Frederikshavn Multietniske Forening

Opdateret d. 18.01.11

Alle i Frederikshavn kommune inviteres til at blive medlemmer af Frederikshavn Multietniske Forening, som man kan læse generelt om på www.fmef.dk og om foreningens konkrete aktivitetstilbud på http://www.arnehansen.net/fmef/091001sportsaktiviteter.htm

 

Pris for medlemskab af Frederikshavn Multietniske Forening er for et helt år:

 

Medlemmer på SU eller arbejdsløse                50 kr.  om året

Enkeltmedlemmer i arbejde                           100 kr. om året

Familier inklusive børn under 18 år              150 kr. om året

Flygtningefamilier der lever på starthjælp      50 kr

Børn under 18                                                                   20 kr

Børn under 18 på starthjælp                                              5 kr

Mht nye medlemmer se venligst nedenfor

 

Man kan betale i Spar Nord på konto 9006 1305 6844 37 Enten i Hånbækcentret eller i Danmarksgade 48, eller over egen netbank Husk at få anført jeres navn og evt. medlemsnummer. (Det er en god ide samtidig at melde dig til årlig automatisk betaling via PBS.)

- eller man kan betale til den ansvarlige for den aktivitet du deltager i

- eller betal til kasserer Arne Hansen på bopælen Sønderjyllands Alle 35, eller ring på mobil 304120818 eller 98420818, når du har pengene liggende til mig. – og så får du udleveret medlemskort som kvittering. - Spørgsmål besvares gerne.

 

Husk at enhver af os må yde sit for at vi alle kan nyde. – og især nyde evt. offentlige tilskud som solidarisk hjælp til selvhjælp

 

Betalingen af årskontingentet bør normalt ske senest d. 15. Januar.

For alle gælder det at frivillige bidrag  - udover kontingentet – er meget velkomne?

 

måned, og er en person efter en rykning  stadig i restance ved månedens udløb, så fortabes medle    Ifølge kutyme er nye brugere på starthjælp nu kontingentfrie medlemmer det første år. Og kassereren kan evt. også lade det gælde andre unge og nye over 18 år.                                      Kursusledere og andre særligt aktive kan som påskønnelse få eftergivet kontingent, hvis deres økonomi tilsiger det.

 

FMFs Vedtægter kan læses på http://www.arnehansen.net/000401FMF-vedtaegter.htm

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen,  kasserer  i Frh. Multietniske Forening

Sønderjyllands Alle 35, mobil 30420818, tlf. 98425542, post@arnehansen.net , hjemmeside  http://www.arnehansen.net/

 

Denne oversigt over kontingentsatser kan udskrives fra http://www.arnehansen.net/fmef/091001FMF-kontingentsatser2009.htm

 

Opdateret d. 18.01.11 af Arne Hansen