Borgerforslag: Vi må gøre FNs børnekonvention til del af dansk lov ved at inkorporere den.

Her kommer interview med Mette Roerup, som er medforslagsstiller af borgerforslaget ”Inkorporering af FN’s børnekonvention i Dansk lovgivning” ID: FT-12826. og for hvem det især om at få håndhævet børns ret til at blive hørt i deres sager. Børnekonventionen vil sætte børnenes tarv højest.

Mette Roerup påpeger især på de gode erfaringer man har i Norge hvor FNs børnekonvention nu har været inkorporeret i norsk lov i 20 år. Det har ikke medført kritik men tværtimod er alle nu glade – også politikerne som ikke længere er bange for at miste magt i forhold til børnekonventionen.

Mette Roerup opfordrer alle dem der kan til at bruge den nemme måde, at scanne den QR-kode til borgerforslaget, og som man finder på det opslag som Bedsteforældre for Asyl har lavet, og hvortil linket er dels https://usercontent.one/wp/flygtningeogfred.dk/wp-content/uploads/2023/03/230316Flyer-Borgerforslag-boernekonvention-2022-11-01-xA5.pdf?media=1644878725  til en dobbeltside i A5-format, især beregnet til at printe ud på papir til uddeling i forsamlinger, offentlige transportmidler og på gaden og videresende pr mail

og dels link https://usercontent.one/wp/flygtningeogfred.dk/wp-content/uploads/2023/03/Inkorporer-Boernekonventionidansklov-A4-printetogfotograferet230317-1.jpg?media=1644878725 til enkeltside til at lægge på Facebook og andre sociale medier. Der dog gerne med tilføjelse af linket til selve borgerforslaget som er https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-12826

Er man herinde på opslaget med interviewet om borgerforslaget og det kun drejer sig om hurtigt at få skrevet under, så gå direkte til borgerforslaget med https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-12826

Skriv gerne under nu for det haster med at nå 50.000 underskrifter senest d. 15. april 2023. vi må alle gøre vores indsats

Interviewet er optaget til netradioen Flygtninge og Fred https://flygtningeogfred.dk/ og Frederikshavn Lokalradio d. 19. marts 2023.

Mette Roerup er, som det fremgår af borgeropslaget, medforslagsstiller og desuden aktiv i Bedsteforældre for Asyl og kan kontaktes på E-mail: metteroe@hotmail.com for yderligere oplysninger. Kontaktdata til de øvrige medforslagsstillere findes nederst på borgerforslaget om at inkorporere FNs børnekonvention i Dansk lovgivning.

Husk også at dele dette opslag vidt og bredt. Gode ideer er velkomne

Du skal bare scanne QR-koden nederst til højre på billedet og så vips er du inde på borgerforslaget lige til at skrive under via MitID – Og så bagefter dele denne side med interviewet med Mette Roerup vidt og bredt
Mette Roerup opfordrer alle til at skrive under på borgerforslaget om at inkorporere FNs børnekonvention i dansk lovgivning

Skriv et svar