Præsteinitiativet: Skal der stadig ikke være plads i herberget ?

 

Se opdatering ved links nedenfor

Oprindelige pressemeddelelse modtaget d. 14. december 2005 kl. 13:59 fra  Helle Myken Christensen HMCH@KM.DK :

 

Der er stadig ikke plads i herberget.

 

  Et præsteinitiativ af foreløbig 42 indignerede præster, provster og biskopper (deadline d. 14. dec kl 12.00) er gået i samlet protestaktion mod de stramninger,  regeringen og dens støtteparti netop har indført for kommende og nuværende flygtninge, der søger asyl i Danmark. Aktionen har navn af

  Præsteinitiativet 2005/06: Der er stadig ikke plads i herberget.

 

  Initiativet er affødt af et antal konkrete sager, hvori udvisning fører til menneskelig katastrofe dels i vort eget lokalområde, dels i andre dele af landet.

 

   Senest: En lille flygtningefamilie i Assens, 9550 Mariager, der trues af tvangsskilsmisse gennem udvisning. En 23-årig gymnasieelev i Grenå, der tvinges fra sin mor og ældre bror, og  ... 

 

  - Når vi ikke længere kan se en flygtning som et medmenneske,  vi skal beskytte og hjælpe, men kun ser en belastning, som vi for enhver pris skal søge at afvise, er vort menneskesyn  i fare - ja,  mere end det: Vores samfund er i fare, siger præsteinitiativets igangsættere, sognepræsterne Bodil Hindsholm Hansen, Knud Erik Lægsgaard,  og Helle Myken, alle fra Mariager Kommune, i en fælles henvendelse til en lang række kolleger.

 

  I Danmark er vi begyndt at skelne mellem   "os "   og   "de andre"  - flygtninge, fremmede, alle taberne. Hvordan det går dem, er os inderligt ligegyldigt, bare det går os selv godt, for det er vores ret.   "De andre " er til overs.

 

  Juleevangeliet ser det fuldstændig modsat. Den almægtige Gud gør sig lillebitte. Hans forældre kommer som fremmede til byen, og der er ikke plads til dem i herberget. Det lille barn bliver svøbt

  og lagt i en krybbe - for der var jo ikke plads. Den lille familie var til overs.

  Evangeliet udgår fra det lille barn, der blev lagt i krybben, ikke fra de mennesker, der sad trygge og velbjergede derhjemme eller i et rum i herberget.

 

  Hvis vi danskere hører Juleevangeliet - og bagefter bare er ligegyldige overfor flygtninge, fremmede og nødstedte, så gør vi evangeliet til en løgn!

 

  Evangeliet forpligter os i vores måde at leve på, og det skal vi præster forkynde højt, klart og tydeligt.

 

  Regeringen og Dansk Folkepartis fortsatte stramninger af udlændinges retsstilling har ført Danmark langt ud på et skråplan. Senest fik stramningen endnu en tand  med de nye, nærmest akademiske krav til erhvervelse af statsborgerskab.

 

  Det er i ligegyldigheden over for nødstedte, at den virkelige fare lurer for det enkelte menneske og vores land. Denne ligegyldighed er vi præster forpligtet på at stille os op imod.

 

   Regeringens politik på flygtningeområdet er udtryk for en skelnen mellem   "os"   og   "de andre"  , som er i direkte konflikt med kristendommens centrale budskab om næstekærlighed. Det er den politik (og ikke islam), der er en fare for vores identitet som danskere, og i sidste ende vil undergrave vores samfund. Vi opfordrer vore kollegaer til at slutte op om initiativet og markere sig i debatten.

 

  Præsteinitiativet 2005/06 hmch@km.dk

 

Præster der vil skrive under kan man henvende sig på HMCH@KM.DK 

 

  Med deadline kl 12.00 går præsteinitiativet nu i luften for at rejse en præstestorm mod regeringens seneste initiativer på

  flygtningeområdet. I får en opdatering kl. 14.00, 16.00 o.s.v.

 

  venlig hilsen

  Præsteinitiativet

  Sekretariatet/ Kjeld Pries

  tlf. 98 58 30 38

 

Søndag d.18. dec. kl 21 var 186 præster tilmeldt initiativet. Navnene frigives først mandag d. 19. dec 2005 kl 12

 

19.12.05: navne på de første 193 præster der pår 19. dec kl 12 har tilsluttet sig præsteinitiativet på http://www.arnehansen.net/051219praesteinitiativs193navne.htm (af  i alt 299 d. 9.01.06))

 

19.12.05: En fortsat julefortælling om ”os” og ”de andre”  -   anno 2005 af de 3 initiativtgere http://www.arnehansen.net/051219julefortosogdeandre.htm

 

21.12.05: På http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/051216praesthellemyken64kbps.htm  kan man nu høre Interview med sognepræst Helle Myken Christensen repræsentant for ”Præsteinitiativet 2005/06 Der er stadig ikke plads i herberget”, som fortæller hvad der har fået hende og præstekollegerne i Mariager-Nørhald Provsti, Bodil Hindsholm Hansen og Knud Erik Lægsgaard, til at starte ”Præsteinitiativet 2005/06 Der er stadig ikke plads i herberget”.

 

21.12.05 Præsteinitiativet - rent politisk, af journalist Kjeld Pries http://www.arnehansen.net/051221priespraesteini-pol.htm

08.01.06 Præsteinitiativet, opdateret deltagerliste pr. 08.01.2006 http://www.arnehansen.net/060108Praesteinitiativmedlemmer.doc

09.01.05 Gud på menneskets side - af  Kaj Bollmann, generalsekretær, Kirkefondet http://www.arnehansen.net/06007kajbollmangudmedmennesket.htm

Og Jeg kan ikke få dem ud af hovedet…Af Kaj Bollmann, generalsekretær i Kirkefondet, præst http://www.arnehansen.net/060109Bollmanikkeudafhovedet.htm