Baggrunden for den slesvigske borgerkrig og grænsedragningen i 1920, fortalt af Rene Karpantschof

Hør forfatteren til ”De stridbare  danskere”, Rene Karpanschof fortælle om baggrunden for den slesvigske borgerkrig og grænsedragningen i 1920. Vi hører bl.a. om kompleksiteten, hvor der var både dansktalende og tysktalende, som ønskede fortsat multikulturel sameksistens, både dansk og tysktalende, der var danske nationalister med krav om hele Slesvig til Danmark og endelig tysk og dansktalende som var tyske nationalister med krav om hele Slesvig. Og om forhandlinger om en deling efter folkenes selvbestemmelse, som de danske Nationalliberale ikke turde forelægge befolkningen hvori man selv havde skabt en nationalromantisk begejstring. Men også om at der sidst i 1800-tallet udvikledes en stor dansk fredsbevægelse med venstrepolitikeren Frederik Bajer i spidsen, som argumenterede for generelt at bruge folkenes selvbestemmelse og folkeafstemninger til at løse nationale konflikter fremover og som derfor senere fik Nobels fredspris. Endelig hører vi om, hvordan den dansk-tyske grænsedragning i 1920 gennem folkeafstemning med efterfølgende retslig beskyttelse af de  nationale mindretal på begge sider af grænsen, i dag fremstår som en model til global inspiration. Dialogs interview med historikeren Rene Karpanschof, som også tilbyder foredrag, foregik d. 20. januar 2020.

Nu er “De stridbare danskere” blevet nomineret til prisen som “Årets historiske bog 2019” sammen med fire andre bøger.
Hvis du vil, så kan du stemme på den eller en af de andre gode bøger indtil 15. marts ved at klikke her: http://www.historie-online.dk/aarets-historiske-bog-2019

Skriv et svar