Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

En lokal og central ildsjæl fortæller om Dansk Flygtningehjælps landsindsamling søndag d. 4. november 2018 til de nødstedte flygtninge i nærområderne.
Traditionen tro giver Dialog på Frederikshavn Lokalradio ordet til de ildsjæle  som koordinerer Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 4. november 2018. Hertil har Dansk Flygtningehjælp brug for mange flere indsamlere for at kunne besøge alle  husstande i Danmark for at skaffe penge til at hjælpe flest mulige nødstedte flygtninge i verden til at komme videre med deres liv eller i det mindste at holde liv i håbet. Hertil har Dialog først interviewet Dansk Flygtningehjælps nye indsamlingskoordinator på landsplan , Camille Paarup, især om hvad pengene går til ude i de flygtningelejre  i nærområderne, som huser millionvis af mennesker som i rædsel hals over hoved har måttet flygte fra deres hjem. Der er i øjeblikket 68 millioner flygtninge fortæller Camilla det største antal siden 2. verdenskrig. Er man ikke hjemme søndag d. 4. november så kan man tyvstarte med allerede nu at indbetale det beløb man ønsker på Mobilepay  nr  60101101. Dernæst har Dialog spurgt den lokale indsamlingskoordinator i Frederikshavn, Else Schaltz,  om hun her få dage inden indsamlingen  stadig havde brug for indsamlere til at kunne dække alle indsamlingsdistrikter i Frederikshavn by. Ja. Der er stadig brug for mange flere indsamlere, også i Strandby og i Skagen og Sæbyområdet. Så Else Schaltz opfordrer alle, der har mulighed for at afse et par timer til at melde sig på www.flygtning.dk   
(Lagt på nettet d. 29. oktober og sendt d. 31. oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 23-24. oktober 2018 med Camilla Paarup, indsamlingsleder i Dansk Flygtningehjælp og lokal indsamlingskoordinator i Frederikshavn, Else Schaltz, som har brug for indsamlere.


HØR: Dansk Flygtningehjælps landskoordinator Camilla Paarup fortæller hvordan de indsamlede penge kommer til at gøre gavn for nogle af de millionvis af flygtningene i nærområderne


HØR: Else Schaltz, lokal indsamlingskoordinator i Frederikshavn opfordrer bl.a alle der kan afse tid på søndag d. 4. november til at melde sig på www.flygtning.dkKlik HER for billede: [pix] FB Flygtningebarn med udleveret føderation

www.flygtning.dk hvor man finder både information om indsamlingen og tilmelding som indsamler og praktiske oplysninger til brug for indsamlerne søndag d 4. november