Frederikshavn Multietniske Forening

Se også Facebook: http://arnehansen.net/fmef/ Frederikshavn Multietniske Forening

 

Samarbejdspartnere:

OLAWI: http://www.olawi.org/ (under opbygning)

Radioudsendelsen Dialogs integrationsemner kan alle høres på  http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/

.                                                                         Eller læs det det aktuelle radioprogram på www.arnehansen.net/Dialogprogram.htm. 

Aktuelt:

26.01.17 Kom og hør om udviklingssamarbejde med OLAWI i Afghanistan d. 11. februar 2017

26.01.17Medlemskontingent for  medlemmer i Frederikshavn Multietniske Forening i 2017

 

13.07.16 Kvinde- og børnesvømning i skoleåret 2016-17 torsdage kl 18-19:30 på Strandby skole mv.(pt nedlagt)

13.07.16 FEMF-kontingentsatser2016

 

Generelt: 

22.04.04 Vedtægter for Frh. Multietniske Forening

 

Emner fra dengang da FMEF havde egne lokaler:

 

24.08.08 Referat fra generalforsamling i Fr.havn Multietniske Forening d. 26.06.08

22.10.07 Bestyrelsen i  Frederikshavn Multietniske Forening pr 21.08.07. - efter konstituering

22.08.07 Hvem i FMF-bestyrelsen har bestemte serviceopgaver overfor medlemmerne - kontakt gerne

07.02.09 Bliv medlem af Frederikshavn Multietniske Forening - Se nye lavere kontingentsatser for nye flygtninge på starthjælp.

26.11.07 Link til integrationsrådet på Frederikshavn Kommunes hjemmeside

For indsatser i  år 2006 og derfør med evt. aktuel relevans henvises her til Hj. for Flygtninge... Integration.. Lokalt

 


Skolehjemsamarbejde med nydanske forældre - betydningen af forforståelse og praksis - med vægt på kommunikationen, situationen og mennesket - fremforat sætte kulturbegrebet i front. . (FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Optagelse d. 26. januar 2009 af foredrag af lektor Iben Jensen RUC om erfaringer fra analyse og konstruktion af den ligeværdige skole-hjemsamtale.

Skole-hjemsamarbejde i praksis: Erfaringer fra heldagsskole og skole-hjem koordinator på Selsmoseskolen i Høje Taastrup. (FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Optagelse d. 26. januar 2009 af foredrag af skoleinspektør Ellis Andersen og skole-hjem koordinator Marjan Ganjjou.

Hør workshop om vigtigheden af den kommunale indsats for tosprogede er helhedsorienteret. (FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
optagelse d. 26. januar 2009 af workshop om ideer til kommunens helkhedsorienterede indsats.

Inspiration til at søge penge til udviklingsprojekter for skole-hjemsamarbejde med nydanske forældre. (FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Optagelse d. 26. januar 2009 af tale af psykolog og mødeleder Basim Osman.

Præsentation af den nye tosprogs task force for folkeskolen. (FLR-Dialog d. 3. februar 2009
Interview d. 26. januar 2009 med Anja Ougaard leder af tosprogs taskk force.

Hør Lene Timm fortælle om sin rapport: "Danmark har ondt i modersmålet, en kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning" (FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 23. januar 2009 med forsker Lene Timm.

30.01.09 Dansk Statsborger.  Kronik af Michala Bendixen bragt i Weekendavisen. 

10.01.09 "Den humane nedkøling" Socialog morten Ejrnæs tale ved demo for et anstændigt Danmark d. 10/1 2009

 11.11.08 Rapport af Lene Timm: Danmark har ondt i Modersmålet,  november 2008

11.11.08 ...plus bilagsrapport til Lene Timm:"ondt i modersmålet..."  

29.11.08 Hør om filmen "Ikkevoldelig kommunikation i 5.a." som middel til at forebygge og afhjælpe mobning i skolen især 

22.11.08 Hør familiekonsulent Jamuna fortælle og debattere om støtte til vore dobbeltkulturellle unge

18.11.08 D. 22. November fortæller familiekonsulent Jamuna om hvordan vi støtter vore unge til et godt liv i Danmark?

12.02.08 Hør optagelser af taler og musik på Den Afrikanske dag d. 9. febr. 2008 - og se også fotos og videos

25.09.08 Hvorfor ønsker Pia at invitere Jamuna til møde med forældre med flygtningebaggrund d. 22. Nov sept.

20.06.08 §18-tilskud til bustur for familier på starthjælp til Fårup samt til rådgivning

15.06.08 Kompromis om modersmålsundervisningen i Frederikshavn Kommune og mere danskundervisning til flygtningebørn

13.06.08 Hvordan 1.generationsforældre sammen med deres børn - påvirket af den danske kultur - klarer at integrere det bedste fra 2 kulturer med bevarelse af selvrespekten.

13.06.08 Om at hjælpe nye flygtninge med at lære EDB og give lektiehjælp i Frh. Multietniske Forenings lokaler i Th Bergsgade 6

23.05.08 Hør interview med afghanske Maria Ahmadi, som fortæller, at hun også har brug for Frh. Multietniske Forenings lektiecafe i Th Bergsgade 6.

01.05.08 Ansøgning til § 18 frivilligt socialt arbejde om støtte til husleje og andre nødvendige driftsudgifter.

01.05.08 Bilag til ansøgning til §18 om husleje og anden nødv.driftsstøtte.

01.05.08 Ansøgning til § 18 om tilskud til rådgivning

01.05.08 Ansøgning til §18 om støtte til bustur til Fårup sommerland for børnefamilier på starthjælp

30.04.08 Ansøgning til § 18 frivilligt socialt arbejde om støtte til lektiehjælp.

11.06.08 Invitation til generalforsamling i Frederikshavn Multietniske Generalforsamling torsdag d. 26. juni kl 19 i Th Bergsgade 6.

10.06.08 Invitation til generalforsamling i Frederikshavn Multietniske Generalforsamling torsdag d. 26. juni kl 19 i Th Bergsgade 6.

29.2.08 Bliv medlem af Frederikshavn Multietniske Forening . Se kontingentsatser og betalingsmåder.

01.06.08 Hør Muhamed Fajkovic fotælle om sine oplevelser fra krigen i Bosnien - og lade traumatiserede børn tegne som terapi

04.04.08 Modersmålsundervisning i København Pæd. konsulent Asad Ahmad fortæller også om 2-sprogede læreres nøglerolle i integrationen

10.02.08 Flugten fra Afrika endte i Frederikshavn. Nordjyske-reportage fra FMFs Afrikanske Dag af Carl Aage Østergaard

09.02.08 Quiz-spørgsmålene til den afrikanske dag – prøv at besvare den

09.02.08 -Og de rigtige svar - markeret med krydser foran de rigtige svar-alternativer.

21.01.08 Lærer Jette Fabricius Tofts svar på Anders Starbergs læserbrev i Nordjyske d. 20.01.08

20.01.08 Anders Starberg S forsvarer beskæring af modersmålundervisning til kun at gælde flygtninges børn, hvis de er født udenfor Danmark.

13.01.08 Vort modersmål er dejligt, det har så mild en klang…. af Jette Toft folkeskolelærer (et svar til Anders Starberg)

07.06.04 Modersmålundervisning i dari for afghanere i Frederikshavn kommune anno 2004 og interview med Sayed Olawi

13.01.08 "Konflikt om dari og tamil" artkel i Nordjyske af Tove Enevoldsen med bl.a udtalelser af byrådsmedlem Anders Starberg  

12.01.08 Hør om Frederikshavn valgt som årets ungdomskommune af Danmarks Ungdoms Fællesråd - måske også pga. modersmålsundervisning.

 

25.11.07 Aktivitetstilbud og Åbningstider i Fr.havn Multietniske Forenings lokaler i Th Bergsgade 6

22.10.07 Rådgivning for alle i Th Bergsgade 6 torsdage kl 14-17 eller efter aftale (eller direkte) på tlf 30420818 ved Arne Hansen m.fl.

08.10.07 Annonce: Salg af ah/Frh. Multietniske Forenings  integrationspris fra 2003 for at skaffe 68.688 kr til husly for frivilligt integrationsarbejde i 2008

08.10.07 Foto af Birgit Vans skulptur uddelt som integrationspris af Fr.havn integrationsråd i 2003 til Frh Multietniske Forening ved Arne Hansen

08.10.07 kortfattet oversigt pr 30.09.07 over Frh Multietniske Forenings ønsker for at opretholde lokaler og sport i 2008

08.10.07 Email til/fra arbejdsmarkedsdirektøren og kommunaldirektør vedr. lokalestøtte på 2008-budget

08.10.07 E-mail til byråd og integrationsråd d. 23.09.07 om støtte for 2oo8

08.10.07 Ansøgning til kultur og Fritidsudvalg af 29.07.07 om reduktion i afgift for komm. sportslokaler til Kultur...udvalg

08.10.07 FMF-ansøgning af 27.07.07 til byråd om nødvendig støtte til lokaler for 2008070727Ans.byraadstoetteFMFThBergsgade2008.doc

18.09.07 Hør kort  interview med elev om lektiehjælp på Frederikshavn Radios Dialogredaktions hjemmeside

11.08.07 Hør interviews og se fotos fra starthjælpsflygtninges tur i  Aalborg Zoologiske have - med Red Barnet og Frh Multietniske Forening (i FLR-Dialog)

04.07.07 Hvordan kan nydanskeres muligheder på arbejdsmarkedet styrke? -Dialog med nydanske foreninger - bl.a. Frh Multietniske Forening

26.06.07 Teksten til Arne Hs takketale i anledning af Danske Banks støtte til projektet "høring om vore flygtningebørn" og om dets ide'

28.03.07 Arbejdsmarkedsforvaltningens Berigtigelse af sagsfremstilling til p. 26 på Byrådsmødet d. 28.03.07 v. kritik fra Sociale Nævn  + kommentar

15.02.08 Interview med Asmaa Abdol-Hamid som er i tvivl om hun skal fortsætte som folketingskandidat for EL.

24.11.07 Hør optagelse fra integrationsrådets fest d.24. nov.  En radioudsendelse fra FLR-DIALOG nu på http://www.arnehansen.net/dialog/

24.11.07 Frederikshavn Integrationsråds folder side 1 og s. 4 bl.a. med muligheder for at kontakte integrationsrådet.

24.11.07 Frh. Integrationsråds folder s. 2-3 om formål, opgaver, sammensætning.

24.11.07 Integrationsrådets spørgeskema om integrationen

29.10.07 En flygtning fra Burma bosat i Sæby fortæller om håbet om en fredelig overgang til demokrati med støtte fra verdensopinionen

20.09.07 2 artikler fra Nordjyske-Vor By: "Ny Vagthjælp" og kommentar: 22 års rådgivning af nye  flygtninge i Frh. Multietniske Forening

15.11.07 Tak til alle indsamlere og givere til verdens flygtninge ved Dansk Flygtningehjælps indsamling d. 11. november 2007

15.10.07 Hør og læs om Hånbækskolens kulturfest d. 25. oktober og læs det øvrige program.for projektets øvrige indhold.

06.11.07 Hør hvad der blev sagt på Frederikshavnkredsens første 9-kantede vælgermøde i Sæby

 30.10.07 SIDSTE NYT FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS UDSENDTE MEDARBEJDER I DARFUR INDEN INDSAMLINGEN D. 11.NOVEMBER

16.10.07 Frederikshavn: Demonstration imod den burmesiske militær-juntas drab og brutale overgreb på den demokratiske opposition

16.10.07 Give the Burmese people a voice - giv et bidrag til at burmeserne kan få en stemme

20.08.07 Hvis du har ideer til hvad Frh Multietniske Forening skal lave, så send dem nu til et medlem af bestyrelsen.

04.07.07 Danske initiativpuljer gik til Frh. Multietniske Forenings projekt FMFs Høring om vore flygtningebørn og deres fremtid

26.06.07 Danske Banks initiativpulje støtter projektet "Høring om vore flygtningebørn" indsendt af Fr.havn Multietniske Forening

25.06.07 Reportage fra FNs internationale flygtningedag i Frederikshavn Multietniske Forenings lokaler . på initiativ af Aalborg stifts tværkulturelle arbejde

14.05.07 Dialog-redaktionens spørgsmål til integrationsrådet d. 29. april efter rådets andet møde d. 24/4

02.07.07 Bestyrelsen i  Frederikshavn Multietniske Forening pr 22.06.07 efter generalforsamlingen d. 21.06.07

02.07.07 Referat fra generalforsamling i Frederikshavn Multietniske Forening d. 21. juni 2007.

19.05.07 Bestyrelsens beretning til Frh. Multietniske Forenings generalforsamling d. 2. juni 2007.                                                                                                                                      22.04.04 Vedtægter for Frh. Multietniske Forening

08.05.07 Fra 1. maj-festen på Knivholt, hvor bl.a  Frh Multietniske Forening havde bod og man kan se en video fra taekwondoholdets optræden.

 26.04.07 Hør interview d. 26. april 2007 med Helle Thorbøl Hansen fra Foreningen Nydansker. om arbejdet for integrationen på arbejdsmarkedet.

23.04.07 Dagsorden til Frederikshavn  integrationsråds 2. møde d. 24. april 2007

01.04.07 Hør velkomst i Brandbjergnetværket og foredraget "Piben fik en anden lyd" af den familiesammenførte iagttager af danskerne.

22.03.07 Hør integrationsmødet med dir. Jan Nielsen om ny struktur - og dialog mellem de frivillige og de hverdags-ansvarlige for den komm. integrationsindsats

13.03.07 Se billeder og hør lydoptagelser og interviws fra Åbent hus i Th Bergsgade 6 Fr.havn sendt i FLF-Dialog d. 13. marts 2007

10.03.07 SF kræver bedre forhold for flygtninge på starthjælp Fra Nordjyske-Fr.havn

10.03.07 Åbent hus: Test din viden om din nye Frederikshavn kommune - gerne svar til post@arnehansen.net

10.03.07 Åbent hus: test din paratviden som verdensborger i Frederikshavn? - gerne svar til post@arnehansen.net.

10.03.07 Om Shin-folket der dansede og sag til åbent hus: Læs s. 10-11 i denne bog om Burma med mangeårigt militærdiktatur.

04.03.07 Spørgsmål til de integrationsansvarlige i Frederikshavn Kommune til mødet d. 21. marts fra bl.a flygtninge på starthjælp

01.03.07 Hør en snak om at vælge uddannelse mellem uddannelsesvejleder Jens Porsborg og Maasoda, Arghavan og Sarah

18.11.06 Hør livligt møde i FMF om Starthjælp i Danmark og Ny Frederikshavn

 

Arkiv

27.07.10 Tilbud om Svømning/sport og rådgivning  fra Frederikshavn Multietniske Forening i efteråret 2010

Gi'r du 3 timer af din søndag den 14. november og samler ind til verdens nødstedte flygtninge - og få en glad dag?

09.09.10 Mød Palæstina på Fisketorvet mandag d. 13/9 og møde om konflikten d. 23/9 i Ørnevejen 6.

14.05.09 Hør invitation til at møde nye venner på skovtur med Pia og Elsemarie m.fl.

03.05.09 Invitation til at møde nye venner på skovtur med Pia og Elsemarie m.fl.

03.05.09 Kort der viser  vejen til mødestedet ved Naturlegepladsen ved Bangsbo skov

09.02.09 Hør tilbud om sport, lektiehjælp, rådgivning mv fra Fr.havn Multietniske Forening.

05.02.09 Tilbud om sport, lektiehjælp og rådgivning fra Frh. Multietniske Forening

02.02.09 Appel til udenrigsminister Per Stig Møller for at stoppe massakre på civile i Sri Lanka - fra Fr.havn Multietniske F.    

16.10.08 Meld dig gerne til at samle ind til verdens flygtningebørn d. 9. nov. for Dansk Flygtningehjælp.  

14.10.08 Brev til danske udenrigsministerom humanitær intervention i Sri Lanka for at hjælpe krigsflygtninge + Svar

18.08.08 PIA OM BANGSBOTRÆF PÅ FREDAG den 22. August fra kl 14,30

18.08.08 Hør om sportstilbud for 2008-2009 hos Fr.havn Multietniske Forening

03.08.08 Regler for brug af kommunale sportslokaler

21.07.08 På skovtur i Bangsbo med børn fra flere lande - i lyd og bileder (Dialog)

27.06.08 Svar med afslag fra kommunaldirektør på økonomiudv/byråds vegne

25.06.08 Sidste udkald til at deltage i Frh Multietniske Forenings generalforsamling i aften d. 26. juni kl 19 i Th Bergsgade 6 - måske sidste gang hvis FM bliver husvild?!!

24.06.08 Brev til Byrådet om at tage ansvar for om Fr.havn Multietniske Forening bliver husvild 1. juli?

24.06.08 FMF-bestyrelsens underskrifter på brevet til byrådet

24.06.08 Nordjyske Bank ønsker FMF ud af Th Bergsgade 6 d. 30 juni

20.06.08 Afslag på tilskud til husleje og andre nødvendige driftsudgifter inkl. lektiecafe.

05.04.08 Lektiehjælp? - Driller lektierne Om du går i skole eller på gymnasiet – så hjælper vi dig gerne.

29.02.08 Hør om Lektiehjælp, sundhedsvejledning, Rådgivning, EDB, Taekwondo, Svømning mv. i Frh. Multietniske Forening

18.12.07 Udkast til Afrikansk Dag d. 9. februar 2008

25.11.07 Tilbud om Lektiehjælp i dansk,  matematik og andre fag, sundhedsvejledning, mulighed for at søge råd  som ny flygtning især

25.11.07 Sportstilbud for 2007-2008 hos Fr.havn Multietniske Forening

25.11.07 Aktivitetstilbud og Åbningstider i Fr.havn Multietniske Forenings lokaler i Th Bergsgade 6

22.10.07 Rådgivning for alle i Th Bergsgade 6 torsdage kl 14-17 eller efter aftale (eller direkte) på tlf 30420818 ved Arne Hansen m.fl.

19.02.08 Annonce: Kom og hør Asmaa Abdol-Hamid tale politik i Frederikshavn d. 27. februar kl 19 i Skolegade 8

09.02.08 Opdateret program for Afrikansk Dag lørdag d. 9. februar kl 11-16 i Skolegade 8 i Frederikshavn 

01.02.08 A4 ark med program for Afrikansk Dag lørdag d. 9. februar kl 11-16 - lige til udprintning, opslag og uddeling til andre

29.01.08 Afrikansk integrationsdag Lørdag d. 9. februar kl. 11-16 i Skolegade 8. - arrangeret af Frh Multietniske Forening

29.01.08 Program for den Afrikanske integrationsdag lørdag d. 9. februar kl 11-16 i Skolegade 8 i Fr.havn

10.01.08 Peer Holm Jørgensen fortæller om CIAs glemte folkemord i Indonesien på møde torsdag d. 17. januar kl 19 i Th Bergsgade 6

18.12.07 Nye events-initiativer fra Frh Multietniske Forening: Eid-fest, - Peer Holm Jørgensen om CIA d. 17/1, - Afrikansk Dag d. 9/2.

22.11.07 Invitation til FNs internationale frivillighedsdag d. 5. december kl 14-16 i Frivillighuset Boensgade 4

22.11.07 Invitation til Integrationsrådets dag - lørdag d. 24. nov. kl 11-15 i Det Musiske Hus ved Rådhuset

01.11.07 Tværpolitiske vælgermøder i Frederikshavnkredsen

30.10.07 Meld dig til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i Darfur/Afrika  søndag d. 11. november?.

08.10.07 HØR FLR-DIALOG: Vil det lykkes at skaffe borgere nok til at samle ind til flygtninge i Darfur og verdens øvrige flygtninge søndag d. 11. november?.

18.08.07 Dagsorden for bestyrelsesmøde i Frederikshavn Multietniske Forening d. 21. august 2007 kl 19 i Th Bergsgade 6

24.07.07 Quindemarch 9.august kl 19 fra Rådhuspladsen, fortæller Randi Hansen.

18.07.07 Regler for brug af kommunale sportslokaler oa. praktiske oplysninger

18.07.07 Regler for brug af kommunale sportslokaler oa. praktiske oplysninger, side 2.

19.07.07 Telefonnumre til de medlemmer i Frh Multietniske Forening, som har brug for lokalerne i ferien.

28.06.07 Opslag om Åbningstider i Frh Multietniske -Forenings Lokaler i Th Bergsgade 6 - Hvem vil hjælpe med at holde åbent i sommerferien?

18.06.07 Kom til dialogmøde på Flygtningenes internationale dag d. 20. juni kl 19 i FMFs lokaler i Th Bergsgade 6 sammen med stiftets tværkulturelle arbejde

04.06.07 Medlemmer af Frh. Multietniske Forening indkaldes til ny generalforsamling torsdag d. 21 juni kl 19 i Th Bergsgade 6.

15.05.07 Indkaldelse til generalforsamling i Frederikshavn Multietniske Forening lørdag d. 2. juni kl 10 i Th Bergsgade 6

03.05.07 Vil I med Multietnisk Forening , Løft Livet og  RK-Sæby på udflugt til Råbjerg Mile til Skovens dag d. 13. maj?

30.04.07 Naturvejleder Villy Hansen fortæller om Skovens Dag i Råbjerg Mile søndag d. 13. maj kl 10-16 - mulighed for at tilmelde sig fælles bustransport?

28.04.07  PROGRAM for 1.MAJ PÅ KNIVHOLDT nu MED TIDSPUNKTERNE på. Alle er velkomne til bla. at se taekwondo kl 15 og FMFs og Løft Livets boder

26.04.07 Invitation til Cafe-seminar for nydanskere om arbejdsmarkedet - fra Foreningen Nydanskere - et arbejdsgiver- initiativ

15.03.07 Løbeseddel: Mød Frederikshavn kommunes ansvarlige på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet onsdag d. 21. marts kl. 19 i Th Bergsgade 6

12.03.07 Hør om at blive lægdommer - der mangler lægdommere fra etniske minoriteter i Frederikshavn

11.03.07 "Løft og kæmp for livet" Det vellykkede integrationsprojekt Løft Livet kæmper for overlevelse.  Fra Nordjyske-Fr.havn

09.03.07 Kom til dialog- og inspirationsmøde med kommunens integrationsansvarlige onsdag d. 21. marts kl 19 i Th Bergsgade 6.

07.03.07 Fælles åbent hus lørdag d. 10. marts kl 11-16 i Th. Bergsgade 6 for alle - fortæl det gerne videre

05.03.07 Nyt fra FMF: Åbent hus 10. marts og Møde med kommunen om integration d. 21. marts. Integrationsrådsmøde 20/3

26.02.07 Rundt om Projekt Løft Livet i Fr.havn med en engageret lærers og en glad elevs øjne. Interview med lærer Pia Thomsen og eleven Nana Nielsen

26.02.07 Nyt fra Fr.havn Multietniske Forening: Åbent hus 10. marts og Møde med kommunen om integration d. 21. marts. Integrationsrådsmøde 20/3

31.01.07 Interview d. 31. januar med Ruth Christensen fra Røde Kors Flygtningeaktivitet og Lisa Sørensen fra Projekt Løft Livet, Frederikshavn.

30.01.07 Møde i Sæby onsdag d. 31. januar med Vadivel Jeyaratna fmd Frh. Multietniske Forening og Lisa Sørensen, Løft Livet

29.01.07 LØFT LIVET-folderen vinter og forår 2007

12.0107 Frederikshavn Multietniske Forenings bestyrelse

04.01.07 Sportstilbud hos Frederikshavn Multietniske Forening for vinteren 2007

30.01.07Hvem i FMF-bestyrelsen har bestemte serviceopgaver overfor medlemmerne - kontakt gerne

22.06.06 Bestyrelsens beretning vedtaget på Frh Multietniske Forenings generalforsamling d. 20. maj 2006.

For indsatser i  år 2006 og tilbage til 1997 med  evt. aktuel relevans henvises her til Hj. for Flygtninge... Integration.. Lokalt