Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Borgerforslag om ”Indførelse af minimumsnormeringer" i Frederikshavn kommune.
Du kan her i Dialog høre et dobbeltinterview med forslagsstiller Pernille Christensen, selv mor og Kia Hansen også mor og som var den første der skrev på KanalFrederikshavn.dk om situationen med 2 pædagoger til 42 børnehavebørn. Interviewet foregik d. 6. december 2019.
Her er selve borgerforslaget, som der er dialog om ud fra mange forskellige perspektiver og som er hentet fra https://frederikshavn.dk/politik/byraad/borgerforslag/indfoerelse-af-minimumsnormeringer/ hvor man også skal skrive under, hvis man ønsker at støtte borgerforslaget:

Borgerforslag om ”Indførelse af minimumsnormeringer

Forslag af Pernille Christensen (udløber den 28. november 2020)
Dette er et borgerforslag til byrådet. Som forældre i Frederikshavn Kommune foreslås det, at der indføres minimumsnormeringer for Frederikshavn Kommunes daginstitutioner, således normeringen i børnehaver er 1:6 og normeringen er 1:3 i vuggestuer. Dette gøres, for at sikre den bedst mulige trivsel, udvikling og nærværende voksenkontakt for vores yngste i Kommunen, men også for at sikre, at de nuværende ansatte i vore daginstitutioner ikke brænder ud længe før tid. Aktuelt viser Danmarks Statistik følgende normering for Frederikshavn Kommune 2018: Dagpleje: 3,6 Daginstitution 0-2 år 3,4 Daginstitution 3-5 år 6,6 Det er dog således, at denne beregning ikke afspejler den reelle virkelighed for hverken pædagoger eller vores børn. Denne beregning tager ikke forbehold for langtidssygemeldte, ledere eller andet personale, som ikke har børnene som deres primære arbejdsopgaver. Endvidere tager denne beregning ej heller højde for afholdelse af ferie eller sygdom på dagplejeområdet. Resultatet heraf, er således, at den reelle normering, som i virkeligheden foregår i hverdagen står langt ringere til, end hvad det fremgår af denne statistik. Derfor vil vi, i dette borgerforslag, henstille til, at man ved udregning af normeringer, kun medregner det personale, som faktisk er tilstede i dagligdagen og som er en del af børnenes hverdag. Vedrørende finansiering af minimumsnormeringer henvises det til, at dette ikke skal ske indenfor udvalget, da bl.a. skole og familie områderne i forvejen har været udsat for urimelige besparelser i den senere tid.”

Den aftale på landsplan vedr. minimumsnormeringer som er en del af finanslovsaften imellem Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten (og Alternativet?) bliver også grundigt debatteret og hvor Pernilles og Kia på trods af, at det er et fremskridt, påpeger dens mangler, løse ender og manglende økonomiske ambitioner, hvorfor de netop på den baggrund mener, at det fortsat er nødvendigt at samle underskrifter for det lokale borgerforslag om minimumsnormeringer i Frederikshavn komme, - også for at holde debatten i gang på landsplan.

HØR: Pernille Christensen og Kia Hansen begrunder her, hvorfor de som mødre med børnenes tarv for øje holder fast i at ønske minimumsmarkeringer på institutionsniveau på baggrund af fremførte problematiseringer heraf - og de kritiserer finanslovsaftalen om minimumsnormeringer som for løs, hvorfor de vil fortsætte med at samle underskrifter


Løbeseddel om hjælp til at fremme borgerforslaget om minimumsnormeringer - og hvordan man skriver under - kan udskrives.

Klik HER for billede: [pix] FB Løbeseddel om hjælp til at fremme borgerforslaget om minimumsnormeringer - her som billedfil som  man kan klikke på for at forstørre

Forstør fotoet med et klik på det.
Klik HER for billede: [pix] FB De interviewede Kia Hansen og Pernille Christensen, som står bag borgerforslaget om minimumsnormeringer på institutionsniveau

Klik HER for billede: [pix] FB Juletræet hvor sympatisører gerne må pynte med flere gule hjerter.

Klik HER for billede: [pix] FB Juletræ med Gule hjerter for borgerforslaget om minimumsnormeringer i dagens lys


Link til
Borgerforslaget om minimumsnormeringer i Frederikshavn Kommune

Interesserede er velkomne til at rette henvendelse pr mail til pelars8@gmail.com

og hansenkia@live.dk


Hør evt. tidligere Dialogindslag hvor man kan høre forskere fortælle om de første leveårs betydning for et barns udvikling:

Demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Hør fra borgermødet "Vore Børn" om de 0-3-åriges åbne vindue for udvikling, der kræver rettidig omhu fra både forældre og Frederikshavn kommune - ikke mindst på dagtilbudsområdet, hvor Frederikshavn ligger med den 5. dårligste normering.