Den norske fredsaktivist Bitte Vatvedt fortæller om amerikanske baser i Norge

Dette foredrag af den norske fredsaktivist Bitte Vadtvedt om amerikanske baser i Norge er første del af et møde i Aarhus d. 1. marts, hvorfra vi i et senere indslag skal høre Carsten Andersens mening om hvilke krav USA vil have til en aftale om amerikanske baser i Danmark

Norge har allerede en aftale med USA, vedtaget i Stortinget 3. juni 2022.
Bitte Vatvedt, norsk fredsaktivist og talsmand for “Aksjon mot
Baseavtale med USA” vil her fortælle om, hvad den norsk-amerikanske
baseaftalen vil betyde for Norge.

Bitte Vatvedt har været talsperson for “Aksjon mot Baseavtale med USA” i Norge, hvor hun har været med
til at samle fredsgrupper, ungdomsforbund, partier og trossamfund til protester og demonstration mod baseaftalen.
Hun er tidligere journalist og aktiv i den norske fredsbevægelse gennem 40 år.

Mødet blev afholdt d. 1. marts 2023 af Aarhus mod krig og terror, der også har Facebooksiden “Århus mod Krig og Terror” https://www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror/

 

Bitte Vatvedt fortæller om amerikanske baser i Norge
    Bitte Vadvedt. Norsk aktivist mod amerikanske baser i Norge
Plakat fra Kampagnen Nej til USA-baser i Danmark

Skriv et svar