ARKIV:  7. may 2003

Optagelse af efterfølgende debat om Flygtningenævnets behandling af asylsøgere mellem oplægsholdere og mødedeltagerne d. 7. maj 2003. [2 af 2 i serie]


Debatmøde om Flygtningenævnets behandling af asylsager i Juridisk Diskussionsklub..(FLR-Dialog d. 22. juni 2003)

HØR: Oplæg d. 7. maj 2003 af Anne Nielsen, Bjarne Overmark, journalist Thomas Gade, Adv Hans Boserup og medlem af Flygtningenævnet Helle Lokdam. (97:23)Optagelse af debatmøde om flygtningenævnets behandling af asylsager d. 7. maj 2003 - arrangeret af SOS mod Racisme og Juridisk Diskussionsklub - med indledning ved Anne Nielsen, SOS mod Racisme og ordstyrer advokat Bjarne Overmark.

Oplæg af journalist Thomas Gade, DR Dokumentar (som stod bag udsendelsen Det store asyllotteri, der handlede om hvorvidt et flygtningenævns forskellige bemanding var afgørende for en asylsags udfald),

- Advokat Hans Boserup gennemgik asylretten i et internationalt perspektiv som han mener Flygtningenævnet bør inddrage mere i sin praksis. (Desværre er Boserup med forringet lydkvalitet). Herefter kommenterer medlems af Flygtningenævnets koordinationsudvalg Helle Lokdam kritikken i forbindelse med at hun gennemgår hvordan flygtningenævnet arbejder.

HØR: Optagelse af efterfølgende debat om Flygtningenævnets behandling af asylsøgere mellem oplægsholdere og mødedeltagerne d. 7. maj 2003. (43:38)Under debatten erklærer medlem af Flygtningenævnets koordinationsudvalg, advokat Helle Lokdam (der ikke udtaler sig på nævnets vegne) sig både uenig og enig i nogle af de konkrete kritikpunkter. Mange debatindlæg fra salen fra engagerede folk - og kommentar af formanden for Folketingets retsudvalg Anne Baastrup (SF) og øvrige paneldeltagere.
Sunday, July 09, 2017old-
Hør også et tidligere foredrag af advokat Hans Boserup hvor han fortæller om sine kafkaske erfaringer med de danske asylsagsmyndigheder som sadvokat for traumatiserede kosovoalbanske asylsøgere. Optagelse d. 19. februar 2003 af foredrag i retspolitisk Forening i Århus af advokat Hans Boserup

- og et senere interview med Hans Boserup efter at Haarderes retssag imod ham er frafaldet Interview d. 5. marts 2004 med flygtningeadvokat Hans Boserup. (40:49)


RSS