Frederikshavn Multietniske Forening

Opdateret d. 7.02.9

Alle i Frederikshavn kommune inviteres til at blive medlemmer af Frederikshavn Multietniske Forening, som man kan læse generelt om på www.fmef.dk og om foreningens konkrete aktivitetstilbud på http://www.arnehansen.net/fmef/090112sport,lektiecafe.htm

 

Pris for medlemskab af Frederikshavn Multietniske Forening er for hele 2009:

 

Medlemmer på SU eller arbejdsløse                50 kr.  om året

Enkeltmedlemmer i arbejde                           100 kr. om året

Familier inklusive børn under 18 år              150 kr. om året

Flygtningefamilier der lever på starthjælp    100 kr

 

Man kan betale i Spar Nord på konto 9006 1305 6844 37 Enten i Hånbækcentret eller i Danmarksgade 48, eller over egen netbank Husk at få anført jeres navn og evt. medlemsnummer. (Det er en god ide samtidig at melde dig til årlig automatisk betaling via PBS.)

- eller man kan betale til den ansvarlige for den aktivitet du deltager i

- eller betal til kasserer Arne Hansen på bopælen Sønderjyllands Alle 35, eller ring på mobil 304120818 eller 98420818, når du har pengene liggende til mig. – og så får du udleveret medlemskort som kvittering. - Spørgsmål besvares gerne.

 

Husk at enhver af os må yde sit for at vi alle kan nyde. – og især nyde evt. offentlige tilskud som solidarisk hjælp til selvhjælp

 

Betalingen af årskontingentet bør normalt ske senest d. 15. Januar.

For alle gælder det at frivillige bidrag  - udover kontingentet – er meget velkomne?

 

måned, og er en person efter en rykning  stadig i restance ved månedens udløb, så fortabes medle    Nye brugere kan tidligst afkræves kontingent efter tredje gang man benytter FMF-tilbud  - og for børn og unge vil det første kvartal være gratis. Og kassereren kan også lade det gælde nye voksne.  Således er der i 2008 ikke opkrævet   kontingent for alle nye medlemmer og brugere på starthjælp efter henstilling til bestyrelsen bl.a pga. kassererens erfaringer og sygdom.

                                                                                                                                                            Kursusledere og andre særligt aktive kan som påskønnelse få eftergivet kontingent, hvis deres økonomi tilsiger det.

 

FMFs Vedtægter kan læses på http://www.arnehansen.net/000401FMF-vedtaegter.htm

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen,  kasserer  i Frh. Multietniske Forening

Sønderjyllands Alle 35, mobil 30420818, tlf. 98425542, post@arnehansen.net , hjemmeside  http://www.arnehansen.net/

 

Opdateret d. 7.02.09