Til Frederikshavn Multietniske Forenings forside fmef.dk

 

24.08.08

Referat fra generalforsamling i Fr.havn Multietniske Forening d. 26.06.08

(Inkl. Vigtigste opdateringer indtil d. 24.august)

 

Det følgende refererer til den nyeste udgave af dagsordenen dateret 26.06.08 udsendt kl. 18

 

1. Dirigent og referent Arne

2. Bestyrelsens mundtlige beretning blev enstemmigt godkendt

 

3. Regnskab blev godkendt. Et endeligt budget må afvente afklaring af lokalesituationen, men et 2008-budget,(som også var bilag til §18-ansøgningen), blev brugt som model

 

4. fastsættelse af kontingent. Arnes og Yogas forslag blev delegeret til behandling på et bestyrelsesmøde

 

5. Drøftelse af FMFs virke i det kommende år? Der planlægges møde om forholdet mellem forældre og deres teenagerbørn. Det bliver d. 27. september med Pia som tovholder.

– FMF har fået delvis støtte til bustur Fårup sommerland. Ophie er tovholder og foreslået at besøge Nordsømuseet måske i efterårsferien.

FMF fik afslag på ansøgning om lokalestøtte og flyttede ud de første dage af Juli i stor travlhed. Arne fik endeligt skaffet lokale til opmagasinering hos teknisk forvaltning på Ørnevej gennem Bahrams hjælp. Økonomisk afregning med udlejeren Nordjyske Bank, er ikke endelig på plads. vi har kontaktet Boligforeningen om at dele 2 stk. 35 m3 1-værelseslejligheder på Koktvedvej 49 st.m. og 1.sal m. Men Røde kors lederen Karen Westh har (måske efter kontakt med Bajro Terziz?) sagt nej, men vil godt samarbejde (på RKs præmisser)

 Der kom ikke nye ideer frem på generalforsamlingen.

 

6. Indkomne forslag: Ingen

 

7. Valg til bestyrelsen: Genvalg af Denistha, og Arne (foreløbigt)

Endelig vil de tilstedeværende opfordre hhv. Pia Thomsen, der er initiativtager til forældre-unge-projektet, samt Kaare Haunstrup-Skov, lektiecafe-koordinator, til at træde ind i bestyrelsen.

 

Herefter består bestyrelsen af følgende:

Vadivel Jeyaratnaganthan valgt i 2007

Denistha Annalingham genvalgt i 2008

Ophie Henriksen indtrådt i bestyrelsen efter Fehim efterår 2007

Arne Hansen genvalgt i 2008

Drazen Beslic nyvalgt i 2007

Yogachandiran Sathasivam valgt i 2007? (mødte ikke op ej heller i 2008)

Samt håber vi fra 2008

Pia Thomsen

Og Kåre Haunstrup-Skov

 

Generalforsamlingen vil overlade det til den nye bestyrelse at invitere evt. relevante repræsentanter for etniske grupper mv., som ikke i øjeblikket er repræsenteret i bestyrelsen, til at indtræde i bestyrelsen. Og det gælder især repræsentanter for nyere flygtningegrupper.

 

8. Fortsat ekstern revision af Part Nord hvis ingen melder sig som revisor

 

Referat godkendt af de tilstedeværende (Bla. Vadivel, Denistha og Arne). Med venlig hilsen fra Arne Hansen, referent

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til Frederikshavn Multietniske Forenings forside fmef.dk