Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Hør ildsjælen Susanne Wennerwald fortælle om ”Etableringshjælp for voldsramte kvinder”
Dialog bringer her en samtale med ildsjælen Susanne Wennerwald fra ”Etableringshjælp for voldsramte kvinder” i Frederikshavn. Det er en optagelse fra d. 6. december 2018 inde på foreningens lager på Knivholtvej 20.
Vi hører Susanne engagerede fortælling om hvilken situation som kvinder der må flygte fra deres fysisk og psykisk voldelige partner typisk så står i og har behov for såvel materielt som socialt. Derfor er foreningen interesseret i tilbud om beklædning og især elementært boudstyr som boxmadresser og sofaborde og det gælder især op til julen, som erfaringsmæssigt betyder at flere kvinder flygter fra volden ofte uden andet end hvad de har på kroppen og således et større rykind på krisecentret, som der er tæt samarbejde med.”Etableringshjælp for voldsramte kvinder” er også interesseret i pengebeløb til at dække kontorudgifter og arrangementer for de voldsramte kvinder og deres børn.  
Susanne og datteren Sara Josefine Børjessson har nemlig selv stået i situationen og ved derfor hvad der er brug for, som f.eks. at gå med til kommunen som bisidder til støtte for kvinder der og deres børn og oplyse om og skaffe kontakter. Susanne og datteren Sara har med bistand fra Marianne Skadborg, De Frivilliges Hus fået etableret et netværk sammen med andre grupper. Der bliver også drøftet børnenes svære situation som familie- og skilsmisselovgivningen altså ikke tager højde for.

Og ikke mindst bliver der i interviewet sidste del  også spurgt ind til og drøftet hvad både de individrelaterede, opvækstbetingede og de samfundsrelaterede årsager kan være; såsom en uheldig udvikling i mandeidealer i gammeldags patriarkalsk voldsaccepterende retning afsmittet fra mediernes filmvold og nationalistiske militaristiske voldslegitimerende reportager fra Danmarks og allieredes krigsdeltagelser imod i forvejen dehumaniserede mindreværdige fjender.
Og selvfølgelig hvad der så kunne gøres for at forebygge vold i parforhold; såvel her og nu ved at sørge for og oplyse om, at der er mulighed for hjælp til at komme ud af voldelige parforhold,  som på længere sigt igennem de unges uddannelse og opvækst, at arbejde systematisk med indlæring af ikke-voldelige konfliktløsningsteknikker og forebyggelse af unødvendige konflikter, og med mindre stressende vilkår for familierne, og afspænding i verden med mindre behov for krigshelte. Aktuelt efterlyser Susanne Wennerwald tilbud af boudstyr til beredskabet til det desværre forventede juleboom.
 
 
HØR: Susanne Wennerwald fortæller om ”Etableringshjælp for voldsramte kvinder” og øser af sine erfaringer på området.


Klik HER for billede: [pix] FB Susanne Wennerwald og dateren Sara Josefine Børjesson


Facebookgruppen ”Etableringshjælp for voldsramte kvinder”


Er man interesseret i at komme i kontakt med ”Etableringshjælp for voldsramte kvinder”, så er man velkommen til at kontakte Susanne Wennerwald på telefonnummer 50737548 eller mailadressen sanne@solvang14.dk