Frederikshavn Multietniske Forening

 

Sportstilbud hos Frederikshavn Multietniske Forening for 2008-2009 pr 3.08.2008

 

Ordnet alfabetisk efter sportsaktivitet.

Badminton Ørnevejens skole aula onsdage kl 17-19 fra d. 20. august 2008 og  til og med d. 
Dog undtagen ?
Ørnevejens skole aula lørdage kl 16-18 fra d. 23. august 2008 og  til og med d. ?
Dog undtagen ?
 

Henvendelse til den ansvarlige Jeya Vadivel Jeyaratnaganthan vadivelpost@yahoo.dk  tlf 98434231, 29806125

 

Gymnastik for kvinder og unge piger  i Hånbækskolens pigegymnastiksal lørdage kl. 15-16,30 og begyndende med d. 23. august 2008 og til og med d. ?

Dog undtagen ?

Henvendelse til den ansvarlige Denistha Annalingam tlf. 98433813, 60762264 denisthalingam2711@hotmail.com

 

Svømmeundervisning for piger/kvinder  ved Lisa Sørensen i Munkebakkeskolens svømmesal  mandage kl. 17-19  fra  18. august 2008 til og med d. ?

Dog undtagen ?

Henvendelse til Lisa Sørensen post_lisa@hotmail.com , tlf 61713311

 

Svømning for kvinder og unge piger i Hånbækskolens svømmesal  lørdage kl. 16,30-18 fra  d. 25. august 2007 til d 21. juni 2008. 

Dog undtagen 13.10.07, 20.10.7, 22.12.07, 29.12.07, 16.02.08, 23.02.08, 15.03.08, 22.03.08, 10.05.08

Henvendelse til den ansvarlige Denistha Annalingam tlf. 98433813, 60762264 denisthalingam2711@hotmail.com

 

Svømning for mænd på Munkebakkeskolen søndage kl 12-13 fra d. 18. august 2007 og til og med ?

Henvendelse til Jeya Vadivel Jeyaratnaganthan vadivelpost@yahoo.dk  tlf 98434231, 29806125

 

Svømning  i Hånbækskolens svømmesal  for familier på mandage kl. 18,00-19,30 og på lørdage kl. 15-16,30 fra og med d. 16. August 2008 og til d 31. marts 2009 (kan evt forlænges). 

Dog undtagen ?

Henvendelse til de ansvarlige Zahra og Sayed Olawi tlf 98434065, mobil 60698987,  Olawi01@yahoo.dk

 

Taekwondo-undervisning ved  Afrasiab Aziz fredage kl. 16-18 i Hånbækskolens drengegymnastiksal – fra d. 29. August 2008 til d ? 2009.

Dog undtagen d. ?.

Henv. Afrasiab Aziz  tlf  41154594, 98422277  afrasiab3@yahoo.com

NB Denistha vil kontakte komunen for om muligt at få lokaler om tirsdagen til taekwondo???

 

Specielt til de aktivitetsansvarlige:

 

Læs straks om retningslinjerne for brug af kommunens lokaler http://www.arnehansen.net/fmef/080804reglerkomlok.jpg .

 

Her står bl.a at den aktivitetsansvarlige skal henvende sig mindst 5 hverdage inden første benyttelsesdag. Tlfnr til skolernes pedeller kan evt fås hos Arne Hansen

 

Generelt så er det vigtigt for FMFs økonomi og kassererens tidsforbrug, at de aktivitetsansvarlige ved genopstarten til efteråret vil være indstillet  hurtigt at få nedskrevet navne, adresser, alder, tlf. og emails på deltagerne og give mig listerne så bestyrelsen kan sørge for at der bliver opkrævet medlemskontingent hos evt. nye deltagere som ikke er medlem i Frh multietniske Forening.

 

Fortæl at det fremover koster 10 kr pr times leje af gymnastiksale og 20 kr pr time for leje af aulaer og svømmesale , altså  30 timer for 1½ times svømning. Er der 10 deltagere bliver det altså 3 kr pr deltager pr gang . Har holdet bestilt 40 gange typisk så koster det altså 120 kr pr deltager.

Dvs det er en kæmpeunderskudsforretning for Frh multietniske Forening, som derfor er afhængig af særskilt tilskud fra kommunen. For 2008 skal Multietniske Forening således betale 8.340 kr for leje af kommunens lokaler.

Derfor bør vi alle stå sammen om at alle er solidariske og betaler medlemskontingent så snart man bliver bedt om det i januar måned 2007.

 

OG hvis det viser sig at den sportsaktivitet som du er ansvarlig for ikke kommer i gang eller ikke kan køre videre, så er det vigtigt at give besked til Frh Multietniske Forenings kontaktperson til kommunen vedr. brug af sportslokaler, Denistha Annalingam Denistha Annalingam tlf. 98433813, denisthalingam2711@hotmail.com

.

Og det er vigtigst at Denistha Annalingam straks får besked hvis et hold helt stopper. Og især gælder det om at huske at give besked til Denistha om ubrugte lokaletider, så hun kan afmelde dem til kommunen .Og det skal altså ske inden d. 15. oktober  (Evt. ændret?)

 

Mht hidtidige aktiviteter i Frh. Multietniske Forenings lokaler i Th Bergsgade 6 så har vi pga manglende støtte fra kommunen nu mistet lokalerne. Evt alternativer vil blive oplyst hvis de kommer til at forelige.

Senest opdateret 3. August 2008 af Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, 30420818, tlf 98425542,  post@arnehansen.net

 

Tilbage til forsiden http://www.arnehansen.net/fmef/  = www.fmef.dk

Opdateret 17.01.08