Til Frederikshavn Multietniske Forenings forside fmef.dk

 

D. 20.01.08

Lærer Jette Fabricius Tofts svar på Anders Starbergs læserbrev i Nordjyske d. 20.01.08

 

 
En ganske kort kommentar til socialdemokraternes unge løve, hr.
Starberg: 
 
Anders dog! - lad nu være med at rode dig ud i noget, du ikke har forstand på; 
det har aldrig været min (eller SFs) holdning, at modersmålsundervisning skulle 
fortsætte til 10. generation. Sikke noget sludder at fyre af!  
 
Urimeligheden i at skelne mellem børn født i Danmark og børn født uden for Danmark 
burde imidlertid være åbenlys for enhver 
- i din lille verden kan to søskende med samme baggrund, kultur, forældre, sprog osv. osv. 
ikke modtage samme tilbud om undervisning. Det er da forskelsbehandling, der vil noget! 
 
Desuden skal hverken du, jeg eller andre stikke næsen i andre menneskers familieformer 
- vi har vist alle en grundlovssikret ret til privatliv inden for hjemmets fire vægge.
 
Afslutningsvis vil jeg glæde mig over den energi, du mere eller mindre vellykket har lagt 
i tolkningen af mit læserbrev, men samtidig græmmes over socialdemokraternes uforståelige 
holdningsændring i forhold til modersmålsundervisningen.

Jette Fabricius Toft

 

Tilbage til Frederikshavn Multietniske Forenings forside fmef.dk