Borgerforslag: Børn af danske statsborgere, samt deres forældre skal hentes hjem til Danmark, fra flygtningelejrene Al-Hol og Al- Roj i Syrien.

Foto: Cæcilie Kongstad Balle, initiativtager til borgerforslaget

Børn af danske statsborgere, samt deres forældre skal hentes hjem til Danmark, fra flygtningelejrene Al-Hol og Al- Roj i Syrien.

Netradioen Flygtninge og Fred beder her Cæcilie Kongsgard Balle, begrunde hvorfor hun har taget initiativ til borgerforslaget. Udover en beskrivelse af de rystende forhold for danskerne i lejrene, så hører vi også om at Danmark som underskriver af FN’s børnekonvention, har forpligtet sig til for børnenes vedkommende at sætte ”barnets tarv” over alle andre hensyn der måtte være. Det gælder især når børnene som danske statsborgere er udsat for mistrivsel og en uvis skæbne i et konfliktfyldt krigsområde. Barnet har overordnet ret til at have kontakt med og blive passet af sine forældre. Og det gælder uanset hvem forældrene er. Her får vi at vide, at der faktisk er 2 borgerforslag som omhandler børnene i lejrene i Syrien, hvor kun Cæcilies forslag, der har nr 04523, har medtaget barnets forældre.
Her bringes den første del af forslagsstillerens velargumenterede tekst: ”…Alle børn af danske statsborgere og deres forældre, som befinder sig i flygtningelejre i Syrien, skal hentes hjem til Danmark.
Børnene skal have en tryg opvækst og forældrene skal retsforfølges i deres hjemland.
Der findes en gruppe danske børn, født af danske forældre, som lige nu sidder fanget i en ubarmhjertig situation. De sidder fanget i de syriske flygtningelejre Al-Hol og Al-Roj.
Ifølge de danske myndigheder drejer det sig om ca. 30 børn, (1) som befinder sig i de syriske flygtningelejre sammen med deres forældre.
Børnene lever en kummerlig tilværelse uden basale fornødenheder såsom mad, tøj og medicin. I 2019 anslog den kurdiske nødhjælpsorganisation Røde halvmåne, i følge Ekstrabladet samt DR, at mindst 517 mennesker, herunder 371 børn, var døde i flygtningelejren Al-Hol. Mange af dem som følge af underernæring eller kulde (2, 3).”
Resten af teksten kan læses i selve borgerforslaget https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04523

Hvis det lykkes at få mindst 50.000 borgere til at stemme for Borgerforslaget ”Børn af danske statsborgere, samt deres forældre skal hentes hjem til Danmark, fra flygtningelejrene Al-Hol og Al- Roj i Syrien.”, så er Folketinget forpligtet til at behandle forslaget. Men de 50.000 stemmer skal altså være indsamlet senest d. 3. oktober 2020. . Interviewet med Cæcilie Kongsgaard Balle foregik d. 14. juli 2020.

Skriv et svar