Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

 Lars Mellemkjær fra Landbonord i Frederikshavn kommune fortæller om det lokale landbrugs situation.
Lars er næstformand for Landbonord og kredsformand i kreds 2 der dækker Frederikshavn kommune med ca. 300 medlemmer. Interviewet med i Dialog på Frederikshavn Lokalradio foregik d. 18. december 2018.
Lars Mellemkjær selv producerer smågrise på basis af hen ved 600 søer og har som medhjælpere ansat 2 rumænere, der bor i Dybvad med familier. Men koncernsproget er forblevet engelsk.
Vi hører om årets høst og økonomien som er afhængig af de svingende priser på markedet for foder og slagtesvin. Men også om miljø, som også lægger de fleste landmænd på sinde i deres tætte samspil med naturen selvom mange landmænd er presset på økonomien især hvis man efter 2008 var blandt dem der blev ramt af finanskrisens rentehop og de oppustede jordprisers bratte fald. Landbruget og forarbejdningsvirksomheder beskæftiget ca. 17 % af arbejdskraften i Frederikshavn kommune.
Landbonord forhandler med Frederikshavn kommune om vandløbenes tilstand, hvor de stigende regnmængder gør oprensning mere presserende. Vi hører også om landbrugets organisationer og deres interessevaretagelse som efterhånden en minoritet i samfundslivet. (Lagt på nettet d. 14. januar og sendt d. 23. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 18. december 2018 med Lars Mellemkjær fra Landbonord i Frederikshavn kommune om  det lokale landbrugs situation.


HØR: Lars Mellemkjær fra Landbonord i Frederikshavn kommune fortæller om det lokale landbrugs situation.Klik HER for billede: [pix] FB Lars Mellemkjær


Hjemmeside for LandboNord