Frederikshavn Multietniske Forening

 

Tilbud om sport og rådgivning

for 2. Halvår 2010/skoleåret 2010-2011 - pr 27.07.10

 

Svømning for piger/kvinder i Munkebakkeskolens svømmesal  mandage kl. 17-18  fra og med d. 16. august 2010

Henvendelse til den ansvarlige Denistha Annalingam tlf., 60762264 denisthalingam2711@hotmail.com

 

Svømning for mænd på Munkebakkeskolen søndage kl 12-13 fra og med d. 15. august 2010.

Henvendelse til Yogachandiran Sathasivam mobil 60772659, 98433159, Email:  yoga@ofir.dk

 

Rådgivning mv. ved Arne Hansen på mobil 30420818 (undtagen onsdag og søndag) - eller via post@arnehansen.net

 

Lektiehjælpen???

Da den hidtidige ankermand i lektiehjælpen i Koktvedvej 49 st.m flyttede i efteråret 2009 til København, så er  lektiehjælpen for skoleelever indstillet og Røde Kors-lokalerne nedlagt.

Interesserede er dog velkomne til at henvende sig til post@arnehansen.net eller 30420818 med evt. ønsker og så vil jeg prøve at skaffe lektiehjælp.

 

I øvrigt er Pias og Else Maries skovture  stadig stillet i bero pga ansvarliges sygdom samt vigende interesse fra hidtidige deltagere.

 

Følg gerne med i Frederikshavn Multietniske Forenings tilbud på www.fmef.dk (eller http://www.arnehansen.net/fmef/)

 

Kontakt evt. Denistha mobil 60762264, Yoga mobil 60772659 eller Arne 30420818

 

 

Specielt til de aktivitetsansvarlige:

 

Læs straks om retningslinjerne for brug af kommunens lokaler http://www.arnehansen.net/fmef/080804reglerkomlok.jpg .

 

Her står bl.a at den aktivitetsansvarlige skal henvende sig til skolens pedel mindst 5 hverdage inden første benyttelsesdag. Tlfnr til skolernes pedeller kan evt fås hos Arne Hansen

 

Generelt så er det vigtigt for FMFs økonomi og kassererens tidsforbrug, at de aktivitetsansvarlige ved genopstarten til efteråret vil være indstillet  hurtigt at få nedskrevet navne, adresser, alder, tlf. og emails på især nye deltagerne og give mig listerne. Jeg vil så opdatere deltagerlisterne og sende dem tilbage til dig som aktivitetsansvarlig.

For brug af rådgivning og lektiehjælp kan FMF ikke kræve medlemskab, men brugere som gerne vil støtte Frh Multietniske Forenings arbejde og måske være med til at styre og udvikle foreningens aktiviteterer er meget velkomne som medlemmer.

 

Men for brugerne af sportstilbuddene i de kommunale lokaler er det økonomisk nødvendigt at alle betaler medlemskontingent.

 

Fortæl gerne, at det fremover koster 10 kr pr times leje af gymnastiksale og 20 kr pr time for leje af aulaer og svømmesale , altså  30 timer for 1½ times svømning. Er der 10 deltagere bliver det altså 3 kr pr deltager pr gang . Har holdet bestilt 40 gange typisk så koster det altså 120 kr pr deltager. For 2008 skal Multietniske Forening således betale 8.340 kr for leje af kommunens lokaler

 

Dvs det er i øjeblikket en stor underskudsforretning for Frh multietniske Forening at arrangere sportstilbud. Og for 2008 har kommunen afslået at give særbevilling, som FMF har bedt om med henvisning til at børn af flygtningefamilier på den lave starttakst ikke har råd til at betale kontingent.

Derfor bør vi alle stå sammen om at alle brugere af FMFs sportstilbud er solidariske og betaler medlemskontingent så snart man bliver bedt om det i januar måned eller februar måned 2009.

 

Og derfor er jeg som kasserer nødt til at bede jer, der er aktivitetsansvarlige for en sport, om  at opkræve kontingenter af alle ud fra de gældende takster jf. http://www.arnehansen.net/fmef/091001FMF-kontingentsatser2009.htm . Viser der sig problemer med at få alle brugere til at betale kontingent, så vil jeg gerne have besked. Og så må vi snakke om hvem der skal gå videre med sagen.

 

OG hvis det viser sig at den sportsaktivitet som du er ansvarlig for ikke kommer i gang eller ikke kan køre videre, så er det vigtigt at give besked til Frh Multietniske Forenings kontaktperson til kommunen vedr. brug af sportslokaler, Denistha Annalingam Denistha Annalingam tlf. 98433813, denisthalingam2711@hotmail.com

.

Og det er vigtigst at Denistha Annalingam straks får besked hvis et hold helt stopper. Og især gælder det om at huske at give besked til Denistha om ubrugte lokaletider, så hun kan afmelde dem til kommunen .Og det skal altså ske inden d. 15. oktober  (Evt. ændret?)

 

Da der stadig bliver spurgt til FMFs foreningslokaler så skal for en ordens skyld nævnes at Frederikshavn Multietniske Forening mistede sine foreningslokaler i Th Bergsgade 6 til juli 2008 pga at kommunen droppede sit tilskud.

 

Senest opdateret 27.07.10 af Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, 30420818, tlf 98425542,  post@arnehansen.net

 

Tilbage til forsiden http://www.arnehansen.net/fmef/  = www.fmef.dk