HER for billede: [pix] FB Hans Christensen styrer debatten
v