2. John Scales Averys opstarter kurser om naturvidenskab, etik og politik.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio og Flygtninge for Fred genudsender her  2. del af John Scales Averys erindringer om sine 60 år i fredens tjeneste. og dennegang om . John Scales Averys opstarter kurser om naturvidenskab, etik og politik. Fredsaktivist og naturvidenskabsforsker John Scales Avery indvandrede til Danmark i 1973 og fik via datters deltagelse i kirkekor inspiration til seminar om kristen etik og freds- og ikkevoldsfilosofi bl.a også på Den Internationale Højskoles sommerkursus. Og siden dannede John sammen med Nicky Brown en dansk kristen fredsbevægelse. Det kristne krav om at elske sine naboer og tilgive sine fjender stod jo i stærk kontrast til atomterrorbalancens trussel om total udslettelse af fjenderne. På højskolekurset foreslog Jørgen Milwertz Avery at skrive essay om naturvidenskabens samfundsmæssige konsekvenser, som så siden bragtes i Politiken hvorefter studenter bad Avery starte et kursus om videnskab etik og politik som kørte fra 1987 til afsked fra universitetet i 2003 og udkom snart som bog der brugtes i flere lande. Under startvanskelighederne på grund af at naturvidenskabsfolk ikke mente at naturvidenskab havde noget at gøre med etik og politik og som betød at Avery måtte undervise gratis, så opmuntredes John Scales Avery af universitetsrektor Ove Nathan.

Dette interview med John Avery 2. del fra 2015 følges senere af flere indslag hvor John Avery fortæller om de 60 år i fredens tjeneste og serien i sin helhed genudsendes til ære for nyligt i afdøde John Avery

John Scales Avery om sine 60 år i fredens tjeneste

Skriv et svar