Til Frederikshavn Multietniske Forenings forside fmef.dk

 

Fr.havn Multietniske Forenings brev til udenrigsministeren

om humanitær katastrofe i Sri Lanka for de tamilske krigsflygtninge.

 

(Se også  svaret her nederst)

 

Frederikshavn d.14. oktober 2008

 

Kære Udenrigsminister Per Stig Møller.

 

På vegne af Frederikshavn Multietniske Forening vil vi hermed henlede din opmærksomhed på den store humanitære katastrofe som i disse dage finder sted for øjnene af hele verden.

Det drejer sig om at 250.000 tamiler i Vanni-området i Sri Lanka i øjeblikket er på flugt foran de fremrykkende singalesiske regeringsstyrker. De har alle forladt deres hjem og må overleve i det frie medens de er lette mål og værgeløst bytte for regeringstroppernes artilleribeskydning og flybombning.

 

De 250.000 flygtninge mangler alle elementære fornødenheder, som mad, husly, lægehjælp til de sårede og mangler forbindelse til omverdenen efter at de ca. 20 internationale nødhjælpsorganisationer blev tvunget af regeringen til at rejse ud af Vanni-området i august måned 2008.

 

Den Sri Lankanske regering  tillader ikke journalister at komme ind i Vanni-området, hvorfor flygtningene nu i månedsvis har været isoleret fra verden udenfor. Og vi i verden udenfor kan derfor ikke følge med i vores medier om hvad der sker  og kan ikke se flygtningenes lidelser eller høre deres nødråb. Det er måske forklaringen på at det for os ser ud som om  reaktionen fra omverdenens og især de regeringsansvarliges side blot er blind ligegyldighed?

 

Og altså har det heller ikke været muligt for tamilske pårørende i udlandet at følge med i hvad der sker eller sende forsyninger til deres nødstedte familier og landsmænd. Så vi danske tamiler må leve i uvidenhed  og stor frygt for vore familiers skæbne. Og det gælder også for andre danskere, at vi savner at vores danske regering tager initiativer til, at det internationale samfund griber ind med en humanitær intervention for at stoppe den igangværende store humanitære katastrofe.

 

Derfor vil vi appellere til den danske regering og folketing om at handle hurtigt med at gøre det fornødne for at redde flest mulige menneskeliv. For her i oktober er regntiden begyndt og det vil hurtigt være mange svage og svækkede af sult som hurtigt vil bukke under på grund af regnen og kulden. Og det vil især ramme børnene.

 

På vegne af Frederikshavn Multietniske Forening www.fmef.dk

 

Vadivel Jeyaratnaganthan, formand

Enighedsvej 37, 9900 Frederikshavn, Email: vadivelpost@yahoo.dk

 

Arne Hansen, kasserer

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn, post@arnehansen.net

 

 

Læs om den historiske baggrund for de tamilske krigsflygtninges lidelser her: http://www.arnehansen.net/081012srilanka-konflikt.doc

 

og hør baggrunden  http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/081013ahSriLborgerkrig64.htm

 

 

Svaret fra udenrigsminister Per Stig Møller dateret 3.11.08 kan læses her hhv. s. 1  og s. 2.

 

 

Tilbage til Frederikshavn Multietniske Forenings forside fmef.dk