Betydningen af den nordiske kvindefredsmarch til Sovjet?

Betydningen af den nordiske kvindefredsmarch til Sovjet i 1982? 

Kvinder for Fred 4, som handler om den store nordiske kvindefredsmarch til Sovjetunionen i 1982 iværksat af de nordiske Kvinder for Fred-grupper. De deltagende kvinder fortæller her om deres mangfoldige og til tider forskellige oplevelser fra den epokegørende fredsmarch som de også diskuterer betydningen af bl.a på baggrund af vurderinger af myndigheder og mediers ageren. ( Sendtes 1. gang   i FLR-Dialog d. 18. december 2012)

Denne fjerde udsendelse om Kvinder for Fred handler om den nordiske kvindefredsmarch til Sovejunionen i 1982 og består af 4 sekvenser. Først giver Anita Petersen os en kort oversigt over de forskellige fredsmarcher, dog koncentreret om den til Sovjet. Dernæst giver Birgit Arrenakke en personlig beretning om sine oplevelser på den lange march til Sovjet. Og det bliver i den tredje sekvens suppleret af Birgit Horn med overordnede betragtninger bl.a.om kampen for at fastholde målsætningen og herunder hvordan marchen oplevede splittelse omkring deltagelse i tur til Katynskovenes massegrave, samt Birgit Arrenakke om mediernes forskellige dækning af marchen, og om oplevelser af sovjetmyndighederne, og Vibeke Aagaards oplevelse af den lokale russiske befolknings varme modtagelse af den nordiske kvindefredsmarch. Og i sidste sekvens vurderes så betydningen af Kvinder for Freds march i Sovjet for den senere afspænding i Europa, der første til murens fald i 1989.

Se også gerne Kvinder for Freds arkiv 1980-2010 på https://flygtningeogfred.dk/Kvinderforfred/

Kvinderne fra Kvinder for Fred som blev interviewet d. 7. maj 2012

Skriv et svar