Frederikshavn Multietniske Forening

 

Tilbud om sport, lektiehjælp og rådgivning

for 1. Halvår 2009 pr 23.04.09

 

Ordnet alfabetisk efter sportsaktivitet.

Badminton Ørnevejens skole aula onsdage kl 17-19 fra d. 20. august 2008 og  til og med d. 17.06.09
Dog undtagen 15.10,08  26.11, 10.12,31.12.08, 18.02.09, 8.04.09, 6.05 og 27.05.09

Henvendelse til den ansvarlige Jeya Vadivel Jeyaratnaganthan vadivelpost@yahoo.dk  tlf 98434231, 29806125

 

Svømmeundervisning for piger/kvinder  ved Lisa Sørensen i Munkebakkeskolens svømmesal  mandage kl. 17-18  fra  18. august 2008 til og med d. 22.06.09

Dog undtagen 13.10.08, 29.12.08, 16.02, 6.04.09, 13.04.09, 01.06.09

Henvendelse til Lisa Sørensen post_lisa@hotmail.com , tlf 61713311

 

Svømning for kvinder og unge piger i Hånbækskolens svømmesal  lørdage kl. 16,30-18 fra  d. 25. august 2007 til d 20. juni 2008. 

Dog undtagen 13.10.07, 20.10.7, 22.12.07, 29.12.07, 16.02.08, 23.02.08, 15.03.08, 22.03.08, 10.05.08

Henvendelse til den ansvarlige Denistha Annalingam tlf. 98433813, 60762264 denisthalingam2711@hotmail.com

 

Svømning for mænd på Munkebakkeskolen søndage kl 12-13 fra d. 17. august 2007 og til og med 21.06.09

Henvendelse til Jeya Vadivel Jeyaratnaganthan vadivelpost@yahoo.dk  tlf 98434231, 29806125

Dog undtagen 12.10.08, 19.10, 28.12, 4.01.09, 15.02.09, 15.02.09, 22.02.09, 5.04.09, 12.04.09, 31.05.09

 

Svømning  i Hånbækskolens svømmesal  for piger og kvinder på lørdage kl. 15-16,30 fra og med d. 16. August 2008 og til d 31. marts 2009 (kan evt forlænges). 

Dog undtagen 13.10.08, 29.12.08, 16.02.09, 6.04.09, 13.04.09, 1.06.09

Henvendelse til den ansvarlige Zahra tlf 98434065, mobil 60698987,  Olawi01@yahoo.dk

 

Lektiehjælpen

Lektiehjælpen kom i klemme efter at kommunen i 2008 ikke længere vil støtte lektiehjælp og de nødvendige lokaler i Th Bergsgade 6 (med begrundelsen, at det ikke er til gavn for udsatte!) . Interesserede kan dog stadig få lektiehjælp idet kommunen har stillet gratis lokaler til rådighed for Røde Kors, som Kåre nu har etableret samarbejde med.

Lektiehjælp tilbydes nu i Koktvedvej 49 st.m. og 1.sal efter følgende ugeplan:

 

Mandage kl 15-19 hjælper Jeya med matematik mv og i øvrigt også tirsdage og torsdage efter aftale   mobil 29806125

(og når det ikke haster via vadivelpost@yahoo.dk

 

Tirsdage og torsdage kl 15-17 hjælper Kåre m. fl. I dansk og andre fag og i øvrigt efter aftale ved henvendelse på mobil 22461997

(eller Kaare.Haunstrup-Skov1@skolekom.dk )

 

. I øvrigt kan Arne normalt træffes for rådgivning mv.på 30420818 (undtagen onsdag og søndag) - eller via post@arnehansen.net

Pias og Else Maries skovture  er i øjeblikket stillet i bero.

 

Følg gerne med i Frederikshavn multietniske Forenings tilbud på www.fmef.dk (eller http://www.arnehansen.net/fmef/)

 

Kontakt evt Jeya tlf 29806125, Denistha tlf 60762264 eller Arne 30420818

 

 

Specielt til de aktivitetsansvarlige:

 

Læs straks om retningslinjerne for brug af kommunens lokaler http://www.arnehansen.net/fmef/080804reglerkomlok.jpg .

 

Her står bl.a at den aktivitetsansvarlige skal henvende sig til skolens pedel mindst 5 hverdage inden første benyttelsesdag. Tlfnr til skolernes pedeller kan evt fås hos Arne Hansen

 

Generelt så er det vigtigt for FMFs økonomi og kassererens tidsforbrug, at de aktivitetsansvarlige ved genopstarten til efteråret vil være indstillet  hurtigt at få nedskrevet navne, adresser, alder, tlf. og emails på især nye deltagerne og give mig listerne. Jeg vil så opdatere deltagerlisterne og sende dem tilbage til dig som aktivitetsansvarlig.

For brug af rådgivning og lektiehjælp kan FMF ikke kræve medlemskab, men brugere som gerne vil støtte Frh Multietniske Forenings arbejde og måske være med til at styre og udvikle foreningens aktiviteterer er meget velkomne som medlemmer.

 

Men for brugerne af sportstilbuddene i de kommunale lokaler er det økonomisk nødvendigt at alle betaler medlemskontingent.

 

Fortæl gerne, at det fremover koster 10 kr pr times leje af gymnastiksale og 20 kr pr time for leje af aulaer og svømmesale , altså  30 timer for 1½ times svømning. Er der 10 deltagere bliver det altså 3 kr pr deltager pr gang . Har holdet bestilt 40 gange typisk så koster det altså 120 kr pr deltager. For 2008 skal Multietniske Forening således betale 8.340 kr for leje af kommunens lokaler

 

Dvs det er i øjeblikket en stor underskudsforretning for Frh multietniske Forening at arrangere sportstilbud. Og for 2008 har kommunen afslået at give særbevilling, som FMF har bedt om med henvisning til at børn af flygtningefamilier på den lave starttakst ikke har råd til at betale kontingent.

Derfor bør vi alle stå sammen om at alle brugere af FMFs sportstilbud er solidariske og betaler medlemskontingent så snart man bliver bedt om det i januar måned eller februar måned 2009.

 

Og derfor er jeg som kasserer nødt til at bede jer, der er aktivitetsansvarlige for en sport, om  at opkræve kontingenter af alle ud fra de gældende takster jf. http://www.arnehansen.net/fmef/060330kontingentsatser2006.htm . Viser der sig problemer med at få alle brugere til at betale kontingent, så vil jeg gerne have besked. Og så må vi snakke om hvem der skal gå videre med sagen.

 

OG hvis det viser sig at den sportsaktivitet som du er ansvarlig for ikke kommer i gang eller ikke kan køre videre, så er det vigtigt at give besked til Frh Multietniske Forenings kontaktperson til kommunen vedr. brug af sportslokaler, Denistha Annalingam Denistha Annalingam tlf. 98433813, denisthalingam2711@hotmail.com

.

Og det er vigtigst at Denistha Annalingam straks får besked hvis et hold helt stopper. Og især gælder det om at huske at give besked til Denistha om ubrugte lokaletider, så hun kan afmelde dem til kommunen .Og det skal altså ske inden d. 15. oktober  (Evt. ændret?)

 

Mht hidtidige aktiviteter i Frh. Multietniske Forenings lokaler i Th Bergsgade 6 så har vi pga at kommunen åbenbart ikke længere vil betale til vore lokaler nu mistet lokalerne. Evt alternativer vil blive oplyst hvis de kommer til at foreligge. Nu har Kåre imidlertid fået etableret samarbejde om med Røde kors om lektiehjælp i deres kommunalt betalte lokaler i Koktvedvej 49 jf ovenfor.

 

Senest opdateret Opdateret 23.04.09 af Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, 30420818, tlf 98425542,  post@arnehansen.net

 

Tilbage til forsiden http://www.arnehansen.net/fmef/  = www.fmef.dk