Den 95-årige tårsbo og folkedanser Robert Rasmussen fortæller om sit liv.

Den 95-årige tidligere landmand og nu enkemand, tårsbo og stadig folkedanser Robert Rasmussen fortæller glad og med stor lune til Dialog om sit mestendels gode liv – trods savn af sin søn, der døde som 16-årig og sin elskede også for mange år siden afdøde hustru. Robert kan fortælle detaljeret om sin barndom og den store søskendeflok og især moderens slid, som fik dagligdagen til at lykkes på trods af de små kår. Vi hører om de arbejdspladser som Robert havde, bl.a hos Rykind Eriksen, som mindede karlene om når der var møde i Vrensted Ungdomsforening. Og Robert nåede da også at komme på både højskole og landbrugsskole inden han som 29-årig blev gift med sin Ulla og de købte en mindre gård , der senere blev byttet til en større. Robert og Ulla fik 4 dejlige børn. Der blev dog stadig tid til folkedansen, som de fulgte hele livet igennem. Robert Rasmussen deltog også i bestyrelsesarbejde i de foreninger han var aktiv i. Interviewet blev optaget d. 9. november 2019.

Ulla, Roberts hustru
Barndomshjemmet Nr. Harpsø
Familien Robert og Ullas hjem
Den klassiske Fraugde-svingplov

Skriv et svar