BORGERMØDE i Aalborg OM DANMARKS RAPPORT TIL FN’S MENNESKERETTIGHEDSRÅD Del 1.

 

Jesper Lindholm leder mødet
Menneskerettigheder

Dialog bringer her en optagelse fra BORGERMØDE i Aalborg DEN 3. MARTS 2020 OM DANMARKS RAPPORT TIL FN’S MENNESKERETTIGHEDSRÅD

Invitationen lyder: Hvor ser du udfordringer for menneskerettighederne i Danmark? Hvor mærker du menneskerettighederne i din hverdag? Og hvad ville du lave om, hvis du kunne? Nu har du anledningen til at fortælle os, hvordan Danmark bedre kan sikre vores allesammens rettigheder.

HVAD? Danmark skal aflevere sin tredje rapport til FN’s Menneskerettighedsråd i oktober 2020 og Udenrigsministeriet ønsker at inddrage borgernes bidrag i processen. Derfor afholder Udenrigsministeriet og Institut for Menneskerettigheder en række borgermøder landet over sammen med universiteterne.

Vi hører først Velkomst og intro v. Lektor Jesper Lindholm, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU Jura,

så Udenrigsministeriet: Oplæg om rapporten og FN’s System v. Chefkonsulent Lene Schumacher, –

Dernæst Institut for Menneskerettigheder: Menneskerettigheder i Danmark v. Monitoreringschef Christoffer Badse

Og så de 2 udvalgte problemområder:Oplæg 1: Behandling af frihedsberøvede v. Professor Birgit Feldtmann, AAU Jura

Oplæg 2: Menneskehandel i Nordjylland v. Post.doc. Mette Rømer, AAU Sociologi og Socialt Arbejde

Bemærk denne første del af  mødet om menneskerettigheder følges af  en 2. og sidste del

NB. forhåbentligt bliver det muligt her at bringe de powerpoints som blev brugt af  de forskellige oplægsholdere.

Hjemmeside for Institut for Menneskerettigheder

https://menneskeret.dk/

Udenrigsministeriets hjemmeside: https://um.dk/

Skriv et svar