Til Frederikshavn Multietniske Forenings forside fmef.dk

 

Frederikshavn Multietniske Forening d. 8.01.08

 

Udkast til

Afrikansk integrationsdag hvor gamle og nye danskere mødes

Lørdag d. 9. februar kl. 11-16 i Skolegade 8 (alt. Th Bergsgade 6) i Frederikshavn

 

Her møder nye afrikanske flygtninge deres nye lokalsamfund med frederikshavnere, sæbynitter og skagboere . Og her har de lokale chancen for at møde de nye frederikshavnere og stifte bekendtskab med deres afrikanske (flygtninge)baggrund.

 

Foreløbigt Program for aktiviteter i Maskinhallen lørdag d. 9. februar 2008:

NB Programmet er foreløbigt idet der mangler tilsagn fra mange af de tænkte aktører hvorfor de her angivne korte tidsintervaller på standard 10 min. skal tilpasses efter behov idet næppe alle programpunkterne kan realiseres )

Mht at vi beder oplægsholder om at stille sig til rådighed for spørgsmål og debat umiddelbart efter oplægget i et tilstødende lokale, så er lokale 2 lige ud for Maskinhallen/store lokale afsat hertil, men måske viser det sig at være praktisk at man gør sig mere synlig f.eks ved at tage plads ude i gangen eller andetsteds hvor baggrundsstøjen tillader samtale). Under alle omstændigheder vil spontane spørgsmål/kommentarer i salen i tilknytning til oplæggene vel være relevante og så kan man om nødvendigt henvise til at fortsætte bagefter i andet angivet lokale.

Man er velkomne til at medbringe materialer til at lægge frem eller uddele. Derfor modtager vi gerne ønsker om fast stand/plads og ønske om faciliteter.

 

Afrikanerdagen er også tænkt som et integrationssupermarked henvendt til alle relevante med relevante tilbud og vi håber at vi på denne måde kan vise både gamle og nye flygtninge og indfødte ansigterne på nogle nøglepersoner, som flygtningene senere kan trække på, (idet vi på forhånd har tilvalgt brave folk, som sikkert gerne bruger lidt af fritiden i en god sags tjenestefravalgt lokale personer hvorfor vi håber på tilsagn fra de inviterede.

 

Kl. 10,50 Afrikansk velkomstmusik (afrikanernes aktiviteter som skal have fremtrædende plads er endnu ikke blevet planlagt i detaljer og må i vis udstrækning vise sig hen ad vejen efterhånden som man har organiseret og øvet sig (i selvforvaltning, som er en del af ideen i arrangementet, som i videst muligt omfang skal være afrikanernes eget) Og der skal også være plads til spontane indslag fra alle sider.

 

Kl. 11,00 Formand for FMF Vadivel Jeyaratnaganthan byder velkommen til de fremmødte nye og gamle frederikshavnere og giver ordet til borgmester Erik Sørensen der har lovet at fortælle om lokalt demokrati og inkludering af  nye flygtninge - med oversættelse til fransk af Afonso

Og efterfulgt af Orientering af Ophie og… om dagens program i Maskinhallen og tilbud i de øvrige 4 mindre lokaler i stueetagen i Skolegade 8

Plads til spørgsmål i salen

Og så har borgmesteren spørgetid i lokale 2? eller forgang– med tolkning ved Afonso

                      (www.arnehansen.net/dialog/lokalt/070501knivholt1.maj64kbps.htm )

 

Kl. 11,15 Afrikansk korsang under ledelse af Clelia

 

Kl. 11,25 2-3 flygtninge fra Afrika fortæller deres flygtningehistorie der oversættes

med tolkning af Afonso

Herefter kan man i side-lokale stille spørgsmål med tolkning af Afonso

 

Kl. 11,55 Afrikanske drenge danser deres helt egne maskuline danse

                      http://www.arnehansen.net/dialog/video/070620-008-drengedans1.MOV

 

kl. 12,00 Tale af  tidl. afrikanske flygtning pastor Afonso Waco (www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/070618afonsoflydag64kbps.htm )

Herefter har frederikshavnerne i et tilstødende lokale mulighed for at stille spørgsmål til en gruppe afrikanere med Afonso som tolk

 

Kl. 12,15 Taekwondo-opvisning af unge multietniske fra Frh Multietniske Forening

                      (www.arnehansen.net/dialog/video/070501-098-taekwondoknivholt.MOV )

 

Kl. 12,20 Tale om afrikansk-dansk kulturmøde af  ekspert (Tine Schmidt MS-er), oversat

                      Herefter kan man i side-lokale stille spørgsmål med mulig tolkning af Afonso

 

Kl. 12,30 Spisning: smagsprøver på afrikansk/eksotisk mad. (Ophie arr.)

+afrikansk baggrundsmusik)

 

Kl. 13,00 Sundhedstilbud i Fr.havn ved sundhedskoordinator Britta Olsson og læge Qazaz Mirsad

                      Herefter kan man i side-lokale stille spørgsmål med mulig tolkning af Afonso

                      (www.arnehansen.net/dialog/lokalt/050405brittaolssonthyrafrank64kbps.htm )

 

Kl. 13,15 Afrikansk korsang under ledelse af Clelia  

 

Kl. 13,20 Arne Hansen, Kaare Skov m.fl. byder velkommen til tilbud i Frh Multietniske Forening (tolkning af Afonso)

Herefter kan man i side-lokale stille spørgsmål med tolkning af Afonso   

 

Kl. 13,25  Afrikanske drenge danser deres helt egne maskuline danse

 

Kl. 13,30 Kommunens inklusion af  børn og unge flygtninge ved B&U-formand Paul R. Andersen

                      Herefter kan man i tilstødende lokale stille spørgsmål med tolkning af Afonso

                      (http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/070124starthjaelpibyraad64kbps.htm )

 

Kl. 13,40 Taekwondo-opvisning af unge multietniske fra Frh Multietniske Forening

 

Kl. 13,50 Uddannelse i Danmark miniforedrag ved studievejleder J. Posborg eller Lone Kærgaard

                      Herefter kan man i side-lokale stille spørgsmål med tolkning af Afonso

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/070212jporsborgudd.vejl64kbps.htm

 

Kl. 14,00  Afrikansk korsang under ledelse af Clelia  (Evt. andet)

 

Kl. 14,10 1-2 Frederikshavnere med flygtningebaggrund fortæller sin integrations-historie på godt og ondt - med tolkning af Afonso, som selv har fungeret som tolk ved sagsbehandling.

Herefter kan man i tilstødende lokale stille spørgsmål med tolkning af Afonso

 

Kl. 14,20  Første  bekendtgørelse af vindere i quiz-konkurrencer (oversættes)

 

kl.  14,25  Det danske arbejdsmarked ved LO-formand Cai Møller

                      Herefter kan man i tilstødende lokale stille spørgsmål med tolkning af Afonso

                      http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/071009integrationsraad64kbps.htm

 

Kl. 14,35  Afrikanske drenge danser deres helt egne maskuline danse

 

Kl. 14,40 Liza Wilhelmsen fortæller om Integrationsrådet og egne erfaringer som indvandrer

                      med tolkning af Afonso

Herefter kan man i tilstødende lokale stille spørgsmål med tolkning af Afonso

                      http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/071009integrationsraad64kbps.htm

 

Kl. 14,50 Taekwondo-opvisning af unge multietniske fra Frh Multietniske Forening

 

Kl. 14,55 Peer Holm Jørgensen bringer hilsen fra kenyansk forbindelse

Herefter kan man i tilstødende lokale stille spørgsmål med tolkning af Afonso

                      http://www.arnehansen.net/dialog/fred/080103peerholmjglemte64k.htm

 

Kl. 15,00 Kage og kaffe/te og evt. afrikansk mad til nyankomne (afrikansk baggrundsmusik)

 

Kl. 15,15 Fritidstilbud i Frederikshavn kommune ved FUF-formand Henrik Carlsen

Herefter kan man i tilstødende lokale stille spørgsmål med tolkning af Afonso

 

Kl. 15,25 Afrikansk korsang under ledelse af Clelia   (eller alternative spontane indslag)

 

Kl. 15,35 Ordet er frit og frit slag for spontane indslag f.eks for andre tilbud til nye flygtninge enhver art inkl. fra Skagen og Sæby og andre som er inviteret

-  og  selvfølgelig af afrikanere (med evt. tolkning )

 

Kl. 15, 50 Sidste bekendtgørelse af vindere i quiz-konkurrencer (oversættes)

 

Kl. 15,55 Afslutning med tak for i dag og velkommen igen, (oversættelse)

 

Al tale i Maskinhallen vil blive optaget til radioudsendelse i FLR-Dialog og i redigeret form lagt på netadressen www.arnehansen.net/dialog OG optræden og udstillinger mm vil blive filmet og fotograferet og lagt på nettet sammen med lyden

 

 

Aktiviteter og stande/udstillinger i de øvrige rum i Skolegade 8

vil først blive fordelt på lokalerne (som er Lokale nr 1, 2, 4, 5 og  ovenpå nr 11 med forrum ) når vi har fået tilbagemeldinger så vi ved mere om hvem der deltager og deres interesser…..

 

Ovenstående program vil løbende blive opdateret på www.fmef.dk (=  www.arnehansen.net/fmef/)

 

Programmet er skrevet af Arne Hansen efter samråd med især Ophie Henriksen, der har kontakten til vore afrikanere.

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, Frh Multietniske Forening

Tlf 30420818, 98425542, post@arnehansen.net

 

 

 

Tilbage til Frederikshavn Multietniske Forenings forside fmef.dk